Printer Friendly

Browse Medineckiene, Milena; Bjork, Folke

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Owner preferences regarding renovation measures--the demonstration of using multi-criteria decision making/Savininku teikiami prioritetai pastatu atnaujinimo priemonems: daugiakriteriniu sprendimo priemimo metodu taikymo pavyzdys. Report Jun 1, 2011 10220

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters