Printer Friendly

Browse Macijauskas, Darius; Amsiejus, Jonas

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Deep foundation modeling with Morh-Coulomb model in dense sands with dilatancy/ Giliuju pamatu modeliavimas taikant Mohr-Coulomb modeli tankiuose smeliuose, esant dilatacijai. Report Sep 1, 2009 1191

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters