Printer Friendly

Articles from Medycyna Pracy (September 1, 2015)

1-13 out of 13 article(s)
Title Author Type Words
COOPERATION WITHIN PHYSICIAN-NURSE TEAM IN OCCUPATIONAL MEDICINE SERVICE IN POLAND KNOWLEDGE ABOUT PROFESSIONAL ACTIVITIES PERFORMED BY THE TEAM-PARTNER/WSPOLPRACA W ZESPOLE LEKARZ-PIELEGNIARKA W SLUZBIE MEDYCYNY PRACY W POLSCE-WIEDZA O ZADANIACH WYKONYWANYCH PRZEZ PARTNERA Z ZESPOLU. Sakowski, Piotr 4961
CRISIS IN THE VALUATION, EMOTIONAL LABOR AND OCCUPATIONAL BURNOUT AMONG TEACHERS OF RELIGION/KRYZYS W WARTOSCIOWANIU I PRACA EMOCJONALNA A WYPALENIE ZAWODOWE U NAUCZYCIELI RELIGII. Lachowska, Boguslawa; Starczewski, Karol Report 9014
ETHYLENE GLYCOL AND PROPYLENE GLYCOL ETHERS--REPRODUCTIVE AND DEVELOPMENTAL TOXICITY/ETERY GLIKOLU ETYLENOWEGO I GLIKOLU PROPYLENOWEGO--TOKSYCZNOSC REPRODUKCYJNA I ROZWOJOWA. Starek-Swiechowicz, Beata; Starek, Andrzej Report 8193
EXCESSIVE DAYTIME SLEEPINESS AND RISK FOR OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA IN THE PUBLIC TRANSPORT DRIVERS/OCENA WYSTEPOWANIA WZMOZONEJ SENNOSCI W CIAGU DNIA ORAZ RYZYKA OBTURACYJNEGO BEZDECHU PODCZAS SNU U KIEROWCOW ZAWODOWYCH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ. Minarowski, Lukasz; Chwiesko-Minarowska, Sylwia; Czaban, Marcin; Mickiewicz, Magdalena; Kozakiewicz, 3212
GOOD PRACTICE IN OCCUPATIONAL HEALTH SERVICES--THE INFLUENCE OF HAZARDOUS CONDITIONS AND NUISANCE COEXISTING IN THE WORK ENVIRONMENT AND AT HOME ON THE COURSE AND OUTCOME OF PREGNANCY/DOBRE PRAKTYKI W OPIECE PROFILAKTYCZNEJ NAD KOBIETA CIEZARNA W MIEJSCU PRACY--WPLYW CZYNNIKOW SZKODLIWYCH I UCIAZLIWOSCI WYSTEPUJACYCH W SRODOWISKU PRACY I DOMOWYM NA PRZEBIEG ORAZ WYNIK CIAZY. Marcinkiewicz, Andrzej; Wezyk, Agata; Muszynski, Pawel; Polanska, Kinga; Makowiec-Dabrowska, Teresa; Report 7480
INFLUENCE OF SELECTED SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS ON PSYCHOSOCIAL WORKLOAD OF NURSES AND ASSOCIATION OF THIS BURDEN WITH ABSENTEEISM AT WORK/WPLYW WYBRANYCH CZYNNIKOW SPOLECZNO-DEMOGRAFICZNYCH NA OBCIAZENIA PSYCHOSPOtECZNE W PRACY PIELEGNIAREK I ZWIAZEK TYCH OBCIAZEN Z ABSENCJA W PRACY. Kowalczuk, Krystyna; Krajewska-Kulak, Elzbieta 6133
LUNG FIBROSIS AND EXPOSURE TO WOOD DUSTS: TWO CASES REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE/ZWLOKNIENIE PLUC A NARAZENIE NA PYL DREWNA OPISY DWOCH PRZYPADKOW I PRZEGLAD LITERATURY. Ricco, Matteo Report 5275
MONOINFECTIONS CAUSED BY BORRELIA BURGDORFERI AND BORRELIA BURGDORFERI/ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM CO-INFECTIONS IN FORESTRY WORKERS AND FARMERS/MONOINFEKCJA BORRELIA BURGDORFERI I WSPOLZAKAZENIA BORRELIA BURGDORFERI/ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM U PRACOWNIKOW LESNICTWA I ROLNIKOW. Tokarska-Rodak, Malgorzata; Panczuk, Anna; Koziol-Montewka, Maria; Plewik, Dorota; Szepeluk, Adam 3123
OPTIMIZATION OF MEASUREMENT METHODS FOR A MULTI-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD FROM MOBILE PHONE BASE STATION USING BROADBAND EMF METER/OPTYMALIZACJA METODYKI POMIARU WIELOCZCSTOTLIWOSCIOWEGO POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO STACJI BAZOWYCH TELEFONII KOMORKOWEJ. Bienkowski, Pawel; Cala, Pawel; Zubrzak, Bartlomiej Report 5551
THE PREVALENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY VS. THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY OF AVIATION MILITARY ACADEMY STUDENTS/CZCSTOSC WYSTEPOWANIA NADWAGI I OTYLOSCI U STUDENTOW LOTNICZEJ UCZELNI WOJSKOWEJ A POZIOM ICH AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ. Gazdzinska, Agata; Baran, Paulina; Skibniewski, Franciszek; Truszczynski, Olaf; Gazdzinski, Stefan; 4518
TOXICOLOGICAL CONSULTATION DATA MANAGEMENT SYSTEM BASED ON EXPERIENCE OF POMERANIAN CENTER OF TOXICOLOGY/SYSTEM ZARZADZANIA INFORMAJ TOKSYKOLOGICZNA NA PODSTAWIE DOSWIADCZEN POMORSKIEGO CENTRUM TOKSYKOLOGII. Kabata, Piotr Maciej; Waldman, Wojciech; Anand, Jacek Sein 2874
WHY DO EMPLOYEES FOLLOW THEIR SUPERIORS' INSTRUCTIONS? IDENTIFICATION OF THE REASONS TO COMPLY WITH SUPERIORS' WILL IN A GROUP OF POLISH EMPLOYEES/DLACZEGO PRACOWNICY SLUCHAJA SWOICH PRZELOZONYCH? IDENTYFIKACJA POWODOW PODPORZADKOWANIA SIC WOLI PRZELOZONEGO W GRUPIE POLSKICH PRACOWNIKOW. Wojcik, Aleksandra; Merecz-Kot, Dorota; Andysz, Aleksandra 5921
WORK FATIGUE IN URBAN BUS DRIVERS/ZMECZENIE PRACA U KIEROWCOW AUTOBUSOW MIEJSKICH. Makowiec-Dabrowska, Teresa; Siedlecka, Jadwiga; Gadzicka, Elzbieta; Szyjkowska, Agata; Dania, Marta; Report 9155

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |