Printer Friendly

Articles from Medycyna Pracy (November 1, 2020)

1-10 out of 10 article(s)
Title Author Type Words
A NEW OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HAZARD--NANOPLASTIC/ NOWE ZAGROZENIE ZAWODOWE I SRODOWISKOWE--NANOPLASTIK. Rakowski, Michal; Grzelak, Agnieszka Report 8728
DETERMINATION OF 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE IN ORDER TO ASSESS THE WORKING ENVIRONMENT/OZNACZANIE 1-CHLORO-2,3-EPOKSYPROPANU DLA POTRZEB OCENY SRODOWISKA PRACY. Jezewska, Anna; Kondej, Dorota; Woznica, Agnieszka Report 3960
DIAGNOSTIC DIFFICULTIES AND LEGAL ANALYSIS OF POTENTIAL CLAIMS TO OCCUPATIONAL MEDICINE SPECIALISTS BASED ON A CASE OF UNRECOGNIZABLE CARDIAC ANGIOSARCOMA/ TRUDNOSCI DIAGNOSTYCZNE I ANALIZA PRAWNA POTENCJALNYCH ROSZCZEN WOBEC LEKARZA MEDYCYNY PRACY NA PRZYKLADZIE NIEROZPOZNANEGO NACZYNIAKOMIESAKA SERCA. Pluta-Hadas, Katarzyna; Swiderski, Pawel; Urbaniak, Monika; Macioszek, Natalia; Pawelek, Tadeusz; Za Clinical report 4096
DO THE REQUIREMENTS INCLUDED IN THE REGULATION ON HEALTH AND SAFETY AT SCHOOL EFFECTIVELY PREVENT CHILDREN FROM CARRYING TOO HEAVY SCHOOLBAGS?/ CZY WYMAGANIA ZAWARTE W ROZPORZADZENIU W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY W SZKOLACH ZAPOBIEGAJA NOSZENIU PRZEZ DZIECI ZBYT CIEZKICH TORNISTROW? Malinowska-Borowska, Jolanta; Flajszok, Katarzyna Report 6289
EXPOSURE ASSESSMENT OF PHARMACEUTICAL POWDERS BASED ON AN ENVIRONMENTAL MONITORING METHOD: A PILOT STUDY. Yildirim, Fatma Demircan; Ekmekci, Ismail Report 7468
FACTORS ASSOCIATED WITH PHYSICAL ACTIVITY LEVELS IN LATE ADOLESCENCE: A PROSPECTIVE STUDY. Sekulic, Damir; Rodek, Jelena; Sattler, Tine Report 5905
PREVENTION AND HEALTH PROMOTION AT THE WORKPLACE AS A PART OF PRIVATE MEDICAL CARE FOR EMPLOYEES IN POLAND--AN OVERVIEW. Suchanska, Agata; Marcinkiewicz, Andrzej Report 5089
QUESTIONNAIRE OF EXPOSURE TO WORKPLACE SEX-BASED HARASSMENT/ KWESTIONARIUSZ DO DIAGNOZY MOLESTOWANIA ZE WZGLEDU NA PLEC (W MIEJSCU PRACY). Drabek, Marcin Report 7512
SELECTED HAND SKIN CHARACTERISTICS OF LABORATORY DIAGNOSTICIANS/ WYBRANE CECHY SKORY DLONI DIAGNOSTOW LABORATORYJNYCH. Piotrowska, Anna; Czerwinska-Ledwig, Olga; Kotarba, Paulina Report 5448
THE IMPACT OF SELECTED EDUCATIONAL AND INFORMATION INTERVENTIONS ON THE COVERAGE RATE AND ATTITUDES TO INFLUENZA VACCINATION IN NURSING STAFF. Golebiak, Izabela; Okreglicka, Katarzyna; Kanecki, Krzysztof; Nitsch-Osuch, Aneta Report 10417

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |