Printer Friendly

Maligniteli iki olguda pulmoner venoz tromboz/Pulmonary vein thrombosis in two cases with malignant disease.

Giris

Pulmoner ven trombozu (PVT), nadir rastlanan bir durumdur [1]. Akciger kan dolasimi zengin arteryel ve venoz kollateraller icerir. Bu iliskilenmeler nedeni ile akcigere ait postoperatif durumlar, kardiak patolojiler, akiger ve akciger disi maligniteler gibi cok cesitli durumlar pulmoner vaskuler yataginda hasarlanma ya da distan basi ile trombuse yol acabilir [2-4]. Ani baslayan gogus agrisi, ilerleyici dispne ve hemoptizi gibi spesifik olmayan yakinmalar ile acil servislere basvuran hastalarda pulmoner tromboemboli ve koroner arter patolojilerine gore daha nadir rastlandigindan PVT tanisinda gucluk yasanabilir [8]. Tanindiginda tedavi edilebilir ve duzeltilebilir bir durum olmasi, genis spektrumda klinik bulgular olusturan PVT'nin onemini artirmaktadir.

Bu sunumda, acil servise nefes darligi, karin ve gogus agrisi ile basvuran metastatik pankreas kanseri ve primer akciger kanseri olan iki olguda tespit ettigimiz pulmoner ven trombusunu degerlendirdik.

Olgu sunumlari

Olgu 1

Metastatik pankreas adenokarsinomu tanisi ile izlenen 70 yasindaki kadin olgu, ani baslayan yaygin gogus agrisi, aralikli karin agrisi ve gittikce artan nefes darligi ile acil servise basvurdu. Acil kan gazi calismasinda ilimli hipok-semi, ilimli hiperkarbi bulundu. Kanda calisilan d-dimer degeri yuksekti (9342 lU/mL). Pulmoner emboli on tanisi ile bilgisayarli tomografik anjiografi (BTA, cokkesitli, 128 kesit) incelemesinde sag ust ve alt pulmoner vende, atriuma uzanmayan hipodens, parsiyel dolum defekti mevcuttu (Resim 1, 2). Her iki pulmoner arter ve segmental arterler normaldi. Hastaya pulmoner ven trombozu tanisi ile dusuk doz heparin subkutan uygulamasi ve destek tedaviye baslandi. Olgunun 48 saatlik Gogus Hastaliklari servisi izleminde stabil kalmasi ve arteryel kan gazi degerlerinin normale donmesi uzerine dusuk doz heparin uygulamasi ve proflaktik antiobiyotik, kontrol muayenesi ve kontrol BTA onerisi ile taburcu edildi.

Olgu 2

Gogus Hastaliklari poliklinigine nefes darligi ve gogus agrisi yakinmalari ile basvuran 66 yasindaki erkek olgunun arka on akciger ve bilgisayarli tomografi (BT) tetkiklerinde sag alt lobda patolojik tani ile dogrulanan yaklasik 4 cm capinda malign kitle mevcuttu (Resim 3). Lenfadenopati yoktu. Bilateral minimal plevral effuzyon bulgulara eslik etmekteydi. Daha sonraki degerlendirmelerde, patolojik tani sonucu, lezyonun kucuk hucre disi (KHD) akciger kanseri oldugu saptandi. BTA incelemesinde pulmoner arterler normaldi. Sag alt pulmoner vende proksimal kesimde lumen icinde 20x10 mm boyutta, kontrastlanmayan trombus lehine degerlendirilen hipodens dolum defekti mevcuttu (Resim 4). Olgunun laboratuar incelemesinde serum d-dimer degerinde ilimli yukseklik ve anemiye ait bulgular disinda anlamli degisiklik bulunmadi. Trombus materyeline yonelik tedavi icin dusuk molekul agirlikli heparin uygulamasi ve proflaktik antiobiyotik kullanimi planlandi.

Tartisma

Pulmoner ven trombozisi oldukca nadir rastlanan, hayati tehdit edebilen bir durumdur. Tibbi literatur taramasinda en sik akciger malignitesi, lobektomi ve akciger transplantasyonu sonrasi olgu sunumlari seklinde bildirilmistir [1, 2]. PVT insidansi olasilikla, taninamamasi ve kayit altina alinamamasi nedeni ile belli degildir [4, 7].

Pulmoner ven trombozunun sebepleri arasinda; skuamoz hucreli akciger kanseri, pulmoner arter sarkomu, metastatik akciger kanseri, postlobektomi, akciger transplanti, aortik disseksiyon onarimi, kunt toraks travmasi, atrial miksoma, atrial trombus olusumuna neden olan mitral kapak stenozu gibi kardiak sebepler, sklerozan mediastinit, pulmoner venin konjenital darligi gibi cok cesitli nedenler vardir. Polisitemi gibi kanin yogunlastigi durumlarda ortaya cikabilir. Sol kalp miksomasi gibi kardiak tumorler pulmoner venin trombus ile tikanmasina ve buna bagli pulmoner infarkta neden olabilir [4]. Idiopatik ya da insidental de olabilir [2-5].

Pulmoner ve bronsial dolasim, pulmoner venler araciligi ile sol atriuma bosalir. Bu akimda obstruksiyon pulmoner ve bronsial venlerde dilatasyona neden olabilir. Semptomlarin fizyopatolojisi, pulmoner venoz basinc artisi ve kompansatuar arteryel vazokonstruksiyon sonucu sag ventrikul end diastolik basincinda artisa baglidir. Hayvan deneylerinde pulmoner ven obstruksiyonunun akciger konjesyonu, serum ekstravazasyonu ve lobar konsoludasyon ile sonuclanan alveolar hemoraji gosterilmistir [4].

Tartistigimiz olgularda oldugu gibi, izlemdeki metastatik kanserli veya primer akciger kanserli olgularda PVT gelisimi bildirilmistir. Maligniteli olgularda, paraneoplastik hiperkoa-gulopati durumu ve akciger kitlesinin venoz yapilara mekanik basisi ile gelisen endotel hasari PVT olusuma zemin hazirlayabilir. Ayrica, metastatik tumorlerin sistemik embolizasyonu ile pulmoner venlerin invazyonu benzer tablo yaratmasi nedeni ile bildirilmistir [4, 7, 8].

Pulmoner ven trombozu klinik tanisi zordur. Bulgulari ve belirtileri cok cesitli olup nonspesifiktir. Akut baslayan dispne, ploretik gogus agrisi, hemoptizi olabilir. Radyolojik bulgular bazen kronik pulmoner odem ve ilerleyici pulmoner fibrozise benzer. PVT tanisi icin BTA, transozofagiel ekokardiografi, manyetik rezonans goruntuleme gibi cesitli goruntuleme olanaklari vardir [1, 9]. PVT direk radyogramda pulmoner venlerde genisleme, sag kalp yuklenmesi bulgulari, akcigerde lokal havalanma artisi ve alveolar hemorajiye bagli yama tarzinda opasiteler gorulebilir. IV kontrast madde uygulamasi sonrasi CKBT incelemesinde pulmoner vende ve sag kalp bosluklarinda trombus ile uyumlu dolum defekti saptanir. Pulmoner venlerde dilatasyon, akcigerde oligemi alanlari ve konsoludasyon izlenebilir. Daha uzun donemde venoz konjesyon ve akimin durmasina bagli pulmoner infarkt gelisebilir [4].

Pulmoner ven trombozuna bagli uzak organ etkilenmeleri gelisebilir. Pulmoner venler, arteryel tromboembolizmin en sik proksimal kaynagidir. PVT kardiak santlar ya da pulmoner arteriovenoz malformasyon-fistuller yolu ile sistemik arteryel ve venoz dolasima ulasabilir. Bu yolla renal arter okluzyonuna ve serebral arteryel dolasima girerek iskemik degisiklige, sonrasinda infarkta yol acan PVT olgu bildirileri vardir [9, 10].

Pulmoner ven trombozu tedavisi hastanin klinik durumuna gore secilir. Destek tedavisi ile birlikte PVT tedavisinde sistemik heparinizasyon, trombolitik tedavi ve cerrahi trombektomi secenekler arasindadir [2, 5, 6, 8].

Pulmoner tromboemboli suphesi klinisyen tarafindan radyologa bidirildiginde, inceleme protokolu ve radyologun dikkati neredeyse tamamen pulmoner arteryel sisteme yonelmektedir. Bu nedenle trombus taramasi oncelikle pulmoner arteryel sistem ve kalp icinde yapilmaktadir. Sonucta PVT, daha nadir rastlanan bir antite olmasi nedeni ile cogunlukla olasi radyolojik tanilar arasinda kendine yer bulamamaktadir. Son zamanlarda BT anjiografinin torasik venoz fazda elde edilmesiyle protokole bagli sikintilar azalmis, PVT saptama ozgulluk ve duyarliligi artmistir [1]. Klinik olarak pulmoner tromboemboli suphesi icin uygun BT protokoller ile yapilan goruntulemeleri degerlendirirken radyologun PVT olasigini akilda tutmasi gerekmektedir.

Sonuc

Ozetle, metastatik pankreas adenokanserli ve yeni tani alan kucuk hucre disi akciger kanserli iki olguda saptadigimiz pulmoner ven trombusunu tartistik. Klinik bulgu ve belirtileri pulmoner arteryel embolizm, pulmoner enfeksiyon ve akut koroner sendroma benzeyen klinik bulgular veren PVT, radyolojik olarak tanimlandiginda olgunun tedavisine yon verir. Tartistigimiz olgular gibi, maligniteli hastalarda ani gelisen nefes darligi ve gogus agrisi pulmoner venoz trombusu akla getirmeli ve tani icin gereken incelemeler yapilmalidir. Kardiak ve pulmoner arteryel sistem yani sira pulmoner venoz sistem de trombus acisindan taranmalidir.

Hasta Onami: Her iki olgu uygulanan tedavileri sonrasi merkezimizden ayrildiklarindan; olgu ve yakinlari ile tekrar iletisim kurulamadigindan bu sunum icin yazili onamlari alinamamistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir--A.M.K., C.G.; Tasarim--A.M.K., C.G., Y.H.; Denetleme--C.G.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi--A.M.K., Y.H.; Analiz ve/veya Yorum--A.M.K.; Literatur Taramasi--A.M.K.; Yaziyi Yazan--A.M.K.; Elestirel Inceleme--C.G., Y.H.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Kaynaklar

[1.] Tamizifar B, Zadeh MR, Foroghi E. Pulmonary vein thrombosis after metastatic liposarcoma. Med Arh 2012; 66: 68-9. [CrossRetf]

[2.] Hovaguimian H, Morris JF, Gately HL, Floten HS. Pulmonary vein thrombosis following bilobectomy. Chest 1991; 99: 1515-6. [CrossRef]

[3.] Stevens LH, Hormuth DA, Schmidt PE, Atkins S, FehrenbacherJW. Left atrial myxoma: pulmonary infarction caused by pulmonary venous occlusion. Ann Thorac Surg 1987; 43: 215-7. [CrossRef]

[4.] Bhardwaj B, Jacob D, Sharma A, Ghanimeh MA, Baweja P. Pulmonary vein thrombosis in a patient with polycythemia vera. World J Cardiol 2016; 8: 684-8. [CrossRef]

[5.] Selvidge SD, Gavant ML. Idiopathic pulmonary vein thrombosis: Detection by CT and MR imaging. AJR Am J Roentgenol 1999; 172: 1639-41. [CrossRef]

[6.] Alexander GR, Reddi A, Reddy D. Idiopathic pulmonary vein thrombosis: A rare cause of massive hemoptysis. Ann Thorac Surg 2009; 88: 281-3. [CrossRef]

[7.] Olutola A, Gagan P. Pulmonary vein thrombosis associated with metastatic carcinoma. Fed Pract 2014; 31: 26-8.

[8.] Kim NH, Roldan CA, Shively BK. Pulmonary vein thrombosis. Chest 1993; 104: 624-6. [CrossRef]

[9.] Manabe S, Oshima Y, Nakano M, et al. Renal infarction in a patient with pulmonary vein thrombosis after left upper lobectomy. Case Rep Nephrol Urol 2014; 4: 103-8. [CrossRef]

[10.] Kinsella JA, Maccarthy AJ, Kiernan TJ, Moore DP, McDermott RS, McCabe DJ. Transesophageal Echocardiographically-Confirmed Pulmonary VeinThrombosis in Association with Posterior Circulation Infarction. Case Rep Neurol 2010; 2: 24-31. [CrossRef]

Manisa Celal Bayar Universitesi Tip Fakultesi Hafsa Sultan Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dali (A.M.K., C.G.), Gogus Hastaliklari Anabilim Dali (Y.H.), Manisa, Turkiye

Sorumlu Yazar:

Merter Keceli

E-posta:

merterkeceli@yahoo.com

DOI: 10.5152/turkjradiol.2017.622
COPYRIGHT 2017 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:OLGU SUNUMU
Author:Keceli, Avni Merter; Goktan, Cihan; Havlucu, Yavuz
Publication:Turkish Journal of Radiology
Date:Dec 1, 2017
Words:1452
Previous Article:Meme kanseri evrelemesinde aksiller radyoloji: Mammografi, ultrasonografi, manyetik rezonans goruntuleme ve lenfanjiografik yontemler/Radiology of...
Next Article:Preoperatif bilgisayarli tomografi ile tani alan nadir bir olgu: De Garengeot Hernisi/Preoperative diagnosis of De Garengeot Hernia by computed...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |