Printer Friendly

Articles from Medycyna Pracy (January 1, 2018)

1-9 out of 9 article(s)
Title Author Type Words
ASSESSMENT OF WORK ENVIRONMENT VS. FEELING OF THREAT AND AGGRAVATION OF STRESS IN JOB OF A HIGH RISK--AN ATTEMPT OF ORGANIZATIONAL INTERVENTION/ OCENA SRODOWISKA PRACY I POCZUCIE ZAGROZENIA A NASILENIE STRESU W PRACY WYSOKIEGO RYZYKA--PROPOZYCJA INTERWENCJI ORGANIZACYJNEJ. Stasila-Sieradzka, Marta; Chudzicka-Czupala, Agata; Grabowski, Damian; Dobrowolska, Malgorzata Report 7834
CHRONIC KIDNEY DISEASE THE RELEVANT INFORMATION FOR AN OCCUPATIONAL PHYSICIAN/ PRZEWLEKLA CHOROBA NEREK ISTOTNE INFORMACJE DLA LEKARZA MEDYCYNY PRACY. Renke, Marcin; Parszuto, Jacek; Rybacki, Marcin; Wolyniec, Wojciech; Rutkowski, Przemyslaw; Rutkowsk Report 4718
EVALUATION OF THE IMPACT OF SAGITTAL SPINAL CURVATURES ON MUSCULOSKELETAL DISORDERS IN YOUNG PEOPLE/ OCENA WPLYWU KRZYWIZN KREGOSLUPA W PLASZCZYZNIE STRZALKOWEJ NA DOLEGLIWOSCI MIESNIOWO-SZKIELETOWE U MLODYCH OSOB. Zwierzchowska, Anna; Tuz, Jacek Report 4606
HYGIENE AND LEGAL ASPECTS OF OCCUPATIONAL EXPOSURE ASSESSMENT TO CYTOSTATICS/ ASPEKTY HIGIENICZNE I PRAWNE OCENY NARAZENIA ZAWODOWEGO NA CYTOSTATYKI. Kupczewska-Dobecka, Malgorzata; Palaszewska-Tkacz, Anna; Czerczak, Slawomir; Konieczko, Katarzyna Report 9764
IMPORTANCE OF DENTAL CARE TO MAINTAIN ORAL HEALTH OF CHILDREN AND YOUTH WITH TYPE 1 DIABETES/ ZNACZENIE OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ W UTRZYMANIU ZDROWIA JAMY USTNEJ U DZIECI I MLODZIEZY Z CUKRZYCA TYPU 1. Kuzmiuk, Anna; Marczuk-Kolada, Grazyna; Luczaj-Cepowicz, Elzbieta; Obidznska, Marta; Chorzewska, Ewa Report 4232
INFLUENCE OF TITANIUM DIOXIDE ACTIVATED UNDER VISIBLE LIGHT ON SURVIVAL OF MOLD FUNGI/WPLYW DITLENKU TYTANU AKTYWOWANEGO SWIATLEM WIDZIALNYM NA PRZEZYWALNOSC GRZYBOW PLESNIOWYCH. Kadziolka, Daria; Rokicka, Paulina; Markowska-Szczupak, Agata; Morawski, Antoni W. Report 2817
MENTAL CONDITION AND SPECIFICITY OF MENTAL DISORDERS IN A GROUP OF WORKERS FROM SOUTHERN POLAND: A RESEARCH REPORT. Izydorczyk, Bernadetta Report 10055
OCCUPATIONAL CANCERS--EPIDEMIOLOGY AND CERTIFICATION/ CHOROBY NOWOTWOROWE POCHODZENIA ZAWODOWEGO-EPIDEMIOLOGIA I ASPEKTY ORZECZNICZE. Wiszniewska, Marta; Lipinska-Ojrzanowska, Agnieszka; Witkowska, Anna; Tymoszuk, Diana; Kleniewska, A Report 9918
VERIFICATION OF ELECTRONIC DEVICE TECHNOLOGY FOR MEASUREMENT AND EVALUATION OF THERMAL EXPOSURE OF FIRE FIGHTERS AND MEMBERS OF RESCUE TEAMS. Bernatikova, Sarka; Tomaskova, Hana; Buzga, Marek; Jirak, Zdenek; Novak, Petr; Babjak, Jan; Kot, Tom Report 6794

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |