Printer Friendly

Articles from Mechanika (March 1, 2010)

1-12 out of 12 article(s)
Title Author Type Words
An experimental and numerical crashworthiness investigation of crash columns assembled by spot-weld/Eksperimentinis ir skaitinis saugiu taskiniu budu suvirintu detaliu tyrimas. Shariati, M.; Allahbakhsh, H.R.; Saemi, Jafar Report 1834
Analytical solution for penetration of deformable blunt projectiles into the metallic targets/Analitinis ardanciojo buko sviedinio isiskverbimo i metalini taikini skaiciavimas. Radmehr, D.; Liaghat, G.H.; Felli, S.; Naderi, D. Report 5692
Application of GRID computing for optimization of grillages/Rostverkiniu pamatu optimizavimas GRID skaiciavimais. Sesok, D.; Belevicius, R.; Kaceniauskas, A.; Mockus, J. Report 4780
Automatic arc welding and overlaying welding of steel using waste materials powder/Lankinis automatinis plieno suvirinimas ir apvirinimas naudojant antriniu medziagu miltelius. Ambroza, P.; Kavaliauskiene, L.; Pupelis, E. Report 2438
Diagnostic research of adaptive hydrodynamic segmental bearings with elastic ring in a rotor system/Rotorines sistemos adaptyviuju hidrodinaminiu segmentiniu guoliu su tampriu ziedu diagnostiniai tyrimai. Vekteris, V.; Cereska, A.; Jurevicius, M. Report 1765
Effect of lubricant contamination on friction and wear in an EHL sliding contact/Tepalo uzterstumo itaka trinciai ir issidevejimui ehl slydimo kontakte. Sari, M.R.; Ville, F.; Haiahem, A.; Flamand, L. Report 2992
Influence of ply orientation on mode I interlaminar fracture toughness of woven carbon and glass composites/Angliaplastikio ir stiklaplastikio sluoksniu armavimo kampu itaka irimo tarpsluoksnyje tasumui atplesiant. Kersiene, N.; Ziliukas, A.; Kersys, A. Report 3646
Influence of structure and mechanical properties for cyclic fracture rates of cast iron/Strukturos ir mechaniniu savybiu itaka ketaus ciklinio irimo rodikliams. Leonavicius, M.K.; Krenevicius, A.; Bacevicius, J. Report 3550
Numerical analysis of hydrodynamic journal bearing under transient dynamic conditions/Hidrodinaminiu guoliu skaitinis tyrimas pereinamajame dinaminiame rezime. Kumar, Senthil M.; Thyla, P.R.; Anbarasu, E. Report 1543
Simulation of normal impact of micron-sized particle with elastic-plastic contact/Normalinio tampriai plastinio mikroskopinio dydzio daleles smugio modeliavimas. Jasevicius, R.; Tomas, J.; Kacianauskas, R. Report 3481
Study of design, kinematics and virtual control of 4 degrees of freedom parallel robot/Keturiu laisves laipsniu lygiagreciojo roboto projektavimo, kinematikos ir virtualiojo valdymo tyrimas. Verdes, D.; Stan, S.-D.; Balan, R.; Coman, M. Report 2276
The experimental research of piezoelectric actuator with two vectors of polarization direction/Eksperimentinis dviem kryptimis poliarizuoto pjezoelektrinio keitiklio tyrimas. Lucinskis, R.; Mazeika, D.; Hemsel, T.; Bansevicius, R. Report 2741

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters