Printer Friendly

Articles from Medycyna Pracy (September 1, 2016)

1-13 out of 13 article(s)
Title Author Type Words
ACOUSTIC CONDITIONS IN OPEN PLAN OFFICES--PILOT TEST RESULTS/WARUNKI AKUSTYCZNE W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH OPEN SPACE WYNIKI BADAN PILOTAZOWYCH. Mikulski, Witold Report 4486
CHALLENGES TO OCCUPATIONAL MEDICINE IN VIEW OF THE PROBLEM OF WORK-RELATED DISEASES AND THE AGING OF WORKFORCE. DIRECTIONS FOR FURTHER DEVELOPMENT AND INTENTIONAL CHANGES IN PREVENTIVE CARE OF EMPLOYEES IN POLAND/WYZWANIA MEDYCYNY PRACY WOBEC PROBLEMU CHOROB ZWIAZANYCH Z PRACA ORAZ STARZENIA SIE POPULACJI OSOB PRACUJACYCH. DALSZY KIERUNEK ROZWOJU I CELOWE ZMIANY W OPIECE PROFILAKTYCZNEJ NAD PRACUJACYMI W POLSCE. Marcinkiewicz, Andrzej; Walusiak-Skorupa, Jolanta; Wiszniewska, Marta; Rybacki, Marcin; Hanke, Wojci Report 4992
DIRECTIVITY OF HEARING OF AUDITORY DANGER SIGNAL EMITTED BY OVERHEAD CRANE/ KIERUNKOWOSC SLYSZENIA DZWIEKOWEGO SYGNALU BEZPIECZENSTWA EMITOWANEGO PRZEZ SUWNICE. Mlynski, Rafal; Kozlowski, Emil Report 5073
HEALTH AND QUALITY OF LIFE VS. OCCUPATIONAL ACTIVITY/ ZDROWIE I JAKOSC ZYCIA A AKTYWNOSC ZAWODOWA. Kowalska, Malgorzata; Szemik, Szymon Report 5307
HEALTH LITERACY AS AN ELEMENT OF THE POLISH OCCUPATIONAL HEALTH SYSTEM/HEALTH LITERACY JAKO ELEMENT POLSKIEGO SYSTEMU OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ NAD PRACOWNIKAMI. Dobras, Maciej Report 4691
HOUSEHOLD BIOCIDE USE AND PERSONAL SAFETY PRACTICES AMONG RURAL POPULATION IN SOUTH INDIA: A COMMUNITY-BASED STUDY/ UZYWANIE BIOCYDOW W GOSPODARSTWIE DOMOWYM I SPOSOBY ZABEZPIECZANIA SIE PRZED NIMI WSROD LUDNOSCI WIEJSKIEJ W POLUDNIOWYCH INDIACH-STUDIUM SPOLECZNOSCI LOKALNEJ. Laksham, Karthik Balajee; Kalidoss, Vinothkumar; Sivanantham, Parthibane; Sambath, Perumal Murthy; A Report 3350
MANAGEMENT OF TOBACCO SMOKING IN THE PRISON SERVICE UNITS--THE EFFECTS OF THE HEALTH PROMOTION PROGRAM/ZARZADZANIE PALENIEM TYTONIU W JEDNOSTKACH SLUZBY WIEZIENNEJ--OPIS I EFEKTY PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA. Puchalski, Krzysztof; Korzeniowska, Elzbieta Report 10007
METHOD FOR DETERMINING 1,2:3,4-DIEPOXYBUTANE IN WORKPLACE AIR/METODA OZNACZANIA 1,2:3,4-DIEPOKSYBUTANU W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY. Kowalska, Joanna; Jezewska, Anna Report 3608
OUTDOOR WORK AND SOLAR RADIATION EXPOSURE: EVALUATION METHOD FOR EPIDEMIOLOGICAL STUDIES/ PRACA NA WOLNYM POWIETRZU A NARAZENIE NA PROMIENIOWANIE SLONECZNE METODA OCENY DO STOSOWANIA W BADANIACH EPIDEMIOLOGICZNYCH. Modenese, Alberto; Bisegna, Fabio; Borra, Massimo; Grandi, Carlo; Gugliermetti, Franco; Militello, A Report 7003
PERSONAL RESOURCES AND NEGATIVE AND POSITIVE EFFECTS OF TRAUMATIC EVENTS IN A GROUP OF MEDICAL RESCUERS/ ZASOBY OSOBISTE A NEGATYWNE I POZYTYWNE SKUTKI DOSWIADCZEN TRAUMATYCZNYCH U RATOWNIKOW MEDYCZNYCH. Oginska-Bulik, Nina Report 5548
SENSITIZATION TO OCCUPATIONAL ALLERGENS IN HAIRDRESSING APPRENTICES DIAGNOSED ALREADY BEFORE ENTERING VOCATIONAL TRAINING/UCZULENIE NA ALERGENY ZAWODOWE WSROD UCZNIOW FRYZJERSKICH PRZED ROZPOCZECIEM PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Golinska-Zach, Aleksandra; Krawczyk-Szulc, Patrycja; Wiszniewska, Marta; Nowakowska-Swirta, Ewa; Swi Report 5174
STRATEGIES OF PREVENTION OF THE WORK-RELATED INJURIES IN PHYSIOTHERAPISTS/STRATEGIE PREWENCJI URAZOW ZWIAZANYCH Z PRACA U FIZJOTERAPEUTOW. Mikolajewska, Emilia Report 4059
WORK EXPERIENCE AND SENIORITY IN HEALTH CARE VS. MEDICAL STUDENTS' KNOWLEDGE OF SELECTED HAND HYGIENE PROCEDURES/PRAKTYKA ZAWODOWA I STAZ PRACY W OCHRONIE ZDROWIA A WIEDZA STUDENTOW KIERUNKOW MEDYCZNYCH O WYBRANYCH PROCEDURACH HIGIENY RAK. Rozanska, Anna; Wojkowska-Mach, Jadwiga; Bulanda, Malgorzata Report 6692

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters