Printer Friendly

Browse Methyltransferases topic

Articles

1-157 out of 157 article(s)
Title Author Type Date Words
DNMT3A Regulates miR-149 DNA Methylation to Activate NOTCH1/Hedgehog Pathway to Promote the Development of Junctional Osteosarcoma. Cheng, Shigao; Wang, Wanchun Report Jul 21, 2022 5242
Methylated RNA Immunoprecipitation Sequencing Reveals the m[sup.6]A Landscape in Oral Squamous Cell Carcinoma. Wang, Xi; Wu, Jie; Zhang, Leyu; Zhao, Wei; Deng, Jiayin Jul 15, 2022 6286
Comprehensive Analysis of Immune Cell Infiltration of m6a-Related lncRNA in Lung Squamous Cell Carcinoma and Construction of Relevant Prognostic Models. Zhang, Pengfei; Li, Huawei; Cheng, Xiaoguang; Wang, Wei Report Jul 14, 2022 5302
Sevoflurane Inhibits lncRNA HOTAIR-Modulated Stability of HK2 mRNA in a m6A-Dependent Manner to Dampen Aerobic Glycolysis and Proliferation in Lung Cancer. Sun, Xuefeng; Li, Qiyong; Yang, Ling Report Jul 6, 2022 5994
Immune Infiltration and N(6)-Methyladenosine ncRNA Isoform Detection in Acute Lung Injury. Gu, Chenzheng; Li, Caiyun; Wang, Weiwei; Yan, Wenhui; Yao, Yiwen; Shi, Meng; Han, Fei Report Jun 30, 2022 6693
Downregulation of PTCD1 in Bladder Urothelial Carcinoma Predicts Poor Prognosis and Levels of Immune Infiltration. Zhou, Zhongbao; Zhou, Yongjian; Zhou, Xin; Huang, Yongjin; Cui, Yuanshan; Zhang, Yong Jun 28, 2022 8093
miR-887-3p Inhibits the Progression of Colorectal Cancer via Downregulating DNMT1 Expression and Regulating P53 Expression. Teng, Da; Xia, Shaoyou; Hu, Shidong; Yan, Yang; Liu, Boyan; Yang, Yu; Du, Xiaohui Jun 27, 2022 6639
Immune Infiltration of Ulcerative Colitis and Detection of the m6A Subtype. Gu, Chenzheng; Wu, Junlu; Zhang, Wei; Yao, Yiwen; Yan, Wenhui; Yuan, Yi; Wang, Weiwei Report Jun 25, 2022 6686
HIF-1a Regulated WTAP Overexpression Promoting the Warburg Effect of Ovarian Cancer by m6A-Dependent Manner. Lyu, Yuanyuan; Zhang, Yilin; Wang, Yuhan; Luo, Yonghong; Ding, Huafeng; Li, Peiling; Ni, Guantai Jun 12, 2022 9831
The Value of m5C-Related lncRNAs in the Prognostic Assessment and Immunotherapy of Stomach Adenocarcinoma. He, Chenxi; Zhu, Xinying; Kong, Fanting; Zhang, Xiaochong; Chai, Xiukun; Zou, Chunyan; Zhao, Dongqia Report Jun 7, 2022 7374
Comprehensive Analysis of the Expression and Prognostic Value of LMAN2 in HER2+ Breast Cancer. Zhang, Di; Ye, Liping; Hu, Shuang; Zhu, Qingqing; Li, Chenxi; Zhu, Chengming Jun 6, 2022 10161
Next-Generation Sequencing Panel Test in Myeloid Neoplasms and Evaluation with the Clinical Results. Kahraman, Cigdem Yuce; Sincan, Gulden; Tatar, Abdulgani Report Jun 1, 2022 3650
Characterization of m6A Methylation Modification Patterns in Colorectal Cancer Determines Prognosis and Tumor Microenvironment Infiltration. Yue, Qingfang; Zhang, Yuan; Wang, Fei; Cao, Fei; Bai, Jun; Duan, Xianglong Jun 1, 2022 8748
N6-Methyladenosine-Related lncRNAs Are Anticipated Biomarkers for Sarcoma Patients. Zhang, Xiaohe; Li, Hongbo; Zhou, Liuzhi; Wu, Di; Zhou, Shixiang; Yang, Yao; Hu, Yabin May 27, 2022 4352
Identification of m6A-Related lncRNA to Predict the Prognosis of Patients with Hepatocellular Carcinoma. Yang, Hao; Yang, Hong; Zhang, Wei; Wang, Juping; Sun, Liping; Gao, Juan; Zhao, Haiping Report May 9, 2022 8903
A Pan-Cancer Analysis of UBE2S in Tumorigenesis, Prognosis, Pathway, Immune Infiltration and Evasion, and Therapy Response from an Immune-Oncology Perspective. Bao, Haili; Luo, Yi; Ding, Guoshan; Fu, Zhiren May 7, 2022 7677
DNMT3a-Mediated Enterocyte Barrier Dysfunction Contributes to Ulcerative Colitis via Facilitating the Interaction of Enterocytes and B Cells. Cheng, Bo; Rong, Ai-mei; Li, Wenlu; Bi, Xiuqian; Qiu, Xinguang May 6, 2022 8023
Methyltransferase-like 3 Aggravates HCC Development via Mediating N6-Methyladenosine of Ubiquitin-Specific Protease 7. Yuan, Daiyue; Chen, Jie; Hao, Qingya; Zhang, Peng; Chen, Zhong May 5, 2022 3730
Identification of Five m6A-Related lncRNA Genes as Prognostic Markers for Endometrial Cancer Based on TCGA Database. Shan, Li; Lu, Ye; Xiang, Cheng-Cheng; Zhu, Xiaoli; Zuo, Er-Dong; Cheng, Xu May 4, 2022 5931
Identification and Genotyping of SNPs in RKM1 and RKM4 Genes of Sordaria fimicola. Mobeen, Iqra; Arif, Rabia; Ilyas, Maimoona; Lee Siu Fai; Saleem, Muhammad Report Apr 30, 2022 3595
SNHG3 Affects Gastric Cancer Development by Regulating SEPT9 Methylation. Li, Wei; Ma, Xudong; Wang, Feng; Chen, Shi; Guo, Qingxiong; Sun, Feng; Duan, Yongqing Apr 28, 2022 4646
Emerging Roles of FTO in Neuropsychiatric Disorders. Chang, Rui; Huang, Zeyi; Zhao, Size; Zou, Ju; Li, Yukun; Tan, Sijie Report Apr 26, 2022 9715
Histone Methyltransferase SETDB1 Promotes Immune Evasion in Colorectal Cancer via FOSB-Mediated Downregulation of MicroRNA-22 through BATF3/PD-L1 Pathway. Tian, Jiale; Wang, Weiwei; Zhu, Jichao; Zhuang, Yun; Qi, Chunrun; Cai, Zhengxin; Yan, Wenhui Apr 20, 2022 7814
Identification of Prognostic Markers of N6-Methylandenosine-Related Noncoding RNAs in Non-Small-Cell Lung Cancer. Zhang, Zexin; Li, Jing; Lu, Ke; Wu, Wenfeng; Huang, Ziyi; Zhang, Chi; Guo, Wei Apr 1, 2022 6384
Immune Infiltrates of m5C RNA Methylation-Related LncRNAs in Uterine Corpus Endometrial Carcinoma. Gu, Wen-Xiu; Chen, Yan; Wang, Wei Mar 29, 2022 5817
Thiopurine-S-Methyltransferase Gene Polymorphism and Drug-related Toxicity in Children Treated for Acute Leukemia and Non-Hodgkin's Lymphoma. Ataseven, Eda; Kosova, Buket; Aktan, Cagdas; Kurugol, Zafer; Kantar, Mehmet Report Mar 1, 2022 3929
PGM1 and ENO1 Promote the Malignant Progression of Bladder Cancer via Comprehensive Analysis of the m6A Signature and Tumor Immune Infiltration. Zhao, Jinglin; Huang, Shu; Tan, Dingji; Yang, Kaiqing; Chen, Mingyue; Jia, Xiongfei; Mao, Xiaoqin Feb 24, 2022 7632
29 m[sup.6]A-RNA Methylation (Epitranscriptomic) Regulators Are Regulated in 41 Diseases including Atherosclerosis and Tumors Potentially via ROS Regulation - 102 Transcriptomic Dataset Analyses. Liu, Ming; Xu, Keman; Saaoud, Fatma; Shao, Ying; Zhang, Ruijing; Lu, Yifan; Sun, Yu Feb 15, 2022 21124
Signature of m5C-Related lncRNA for Prognostic Prediction and Immune Responses in Pancreatic Cancer. Liu, Xiangrong; Wang, Dan; Han, Shiyu; Wang, Fang; Zang, Jinfeng; Xu, Caifeng; Dong, Xue Feb 15, 2022 5461
System Analysis of Adaptor-Related Protein Complex 1 Subunit Mu 2 (AP1M2) on Malignant Tumors: A Pan-Cancer Analysis. Yi, Yuanxue; Zhang, Qiufang; Shen, Youfeng; Gao, Yueyi; Fan, Xiaohong; Chen, Sini; Ye, Xin Feb 10, 2022 6248
LncRNA UCA1 Promotes the Progression of AML by Upregulating the Expression of CXCR4 and CYP1B1 by Affecting the Stability of METTL14. Li, Jiajia; Li, Zhongyu; Bai, Xue; Chen, Xiaofeng; Wang, Meng; Wu, Yanping; Wu, Haotian Feb 8, 2022 5660
Pan-Cancer Analysis Revealed SRSF9 as a New Biomarker for Prognosis and Immunotherapy. Liu, Jinhui; Wang, Yuanyuan; Yin, Jian; Yang, Yan; Geng, Rui; Zhong, Zihang; Ni, Senmiao Jan 12, 2022 10250
Epi-miRNAs: Regulators of the Histone Modification Machinery in Human Cancer. Mortazavi, Deniz; Sohrabi, Behnoush; Mosallaei, Meysam; Nariman-Saleh-Fam, Ziba; Bastami, Milad; Man Jan 11, 2022 20139
A Pan-Cancer Study of KMT2 Family as Therapeutic Targets in Cancer. Zhu, Jiamin; Liu, Zhili; Liang, Xiao; Wang, Lu; Wu, Dan; Mao, Weidong; Shen, Dong Jan 11, 2022 7343
Analysis of Genomic DNA Methylation in Six Tissues of the Greater horseshoe Bat (Rhinolophus ferrumequinum). Liu, Sen; Zhu, Yue; Leng, Haixia; Wang, Ying; Yin, Xiangju; Zhao, Yajun Report Dec 31, 2021 3998
CircN4bp1 Facilitates Sepsis-Induced Acute Respiratory Distress Syndrome through Mediating Macrophage Polarization via the miR-138-5p/EZH2 Axis. Zhao, Dongyang; Wang, Chunxue; Liu, Xiandong; Liu, Na; Zhuang, Shougang; Zhang, Qianqian; Bao, Xiaow Dec 30, 2021 8115
Influence of N6-Methyladenosine Modification Gene HNRNPC on Cell Phenotype in Parkinson's Disease. Quan, Wei; Li, Jia; Liu, Li; Zhang, Qinghui; Qin, Yidan; Pei, Xiaochen; Chen, Jiajun Dec 20, 2021 6968
Pinin Induces Epithelial-to-Mesenchymal Transition in Hepatocellular Carcinoma by Regulating m6A Modification. Qiao, Kailiang; Chen, Caihong; Liu, Haoyang; Qin, Yuan; Liu, Huijuan Dec 7, 2021 5611
Characterization of Aminoglycoside Modifying Enzymes Producing E. coli and Klebsiella pneumoniae Clinical Isolates. El-Gebaly, Eman; Farrag, Mohammed; Dishisha, Tarek; Bakeer, Walid Dec 1, 2021 4520
Diagnostic performance of radiomics using machine learning algorithms to predict MGMT promoter methylation status in glioma patients: a meta-analysis. Huang, Huan; Wang, Fei-fei; Luo, Shigang; Chen, Guangxiang; Tang, Guangcai Report Nov 1, 2021 5714
The Role of RNA Methylation in Regulating Stem Cell Fate and Function-Focus on m[sup.6]A. Sun, Weiwei; Zhang, Bin; Bie, Qingli; Ma, Na; Liu, Na; Shao, Zewei Oct 28, 2021 11623
Coexpression Network Analysis of lncRNA Associated with Overexpression of DNMT1 in Esophageal Epithelial Cells. Lei, Yi; Xu, Yi; Li, Xu-feng; Chen, Yan Report Oct 8, 2021 4282
Genetic Algorithm Approach to Find the Estimated Value of HMM parameters for NS5 Methyltransferase Protein. Katiyar, Nidhi; Nath, Ravindra; Katiyar, Shashwat Report Sep 1, 2021 5504
Omega-3 Supplementation Prevents Short-Term High-Fat Diet Effects on the a 7 Nicotinic Cholinergic Receptor Expression and Inflammatory Response. Martins, I. C. A.; Contieri, L. S.; Amaral, C. L.; Costa, S. O.; Souza, A. C. P.; Ignacio-Souza, L. Aug 10, 2021 7559
Roles of Nicotinamide N-Methyltransferase in Obesity and Type 2 Diabetes. Liu, Jie-Ru; Deng, Zhao-Hui; Zhu, Xiao-Juan; Zeng, Yu-Rong; Guan, Xiang-Xiang; Li, Jiang-Hua Report Jul 28, 2021 7696
Identification of a Two-m6A RNA Methylation Regulator Risk Signature as an Independent Prognostic Biomarker in Papillary Renal Cell Carcinoma by Bioinformatic Analysis. Yang, Feilong; Zhao, Guojiang; Ge, Liyuan; Song, Yimeng; Hong, Kai; Zhang, Hongxian; Liu, Cheng Report Feb 8, 2021 5736
Identification and Verification of Molecular Subtypes with Enhanced Immune Infiltration Based on m6A Regulators in Cutaneous Melanoma. Lin, Yitong; Wang, Shu; Liu, Shirui; Lv, Sha; Wang, Huayang; Li, Fuqiu Report Jan 4, 2021 5737
Involvement of TRPC7-AS1 Expression in Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma. Zhu, Shaoliang; Ye, Hang; Xu, Xiaojie; Huang, Weiru; Peng, Ziyu; Liao, Yingyang; Peng, Ningfu Jan 1, 2021 2706
METTL3 Intensifies the Progress of Oral Squamous Cell Carcinoma via Modulating the m6A Amount of PRMT5 and PD-L1. Ai, Yilong; Liu, Shiwei; Luo, Hailing; Wu, Siyuan; Wei, Haigang; Tang, Zhe; Li, Xia Jan 1, 2021 5492
m5C-Related Signatures for Predicting Prognosis in Cutaneous Melanoma with Machine Learning. Huang, Maoxin; Zhang, Yi; Ou, Xiaohong; Wang, Caiyun; Wang, Xueqing; Qin, Bibo; Zhang, Qiong Jan 1, 2021 5896
m6A Methyltransferase 3 Promotes the Proliferation and Migration of Gastric Cancer Cells through the m6A Modification of YAP1. Zhou, Wenjie; Xian, Qingying; Wang, Qi; Wu, Chen; Yan, Haijiao; Li, Xiaodong; Lu, Lu Jan 1, 2021 5642
Gene Model Related to m6A Predicts the Prognostic Effect of Immune Infiltration on Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. Deng, Yaping; Li, Kehua; Tan, Fengwu; Liu, Hanbo Jan 1, 2021 4760
Roles of Nicotinamide N-Methyltransferase in Obesity and Type 2 Diabetes. Liu, Jie-Ru; Deng, Zhao-Hui; Zhu, Xiao-Juan; Zeng, Yu-Rong; Guan, Xiang-Xiang; Li, Jiang-Hua Report Jan 1, 2021 7696
m6A-Related lncRNA to Develop Prognostic Signature and Predict the Immune Landscape in Bladder Cancer. Li, Zuwei; Li, Yuwu; Zhong, Weizhang; Huang, Peiyuan Jan 1, 2021 6211
Fenofibrate Exerts Antitumor Effects in Colon Cancer via Regulation of DNMT1 and CDKN2A. Kong, Rui; Wang, Nan; Han, Wei; Bao, Wen; Lu, Jie Jan 1, 2021 7924
Construction and Validation of a Potent Epigenetic Modification-Related Prognostic Signature for Osteosarcoma Patients. Liu, Siyu; Wu, Bing; Li, Xiaomin; Zhao, Lulu; Wu, Wen; Ai, Songtao Jan 1, 2021 4809
Function of N6-Methyladenosine Modification in Tumors. Zhang, Nan; Zuo, Yuxin; Peng, Yu; Zuo, Lielian Jan 1, 2021 8585
Identification of a New Prognostic Risk Signature of Clear Cell Renal Cell Carcinoma Based on N[sup.6]-Methyladenosine RNA Methylation Regulators. Zhang, Yan; Yao, Yao; Qi, Xiaochen; Li, Jianyi; Liu, Meihong; Che, Xiangyu; Xu, Yingkun Jan 1, 2021 8146
Identification of a Two-m6A RNA Methylation Regulator Risk Signature as an Independent Prognostic Biomarker in Papillary Renal Cell Carcinoma by Bioinformatic Analysis. Yang, Feilong; Zhao, Guojiang; Ge, Liyuan; Song, Yimeng; Hong, Kai; Zhang, Hongxian; Liu, Cheng Report Jan 1, 2021 5736
Chaetocin Promotes Osteogenic Differentiation via Modulating Wnt/Beta-Catenin Signaling in Mesenchymal Stem Cells. Liang, Youde; Liu, Xin; Zhou, Ruiping; Song, Dawei; Jiang, Yi-Zhou; Xue, Weiwei Jan 1, 2021 3729
The Oncogenic Role and Immune Infiltration for CARM1 Identified by Pancancer Analysis. Liu, Kui; Ma, Jing; Ao, Jiao; Mu, Lili; Wang, Yixian; Qian, Yue; Xue, Jin Jan 1, 2021 6742
m6A-Mediated Tumor Invasion and Methylation Modification in Breast Cancer Microenvironment. Liu, Fei; Yu, Xiaopeng; He, Guijin Jan 1, 2021 8107
Machine-Learning-Based m5C Score for the Prognosis Diagnosis of Osteosarcoma. Zhang, Haijie; Xu, Peipei; Song, Yichang Jan 1, 2021 5111
PRMT7: A Pivotal Arginine Methyltransferase in Stem Cells and Development. Wang, Bingyuan; Zhang, Mingrui; Liu, Zhiguo; Mu, Yulian; Li, Kui Jan 1, 2021 8583
Coexpression Network Analysis of lncRNA Associated with Overexpression of DNMT1 in Esophageal Epithelial Cells. Lei, Yi; Xu, Yi; Li, Xu-feng; Chen, Yan Report Jan 1, 2021 4283
Comprehensive Analysis of m[sup.5]C RNA Methylation Regulator Genes in Clear Cell Renal Cell Carcinoma. Wu, Jiajin; Hou, Chao; Wang, Yuhao; Wang, Zhongyuan; Li, Pu; Wang, Zengjun Jan 1, 2021 10131
Gene Alterations of N6-Methyladenosine (m[sup.6]A) Regulators in Colorectal Cancer: A TCGA Database Study. Zhang, Qian; Cai, Yuping; Kurbatov, Vadim; Khan, Sajid A.; Lu, Lingeng; Zhang, Yawei; Johnson, Carol Report Dec 21, 2020 6417
Bioinformatics Analysis Identifies Key Genes and Pathways in Acute Myeloid Leukemia Associated with DNMT3A Mutation. Chen, Shuyi; Chen, Yimin; Lu, Jielun; Yuan, Danyun; He, Lang; Tan, Huo; Xu, Lihua Report Nov 24, 2020 5674
Mesenchymal Stem Cells Activate the MEK/ERK Signaling Pathway and Enhance DNA Methylation via DNMT1 in PBMC from Systemic Lupus Erythematosus. Xiong, Hui; Guo, Zhixuan; Tang, Zengqi; Ai, Xuechen; Qi, Qing; Liu, Xiuting; Huang, Danqi; Li, Zhaof Report Nov 17, 2020 5006
Identification and Expression Pattern of EZH2 in Pig Developing Fetuses. Tan, Baohua; Hong, Linjun; Qiao, Jiaxin; Zhou, Jian; Xing, Pingping; Yan, Guanhao; Zheng, Enqin Report Oct 6, 2020 5677
DNMT3B Expression Might Contribute to Abnormal Methylation of RASSF1A in Lager Colorectal Adenomatous Polyps. Meng, Xianmei; Liu, Na; Jia, Yanbin; Gong, Kerui; Zhang, Jingjie; Zhang, Wei; Shao, Guo Oct 1, 2020 6001
Automatic Prediction of MGMT Status in Glioblastoma via Deep Learning-Based MR Image Analysis. Chen, Xin; Zeng, Min; Tong, Yichen; Zhang, Tianjing; Fu, Yan; Li, Haixia; Zhang, Zhongping Report Sep 23, 2020 5826
Decreased ALKBH5, FTO, and YTHDF2 in Peripheral Blood Are as Risk Factors for Rheumatoid Arthritis. Luo, Qing; Gao, Yujie; Zhang, Lu; Rao, Jiayue; Guo, Yang; Huang, Zikun; Li, Junming Report Aug 31, 2020 4848
Coenzyme [Q.sub.10] Sunscreen Prevents Progression of Ultraviolet-Induced Skin Damage in Mice. Wu, Haiyou; Zhong, Zhangfeng; Lin, Sien; Qiu, Chuqun; Xie, Peitao; Lv, Simin; Cui, Liao; Wu, Tie Report Aug 31, 2020 4897
Corrigendum to "miR-221 Alleviates the Ox-LDL-Induced Macrophage Inflammatory Response via the Inhibition of DNMT3b-Mediated NCoR Promoter Methylation". Ye, Jinshan; Wu, Yaxi; Guo, Ruiwei; Zeng, Wenjun; Duan, Yanan; Yang, Zhihua; Yang, Lixia Correction notice Aug 31, 2020 202
Decreased Peripheral Blood ALKBH5 Correlates with Markers of Autoimmune Response in Systemic Lupus Erythematosus. Luo, Qing; Fu, Biqi; Zhang, Lu; Guo, Yang; Huang, Zikun; Li, Junming Jul 31, 2020 5827
Prognostic Value of an m6A RNA Methylation Regulator-Based Signature in Patients with Hepatocellular Carcinoma. Wu, Xiaomin; Zhang, Xiaojing; Tao, Leilei; Dai, Xichao; Chen, Ping Report Jul 31, 2020 4377
Curcumin-Induced DNA Demethylation in Human Gastric Cancer Cells Is Mediated by the DNA-Damage Response Pathway. Tong, Ruiying; Wu, Xian; Liu, Ying; Liu, Yang; Zhou, Jigang; Jiang, Xinying; Zhang, Li; He, Xiaoying Jun 30, 2020 8161
The DNMT1/miR-34a/FOXM1 Axis Contributes to Sternness of Liver Cancer Cells. Cao, Xiaocheng; Liu, Lihua; Cao, Xiaozheng; Cui, Yinghong; Zou, Chang; Chen, A.; Qiu, Yebei; Quan, M Apr 30, 2020 7604
The Role of DNMT and HDACs in the Fetal Programming of Hypertension by Glucocorticoids. Lamothe, J.; Khurana, S.; Tharmalingam, S.; Williamson, C.; Byrne, C.J.; Khaper, N.; Mercier, S.; Ta Apr 30, 2020 8940
Traditional Chinese Medicine Containing Arsenic Treated MDS Patients Effectively through Regulating Aberrant Hypomethylation. Zhou, Qing-bing; Zhu, Qian-zhe; Wang, Hong-zhi; Wang, De-xiu; Liu, Zheng-tang; Xu, Yong-gang; Hu, Xi Mar 31, 2020 4624
Hypoxia Promotes Vascular Smooth Muscle Cell (VSMC) Differentiation of Adipose-Derived Stem Cell (ADSC) by Regulating Mettl3 and Paracrine Factors. Lin, Jiaying; Zhu, Qianqian; Huang, Jialyu; Cai, Renfei; Kuang, Yanping Mar 31, 2020 5567
Hypermethylation in Calca Promoter Inhibited ASC Osteogenic Differentiation in Rats with Type 2 Diabetic Mellitus. Wang, Lei; Ding, Feng; Shi, Shaojie; Wang, Xingxing; Zhang, Sijia; Song, Yingliang Mar 31, 2020 6182
DNA Methylation May be Involved in the Analgesic Effect of Hyperbaric Oxygen via Regulating FUNDC1. Liu, Kun; Wu, Hao; Gao, Rui; Han, Guang Mar 31, 2020 5634
RNA [N.sup.6]-Methyladenosine Modifications and the Immune Response. Wang, Ya-Nan; Yu, Chen-Yang; Jin, Hong-Zhong Mar 1, 2020 5484
Role of TET Dioxygenases and DNA Hydroxymethylation in Bisphenols-Stimulated Proliferation of Breast Cancer Cells. Li, Zhe; Lyu, Cong; Ren, Yun; Wang, Hailin Feb 1, 2020 12364
Identification of METTL14 in Kidney Renal Clear Cell Carcinoma Using Bioinformatics Analysis. Wang, Qian; Zhang, Hao; Chen, Quanbing; Wan, Zhenghua; Gao, Xiaoyong; Qian, Wenhui Jan 1, 2020 3454
Retrospective Review of 374 Samples, Circulating DNA; As a Biomarker Assay to Support Clinical Management in Solid Tumors Treated with Multi Targeted Epigenetic Therapy (MTET). Nezami, M.; Klowsowski, C.; Hager, S.J. Report Jan 1, 2020 1740
Aberrant Expression of EZH2 in Pediatric Patients with Myelodysplastic Syndrome: A Potential Biomarker of Leukemic Evolution. Fernandez, Teresa de Souza; Alvarenga, Tatiana Fonseca; de Kos, Elaiza Almeida Antonio; Lovatel, Viv Dec 31, 2019 5950
Prevalence of Some Genetic Risk Factors for Nicotine Dependence in Ukraine. Vitalina, Bashynska; Alexander, Koliada; Kateryna, Murlanova; Oksana, Zahorodnia; Yuliia, Borysovych Nov 30, 2019 6411
The DNMT1/miR-34a Axis Is Involved in the Stemness of Human Osteosarcoma Cells and Derived Stem-Like Cells. Liang, Xiao; Xu, Chang; Wang, Wanchun; Li, Xiang Nov 30, 2019 7525
Identification of Two DNMT3A Mutations Compromising Protein Stability and Methylation Capacity in Acute Myeloid Leukemia. Bruno, Samantha; Bochicchio, Maria Teresa; Franchini, Eugenia; Padella, Antonella; Marconi, Giovanni Nov 30, 2019 5237
Dnmt3a-Mediated DNA Methylation Changes Regulate Osteogenic Differentiation of hMSCs Cultivated in the 3D Scaffolds under Oxidative Stress. Li, Liangping; Ling, Zemin; Dong, Wenwu; Chen, Xiaoying; Vater, Corina; Liao, Hongxing; Qi, Qihua; H Nov 30, 2019 9244
Integrative Analysis Reveals Comprehensive Altered Metabolic Genes Linking with Tumor Epigenetics Modification in Pan-Cancer. Shi, Yahui; Wei, Jinfen; Chen, Zixi; Yuan, Yuchen; Li, Xingsong; Zhang, Yanyu; Meng, Yuhuan; Hu, Yum Nov 30, 2019 9179
miR-221 Alleviates the Ox-LDL-Induced Macrophage Inflammatory Response via the Inhibition of DNMT3b-Mediated NCoR Promoter Methylation. Ye, Jinshan; Wu, Yaxi; Guo, Ruiwei; Zeng, Wenjun; Duan, Yanan; Yang, Zhihua; Yang, Lixia Sep 30, 2019 5741
HDAC and HMT Inhibitors in Combination with Conventional Therapy: A Novel Treatment Option for Acute Promyelocytic Leukemia. Vitkevicienee, Aida; Skiauteryte, Giedre; Zucenka, Andrius; Stoskus, Mindaugas; Gineikiene, Egle; Bo Jul 31, 2019 6034
Aberrant Histone Methylation in Patients with Graves' Disease. Yan, Ni; Mu, Kaida; An, Xiao-fei; Li, Ling; Qin, Qiu; Song, Rong-hua; Yao, Qiu-ming; Shao, Xiao-qing Jul 31, 2019 4486
DNA Methyltransferases in Malar Melasma and Their Modification by Sunscreen in Combination with 4% Niacinamide, 0.05% Retinoic Acid, or Placebo. Campuzano-Garcia, Andres Eduardo; Torres-Alvarez, Bertha; Hernandez-Blanco, Diana; Fuentes-Ahumada, May 31, 2019 4671
Supplementing Genistein for Breeder Hens Alters the Fatty Acid Metabolism and Growth Performance of Offsprings by Epigenetic Modification. Lv, Zengpeng; Fan, Hao; Song, Bochen; Li, Guang; Liu, Dan; Guo, Yuming Apr 30, 2019 10920
Exploring the Drug Repurposing Versatility of Valproic Acid as a Multifunctional Regulator of Innate and Adaptive Immune Cells. Soria-Castro, Rodolfo; Schcolnik-Cabrera, Alejandro; Rodriguez-Lopez, Gloria; Campillo-Navarro, Marc Mar 31, 2019 14426
Wiedemann-Steiner syndrome with a novel pathogenic variant in KMT2A: a case report/Sindrome de Wiedemann-Steiner por una nueva variante patogenica en KMT2A: reporte de un caso. Ramirez-Montano, Diana; Pachajoa, Harry Estudio de caso Jan 1, 2019 3980
ER, SOCS1, p15, E-cadherin and RARB are more Likely to be Members of the Methylator Phenotype of Adult and Childhood AML and Their Methylation is Primarly Regulated by an Overexpression of DNMT 3A.... Ekmekci, Cumhur G.; Ozbek, Ugur Dec 1, 2018 6758
Metabolic Phenotype of Wild-Type and As3mt-Knockout C57BL/6J Mice Exposed to Inorganic Arsenic: The Role of Dietary Fat and Folate Intake. Huang, Madelyn C.; Douillet, Christelle; Dover, Ellen N.; Zhang, Chongben; Beck, Rowan; Tejan-Sie, A Report Dec 1, 2018 12355
Effects of Dietary Polyunsaturated Fatty Acids on DNA Methylation and the Expression of DNMT3b and PPAR[alpha] Genes in Rats. Baharanchi, Ehsan Maktoobian; Sarabi, Mostafa Moradi; Naghibalhossaini, Fakhraddin Report Oct 1, 2018 3951
An Effective Concentration of 5-Aza-CdR to Induce Cell Death and Apoptosis in Human Pancreatic Cancer Cell Line through Reactivating RASSF1A and Up-Regulation of Bax Genes. Dastjerdi, Mehdi Nikbakht; Azarnezhad, Asaad; Hashemibeni, Batool; Salehi, Mansour; Kazemi, Mohammad Sep 1, 2018 4496
N6-Methyladenosine in RNA and DNA: An Epitranscriptomic and Epigenetic Player Implicated in Determination of Stem Cell Fate. Ji, Pengfei; Wang, Xia; Xie, Nina; Li, Yujing Jan 1, 2018 12718
Zebularine Promotes Hepatic Differentiation of Rabbit Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells by Interfering with p38 MAPK Signaling. Luo, Yong-Heng; Chen, Juan; Xiao, En-Hua; Li, Qiu-Yun; Luo, Yong-Mei Jan 1, 2018 5850
Hypogonadotropic Hypogonadism and Kleefstra Syndrome due to a Pathogenic Variant in the EHMT1 Gene: An Underrecognized Association. Torga, Ana Patricia; Hodax, Juanita; Mori, Mari; Schwab, Jennifer; Quintos, Jose Bernardo Jan 1, 2018 2716
Effects of Antipsychotic Drugs on the Epigenetic Modification of Brain-Derived Neurotrophic Factor Gene Expression in the Hippocampi of Chronic Restraint Stress Rats. Seo, Mi Kyoung; Kim, Young Hoon; McIntyre, Roger S.; Mansur, Rodrigo B.; Lee, Yena; Carmona, Nicole Jan 1, 2018 7719
The Kat in the HAT: The Histone Acetyl Transferase Kat6b (MYST4) Is Downregulated in Murine Macrophages in Response to LPS. Shukla, Smita; Levine, Carly; Sripathi, Roopa Payanur; Elson, Genie; Lutz, Carol Susan; Leibovich, S Jan 1, 2018 8084
Dynamic DNA Methylation Changes of Tbx21 and Rorc during Experimental Autoimmune Uveitis in Mice. (Research Article). Qiu, Yiguo; Zhu, Yunyun; Yu, Hongsong; Zhou, Chunjiang; Kijlstra, Aize; Yang, Peizeng Jan 1, 2018 7152
Activation of PAR4 Upregulates p16 through Inhibition of DNMT1 and HDAC2 Expression via MAPK Signals in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Cells. Wang, Ming; An, Shuhong; Wang, Diyi; Ji, Haizhen; Guo, Xingjing; Wang, Zhaojin Jan 1, 2018 5484
Anticancer Activity of Sulforaphane: The Epigenetic Mechanisms and the Nrf2 Signaling Pathway. Su, Xuling; Jiang, Xin; Meng, Lingbin; Dong, Xiaoming; Shen, Yanjun; Xin, Ying Jan 1, 2018 8020
Counteraction of Oxidative Stress by Vitamin E Affects Epigenetic Regulation by Increasing Global Methylation and Gene Expression of MLH1 and DNMT1 Dose Dependently in Caco-2 Cells. Zappe, Katja; Pointner, Angelika; Switzeny, Olivier J.; Magnet, Ulrich; Tomeva, Elena; Heller, Jutta Jan 1, 2018 9475
Curcumin Modulates DNA Methyltransferase Functions in a Cellular Model of Diabetic Retinopathy. Maugeri, Andrea; Mazzone, Maria Grazia; Giuliano, Francesco; Vinciguerra, Manlio; Basile, Guido; Bar Jan 1, 2018 8144
Studying the Association between Sudden Hearing Loss and DNA N-Methyltransferase 1 (DNMT1) Genetic Polymorphism. Yildiz, Kubra Seker; Durmus, Kasim; Donmez, Gonca; Arslan, Serdal; Altuntas, Emine Elif Report Dec 1, 2017 4373
Effects of inorganic arsenic, methylated arsenicals, and arsenobetaine on atherosclerosis in the [apoE.sup.-/-] mouse model and the role of As3mt-mediated methylation. Silva, Luis Fernando Negro; Lemaire, Maryse; Lemarie, Catherine A.; Plourde, Dany; Chiavatti, Alicia Report Jul 1, 2017 10374
THE EFFECT OF CATECHOL-O-METHYLTRANSFERASE (COMT) POLYMORPHISM ON ACUTE POSTOPERATIVE MORPHINE REQUIREMENTS: A CLINICAL PILOT STUDY. Karadeniz, Meltem Savran; Ciftci, Hayriye Senturk; Oguz, Rusdu; Karadeniz, Sedat Tanju; Aygun, Evren Report Jun 1, 2017 331
Chromosomal 16S ribosomal RNA methyltransferase RmtEI in Escherichia coli sequence type 448. Li, Bin; Pacey, Marissa P.; Doi, Yohei Report May 1, 2017 1351
New drug combination could improve treatment of acute myeloid leukaemia. Mar 8, 2017 280
New drug combination could improve treatment of acute myeloid leukaemia. Mar 8, 2017 276
Differential Analysis of Genetic, Epigenetic, and Cytogenetic Abnormalities in AML. Islam, Mirazul; Mohamed, Zahurin; Assenov, Yassen Report Jan 1, 2017 6630
Reduced Histone H3 Lysine 9 Methylation Contributes to the Pathogenesis of Latent Autoimmune Diabetes in Adults via Regulation of SUV39H2 and KDM4C. Liu, Xi-yu; Li, Hong Report Jan 1, 2017 4294
A Meta-Analysis of the Association between DNMT1 Polymorphisms and Cancer Risk. Li, Hao; Liu, Jing-wei; Sun, Li-ping; Yuan, Yuan Report Jan 1, 2017 6909
Epigenetic Guardian: A Review of the DNA Methyltransferase DNMT3A in Acute Myeloid Leukaemia and Clonal Haematopoiesis. Chaudry, Sabah F.; Chevassut, Timothy J.T. Report Jan 1, 2017 9240
EBV-Negative Monomorphic B-Cell Posttransplant Lymphoproliferative Disorder with Marked Morphologic Pleomorphism and Pathogenic Mutations in ASXL1, BCOR, CDKN2A, NF1, and TP53. Bogusz, Agata M. Clinical report Jan 1, 2017 4287
Mitochondrial DNA Hypomethylation Is a Biomarker Associated with Induced Senescence in Human Fetal Heart Mesenchymal Stem Cells. Yu, Dehai; Du, Zhonghua; Pian, Lingling; Li, Tao; Wen, Xue; Li, Wei; Kim, Su-Jeong; Xiao, Jialin; Co Report Jan 1, 2017 7783
Inhibition of Histone Methyltransferase, Histone Deacetylase, and [beta]- Catenin Synergistically Enhance the Cardiac Potential of Bone Marrow Cells. Yang, Jinpu; Kaur, Keerat; Edwards, John G.; Eisenberg, Carol A.; Eisenberg, Leonard M. Report Jan 1, 2017 8529
Molecular Mutations and Their Cooccurrences in Cytogenetically Normal Acute Myeloid Leukemia. Wang, Mengning; Yang, Chuanwei; Zhang, Le; Schaar, Dale G. Report Jan 1, 2017 8367
EGCG Prevents High Fat Diet-Induced Changes in Gut Microhiota, Decreases of DNA Strand Breaks, and Changes in Expression and DNA Methylation of Dnmt1 and MLH1 in C57BL/6J Male Mice. Remely, Marlene; Ferk, Franziska; Sterneder, Sonja; Setayesh, Tahereh; Roth, Sylvia; Kepcija, Tatjan Report Jan 1, 2017 10911
Prenatal air pollution exposures, DNA methyl transferase genotypes, and associations with newborn LINE1 and alu methylation and childhood blood pressure and carotid intima-media thickness in the children's health study. Breton, Carrie V.; Yao, Jin; Millstein, Josh; Gao, Lu; Siegmund, Kimberly D.; Mack, Wendy; Whitfield Dec 1, 2016 9804
Two proteins safeguard skin stem cells. Aug 1, 2016 488
AN EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF THIOPURINE-METHYLTRANSFERASE VARIANTS IN A CROATIAN INFLAMMATORY BOWEL DISEASE PATIENT COHORT. Ladic, Agata; Bozina, Nada; Borzan, Vladimir; Brinar, Marko; Vucelic, Boris; Cukovic-Cavka, Silvija Report Mar 1, 2016 4296
Chinese Herbal Mixture, Tien-Hsien Liquid, Induces G2/M Cycle Arrest and Radiosensitivity in MCF-7 Human Breast Cancer Cells through Mechanisms Involving DNMT1 and Rad51 Downregulation. Yao, Chih-Jung; Chow, Jyh-Ming; Yang, Chia-Ming; Kuo, Hui-Ching; Chang, Chia -Lun; Lee, Hsin-Lun; La Jan 1, 2016 6474
Effects of Wutou Decoction on DNA Methylation and Histone Modifications in Rats with Collagen-Induced Arthritis. Liu, Ya-Fei; Wen, Cai-Yu-Zhu; Chen, Zhe; Wang, Yu; Huang, Ying; Hu, Yong-Hong; Tu, Sheng-Hao Jan 1, 2016 4849
Inhibition of Nonsmall Cell Lung Cancer Cell Migration by Protein Arginine Methyltransferase 1-small Hairpin RNA Through Inhibiting Epithelial-mesenchymal Transition, Extracellular Matrix Degradation, and Src Phosphorylation In Vitro. Zhang, Ting; Cui, Ge; Yao, Yun-Liang; Guo, Yue; Wang, Qi-Chun; Li, Xi-Ning; Feng, Wen-Ming Report Sep 1, 2015 3672
Hemolymph levels of methyl farnesoate during ovarian development of the swimming crab portunus trituberculatus, and its relation to transcript levels of HMG-CoA reductase and farnesoic acid O-Methyltransferase. Xie, Xi; Zhu, Dongfa; Li, Yan; Qiu, Xier; Cui, Xiaoyu; Tang, Jie Report Apr 1, 2015 4321
Effects of 5-aza-2'deoxycytidine on RECK gene expression and tumor invasion in salivary adenoid cystic carcinoma. Zhou, X.Q.; Huang, S.Y.; Zhang, D.S.; Zhang, S.Z.; Li, W.G.; Chen, Z.W.; Wu, H.W. Report Mar 1, 2015 4331
Chemical tag on RNA controls ability of embryonic stem cells to differentiate. Dec 8, 2014 566
Stability of XIST repression in relation to genomic imprinting following global genome demethylation in a human cell line. de Araujo, E.S.S.; Vasques, L.R.; Stabellini, R.; Krepischi, A.C.V.; Pereira, L.V. Report Dec 1, 2014 3992
The study of DNA methyltransferase-3B promoter variant genotype among Iranian sporadic breast cancer patients. Eftekhar, Ebrahim; Rasti, Mozhgan; Nahgibalhossaini, Fakhraddin; Sadeghi, Yasaman Report May 1, 2014 3554
Diethylstilbestrol (DES)-stimulated hormonal toxicity is mediated by ER[alpha] alteration of target gene methylation patterns and epigenetic modifiers (DNMT3A, MBD2, and HDAC2) in the mouse seminal vesicle. Li, Yin; Hamilton, Katherine J.; Lai, Anne Y.; Burns, Katherine A.; Li, Leping; Wade, Paul A.; Korac Report Mar 1, 2014 7032
N-6-adenine-specific DNA methyltransferase 1 (N6AMT1) polymorphisms and arsenic methylation in Andean women. Harari, Florencia; Engstrom, Karin; Concha, Gabriela; Colque, Graciela; Vahter, Marie; Broberg, Kari Report Jul 1, 2013 8946
DNA METHYLATION PROFILE OF DNA METHYLTRANSFERASE 3B (DNMT3B) GENE AND ITS INFLUENCE ON GROWTH TRAITS IN GOAT. Report Jun 30, 2013 5901
Growth hormone knockout mice display differences in hypomethylation and trancription of DNA methyltransferases and interspersed repeats. Armstrong, Vanessa; Rakoczy, Sharlene; Brown-Borg, Holly Apr 1, 2013 740
Phylogenetic, molecular, and biochemical characterization of caffeic acid o-methyltransferase gene family in Brachypodium distachyon. Wu, Xianting; Wu, Jiajie; Luo, Yangfan; Bragg, Jennifer; Anderson, Olin; Vogel, John; Gu, Yong Q. Report Jan 1, 2013 7304
Inhibition of DNA methylation by caffeic acid and chlorogenic acid, two common catechol-containing coffee polyphenols. Nov 1, 2012 304
International probe commission stops interviews. Oct 2, 2011 132
Involvement of N-6 adenine-specific DNA methyltransferase 1 (N6AMT1) in arsenic biomethylation and its role in arsenic-induced toxicity. Ren, Xuefeng; Aleshin, Maria; Jo, William J.; Dills, Russel; Kalman, David A.; Vulpe, Christopher D. Report Jun 1, 2011 6739
Polymorphisms in arsenic(+III oxidation state) methyltransferase (AS3MT) predict gene expression of AS3MT as well as arsenic metabolism. Engstrom, Karin; Vahter, Marie; Mlakar, Simona Jurkovic; Concha, Gabriela; Nermell, Barbro; Raqib, R Report Feb 1, 2011 8134
Hypomethylation of the DNMT3L promoter in ocular surface squamous neoplasia. Manderwad, Guru Prasad; Gokul, Gopinathan; Kannabiran, Chitra; Honavar, Santosh G.; Khosla, Sanjeev; Aug 1, 2010 2596
16S rRNA methyltransferase RmtC in Salmonella enterica serovar Virchow. Hopkins, Katie L.; Escudero, Jose A.; Hidalgo, Laura; Gonzalez-Zorn, Bruno Clinical report Apr 1, 2010 2305
Cloning of methionine-adenosyl-transferase gene in E.coli. Detchanamurthy, Swaminathan; Somasundaram, Balaji Report Sep 1, 2009 5453
DuPont Technology helps allergy sufferers. Sep 1, 2007 412
Increased homocysteine and S-adenosylhomocysteine concentrations and DNA hypomethylation in vascular disease. Castro, Rita; Rivera, Isabel; Struys, Eduard A.; Jansen, Erwin E.W.; Ravasco, Paula; Camilo, Maria E Aug 1, 2003 2588
Relationship of methyl transferase activity and methyl farnesoate levels in the spider crab, Libinia emarginata. Ogan, Jeff; Shaub, Amy; Lovett, Donald L.; Borst, David W. Oct 1, 1997 1080
Characterization of methyl transferase activity in the mandibular organ of the American lobster, Homarus americanus. Claerhout, Todd; Bendena, William; Tobe, Stephen S.; Borst, David W. Oct 1, 1996 851

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |