Printer Friendly

Browse Medicine, Chinese topic

Articles

1-300 out of 600 article(s) nextnext page
Title Author Type Date Words
Botanical Science: TCM Plant Extract Library & Chamomile for Skin Disorders: AHPA compiles recent research on botanicals and plant compounds published in peer-reviewed journals. Johnson, Holly Jan 1, 2020 952
BR Initiative boosts TCM exchanges with Pakistan. Dec 26, 2019 300
Scientists share details of successful clinical trial of TCM. Dec 15, 2019 584
Clinical trial of first Chinese herbal medicine conducted in Pakistan. Dec 15, 2019 483
Scientists share details of successful clinical trial of TCM. Dec 15, 2019 584
Successful clinical trial of first Chinese herbal medicine in Pakistan. Dec 15, 2019 598
Clinical trial of first Chinese herbal medicine conducted in Pakistan - Press Release issued by University of Karachi. Dec 14, 2019 645
Clinical trial of first Chinese herbal medicine conducted in Pakistan. Dec 14, 2019 598
How Eastern Medicine Can Improve Your Life. Nov 28, 2019 989
China Traditional Chinese Medicine Co. Limited (HKG: 0570). Nov 13, 2019 1194
Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine received C on Foreign Investors Rating for Q3 2019. Nov 11, 2019 297
China Traditional Chinese Medicine Co. Limited (HKG: 0570). Nov 7, 2019 1194
Comparative Pharmacokinetic Studies of Four Ginsenosides in Rat Plasma by UPLC-MS/MS after Oral Administration of Panax quinquefolius-Acorus gramineus and Panax quinquefolius Extracts. Xie, Hailong; Wang, Dongxue; Zhang, Wenjun; Yan, Xinjia; Zhao, Ying Nov 1, 2019 6302
A Network Pharmacology Approach to Reveal the Underlying Mechanisms of Paeonia lactiflora Pall. On the Treatment of Alzheimer's Disease. Zeng, Qiang; Li, Longfei; Jin, Yu; Chen, Zongzheng; Duan, Lihong; Cao, Meiqun; Ma, Min; Wu, Zhengzhi Nov 1, 2019 5955
Meta-Analysis on the Efficacy and Safety of Traditional Chinese Medicine as Adjuvant Therapy for Refractory Androgenetic Alopecia. You, Qiang; Li, Lan; Ma, Xiao; Gao, Tian; Xiong, Suqin; Yan, Yufen; Fang, Hao; Li, Fengqing; Chen, H Nov 1, 2019 14334
Chaihu-Shugan-San Reinforces CYP3A4 Expression via Pregnane X Receptor in Depressive Treatment of Liver-Qi Stagnation Syndrome. He, Zehui; Fan, Rong; Zhang, Chunhu; Tang, Tao; Liu, Xu; Luo, Jiekun; Cui, Hanjin; Wang, Yang; Lu, R Nov 1, 2019 6790
Identification and Characterization of Key Chemical Constituents in Processed Gastrodia elata Using UHPLC-MS/MS and Chemometric Methods. Ye, Xide; Wang, Yanhong; Zhao, Jianping; Wang, Mei; Avula, Bharathi; Peng, Qiaozhen; Ouyang, Hui; Li Nov 1, 2019 5076
Therapeutic Effect and Mechanism Study of Rhodiola wallichiana var. cholaensis Injection to Acute Blood Stasis Using Metabolomics Based on UPLC-Q/TOF-MS. Ran, Nan; Pang, Zhiqiang; Guan, Xuewa; Wang, Guoqiang; Liu, Jinping; Li, Pingya; Zheng, Jingtong; Wa Nov 1, 2019 11936
A Network Pharmacology Approach for Uncovering the Osteogenic Mechanisms of Psoralea corylifolia Linn. Ge, Luna; Cheng, Kai; Han, Jinxiang Nov 1, 2019 3750
Jieduquyuziyin Prescription-Treated Rat Serum Suppresses Activation of Peritoneal Macrophages in MRL/Lpr Lupus Mice by Inhibiting IRAK1 Signaling Pathway. Ji, Lina; Hou, Xiaoli; Deng, Xian; Fan, Xuemin; Zhuang, Aiwen; Zhang, Xiufeng; Li, Rongqun Nov 1, 2019 6748
Jiawei Foshou San Induces Apoptosis in Ectopic Endometrium Based on Systems Pharmacology, Molecular Docking, and Experimental Evidence. Wei, Jiahui; Zhao, Binxin; Zhang, Chengling; Shen, Bingbing; Zhang, Ying; Li, Changxi; Chen, Yi Nov 1, 2019 5456
Beneficial Effects of Sagacious Confucius' Pillow Elixir on Cognitive Function in Senescence-Accelerated P8 Mice (SAMP8) via the NLRP3/Caspase-1 Pathway. Hou, Zhitao; Li, Fengjin; Chen, Jing; Liu, Yitian; He, Changyuan; Wang, Meng; Mei, Tingting; Zhang, Nov 1, 2019 7278
Dao Yin (a.k.a. Qigong): Origin, Development, Potential Mechanisms, and Clinical Applications. Chen, Xiaorong; Cui, Jiabao; Li, Ru; Norton, Richard; Park, Joel; Kong, Jian; Yeung, Albert Nov 1, 2019 10120
Efficacy of Weikang Pian in Patients with Functional Dyspepsia: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial. Yan, Lijing; Yu, Lijin; Zhao, Linlin; Wang, Dongsheng; Qin, Dilan; Fan, Haiwei; Cheng, Ling; Qiu, Mu Nov 1, 2019 6083
Differences in the Composition of Vaginal Microbiota between Women Exhibiting Spleen-Deficiency Syndrome and Women with Damp-Heat Syndrome, Two of the Most Common Syndromes of Vaginitis in Traditional Chinese Medicine. Lin, Wei Xian; Du, Xin; Yang, Li Lin; Chen, Si Yun; Qiu, Wei Yu; Wu, Hai Wang; Zhao, Guang; Feng, Yi Nov 1, 2019 5486
Incipient Diabetes Treated with Long-Term Classical Prescription. Wei, Xiuxiu; Tian, Jiaxing; Wang, Xinmiao; Wu, Haoran; Zhang, Haiyu; Tong, Xiaolin Nov 1, 2019 4449
Chinese Herbal Medicine in Ameliorating Diabetic Kidney Disease via Activating Autophagy. Wang, Yuyang; Zhao, Hailing; Wang, Qian; Zhou, Xuefeng; Lu, Xiaoguang; Liu, Tongtong; Zhan, Yongli; Nov 1, 2019 7007
CZYH Alleviates [beta]-Amyloid-Induced Cognitive Impairment and Inflammation Response via Modulation of JNK and NF-[kappa]B Pathway in Rats. Deng, Yuanyuan; Ye, Lianzhi; Yu, Cheng; Yin, Caixia; Shi, Jingshan; Gong, Qihai Nov 1, 2019 5455
Urinary Metabolomics Study of the Intervention Effect of Hypoglycemic Decoction on Type 2 Diabetes Mellitus Rats Model. Pan, Lin-Lin; Sun, Qi-Hui; Liu, Gui-Rong; Guo, Jia-Yin Report Nov 1, 2019 7913
Narrative Review: Autonomic Response Testing as a Whole Person System of Health Care. LaRiccia, Patrick J.; Brobyn, Tracy L.; Curzon, Jonathan; McClure, Mark; Chung, Myung Kyu Nov 1, 2019 3914
Traditional Chinese medicine doctor shows off ripped body, sends internet abuzz (VIDEO). Oct 30, 2019 408
China Traditional Chinese Medicine Co. Limited (HKG: 0570). Oct 30, 2019 1195
China Traditional Chinese Medicine Co. Limited (HKG: 0570). Oct 24, 2019 1194
German TCM practitioner and stinky tofu lover becomes naturalized Taiwanese. Oct 21, 2019 493
Se Establishment Of A Traditional Chinese Medicine Department. Oct 18, 2019 469
China Traditional Chinese Medicine Co. Limited (HKG: 0570). Oct 17, 2019 829
Screening and Identification of Antipyretic Components in the Postfrost Leaves of Morus alba Based on Multivariable and Continuous-Index Spectrum-Effect Correlation. Qu, Yongsheng; Wang, Liang; Guo, Wei Oct 1, 2019 5945
Beneficial Effects of Qingzixiaoban Granule on Henoch-Schonlein Purpura Nephritis Mice through Inhibiting Immune Complex Deposition and Th2 Immunodeviation. Yang, Hui; Guan, Jing; Ma, Pei; Fan, Yannan; Bai, Jinye; Li, Shuyi; Yuan, Jiqiao; Jin, Yecheng; Lin, Oct 1, 2019 6059
Influence Factors on the Hepatotoxicity of Polygoni Multiflori Radix. Wei, Yun; Liu, Meixia; Liu, Jiangang; Li, Hao Oct 1, 2019 8673
Indigo Naturalis Suppresses Colonic Oxidative Stress and Th1/Th17 Responses of DSS-Induced Colitis in Mice. Xiao, Hai-tao; Peng, Jiao; Wen, Bo; Hu, Dong-dong; Hu, Xiao-peng; Shen, Xiang-chun; Liu, Zhi-gang; H Oct 1, 2019 6885
An Ontology-Based Artificial Intelligence Model for Medicine Side-Effect Prediction: Taking Traditional Chinese Medicine as an Example. Yao, Yuanzhe; Wang, Zeheng; Li, Liang; Lu, Kun; Liu, Runyu; Liu, Zhiyuan; Yan, Jing Oct 1, 2019 3878
Project Package 2 Of Medical Equipment Procurement In The First Affiliated Hospital Of Hunan University Of Traditional Chinese Medicine. Sep 30, 2019 119
Xingong Investment Group to set up Chinese medicine manufacturing plant in Pakistan. Sep 28, 2019 246
Guangzhou Hospital Of Traditional Chinese Medicine Purchased A Set Of Magnetic Resonance Imaging System. Sep 3, 2019 105
An Approach to Rapid Determination of Tween-80 for the Quality Control of Traditional Chinese Medicine Injection by Partial Least Squares Regression in Near-Infrared Spectral Modeling. Ma, Jin-Fang; Chen, Tian-Ling; Zhang, Xiang-Dong; Xiao, Xue; Ge, Fa-Huan Sep 1, 2019 5282
The Efficacy and Mechanism of Chinese Herbal Medicine on Diabetic Kidney Disease. Lu, Zhenzhen; Zhong, Yifei; Liu, Wangyi; Xiang, Ling; Deng, Yueyi Sep 1, 2019 10978
Sanbai Melon Seed Oil Exerts Its Protective Effects in a Diabetes Mellitus Model via the Akt/GSK-3[beta]/Nrf2 Pathway. Wang, Fang; Xi, Yuanhang; Liu, Wenzhe; Li, Jie; Zhang, Ya; Jia, Min; He, Qiaoyan; Zhao, Hongsheng; W Sep 1, 2019 5227
Metabolomic Markers in Tongue-Coating Samples from Damp Phlegm Pattern Patients of Coronary Heart Disease and Chronic Renal Failure. Hao, Yiming; Yuan, Xue; Yan, Jin; Pham, Minh; Rohlsen, Dekai; Qian, Peng; Cheng, Feng; Wang, Yiqin Sep 1, 2019 6445
Danshenol A Alleviates Hypertension-Induced Cardiac Remodeling by Ameliorating Mitochondrial Dysfunction and Suppressing Reactive Oxygen Species Production. Chen, Kai; Guan, Yiqing; Ma, Yunci; Quan, Dongling; Zhang, Jingru; Wu, Shaoyu; Liu, Xin; Lv, Lin; Zh Sep 1, 2019 6378
Antiobesity, Regulation of Lipid Metabolism, and Attenuation of Liver Oxidative Stress Effects of Hydroxy-[alpha]-sanshool Isolated from Zanthoxylum bungeanum on High-Fat Diet-Induced Hyperlipidemic Rats. Wang, Li; Fan, Wenxiang; Zhang, Mengmeng; Zhang, Qing; Li, Lin; Wang, Jiaolong; Zhu, Lei; Wei, Danen Sep 1, 2019 6935
Targeting Reactive Oxygen Species in Cancer via Chinese Herbal Medicine. Qian, Qiaohong; Chen, Wanqing; Cao, Yajuan; Cao, Qi; Cui, Yajing; Li, Yan; Wu, Jianchun Sep 1, 2019 17549
Zeaxanthin Dipalmitate in the Treatment of Liver Disease. Azami, Nisma Lena Bahaji; Sun, Mingyu Sep 1, 2019 9587
Comparative Studies on Chemical Contents and Effect in Kidney-Yang Deficiency Rats of Salt-Processed Product and Wine-Processed Product of Cuscutae Semen. Zhang, Ying; Xu, Shu-Ya; Liu, Meng-Nan; Jia, Tian-Ying; Qu, Wen-Jia; Han, Ting; Jia, Zhe; Xu, Xin-Fa Sep 1, 2019 7855
Active Ingredients and Action Mechanisms of Yi Guan Jian Decoction in Chronic Hepatitis B Patients with Liver Fibrosis. Li, Guangyao; Zhou, Yuan; Sze, Daniel Man-Yuen; Liu, Chao; Zhang, Qianru; Wang, Zihao; Yu, Hua; Chan Sep 1, 2019 7126
Gut Flora: Novel Therapeutic Target of Chinese Medicine for the Treatment of Cardiovascular Diseases. Ou, Yangwen; Zhang, Cuiping; Yao, Miaoen; Wang, Lei Sep 1, 2019 4660
Network Pharmacology Reveals the Molecular Mechanism of Cuyuxunxi Prescription in Promoting Wound Healing in Patients with Anal Fistula. Qu, Yin; Zhang, Zhijun; Lu, Yafeng; Zheng, De; Wei, Yang Report Sep 1, 2019 4628
Network Pharmacology Analysis of Traditional Chinese Medicine Formula Xiao Ke Yin Shui Treating Type 2 Diabetes Mellitus. Zhou, Jiewen; Wang, Qiuyan; Xiang, Zhinan; Tong, Qilin; Pan, Jun; Wan, Luosheng; Chen, Jiachun Sep 1, 2019 6416
Effect of Xueniao Capsule on Escherichia coli-Induced Acute Pyelonephritis Rats by [sup.1]H NMR-Based Metabolomic Approach. Hao, Xuliang; He, Pan; Ni, Yan; Yao, Jing; Yang, Yankun; Liu, Cong; Chen, Lei Sep 1, 2019 6625
Advances in Research on the Protective Mechanisms of Traditional Chinese Medicine (TCM) in Islet [beta] Cells. Li, Na; Zhang, Hongli; Li, Xiaohua Sep 1, 2019 6336
Protective Effect and Mechanisms of New Gelatin on Chemotherapy-Induced Hematopoietic Injury Zebrafish Model. Han, Liwen; Kong, Haotian; Liu, Fasheng; Li, Xiaobin; Zhang, Shanshan; Zhang, Xuanming; Wu, Yong; Ya Sep 1, 2019 5694
China Traditional Chinese Medicine Co. Limited (HKG: 0570)--Announcement of interim results for the six month ended 30 June 2019 -- 19/8/2019. Aug 30, 2019 813
China Traditional Chinese Medicine Co. Limited (HKG: 0570). Aug 30, 2019 828
Chinese doctors train S. Sudan students on traditional medicine. Aug 5, 2019 328
Beijing Peking University WBL Biotech Co., Ltd. (WPU). Aug 1, 2019 1219
Top-100 Most Cited Publications Concerning Network Pharmacology: A Bibliometric Analysis. Lu, Cuncun; Bing, Zhitong; Bi, Zhijiang; Liu, Ming; Lu, Tingting; Xun, Yangqin; Wei, Zhipeng; Yang, Aug 1, 2019 4237
Safety and Clinical Efficacy of Yangxue Qingnao Granules in the Treatment of Chronic Cerebral Circulation Insufficiency: A Systematic Review and Meta-Analysis. Guo, Jianbo; Xiong, Xingjiang; Cao, Yu; Ding, Yukun; He, Qingyong Aug 1, 2019 7292
East-West Medicine: Towards a More Complete Integrative Paradigm. Kitaeff, Richard Aug 1, 2019 3968
Beijing Peking University WBL Biotech Co., Ltd. (WPU). Jul 25, 2019 1219
China Traditional Chinese Medicine Co. Limited. Jul 25, 2019 247
Is that Coumadin or Cupping? Long, Tracey Jul 20, 2019 575
The answer may be in alternative therapies. Jul 10, 2019 895
Hong Kong : Department of Health mounts joint operation with Hong Kong Customs against suspected fake Chinese herbal medicine. Jul 6, 2019 452
Thailand : Activity News Ministry and Embassy: Consul General in Xiamen Joined the ceremony to welcome Thai students from the Office of Integrated Medicine. Jul 4, 2019 418
Feature Selection Method Based on Partial Least Squares and Analysis of Traditional Chinese Medicine Data. Huang, Canyi; Du, Jianqiang; Nie, Bin; Yu, Riyue; Xiong, Wangping; Zeng, Qingxia Jul 1, 2019 7813
Jiedu Granule Combined with Transcatheter Arterial Chemoembolization and Gamma Knife Radiosurgery in Treating Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor Thrombus. Wang, Jianchu; Luo, Jinhong; Yin, Xiaolan; Huang, Wei; Cao, Huangming; Wang, Guilin; Wang, Jincheng; Jul 1, 2019 5095
Evaluation and Identification of the Neuroprotective Compounds of Xiaoxuming Decoction by Machine Learning: A Novel Mode to Explore the Combination Rules in Traditional Chinese Medicine Prescription. Yang, Shilun; Shen, Yanjia; Lu, Wendan; Yang, Yinglin; Wang, Haigang; Li, Li; Wu, Chunfu; Du, Guanhu Jul 1, 2019 6971
Beijing Peking University WBL Biotech Co., Ltd. (WPU). Jun 12, 2019 1219
China Traditional Chinese Medicine Co. Limited. Jun 12, 2019 239
Traumatic Takotsubo Cardiomyopathy in a Patient with Extensive Coronary Artery Disease. Renko, Abagayle E.; Doyle, Warren C.; Sokoloski, Paul W. Jun 1, 2019 4007
Monitoring the Early Response of Fulvestrant Plus Tanshinone IIA Combination Therapy to Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer by Longitudinal [sup.18]F-FES PET/CT. He, SiMin; Wang, MingWei; Zhang, YongPing; Luo, JianMin; Zhang, YingJian Jun 1, 2019 4736
The Method of Activating Blood and Dredging Collaterals for Reducing Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Li, Zhaoyi; Jin, Huimin; Yan, Qingying; Sun, Leitao; Wasan, Harpreet S.; Shen, Minhe; Ruan, Shanming Jun 1, 2019 13696
Chemical Composition and Antiproliferative Effects of a Methanol Extract of Aspongopus chinensis Dallas. Tan, Jun; Tian, Ying; Cai, Renlian; Luo, Rui; Guo, Jianjun Jun 1, 2019 5476
The Intervention Effect of Traditional Chinese Medicine on the Intestinal Flora and Its Metabolites in Glycolipid Metabolic Disorders. Di, Sha; Wang, Yitian; Han, Lin; Bao, Qi; Gao, Zezheng; Wang, Qing; Yang, Yingying; Zhao, Linhua; To Jun 1, 2019 9741
Efficacy and Safety of Xiao Ai Ping Injection Combined with Chemotherapy in Advanced Gastric Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Wu, Kerui; Zhu, Zehao; He, Yaxing; Huang, Lanlin; Yan, Xia; Wang, Dawei Jun 1, 2019 9672
The Role of Herbal Bioactive Components in Mitochondria Function and Cancer Therapy. Tao, Fangfang; Zhang, Yanrong; Zhang, Zhiqian Jun 1, 2019 9097
Chinese Herbal Medicines Compared with N-Acetylcysteine for the Treatment of Idiopathic Pulmonary Fibrosis: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Guo, Jing; Li, Bin; Wu, Wenbin; Wang, Zhichao; Wang, Fei; Guo, Taipin Jun 1, 2019 11953
FuFangChangTai Decoction Activates Macrophages via Inducing Autophagy. Li, Lingchang; Wang, Haiyan; Qian, Jun; Wei, Guoli; Ding, Rong; Hu, Canhong; Jiang, Ziyu; Bi, Lei; S Jun 1, 2019 5977
Effect of Chaihu Shugan Powder-Contained Serum on Glutamate-Induced Autophagy of Interstitial Cells of Cajal in the Rat Gastric Antrum. Tan, Ren-Qian; Zhang, Zhi; Ju, Jing; Ling, Jiang-Hong Jun 1, 2019 4906
China Traditional Chinese Medicine Co. Limited. May 29, 2019 239
Beijing Peking University WBL Biotech Co., Ltd. (WPU). May 22, 2019 1220
Beijing Peking University WBL Biotech Co., Ltd. (WPU). May 2, 2019 1219
Effect of a Traditional Chinese Medicine Formula (Bu Shen Zhu Yun) on Mifepristone-Induced Abnormal Pituitary Gonadotropin Secretion in Rats. Li, Zhen-li; Zhou, Hui-fang; Liu, Bei; Zhou, Bo-ru; Jiang, Xiao-fei; Xu, Jian-ya Report Apr 30, 2019 5050
Beijing Peking University WBL Biotech Co., Ltd. (WPU). Apr 10, 2019 1220
Eat red dates on Chunfen, spring equinox, in Taiwan. Mar 20, 2019 634
Tongue Image Segmentation via Thresholding and Gray Projection. Liu, Weixia; Hu, Jinmei; Li, Zuoyong; Zhang, Zuchang; Ma, Zhongli; Zhang, Daoqiang Report Feb 1, 2019 5601
Guangzhou University Of Traditional Chinese Medicine Purchases Imported Equipment 1 Batch. Nov 26, 2018 106
Hong Kong : NATCM and FHB sign co-operation agreement on Chinese medicine. Oct 27, 2018 380
Hong Kong : Large-scale campaign Promotion of Traditional Chinese Medicine in China - Hong Kong Programme launched. Oct 26, 2018 525
Effect of the Shensong Yangxin Capsule on Energy Metabolism in Angiotensin II-Induced Cardiac Hypertrophy. Liu, Bei-Lei; Cheng, Mian; Hu, Shan; Wang, Shun; Wang, Le; Hu, Zheng-Qing; Huang, Cong-Xin; Jiang, H Report Oct 5, 2018 6511
Expansion of Traditional Chinese Medicine Market During 2017-2025 to Gain Robust Traction. Sep 26, 2018 222
Acupuncture and TCM. Wang, S.; Zhang, C.; Li, C.; Li, D.; He, P.; Su, Z.; Li, Y.; Ding, Y.; Lu, A. Report Sep 22, 2018 999
Chengdu University Of Traditional Chinese Medicine With The Research Of Traditional Chinese Medicine Health Construction Projects. Sep 19, 2018 113
Hong Kong : SFH leads delegation to Shanghai and Seoul. Sep 6, 2018 525
Hong Kong : SFH to lead delegation to Shanghai and Seoul. Sep 5, 2018 332
Establishment of a rat model for uterine leiomyomas based on Western and traditional Chinese medicine theories. Zhao, Hui; Li, Yao; Xu, QiuXia; Peng, Fu; Zhao, JinShuang; Webb, R. Clinton; Peng, Cheng; Yu, ChengH Report Sep 1, 2018 3985
Germ cell tumor and Takotsubo Cardiomyopathy: A treatment dilemma. Aug 31, 2018 2076
The Purchase Project Is The Purchase Project Of The Full Digital High-end Color Doppler Ultrasonic Diagnostic Instrument In Ningde Hospital Of Traditional Chinese Medicine. The Bidder Should Choose Th. Aug 20, 2018 143
Lecture held on 'harmony -the philosophy behind traditional Chinese Medicine'. Aug 10, 2018 294
Lecture held on 'harmony -the philosophy behind traditional Chinese Medicine'. Aug 10, 2018 294
Harmony between human and nature is essence of traditional Chinese medicine. Aug 10, 2018 649
Lecture held on "harmony -the philosophy behind traditional Chinese Medicine". Aug 10, 2018 251
Chinese health expert plans to set up hospital of traditional medicines in Pakistan. Aug 6, 2018 587
Protective Effects of Ursolic Acid in the Kidneys of Diabetic Rats/Diyabetik Sicanlarin Bobreklerinde Ursolik Asidin Koruyucu Etkileri. Bacanli, Merve; Aydin, Sevtap; Anlar, Hatice Gul; Cal, Tugbagul; Undeger Bucurgat, Ulku; Ari, Nuray; Aug 1, 2018 3743
Effects of Dandelion Extract on the Proliferation of Rat Skeletal Muscle Cells and the Inhibition of a Lipopolysaccharide-Induced Inflammatory Reaction. Liu, Qiang; Zhao, Heng; Gao, Yue; Meng, Yan; Zhao, Xiang-Xuan; Pan, Shi-Nong Report Jul 20, 2018 5848
Lecture on traditional Chinese medicine. Jul 19, 2018 420
A Randomized, Double-Blind, Multicenter, Placebo-Controlled Trial of Qi-Zhi-Wei-Tong Granules on Postprandial Distress Syndrome-Predominant Functional Dyspepsia. Su, Qing; Chen, Sheng-Liang; Wang, Hua-Hong; Liang, Lie-Xin; Dai, Ning; Lyu, Bin; Zhang, Jun; Wang, Report Jul 5, 2018 4767
It Is Committed To Advancing The Construction Of Teaching And Research-oriented Universities And Continuing To Strengthen Research Work Related To Traditional Chinese Medicine And Pharmacy. Heilongjiang University Of Chinese Medicine Purchases 2017 Centra. Jun 25, 2018 113
It Is Committed To Advancing The Construction Of Teaching And Research-oriented Universities And Continuing To Strengthen Research Work Related To Traditional Chinese Medicine And Pharmacy. Heilongjiang University Of Chinese Medicine Purchases 2017 Centra. Jun 25, 2018 110
ASK DR. ZAND. Jun 1, 2018 572
Drinking cold beverages may cause infertility: TCM doctor. Apr 25, 2018 664
Singapore : Public Consultation on Proposed Amendments to the Traditional Chinese Medicine Practitioners Act. Apr 4, 2018 755
Qi Gong Stimulates Healing Energy from Within: This slow, gentle ancient Chinese modality helps cancer patients feel better in body, mind, and spirit. Apr 1, 2018 703
Elsevier working on traditional Chinese medicine. Apr 1, 2018 406
The management strategies of cancer-associated anorexia: a critical appraisal of systematic reviews. Fangyuan, Z.; Aomei, S.; Yinghui, J.; Wanmin, Q. Author abstract Mar 22, 2018 358
Yinzhihuang oral liquid combined with phototherapy for neonatal jaundice: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Wu, R.-h.; Feng, S.; Han, M.; Caldwell, P.; Liu, S.-g.; Zhang, J.; Liu, J.-p. Author abstract Mar 22, 2018 348
Taiwanese TCM health tips for Chunfen - spring equinox. Mar 21, 2018 462
UTAR signs MoU to expand traditional Chinese medicine studies. Mar 20, 2018 327
A Multicenter, Randomized, Double-Blind, and Placebo-Controlled Study of the Effects of Tongxinluo Capsules in Acute Coronary Syndrome Patients with High On-Treatment Platelet Reactivity. Zhang, Lei; Li, Yi; Yang, Bai-Song; Li, Lu; Wang, Xiao-Zeng; Ge, Mei-Ling; Jing, Quan-Min; Ma, Ying- Report Mar 18, 2018 5022
Tongxinluo Improves Apolipoprotein E-Deficient Mouse Heart Function. Yuan, Guo-Qiang; Gao, Song; Geng, Yong-Jian; Tang, Yao-Ping; Zheng, Min-Juan; Shelat, Harnath; Colli Report Mar 10, 2018 5594
Traditional Chinese Medicine Focuses on Balance and Energy: This Eastern approach to health is based on practices that have been in use for more than 2,000 years. Mar 1, 2018 726
Elsevier Collaborates with Beijing University of Chinese Medicine to Build Taxonomy for Traditional Chinese Medicine in Embase Datebase. Mar 1, 2018 340
Traditional and Complementary Medicine Use in Knee Osteoarthritis and its Associated Factors Among Patients in Northeast Peninsular Malaysia. Shafii, Nik Abdul Hafiz Nik; Yaacob, Lili Husniati; Ishak, Azlina; Kadir, Azidah Abdul Mar 1, 2018 3869
Elsevier in collaboration with Beijing University of Chinese Medicine. Feb 27, 2018 153
Elsevier in collaboration with Beijing University of Chinese Medicine. Feb 27, 2018 149
Singapore : Hsa Allows Import and Sale of Corydalis Yanhusuo Herb in Singapore From 1 June 2018. Feb 26, 2018 571
Needles for healing. Jan 2, 2018 1340
Traditional Chinese Medicine Syndrome Patterns and Their Association with Hepatitis B Surface Antigen Levels during the Natural History of Chronic Hepatitis B Virus Infection. Xie, He-Ping; Liu, Zhi-Ping; Zhang, Jiong-Shan; Dai, Min; Xiao, Ge-Min; Wu, Wei-Kang; Yang, Hong-Zhi Jan 1, 2018 6089
Microbial Diversity of Chronic Wound and Successful Management of Traditional Chinese Medicine. Wu, Minfeng; Li, Yan; Guo, Dongjie; Kui, Gang; Li, Bin; Deng, Yu; Li, Fulun Jan 1, 2018 8347
Efficacy of Traditional Chinese Medicine Regimen Jian Pi Qu Shi Formula for Refractory Patients with Idiopathic Membranous Nephropathy: A Retrospective Case-Series Study. Shi, Bin; Zhang, Rong-rong; Liang, Ying; Wang, Xin-hui; Lang, Rui; Yu, Ren-huan Jan 1, 2018 6220
A Brief Body-Mind-Spirit Group Therapy for Chinese Medicine Stagnation Syndrome: A Randomized Controlled Trial. Ng, Siu-man; Leng, Lingli; Ho, Rainbow T.H.; Zhang, Zhangjin; Wang, Qi Jan 1, 2018 8708
Jianpi Bushen, a Traditional Chinese Medicine Therapy, Combined with Chemotherapy for Gastric Cancer Treatment: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Chen, Yunbo; Zhang, Guijuan; Chen, Xiaoping; Jiang, Xuefeng; Bie, Fengjie; Yuan, Naijun; Wang, Yuron Jan 1, 2018 11593
Zuo Jin Wan Reverses DDP Resistance in Gastric Cancer through ROCK/PTEN/PI3K Signaling Pathway. Sun, Meng-Yao; Sun, Jian; Tao, Jie; Yuan, Yu-Xia; Ni, Zhen-Hua; Tang, Qing-Feng Jan 1, 2018 5919
The Therapeutic Effects of a Traditional Chinese Medicine Formula Wuzi Yanzong Pill for the Treatment of Oligoasthenozoospermia: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Zhao, Ming Peng; Shi, Xiao; Kong, Grace Wing Shan; Wang, Chi Chiu; Wu, Justin Che Yuen; Lin, Zhi Xiu Jan 1, 2018 7051
Holistic Regulation of Angiogenesis with Chinese Herbal Medicines as a New Option for Coronary Artery Disease. Yuan, Rong; Shi, Wei-Li; Xin, Qi-Qi; Chen, Ke-Ji; Cong, Wei-Hong Jan 1, 2018 5852
Efficacy and Safety of Traditional Chinese Medicine on Nonerosive Reflux Disease: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Xiao, Jiao; Yang, Yunfeng; Zhu, Yuanrong; Qin, Yan; Li, Yifan; Fu, Mengjie; Zhai, Zhengdong; Zhu, Li Jan 1, 2018 8133
Effect of Total Flavones from Cuscuta Chinensis on Anti-Abortion via the MAPK Signaling Pathway. Wud, Hai-wang; Feng, Yi-hui; Wang, Dong-ying; Qiu, Wei-yu; Yu, Qing-ying; Yang, Li-lin; Liang, Chun; Jan 1, 2018 6079
Exploring Pharmacological Mechanisms of Xuefu Zhuyu Decoction in the Treatment of Traumatic Brain Injury via a Network Pharmacology Approach. Zhong, Yuanyuan; Luo, Jiekun; Tang, Tao; Li, Pengfei; Liu, Tao; Cui, Hanjin; Wang, Yang; Huang, Zebi Jan 1, 2018 11529
Traditional Chinese Medicine Integrated with Chemotherapy for Stage II-IIIA Patients with Non-Small-Cell Lung Cancer after Radical Surgery: A Retrospective Clinical Analysis with Small Sample Size. Zhao, Xueyu; Dai, Xiaojun; Wang, Shanshan; Yang, Ting; Yan, Yan; Zhu, Guang; Feng, Jun; Pan, Bo; Sun Jan 1, 2018 4468
JYYS Granule Mitigates Renal Injury in Clinic and in Spontaneously Hypertensive Rats by Inhibiting NF-[kappa]B Signaling-Mediated Microinflammation. Yan, Dong; Yue, Bowen; Qian, Muyan; Zhao, Lili; Zhang, Zihan; Qian, Hui; Yan, Shihai; Qian, Yuliang; Jan 1, 2018 7580
GEPSI: A Gene Expression Profile Similarity-Based Identification Method of Bioactive Components in Traditional Chinese Medicine Formula. Zhang, Baixia; He, Shuaibing; Lv, Chenyang; Zhang, Yanling; Wang, Yun Jan 1, 2018 5775
Traditional Chinese Medicine Injections in the Treatment of Diabetic Foot: A Systematic Review and Meta-Analysis. Tan, Lizi; Shi, Qingyang; Liu, Chunxiang; Zhang, Junhua; Wang, Hui; Zhai, Jingbo Jan 1, 2018 8236
Discovery of a Novel ERp57 Inhibitor as Antiplatelet Agent from Danshen (Salvia miltiorrhiza). Zou, Jia; Chen, Yang; Hoi, Maggie Pui Man; Li, Jun; Wang, Tao; Zhang, Ying; Feng, Yu; Gao, Jianli; L Jan 1, 2018 4476
A New Strategy to Uncover the Anticancer Mechanism of Chinese Compound Formula by Integrating Systems Pharmacology and Bioinformatics. Dai, Yifei; Sun, Liang; Qiang, Weijie Jan 1, 2018 6893
The Interaction Effect between Blood Stasis Constitution and Atherosclerotic Factors on Cognitive Impairment in Elderly People. Liu, Zhizhen; Yang, Hongqing; Zhang, Mozhu; Caife, Jing; Huang, Zijie Jan 1, 2018 5131
Efficacy and Safety of Zhenyuan Capsule for Coronary Heart Disease with Abnormal Glucose and Lipid Metabolism: Study Protocol for a Randomized, Double-Blind, Parallel-Controlled, Multicenter Clinical Trial. Qiao, Yu; Zhang, Jingchun; Liu, Yue; Liang, Zhiqi; Wang, Yuhua; Zheng, Wei; Shi, Dazhuo Clinical report Jan 1, 2018 3867
Efficacy of a Chinese Herbal Medicine Compound Zhangpi Ointment against Hydroxyurea-Induced Leg Ulcers: A Prospective, Randomized, Open-Label, Controlled Clinical Trial. Pang, Yu-yang; Li, Yan; Kui, Gang; Tang, Yong; Liao, Ming-juan; Wang, Yong-ling; Cao, Zhen-dong; Zhu Jan 1, 2018 4576
Traditional Mongolian, Traditional Chinese, and Western Medicine Hospitals: System Review and Patient Survey on Expectations and Perceptions of Quality of Healthcare in Inner Mongolia, China. Li, Min; Fan, Yancun; McNeil, Edward B.; Chongsuvivatwong, Virasakdi Survey Jan 1, 2018 7638
Guzhi Zengsheng Zhitongwan, a Traditional Chinese Medicinal Formulation, Stimulates Chondrocyte Proliferation through Control of Multiple Genes Involved in Chondrocyte Proliferation and Differentiation. Yao, Baojin; Lu, Bocheng; Gao, Hongwei; Zhang, Mei; Leng, Xiangyang; Zhao, Daqing Jan 1, 2018 6062
Optimization of Bioactive Ingredient Extraction from Chinese Herbal Medicine Glycyrrhiza glabra: A Comparative Study of Three Optimization Models. Yu, Li; Jin, Weifeng; Li, Xiaohong; Zhang, Yuyan Jan 1, 2018 8988
The Efficacy and Safety of Shen Guo Lao Nian Granule for Common Cold of Qi-Deficiency Syndrome: Study Protocol for a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter, Phase II Clinical Trial. Liu, Xuemei; Fu, Juanjuan; Fan, Tao; Liu, Wei; Jiang, Hongli; Zhang, Ruiming; Ding, Hong; Yang, Haim Clinical report Jan 1, 2018 7806
Comparison between the Effects of Oral and Intramuscular Administration of Shin'iseihaito (Xinyiqingfeitang) in a Streptococcus pyogenes-Induced Murine Sinusitis Model. Minami, Masaaki; Konishi, Toru; Takase, Hiroshi; Makino, Toshiaki Jan 1, 2018 4151
Traditional Chinese Medicine for Refractory Nephrotic Syndrome: Strategies and Promising Treatments. Wang, Xiao-Qin; Wang, Lan; Tu, Yuan-Chao; Zhang, Yuan Clare Jan 1, 2018 8675
Correlation between Traditional Chinese Medicine Symptom Patterns and the Renal Function, Immunologic Function Index, and Blood Coagulation Index in Patients with Henoch-Schonlein Purpura Nephritis. Dang, Wanyu; Yan, Huimin; Wu, Xiaoming; Zhen, Xiaofang; Hou, Linyi Jan 1, 2018 5196
A Newly Authenticated Compound from Traditional Chinese Medicine Decoction Induces Melanogenesis in B16-F10 Cells by Increasing Tyrosinase Activity. Xin, Xiu Juan; Zou, Jiahong; Zou, Tao; Shang, Huoli; Sun, Li Yun Jan 1, 2018 5660
The Association of Radial Artery Pulse Wave Variables with the Pulse Wave Velocity and Echocardiographic Parameters in Hypertension. Qiao, Li-jie; Qi, Zhen; Tu, Li-ping; Zhang, Yu-hang; Zhu, Li-ping; Xu, Jia-tuo; Zhang, Zhi-feng Jan 1, 2018 9042
The Effects of Radix Astragali Water Abstract on Energy Metabolism in Rat Yang-Deficiency Cold Syndrome Model through PPAR Signaling Pathway. Yu, Wanchen; Zhao, Haijun; Zong, Xin; Ji, Xuming; Han, Xiaochun; Wang, Yanfang; Zhang, Yanan; Ma, Ke Author abstract Jan 1, 2018 9577
Serum Metabolomics Study Based on LC-MS and Antihypertensive Effect of Uncaria on Spontaneously Hypertensive Rats. Liu, Ana; Chu, Yan-Jun; Wang, Xiaoming; Yu, Ruixue; Jiang, Haiqiang; Q, Yunlun Li; Zhou, Honglei; Go Report Jan 1, 2018 5654
Systematic Investigation of Scutellariae Barbatae Herba for Treating Hepatocellular Carcinoma Based on Network Pharmacology. Gong, Benjiao; Kao, Yanlei; Zhang, Chenglin; Sun, Fudong; Zhao, Huishan Jan 1, 2018 4718
Astragalus membranaceus and Salvia miltiorrhiza Ameliorate Lipopolysaccharide-Induced Acute Lung Injury in Rats by Regulating the Toll-Like Receptor 4/Nuclear Factor-Kappa B Signaling Pathway. Qin, Li; Tan, Hong-Ling; Wang, Yu-Guo; Xu, Cheng-Yong; Feng, Jian; Li, Min; Dou, Yong-Qi Jan 1, 2018 5971
ShenShuai II Recipe Attenuates Apoptosis and Renal Fibrosis in Chronic Kidney Disease by Increasing Renal Blood Flow and Improving Oxygen Consumption. Wang, Meng; Yang, Jing; Zhou, Yuan; Wang, Chen Jan 1, 2018 3880
Chinese Medicinal Herbs in the Treatment of Diabetic Cognitive Impairment: A Systematic Review and Meta-Analysis. Yan, Bin; Wang, Jingbo; Xue, Zhigang; Tian, Guoqing Jan 1, 2018 7326
Efficacy and Safety of Hou Gu Mi Xi on Spleen Qi Deficiency in Patients with Nonorganic Gastrointestinal Disorders: Protocol for a Multicenter, Randomized, Placebo-Controlled Trial. Chen, Xiaofan; Nie, Heyun; Liu, Wenjun; Zhou, Xu; Nie, Jianhua; Xie, Bin; Chen, Dongping; Jiang, Yip Clinical report Jan 1, 2018 5358
Treatment of Urolithiasis with Medicinal Plant Salvia miltiorrhiza: A Nationwide Cohort Study. Chen, Wen-Chi; Wu, San-Yuan; Liao, Po-Chi; Chou, Tzu-Yang; Chen, Huey-Yi; Chiang, Jen-Huai; Su, Yuan Jan 1, 2018 4856
Research Progress in the Effect of Traditional Chinese Medicine for Invigoration on Neurotransmitter Related Diseases. Zhang, Xiting; Li, Lin; Chen, Ting; Sun, Zuoyan; Tang, Weiwei; Wang, Shuang; Wang, Tianqi; Wang, Yi; Jan 1, 2018 9880
Renoprotective Effect of Yiqi Yangyin Huayu Tongluo Formula against Diabetic Nephropathy in Diabetic Rats. Wang, Feng-li; Wang, Yue-hua; Han, Lin; An, Hai-yan; Zhang, Jiang-hua; Zhang, Xue-yun; Chen, Zhi-qia Jan 1, 2018 5983
Shaofu Zhuyu Decoction Regresses Endometriotic Lesions in a Rat Model. Zhu, Guanghui; Jiang, Chunhua; Yan, Xin; Zhao, Shu; Xu, Dingjie; Cao, Ying Jan 1, 2018 4759
Fuzi and Banxia Combination, Eighteen Antagonisms in Chinese Medicine, Aggravates Adriamycin-Induced Cardiomyopathy Associated with PKA/[beta]2AR-Gs Signaling. Sun, Fengjiao; Huang, Yingying; Li, Lili; Yang, Chao; Zhuang, Pengwei; Zhang, Yanjun Jan 1, 2018 5418
A Network Pharmacology-Based Approach to Investigate the Novel TCM Formula against Huntington's Disease and Validated by Support Vector Machine Model. Dai, Wenjie; Chen, Hsin-Yi; Chen, Calvin Yu-Chian Jan 1, 2018 11163
Alleviating the Intestinal Absorption of Rhein in Rhubarb through Herb Compatibility in Tiaowei Chengqi Tang in Caco-2 Cells. Peng, Ying; Fan, Min; Peng, Chongsheng; Wang, Mengyue; Li, Xiaobo Jan 1, 2018 5838
A Classic Herbal Formula Danggui Beimu Kushen Wan for Chronic Prostatitis: From Traditional Knowledge to Scientific Exploration. Li, Hong; Hung, Andrew; Yang, Angela Wei Hong Jan 1, 2018 6226
Protective Effects of Chinese Traditional Medicine Longhu Rendan against Atherosclerosis via Negative Regulation of LOX-1. Yan, Sishan; Wu, Teng; Li, Ning; Zhang, Lingyi; Song, Jun; Xu, Yunzheng; Wang, Shumei; Ding, Liqin; Jan 1, 2018 4342
Use of Folk Therapy in Taiwan: A Nationwide Cross-Sectional Survey of Prevalence and Associated Factors. Shih, Chun-Chuan; Huang, Lu-Hsiang; Lane, Hsin-Long; Tsai, Chin-Chuan; Lin, Jaung-Geng; Chen, Ta-Lia Survey Jan 1, 2018 6844
Erchen Decoction Ameliorates Lipid Metabolism by the Regulation of the Protein CAV-1 and the Receptors VLDLR, LDLR, ABCA1, and SRB1 in a High-Fat Diet Rat Model. Ding, Shanshan; Kang, Jie; Tong, Ling; Lin, Yuchen; Liao, Linghong; Gao, Bizhen Jan 1, 2018 7311
Investigation into the Individualized Treatment of Traditional Chinese Medicine through a Series of N-of-1 Trials. Huang, Haiyin; Yang, Peilan; Wang, Jie; Wu, Yingen; Zi, Suna; Tang, Jie; Wang, Zhenwei; Ma, Ying; Zh Jan 1, 2018 8508
Pharmacokinetic Comparisons of Typical Constituents in Curcumae Rhizoma and Vinegar-Processed Curcumae Rhizoma after Oral Administration to Rats. Gu, Wei; Li, Jin-ci; Ji, De; Li, Lin; Zhang, Ji; Pan, Zi-hao; Yang, Jun-jie; Lu, Tu-lin; Mao, Chun-q Jan 1, 2018 6099
Confirming the Effects of Qinghuayin against Chronic Atrophic Gastritis and a Preliminary Observation of the Involved Inflammatory Signaling Pathways: An In Vivo Study. Li, Sihan; Huang, Minghan; Chen, Qin; Li, Shunan; Wang, Xin; Lin, Jianlong; Zhong, Guodong; Lin, Pin Report Jan 1, 2018 4790
Efficacy and Safety of the Injection of the Traditional Chinese Medicine Puerarin for the Treatment of Diabetic Peripheral Neuropathy: A Systematic Review and Meta-Analysis of 53 Randomized Controlled Trials. Xie, Baocheng; Wang, Qinghui; Zhou, Chenhui; Wu, Jiahuan; Xu, Daohua Jan 1, 2018 11833
Anti-Angiogenic Alternative and Complementary Medicines for the Treatment of Endometriosis: A Review of Potential Molecular Mechanisms. Zheng, Weilin; Cao, Lixing; Xu, Zheng; Ma, Yuanyuan; Liang, Xuefang Report Jan 1, 2018 18431
Modernization of Traditional Oriental Medicine: New Dosage Forms and Medical Instruments. Lee, Gihyun; Kim, Wonnam; Kim, Woojin; Li, Hanbing Jan 1, 2018 446
A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial to Evaluate Prophylactic Effect of Traditional Chinese Medicine Supplementing Qi and Hemostasis Formula on Gastrointestinal Bleeding after Percutaneous Coronary Intervention in Patients at High Risks. Zhang, Chenhao; Huang, Chaolian; Kong, Xiaolin; Liu, Guannan; Li, Ning; Liu, Jie; Zhang, Zongyao; Ya Jan 1, 2018 9391
Different Harmonic Characteristics Were Found at Each Location on TCM Radial Pulse Diagnosis by Spectrum Analysis. Tsai, Yun-Ning; Huang, Yi-Chia; Lin, Sunny Jui-Shan; Cheng, Shen-Ming Lee Yung-Yen; Chang, Yu-Hsin; Jan 1, 2018 6187
The Anti-Inflammatory Effects of a Yin Zhi Huang Soup in an Experimental Autoimmune Prostatitis Rat Model. Deng, Longsheng; Zhang, Xikui; Zhu, Weikun; Lu, Taikun; Chen, Jinchun; Zou, Qiang; Zheng, Qizhong; C Jan 1, 2018 5380
Cinobufacini Injection Improves the Efficacy of Chemotherapy on Advanced Stage Gastric Cancer: A Systemic Review and Meta-Analysis. Zhang, Xing; Yuan, Yuan; Xi, Yupeng; Xu, Xinyao; Guo, Qiujun; Zheng, Honggang; Hua, Baojin Clinical report Jan 1, 2018 6696
The Therapeutic Effect of the Chinese Herbal Medicine, Rehmanniae Radix Preparata, in Attention Deficit Hyperactivity Disorder via Reversal of Structural Abnormalities in the Cortex. Yuan, Haixia; Yang, Meng; Han, Xinmin; Ni, Xinqiang Jan 1, 2018 7150
Zhuang Gu Guan Jie Wan: Reasonable Application Can Alleviate the Liver Injury for Osteoarthritis Treatment. Liu, Bin; Fan, Danping; Sun, Wen; Zheng, Kang; Pang, Guoming; He, Xiaojuan; Xiao, Cheng; Lu, Cheng Jan 1, 2018 5694
Quantifying Liver Stagnation Spleen Deficiency Pattern for Diarrhea Predominate Irritable Bowel Syndromes Using Multidimensional Analysis Methods. Huang, Zhongyu; Hou, Zhengkun; Liu, Xianhua; Liu, Fengbin; Wu, Yuefeng Jan 1, 2018 3858
UHPLC-ESI-MS Analysis of Purified Flavonoids Fraction from Stem of Dendrobium denneaum Paxt. and Its Preliminary Study in Inducing Apoptosis of HepG2 Cells. Zhou, Chunhua; Luo, Yingyi; Lei, Zhouxi; Wei, Gang Jan 1, 2018 6027
Major Depression in Chinese Medicine Outpatients with Stagnation Syndrome: Prevalence and the Impairments in Well-Being. Ng, Siu-Man; Leng, Ling-Li Jan 1, 2018 6833
Modified Si-Ni-San Decoction Ameliorates Central Fatigue by Improving Mitochondrial Biogenesis in the Rat Hippocampus. Han, Chenxia; Li, Feng; Liu, Yan; Ma, Jie; Yu, Xue; Wu, Xiumei; Zhang, Weiyue; Li, Danxi; Chen, Dou; Jan 1, 2018 9287
Development of a Traditional Chinese Medicine Syndrome-Specific Scale for Ulcerative Colitis: The Large Intestine Dampness-Heat Syndrome Questionnaire. Chen, Xin-lin; Wen, Yi; Wu, Zu-chun; Zhang, Bei-ping; Hou, Zheng-kun; Xiao, Jun- lin; Lin, Man-qing; Jan 1, 2018 6837
Extraction of Amana edulis Induces Liver Cancer Apoptosis. Fan, Yueyang; Hou, Xiaowei; Guo, Pengpeng; Lv, Xiuhua; Zhao, Lingling; Wang, Huilan; Zhou, Lu; Feng, Jan 1, 2018 4460
Efficacy and Safety of a Formulated Herbal Granula, Jiu Wei Zhen Xin, for Generalized Anxiety Disorder: A Meta-Analysis. Wang, Sheng; Zhao, Lin-lin; Qiu, Xin-jian; Wang, Dong-sheng; Tang, Tao; Luo, Jie- kun; Hu, Sui-yu; H Jan 1, 2018 9072
Traditional Chinese Medicine in Neuroprotection after Brain Insults with Special Reference to Radioprotection. Peng, Xiao Chun; Huang, Jiang Rong; Wang, Si Wei; Liu, Lian; Liu, Zhen Zhen; Sethi, Gautam; Ren, Bo Jan 1, 2018 9710
Adjuvant Therapy of Oral Chinese Herbal Medicine for Menopausal Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis. Wang, Jiju; Liu, Jian; Ni, Xiaojia; Nie, Guangning; Zeng, Yuyan; Cao, Xiaojing; Li, Xiaoyu; Wang, Xi Jan 1, 2018 9550
Comparative Proteomic Analysis of Two Differently Extracted Coptis chinensis in the Treatment of Type 2 Diabetic Rats. Qiu, Xin; Wei, Xinyu; Guan, Hongwei; Su, Hao; Gong, Jing; Fang, Ke; Zou, Xin; Dong, Hui; Xu, Lijun; Jan 1, 2018 13299
Xingnao Jieyu Decoction Ameliorates Poststroke Depression through the BDNF/ERK/CREB Pathway in Rats. Li, Tao; Wang, Dou; Zhao, Bingbing; Yan, Yongmei Jan 1, 2018 5726
Exploring the Mechanism of Danshen against Myelofibrosis by Network Pharmacology and Molecular Docking. Li, Jie; Ma, Xiaoran; Liu, Cun; Li, Huayao; Zhuang, Jing; Gao, Chundi; Zhou, Chao; Liu, Lijuan; Wang Jan 1, 2018 5679
Classification of Gan Dan Shi Re Pattern and Gan Shen Yin Xu Pattern in Patients with Hepatitis B Cirrhosis Using Metabonomics. Zhao, Chao-qun; Chen, Long; Cai, Hong; Yao, Wei-li; Zhou, Qun; Zhu, Hui-ming; Gao, Yue; Liu, Ping; G Jan 1, 2018 8068
Therapy of Dredging the Bowels Enhanced the Neuroprotective Effect of Nourishing Kidney Herbs on Hippocampal Cholinergic System in Alzheimer's Disease Model Rat Induced by A[beta] 1-42. Feng, Lu-Da; Tian, Yang; Wang, Xin; Dai, Run; Cai, Song; Cao, Yu-Jia; Si, Yin-Chu Jan 1, 2018 7558
A Network Pharmacology Approach to Uncover the Molecular Mechanisms of Herbal Formula Ban-Xia-Xie-Xin-Tang. Yang, Ming; Chen, Jialei; Xu, Liwen; Shi, Xiufeng; Zhou, Xin; An, Rui; Wang, Xinhong Jan 1, 2018 12075
Precise Detection of Wrist Pulse Using Digital Speckle Pattern Interferometry. Zhang, Hengfei; Wu, Sijin; Li, Weixian; Wang, Yonghong; Dong, Mingli; Yang, Lianxiang Jan 1, 2018 3467
Chromium-Containing Traditional Chinese Medicine, Tianmai Xiaoke Tablet, for Newly Diagnosed Type 2 Diabetes Mellitus: A Meta-Analysis and Systematic Review of Randomized Clinical Trials. Gu, Yuming; Xu, Xuemin; Wang, Zhe; Xu, Yunsheng; Liu, Xiuzhi; Cao, Lejun; Wang, Xueyang; Li, Zhengxi Jan 1, 2018 5395
Jiedu Sangen Decoction Inhibits Migration and Invasion of Colon Cancer SW480 Cells via Suppressing Epithelial Mesenchymal Transition. Zhang, Kai; Peng, Tao; Yan, Qingying; Sun, Leitao; Miao, Haojun; Yuan, Li; Hong, Yuxin; Zhou, Mengme Jan 1, 2018 4740
Utilization Pattern of Traditional Chinese Medicine among Fracture Patients: A Taiwan Hospital-Based Cross-Sectional Study. Tseng, Chu-Yao; Huang, Ching-Wen; Huang, Hsin-Chia; Tseng, Wei-Chen Report Jan 1, 2018 5957
Effect of Aqueous Extract from Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl on Ventricular Remodeling in Chronic Heart Failure Rats. Luo, Ying; Sun, Zhiqiang; Hu, Pengfei; Wu, Yuanhong; Yu, Weiwei; Huang, Shuwei Jan 1, 2018 3273
Mechanisms of Zuogui Pill in Treating Osteoporosis: Perspective from Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells. Yang, Aofei; Yu, Chaochao; You, Fang; He, Chengjian; Li, Zhanghua Jan 1, 2018 5569
Comparison of the Outcomes of Three Different Nutritional Supports in Patients with Oral and Maxillofacial Malignant Tumors following Surgery. Zou, Chen; Zhou, Xuan; Zhuang, Shuhan; Huang, Guowei; Wang, Hongwu Jan 1, 2018 6977
Expression of Concern on "Modes of Antiviral Action of Chemical Portions and Constituents from Woad Root Extract against Influenza Virus A FM1". Jan 1, 2018 520
Correlation Analysis between Traditional Chinese Medicine Syndromes and Gastrointestinal Bleeding after Percutaneous Coronary Intervention. Zhang, Chenhao; Huang, Chaolian; Wang, Mingming; Kong, Xiaolin; Liu, Guannan; Wang, Jie Clinical report Jan 1, 2018 7059
Indicators of Male Gout Patients' Comorbidities with the Theory on Traditional Chinese Medicine. Zhang, Jianyong; Zhang, Siyang; Xie, Jingjing; Tang, Li; Qiu, Xia; Xiao, Yuya; Zhang, Yanying; Jia, Jan 1, 2018 4277
A Meta-Analysis of the Clinical Efficacy of TCM Decoctions Made from Formulas in the Liuwei Dihuang Wan Categorized Formulas in Treating Diabetic Nephropathy Proteinuria. Gao, Xue; Shang, Jianwei; Liu, Hongfang; Yu, Borui Jan 1, 2018 7739
A Real-World Evidence Study for Distribution of Traditional Chinese Medicine Syndrome and Its Elements on Respiratory Disease. Xu, Fei; Cui, Wengqiang; Kong, Qing; Tang, Zihui; Dong, Jingcheng Report Jan 1, 2018 6168
Corrigendum to "The Therapeutic Effects of a Traditional Chinese Medicine Formula Wuzi Yanzong Pill for the Treatment of Oligoasthenozoospermia: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials". Correction notice Jan 1, 2018 342
Observational Study of the Association between TCM Zheng and Types of Coronary Artery Stenosis: Protocol of a Multicenter Case Series Study. Liu, Chao; Chen, Guang; Liu, Dan; Nie, Shaoping; Wang, Xiao; Huang, Xinsheng; Li, Haitao; Li, Yi; Lu Report Jan 1, 2018 4126
Systems Pharmacology Dissection of Traditional Chinese Medicine Wen-Dan Decoction for Treatment of Cardiovascular Diseases. Lan, Tao-Hua; Zhang, Lu-Lu; Wang, Yong-Hua; Wu, Huan-Lin; Xu, Dan-Ping Jan 1, 2018 5340
Use of Chinese Herbal Medicine Improves Chemotherapy-Induced Thrombocytopenia among Gynecological Cancer Patients: An Observational Study. Wu, Yi-Hong; Chen, Hsing-Yu; Lai, Chyong-Huey; Yeh, Chein-Shuo; Pang, Jong-Hwei S.; Qiu, Jian-Tai; C Report Jan 1, 2018 5401
The Traditional Chinese Medicine Kangai Injection as an Adjuvant Method in Combination with Chemotherapy for the Treatment of Breast Cancer in Chinese Patients: A Meta-Analysis. Xue, Jing-Xian; Zhu, Zhi-Yuan; Bian, Wei-He; Yao, Chang Jan 1, 2018 9309
Evaluating the Efficacy and Adverse Effects of Clearing Heat and Removing Dampness Method of Traditional Chinese Medicine by Comparison with Western Medicine in Patients with Gout. Xiao, Nan; Chen, Hao; He, Shi-Yong; Xue, Chong-Xiang; Sui, Hua; Chen, Jing; Qu, Jia-Lin; Liang, Li-N Clinical report Jan 1, 2018 16124
The Development and Application Evaluation of Meridian Energy Detection System in Traditional Oriental Medicine: A Preliminary Study. Leef, Yu-Chen; Ng, Hui Ping; Chang, Yung-Hsien; Ho, Wen-Chao Clinical report Jan 1, 2018 5982
Beneficial Effects Exerted by Paeonol in the Management of Atherosclerosis. Lu, Li; Qin, Yating; Chen, Chen; Guo, Xiaomei Jan 1, 2018 8137
Gengnianchun Extends the Lifespan of Caenorhabditis elegans via the Insulin/IGF-1 Signalling Pathway. Meng, Fanhui; Li, Jun; Rao, Yanqiu; Wang, Wenjun; Fu, Yan Jan 1, 2018 5254
Huanglian-Wendan Decoction Inhibits NF-[kappa]B/NLRP3 Inflammasome Activation in Liver and Brain of Rats Exposed to Chronic Unpredictable Mild Stress. Jia, Ke-Ke; Ding, Hong; Yu, Han-Wen; Dong, Tie-Jun; Pan, Ying; Kong, Ling-Dong Jan 1, 2018 9681
Systems Pharmacology-Based Approach of Connecting Disease Genes in Genome-Wide Association Studies with Traditional Chinese Medicine. Kim, Jihye; Yoo, Minjae; Shin, Jimin; Kim, Hyunmin; Kang, Jaewoo; Tan, Aik Choon Jan 1, 2018 5784
Multitarget Effects of Danqi Pill on Global Gene Expression Changes in Myocardial Ischemia. Wang, Qiyan; Meng, Hui; Zhang, Qian; Shi, Tianjiao; Zhang, Xuefeng; Shao, Mingyan; Lu, Linghui; Wang Jan 1, 2018 6169
A Brief Review on the Pathological Role of Decreased Blood Flow Affected in Retinitis Pigmentosa. Yang, Yi Jing; Peng, Jun; Ying, Deng; Peng, Qing Hua Jan 1, 2018 5196
Analysis of the HPLC Fingerprint and QAMS for Sanhuang Gypsum Soup. Peng, Yi; Dong, Minghui; Zou, Jing; Liu, Zhihui Jan 1, 2018 7197
The Causality Research between Syndrome Elements by Attribute Topology. Zhang, Tao; Liu, Mengqi; Liu, Wenyuan Jan 1, 2018 6486
Preliminary Characterization of a Homogeneous Polysaccharide with Anticomplement Activity from Sijunzi Decoction. Wang, Ruijun; Ji, Yunfei; Peng, Ying; Li, Xiaobo Jan 1, 2018 5291
Effects of Kudiezi Injection on Serum Inflammatory Biomarkers in Patients with Acute Cerebral Infarction. Liu, Xuemei; Jin, Xianglan; Chen, Baoxin; Liu, Xiaohan; Liang, Xiao; Fang, Xiaolei; Wu, Hongyun; Fu, Clinical report Jan 1, 2018 5299
NSW Association of Chinese Medicine: Seminar. Brief article Dec 22, 2017 138
Acupuncture and TCM. Report Dec 22, 2017 778
Xinping Yi And Dai Autonomous County Hospital Of Traditional Chinese Medicine In 64 Rows Of 128 Slice Spiral Ct Equipment Procurement Project. Dec 18, 2017 101
China Cultural Center organizes a seminar on Chinese medicine. Dec 14, 2017 157
The Politics of Chinese Medicine under Mongol Rule. Niazi, Tarique Book review Dec 1, 2017 1721
Effects of a traditional Chinese medicine formula and its extraction on muscle fiber characteristics in finishing pigs, porcine cell proliferation and isoforms of myosin heavy chain gene expression in myocytes. Yu, Qin Ping; Feng, Ding Yuan; He, Xiao Jun; Wu, Fan; Xia, Min Hao; Dong, Tao; Liu, Yi Hua; Tan, Hui Report Nov 1, 2017 7451
Effect of Cordyceps sinensis on the Treatment of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis: A Pilot Study on Mice Model. Zhong, Shan-Shan; Xiang, Ya-Juan; Liu, Pen-Ju; He, Yang; Yang, Ting-Ting; Wang, Yang-Yang; Rong, A.; Report Oct 5, 2017 3278
Acupuncture for pain. Legge, David Report Sep 22, 2017 1067
Effects of Traditional Chinese Medicine Shensong Yangxin Capsules on Heart Rhythm and Function in Congestive Heart Failure Patients with Frequent Ventricular Premature Complexes: A Randomized, Double-blind, Multicenter Clinical Trial. Wang, Xi; Hu, Dan; Dang, Song; Huang, He; Huang, Cong-Xin; Yuan, Ming-Jie; Tang, Yan-Hong; Zheng, Qi Report Jul 20, 2017 6112
Traditional Chinese Medicine Could Help With Heart Disease. Jul 9, 2017 524
Cantharidin suppressed breast cancer MDA-MB-231 cell growth and migration by inhibiting MAPK signaling pathway. Gu, X.-D.; Xu, L.-L.; Zhao, H.; Gu, J.-Z.; Xie, X.-H. Report Jul 1, 2017 4529
Jiahe County Traditional Chinese Medicine Hospital Medical Equipment (the First Batch) Procurement Project. May 29, 2017 101
Design and Anticancer Evaluation of Novel Norcantharidin Derivatives with 3D-QSAR studies. Report Apr 30, 2017 2130
Department Of Stomatology, Affiliated Hospital Of Changchun University Of Traditional Chinese Medicine. Apr 26, 2017 109
Department Of Stomatology, Affiliated Hospital Of Changchun University Of Traditional Chinese Medicine. Apr 26, 2017 104
Department Of Stomatology, Affiliated Hospital Of Changchun University Of Traditional Chinese Medicine. Apr 26, 2017 109
Molecular Mechanisms of Increased Heart Rate in Shenxianshengmai-treated Bradycardia Rabbits. Liu, Zhou-Ying; Huang, Jian; Liu, Na-Na; Zheng, Min; Zhao, Tao; Zhao, Bu-Chang; Wang, Yi-Min; Pu, Ji Feb 1, 2017 5147
Validation of a measure of Chinese outpatients' satisfaction in the Taiwan setting. Stanworth, James O.; Hsu, Ryan Shuwei; Warden, Clyde A. Abstract Jan 1, 2017 5694
An investigation into Traditional Chinese Medicine Hospitals in China: Development trend and medical service innovation. Wang, Liang; Suo, Sizhuo; Li, Jian; Hu, Yuanjia; Li, Peng; Wang, Yitao; Hu, Hao Report Jan 1, 2017 6405
Neural Plasticity Associated with Hippocampal PKA-CREB and NMDA Signaling Is Involved in the Antidepressant Effect of Repeated Low Dose of Yueju Pill on Chronic Mouse Model of Learned Helplessness. Zou, Zhilu; Chen, Yin; Shen, Qinqin; Guo, Xiaoyan; Zhang, Yuxuan; Chen, Gang Report Jan 1, 2017 6564
Danhong Huayu Koufuye Prevents Diabetic Retinopathy in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats via Antioxidation and Anti-Inflammation. Chen, Wenpei; Yao, Xiaolan; Zhou, Chenghao; Zhang, Ziyang; Gui, Gang; Lin, Baoqin Report Jan 1, 2017 4774
Indirubin Treatment of Lipopolysaccharide-Induced Mastitis in a Mouse Model and Activity in Mouse Mammary Epithelial Cells. Lai, Jin-lun; Liu, Yu-hui; Peng, Yong-chong; Ge, Pan; He, Chen-fei; Liu, Chang; Chen, Ying-yu; Guo, Report Jan 1, 2017 7283
Salvia-Nelumbinis Naturalis Formula Improved Inflammation in LPS Stressed Macrophages via Upregulating MicroRNA-152. Ma, Zansong; Shu, Xiangbing; Huang, Jie; Zhang, Haiyan; Xiao, Zhen; Zhang, Li Report Jan 1, 2017 4641
Rapid Detection of Pesticide Residues in Chinese Herbal Medicines by Fourier Transform Infrared Spectroscopy Coupled with Partial Least Squares Regression. Yang, Tianming; Zhou, Rong; Jiang, Du; Fu, Haiyan; Su, Rui; Liu, Yangxi; Su, Hanbo Report Jan 1, 2017 5755
miRNA Expression Profile and Effect of Wenxin Granule in Rats with Ligation-Induced Myocardial Infarction. Wu, Aiming; Lou, Lixia; Zhai, Jianying; Zhang, Dongmei; Chai, Limin; Nie, Bo; Zhu, Haiyan; Gao, Yong Report Jan 1, 2017 6042
Serum and Brain Metabolomic Variations Reveal Perturbation of Sleep Deprivation on Rats and Ameliorate Effect of Total Ginsenoside Treatment. Gou, Xiao-jun; Cen, Fang; Fan, Zi-quan; Xu, Ying; Shen, Hong-yi; Zhou, Ming-mei Report Jan 1, 2017 10832
Comparative RNA-Sequence Transcriptome Analysis of Phenolic Acid Metabolism in Salvia miltiorrhiza, a Traditional Chinese Medicine Model Plant. Song, Zhenqiao; Guo, Linlin; Liu, Tian; Lin, Caicai; Wang, Jianhua; Li, Xingfeng Report Jan 1, 2017 5880
Simultaneous Determination of 5 Flavonoids and 7 Saponins for Quality Control of Traditional Chinese Medicine Preparation Xinnaoshutong Capsule Using HPLC-VWD-ELSD. Li, Jin; Bai, Yang; Zhang, Peng; He, Jun; Cao, Jun; An, Mingrui; Hu, Li-min; Gao, Xiu-mei; Chang, Ya Report Jan 1, 2017 5722
Simultaneous Determination of Six Active Components in Oviductus Ranae via Quantitative Analysis of Multicomponents by Single Marker. Wang, Shihan; Xu, Yang; Wang, Yanwei; Yang, Huailei; Lv, Zuying; Jin, Xiangqun; Wang, Yongsheng Report Jan 1, 2017 5323
Qualitative and Quantitative Characterization of Monosaccharide Components of Salvia miltiorrhiza, Liguspyragine Hydrochloride, and Glucose Injection. Ge, Fa-huan; Ma, Xian-peng; Ma, Jin-fang; Bi, Chang-qiong; Chen, Tian-ling; Zhang, Xiang-dong; Xiao, Report Jan 1, 2017 2843
Traditional Chinese Medicine Protects against Cytokine Production as the Potential Immunosuppressive Agents in Atherosclerosis. Ren, Yan; Qiao, Wei; Fu, Dongliang; Han, Zhiwei; Liu, Wei; Ye, Weijie; Liu, Zunjing Jan 1, 2017 6542
Mechanistic Insight and Management of Diabetic Nephropathy: Recent Progress and Future Perspective. Xue, Rui; Gui, Dingkun; Zheng, Liyang; Zhai, Ruonan; Wang, Feng; Wang, Niansong Disease/Disorder overview Jan 1, 2017 6060
Renoprotective Effect of the Shen-Yan-Fang-Shuai Formula by Inhibiting TNF-[alpha]/NF-[kappa]B Signaling Pathway in Diabetic Rats. Lv, Jie; Wang, Zhen; Wang, Ying; Sun, Weiwei; Zhou, Jingwei; Wang, Mengdi; Jing Liu, Wei; Wang, Yaox Report Jan 1, 2017 4720
Chinese Herbal Medicines as Potential Agents for Alleviation of Heat Stress in Poultry. Shokryazdan, Parisa; Jahromi, Mohammad Faseleh; Saadand, Salwani MD; Ebrahimi, Mahdi; Idrus, Zulkifl Report Jan 1, 2017 5459
A Randomized Controlled Trial of Chinese Medicine on Nonmotor Symptoms in Parkinson's Disease. Chua, Ka-Kit; Wong, Adrian; Chan, Kam-Wa; Lau, Yin-Kei; Bian, Zhao-Xiang; Lu, Jia-Hong; Liu, Liang-F Report Jan 1, 2017 6378
Protective Effects of an Ancient Chinese Kidney-Tonifying Formula against [H.sub.2][O.sub.2]-Induced Oxidative Damage to MES23.5 Cells. Xu, Yihui; Lin, Wei; Ye, Shuifen; Wang, Huajin; Wang, Tingting; Su, Youyan; Wu, Liangning; Wang, Yua Report Jan 1, 2017 5345
Effect of a Traditional Chinese Herbal Medicine Formulation on Cell Survival and Apoptosis of [MPP.sup.+]-Treated MES 23.5 Dopaminergic Cells. Ye, Shuifen; Koon, Ho Kee; Fan, Wen; Xu, Yihui; Wei, Wei; Xu, Chuanshan; Cai, Jing Report Jan 1, 2017 5422
Research on Techniques of Multifeatures Extraction for Tongue Image and Its Application in Retrieval. Chen, Liyan; Wang, Beizhan; Zhang, Zhihong; Lin, Fan; Ma, Yihan Report Jan 1, 2017 6063
Deep Convolutional Neural Networks for Classifying Body Constitution Based on Face Image. Huan, Er-Yang; Wen, Gui-Hua; Zhang, Shi-Jun; Li, Dan-Yang; Hu, Yang; Chang, Tian- Yuan; Wang, Qing; Report Jan 1, 2017 5785
A Novel Approach towards Medical Entity Recognition in Chinese Clinical Text. Liang, Jun; Xian, Xuemei; He, Xiaojun; Xu, Meifang; Dai, Sheng; Xin, Jun'yi; Xu, Jie; Yu, Jian; Lei, Jan 1, 2017 11285
Takotsubo Cardiomyopathy after Spinal Anesthesia for a Minimally Invasive Urologic Procedure. Lilitsis, Emmanuel; Dermitzaki, Despina; Avgenakis, Georgios; Heretis, Ioannis; Mpelantis, Charalamp Case study Jan 1, 2017 2410
A Rare Association of Takotsubo Cardiomyopathy with High-Degree Atrioventricular Block. Cativo, Eder Hans; Valvani, Rachna; Mene-Afejuku, Tuoyo O.; Cativo, Diana P.; Mushiyev, Savi Case study Jan 1, 2017 1757
Chinese Medicine Treatment for Afatinib-Induced Paronychia. Yang, Pei-Yuu; Tai, Chen-Jei Clinical report Jan 1, 2017 1848
Cardiovascular Protective Effects of Salvianic Acid A on db/db Mice with Elevated Homocysteine Level. Gao, Lei; Siu, Parco M.; Chan, Shun-wan; Lai, Christopher W.K. Report Jan 1, 2017 8147
Treatment Effects of Ischemic Stroke by Berberine, Baicalin, and Jasminoidin from Huang-Lian-Jie-Du-Decoction (HLJDD) Explored by an Integrated Metabolomics Approach. Zhang, Qian; Fu, Xiaowei; Wang, Junsong; Yang, Minghua; Kong, Lingyi Jan 1, 2017 9431
The Antigastric Cancer Activity of San Leng Powder Extract Induces Apoptosis in Balb/C Bearing-SGC-7901 Mice. Yu, Chen; Ji, Ai-Jun; Lu, Jian-Wei; Liu, Shi-Jia; Sun, Yu Report Jan 1, 2017 5271
Chinese Herbal Medicine as an Adjunctive Therapy Ameliorated the Incidence of Chronic Hepatitis in Patients with Breast Cancer: A Nationwide Population-Based Cohort Study. Huang, Kuo-Chin; Yen, Hung-Rong; Chiang, Jen-Huai; Su, Yuan-Chih; Sun, Mao- Feng; Chang, Hen-Hong; H Report Jan 1, 2017 5887
The Versatile Effects of Dihydromyricetin in Health. Li, Hongliang; Li, Qisheng; Liu, Zhaowen; Yang, Kai; Chen, Zhixi; Cheng, Qilai; Wu, Longhuo Report Jan 1, 2017 7104
Comparative Analysis of Tongue Indices between Patients with and without a Self-Reported Yin Deficiency: A Cross-Sectional Study. Kim, Su-Ryun; Choi, Woojin; Yeo, Inkwon; Nam, Dong-Hyun Report Jan 1, 2017 5658
Effectiveness of Traditional Chinese Medicine Compound JieDuTongLuoShengJin Granules Treatment in Primary Sjogren's Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. Li, Ben; Hou, Jiaqi; Yang, Yue; Piao, Xuemei; Chen, Yueying; Xue, Luan; Wang, Dan; Hu, Jiandong; Li, Report Jan 1, 2017 8905
Efficacy of Combined XingZhi-YiNao Granules and Hyperbaric Oxygen Therapy for Cognition and Motor Dysfunction in Patients with Delayed Encephalopathy after Acute Carbon Monoxide Poisoning. Qin, Li; Meihua, Chu; Dadong, Guo; Li, Wang; Jinglin, Wang; Xiaoyu, Ding; Mingjun, Bi; Yong, Zou Report Jan 1, 2017 4891
Application of Traditional Chinese Medicine in Treatment of Atrial Fibrillation. Dong, Yan; Liao, Jiangquan; Yao, Kuiwu; Jiang, Wenrui; Wang, Jie Report Jan 1, 2017 7987
Effectiveness and Safety of the Combination of the Traditional Chinese Medicine Prescription Jade Screen and Desloratadine in the Treatment of Chronic Urticaria: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Yuan, Shao-fei; Guan, Jing-zhi; Hao, Yong; Chai, Jian-yuan; Gao, Feng-li; Shi, Su-qin; Wang, Jian-xi Report Jan 1, 2017 7333
iTRAQ-Based Proteomics of Chronic Renal Failure Rats after FuShengong Decoction Treatment Reveals Haptoglobin and Alpha-1-Antitrypsin as Potential Biomarkers. Yang, Yu; Wei, Junmeng; Huang, Xuekuan; Wu, Mingjun; Lv, Zhenbing; Tong, Pan; Chang, Rui Report Jan 1, 2017 6093
Expression Profiling of Transcriptome and Its Associated Disease Risk in Yang Deficiency Constitution of Healthy Subjects. Yu, Ruoxi; Yang, Yin; Han, Yuanyuan; Hou, Pengwei; Li, Yingshuai; Li, Siqi; Wang, Qi Report Jan 1, 2017 3880
Effects of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine for the Treatment of Lupus Nephritis: A Meta-Analysis of Randomized Trials. Heng, Mingli; Tu, Jinli; Hao, Yu; Zhao, Ye; Tian, Jinhui; Bu, Huaien; Wang, Hongwu Report Jan 1, 2017 4572
Effects of Angelica dahurica and Rheum officinale Extracts on Excisional Wound Healing in Rats. Yang, Wan-Ting; Ke, Chun-Yen; Wu, Wen-Tien; Harn, Horng-Jyh; Tseng, Yi- Hsiung; Lee, Ru-Ping Report Jan 1, 2017 4892
Preventive Effects of the Intestine Function Recovery Decoction, a Traditional Chinese Medicine, on Postoperative Intra-Abdominal Adhesion Formation in a Rat Model. Zhou, Cancan; Jia, Pengbo; Jiang, Zhengdong; Chen, Ke; Wang, Guanghui; Wang, Kang; Wei, Guangbing; L Report Jan 1, 2017 5241
Upregulation of PDZK1 by Calculus Bovis Sativus May Play an Important Role in Restoring Biliary Transport Function in Intrahepatic Cholestasis. Xiang, Dong; Wu, Tao; Feng, Cheng-Yang; Li, Xi-Ping; Xu, Yan-Jiao; He, Wen-Xi; Lei, Kai; Cai, Hong-J Report Jan 1, 2017 4446
Mechanisms of P-Glycoprotein Modulation by Semen Strychni Combined with Radix Paeoniae Alba. Liu, Li-Li; Guan, Yong-Mei; Lu, Xue-Ping; Liang, Xin-Li; Chen, Li-Hua Report Jan 1, 2017 5342
Protective Effects of Li-Fei-Xiao-Yan Prescription on Lipopolysaccharide-Induced Acute Lung Injury via Inhibition of Oxidative Stress and the TLR4/NF-[kappa]B Pathway. Xu, Lie-Qiang; Yu, Xiu-Ting; Gui, Shu-Hua; Xie, Jian-hui; Wang, Xiu-Fen; Su, Zu- Qing; Li, Yu-Cui; L Report Jan 1, 2017 7582

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters