Printer Friendly

MONDAY'S RESULTS FROM THE MAES.

Unawd Bl. 3 a 4 (Solo Yrs 3 and 4) 1 Efan Arthur Williams Ysgol Gymraeg Treganna, Cylch Gorllewin Caerdydd, Caerdydd a'r Fro 2 Elin Williams Ysgol Henry Richard - Adran Iau, Cylch Tregaron, Ceredigion 3 Beca Fflur Edwards Ysgol Gynradd Twm o r Nant, Cylch Dinbych, Dinbych Unawd Bl. 5 a 6 (Solo Yrs 5 and 6) 1 Alaw Glynne Owen Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Cylch Glannau Menai, Ynys Mon 2 Heledd Fflur Richardson Ysgol Gymraeg Teilo Sant, Cylch Blaenau Tywi, Dwyrain Myrddin 3 Enlli Llwyd Davies Adran Llanuwchllyn, Cylch Penllyn, Meirionnydd Parti Unsain Bl. 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. hyd 50) (Unison Party Yrs 6 and under (Sch. up to 50)) 1 Ysgol Gynradd Pontrobert, Cylch Caereinion, Maldwyn 2 Ysgol Gynradd Hafodwenog, Cylch Cwm Taf, Gorllewin Myrddin 3 Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Cylch Penllyn, Meirionnydd Cor Bl. 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Hyd 150) (Choir Yrs 6 and under (Sch. up to 150)) 1 Ysgol Gynradd Penybryn, Cylch Bangor / Ogwen, Eryri 2 Ysgol Gymraeg Morswyn, Cylch Alaw / Cybi, Ynys Mon 3 Ysgol Gynradd Llanilar, Cylch Aberystwyth, Ceredigion Ensemble Lleisiol Bl. 6 ac iau (Y.C./Adran) (Vocal Ensemble Yrs 6 and under) 1 Ysgol Gynradd Pen Barras, Cylch Rhuthun, Dinbych 2 Ysgol Bro Teifi, Cylch Llandysul, Ceredigion 3 Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Cylch Uwch Conwy, Conwy Unawd Telyn Bl. 6 ac iau (Harp Solo Yrs 6 and under) 1 Efa Peak Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Cylch Y Fro, Caerdydd a'r Fro 2 David Ingham Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Cylch Abertawe, Gorllewin Morgannwg 3 Lili Ela Williams Ysgol Gynradd Bod Alaw, Cylch Bro Dulas, Conwy Unawd Gitar Bl. 6 ac iau (Guitar Solo Years 6 and under) 1 Osian Gwyn Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Cylch Abertawe, Gorllewin Morgannwg 2 Stefanie Maurer Ysgol Gynradd Sant Baruc, Cylch Y Fro, Caerdydd a'r Fro 3 Iwan Dunning Ysgol Gynradd Pontyberem, Cylch Mynydd Mawr, Gorllewin Myrddin Unawd Chwythbrennau Bl. 6 ac iau (Woodwind Solo Yrs 6 and under) 1 Jake Watts Ysgol Gynradd Glan Cleddau, Cylch Dewi, Penfro 2 Rebecca Knock Ysgol Gynradd Y Faenol, Cylch Bangor / Ogwen, Eryri 3 Seren Morris Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Cylch Y Fro, Caerdydd a'r Fro Unawd Piano Bl. 6 ac iau (Piano Solo Yrs 6 and under) 1 Charlotte Kwok Ysgol Gynradd Dolau, Cylch Llantrisant, Morgannwg Ganol 2 Jada Lane Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn, Cylch Llanelli, Dwyrain Myrddin 3 Eleri Davies Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy, Cylch Y Llannau, Brycheiniog a Maesyfed Unawd Offer Taro Bl. 6 ac iau (Percussion Solo Years 6 and under) 1 Bryn Richards Ysgol Gynradd Y Dderwen, Cylch Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin 2 Taliesin Davies Ysgol Gynradd Llanfyllin, Cylch Myllin, Maldwyn 3 Ffred Hayes Ysgol Pencae, Cylch Canol Caerdydd, Caerdydd a'r Fro Parti Recorder Bl. 6 ac iau (Recorder Party Yrs 6 and under) 1 Ysgol Gynradd Spittal, Cylch Clunderwen, Penfro 2 Ysgol Gynradd Stebonheath, Cylch Llanelli, Dwyrain Myrddin 3 Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Cylch Abertawe, Gorllewin Morgannwg Ensemble Offerynnol Bl. 6 ac iau (Instrumental Ensemble Yrs 6 and under) 1 Ysgol Gynradd Dolau, Cylch Llantrisant, Morgannwg Ganol 2 Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Cylch Aberystwyth, Ceredigion 3 Telynorion Cwm Derwent Swydd Derby, Cylch Tu allan i Gymru, Tu allan i Gymru Grwp Bl. 6 ac iau (Group Yrs 6 and under) 1 Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Cylch Tregaron, Ceredigion 2 Ysgol Gynradd Pen Barras, Cylch Rhuthun, Dinbych 3 Trwbwl Ysgol Gynradd Y Gelli, Cylch Arfon, Eryri Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac iau (Cerdd Dant Solo Yrs 2 and under) 1 Cari Lovelock Ysgol Gynradd Llannerch-ymedd, Cylch Alaw / Cybi, Ynys Mon 2 Gwenno Llwyd Beech Ysgol Gynradd Llanllechid, Cylch Bangor / Ogwen, Eryri 3 Awen Grug Hogg Ysgol Gynradd Glanrafon, Cylch Yr Wyddgrug, Fflint a Wrecsam Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4 (Cerdd Dant Solo Yrs 3 and 4) 1 Efan Arthur Williams Ysgol Gymraeg Treganna, Cylch Gorllewin Caerdydd, Caerdydd a'r Fro 2 Cadi Lois Owen Ysgol Gymraeg Rhydaman, Cylch Dyffryn Aman, Dwyrain Myrddin 3 Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn, Cylch Penllyn, Meirionnydd Parti Cerdd Dant Bl. 6 ac iau (Y.C.) (Cerdd Dant Party Yr 6 and under (Unison) (Primary)) 1 Ysgol Gynradd Cymerau, Cylch Llyn, Eryri 2 Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Cylch Uwch Conwy, Conwy 3 Ysgol Gynradd Myfenydd, Cylch Aberystwyth, Ceredigion CogUrdd Bl. 4-6 (CogUrdd Yr. 4-6) 1 Emily Carlson Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw, Cylch Abertawe, Gorllewin Morgannwg 2 Jano Evans Ysgol Gynradd Talgarreg, Cylch Aeron, Ceredigion 3 Poppy Wright Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Cylch Wrecsam, Fflint a Wrecsam Dawns Werin Bl. 4 ac iau (Folk dance Yrs 4 and under) 1 Adran Penrhyd, Cylch Dyffryn Aman, Dwyrain Myrddin 2 Ysgol Gynradd Glan Cleddau, Cylch Dewi, Penfro 3 Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Cylch Rhondda, Cymoedd Morgannwg Dawns Stepio Grwp Bl 6 ac iau (Step Dance Yrs 6 and under) 1 Adran Penrhyd, Cylch Dyffryn Aman, Dwyrain Myrddin 2 Ysgol Gynradd Brynsaron, Cylch Llandysul, Ceredigion 3 Bro Taf Mawr Adran Bro Taf, Cylch Pontypridd, Morgannwg Ganol Dawns Greadigol Bl. 6 ac iau (Y.C./Adran) (Creative Dance Yrs 6 and under) 1 Ysgol Gynradd Santes Tudful, Cylch Cynon a Merthyr, Cymoedd Morgannwg 2 Ysgol Gynradd I D Hooson, Cylch Maelor, Fflint a Wrecsam 3 Ysgol Gymunedol Peniel, Cylch Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau (Individual Recitation Yrs 2 and under) 1 Myfi Williams Ysgol Gynradd Pen Barras, Cylch Rhuthun, Dinbych 2 Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron, Cylch Aeron, Ceredigion 3 Efa Marged Evans Ysgol Gynradd Y Dderwen, Cylch Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin Llefaru Unigol Bl. 3 a 4 (Individual Recitation Yrs 3 and 4) 1 Cara Llwyd Roberts Ysgol Gynradd Bod Alaw, Cylch Bro Dulas, Conwy 2 Daniel Roberts Evans Ysgol Gynradd Pen Barras, Cylch Rhuthun, Dinbych 3 Moli Jones Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Cylch Penllyn, Meirionnydd Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau (D) (Individual Recitation Yrs 2 and under (Learners)) 1 Dharani Shanmughanathan Ysgol Gynradd Parcyrhun, Cylch Dyffryn Aman, Dwyrain Myrddin 2 Rhys Phillips Ysgol Gynradd Croesgoch, Cylch Dewi, Penfro 3 Sara Williams Ysgol Gynradd Glanwydden, Cylch Bro Conwy, Conwy Llefaru Unigol Bl. 3 a 4 (D) (Individual Recitation Yrs 3 and 4 (Learners)) 1 Lowri Owens Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn, Cylch Llanelli, Dwyrain Myrddin 2 Libi Owen Ysgol Gynradd Pendref, Cylch Dinbych, Dinbych 3 Kenneth Kobani Ysgol Gynradd Plascrug, Cylch Aberystwyth, Ceredigion Ymgom Bl. 6 ac iau (D) (Dialogue Yrs 6 and under (Learners)) 1 Ysgol Gynradd Plascrug, Cylch Aberystwyth, Ceredigion 2 Ysgol Gynradd Gwauncelyn, Cylch Pontypridd, Morgannwg Ganol 3 Ysgol Gynradd Coety, Cylch Ogwr, Morgannwg Ganol Can Actol Bl. 6 ac iau (D) (Action Song Yrs 6 and under (Learners)) 1 Ysgol Gynradd Plascrug, Cylch Aberystwyth, Ceredigion 2 Ysgol Gynradd Craig y Don, Cylch Bro Conwy, Conwy 3 Ysgol Gynradd Spittal, Cylch Clunderwen, Penfro
COPYRIGHT 2017 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Geographic Code:4EUUK
Date:May 30, 2017
Words:1112
Previous Article:URDD ON THE BALL TO TEAM UP WITH FAW FOR NEW COMPETITION.
Next Article:Strong and stable? May has come across as weak and vacillating; Recent polls have suggested that Theresa May may not win the landslide she was...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters