Printer Friendly

Articles from Mechanika (May 1, 2012)

1-17 out of 17 article(s)
Title Author Type Words
Deformation analysis of railgun cross-section/Elektromagnetines saudykles skersinio pjuvio deformaciju tyrimas. Gildutis, P.; Kacianauskas, R.; Schneider, M.; Stupak, E.; Stonkus, R. Report 4320
Electro elastic analysis of a pressurized thick-walled functionally graded piezoelectric cylinder using the first order shear deformation theory and energy method/Hermetisku storasieniu funkciskai kokybisku pjezoelektriniu cilindru elektriskai tampri analize remiantis pirmos eiles slyties deformacijos teorija ir energetiniu metodu. Rahimi, G.H.; Arefi, M.; Khoshgoftar, M.J. Report 4879
Energy regenerative braking ABS control research on feedback lockup driving-braking integrated system for electric vehicles/Energija atkuriancios stabdymo ABS kontroles tyrimas naudojant integruota elektriniu automobiliu vaziavimo-stabdymo griztamojo rysio isjungimo sistema. Wang, Guoye; Xiao, Hang; Zhang, Juanli; Wang, Fang Report 3340
Evaluation of cyclic instability by mechanical characteristics for structural materials/Konstrukciniu medziagu ciklinio nestabilumo ivertinimas pagal mechanines charakteristikas. Daunys, M.; Sniuolis, R.; Stulpinaite, A. Report 2285
Fatigue strength investigation of four type cast irons specimens/Keturiu ketaus rusiu bandiniu ciklinio stiprumo tyrimas. Leonavicius, M.K.; Stupak, E.; Krenevicius, A.; Norkus, A. Report 3160
Finite element analysis for the equivalent stress on three-dimensional multiasperity coating/Triju dimensiju kintamo nelygumo dangos ekvivalentiniu itempiu tyrimas baigtiniu elementu metodu. Zhong, Xu; Xiaoyan, Wu Report 3137
Finite element analysis of magnesium AZ80 wrought alloy anisotropic behaviour during warm forging/Magnio kaliojo lydinio AZ80 anizotropines elgsenos karstojo kalimo metu analize baigtiniu elementu metodu. Kobold, D.; Gantar, G.; Pepelnjak, T. Report 6826
Influence of surrounding space on heat transfer effectiveness of refrigerator's condenser/Buitinio saldytuvo virbalini kondensatoriu supancios erdves poveikio silumos mainams tyrimas. Dagilis, V.; Hofmanas, I. Report 4404
Investigation and simulation of temperature changes and thermal deformations of multilayered structure with gypsum plate/Daugiasluoksnes konstrukcijos su gipso plokste temperaturos pokyciu ir temperaturiniu deformaciju tyrimas ir modeliavimas. Guobys, R.; Vekteris, V.; Moksin, V. Report 1366
Mathematical simulation of operation of the weighing type filling machine for dry products/Biriuju produktu svorinio dozatoriaus darbo matematinis modelis. Bendoraitis, K.; Paulauskas, L.; Lebedys, A.; Paulauskas, S.; E. Milcius Report 3572
Model and experimental verification on actuator of magnetically controlled shape memory alloy/Magnetiskai kontroliuojamos formos atminti turincio lydinio pavaros modelis ir jo eksperimentinis patikrinimas. Lu, Jun; Wang, Fengxiang Report 4506
Modelling of extrusion process and application of Taguchi method and ANOVA analysis for optimization the parameters/Ekstruzijos proceso modeliavimas ir Taguchi metodo bei ANOVA analizes pritaikymas parametrams optimizuoti. Hosseini, A.; Farhangdoost, Kh.; Manoochehri, M. Report 2749
Research of solidity and reliability of mass customised products in a competitive manufacturing system/Masiskai pritaikytu individualiam vartotojui gaminiu stiprumo ir patikimumo tyrimas konkurencineje gamybos sistemoje. Cikotiene, D.; Ramonas, Z.; Bargelis, A. Report 3810
Residual stress in a thin-film microoptoelectromechanical (MOEMS) membrane/Plonasluoksniu mikrooptoelektromechaniniu membranu liekamieji itempiai. Malinauskas, K.; Ostasevicius, V.; Dauksevicius, R.; Grigaliunas, V. Report 3157
Simulation analysis and optimization design of front suspension based on ADAMS/Priekines pakabos imitavimo analize ir projektavimo optimizavimas naudojantis ADAMS programa. Liang, Jihui; Xin, Lili Report 2436
The discrete model and the analysis of a spherical shell by finite equilibrium elements/Sferinio kevalo diskretinis modelis ir analize pusiausvirais baigtiniais elementais. Kalanta, S.; Atkociunas, J.; Ulitinas, T. Report 4856
The thermal state and hydrodynamics of evaporating hydrocarbon droplets. 2. Energy interpretation of sprayed n-decane evaporation process/Garuojanciu angliavandenilio laseliu termine busena ir hidrodinamika. 2. Ispurksto n-dekano garavimo proceso energine interpretacija. Miliauskas, G.; Talubinskas, J.; Adomavicius, A.; Puida, E. Report 3617

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |