Printer Friendly

Articles from Medycyna Pracy (March 1, 2018)

1-8 out of 8 article(s)
Title Author Type Words
31ST CONFERENCE OF THE EUROPEAN HEALTH PSYCHOLOGY SOCIETY: "INNOVATIVE IDEAS IN HEALTH PSYCHOLOGY"/31. KONFERENCJA EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGII ZDROWIA "INNOWACYJNE PODEJSCIA W PSYCHOLOGII ZDROWIA". Malkiewicz, Monika Maria Conference news 2267
BIOLOGICAL SIGNIFICANCE OF CHROMIUM III FOR THE HUMAN ORGANISM/ BIOLOGICZNE ZNACZENIE CHROMU III DLA ORGANIZMU CZLOWIEKA. Piotrowska, Anna; Pilch, Wanda; Tota, Lukasz; Nowak, Gabriel Report 7966
ECONOMIC COSTS DUE TO WORKERS' SICK LEAVE AT WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN BULGARIA. Toseva, Elka; Stoyanova, Rumyana; Turnovska, Tanya Report 8607
FACTORS AFFECTING THE MAINTENANCE OF OCCUPATIONAL ACTIVITY OVER A 2-3-YEAR PERIOD AFTER TOTAL HIP REPLACEMENT/ CZYNNIKI WPLYWAJACE NA UTRZYMANIE AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ W OKRESIE 2-3 LAT PO ZABIEGU CALKOWITEJ ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO. Pop, Teresa; Bejer, Agnieszka; Baran, Joanna; Szymczyk, Daniel Report 4284
FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH VERTIGO AND DIZZINESS IN OCCUPATIONAL MEDICINE/ BADANIE CZYNNOSCIOWE OSOB Z ZAWROTAMI GLOWY I ZABURZENIAMI ROWNOWAGI DLA POTRZEB MEDYCYNY PRACY. Zamyslowska-Szmytke, Ewa; Szostek-Rogula, Sylwia; Sliwinska-Kowalska, Mariola Report 5765
HUMOR AT WORK QUESTIONNAIRE--POLISH ADAPTATION OF HUMOR CLIMATE QUESTIONNAIRE (HCQ)/ KWESTIONARIUSZ HUMOR W PRACY--POLSKA ADAPTACJA HUMOR CLIMATE QUESTIONNAIRE (HCQ). Stanczak, Aleksander; Drabek, Marcin Report 5338
POLYMORPHISM OF GENES ENCODING PROTEINS OF DNA REPAIR VS. OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL EXPOSURE TO LEAD, ARSENIC AND PESTICIDES/ POLIMORFIZM GENOW KODUJACYCH BIALKA NAPRAWY DNA A ZAWODOWE I SRODOWISKOWE NARAZENIE NA OTOW, ARSEN I PESTYCYDY. Bukowski, Karol; Wozniak, Katarzyna Report 6618
SCREENING VALUE OF IN THE EVALUATION OF OCCUPATIONAL VOICE DISORDERS. Morawska, Joanna; Niebudek-Bogusz, Ewa; Wiktorowicz, Justyna; Sliwinska-Kowalska, Mariola Report 5134

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters