Printer Friendly

Browse Loess topic

Articles

1-225 out of 225 article(s)
Title Author Type Date Words
Construction and Quality Control of Subway Wet Loess in Concealed Tunnel Based on Particle Swarm Optimization Algorithm. Wang, Wen; Zhang, Xin; Liu, Xiaoning Sep 16, 2022 7884
Macroscopic Mechanical Properties and Microscopic Bonding Mechanisms of Glass Fiber-Modified Loess. Li, Le; Ye, Wanjun; Bai, Yang; Wu, Yuntao Sep 14, 2022 8005
Mechanical Properties and Microstructure Characteristics of the Loess Modified by the Consolid System. Liu, Yongde; Yang, Yongdong; Dong, Yunxiu; Lv, Yuanfang; Wang, Dong; Qi, Lei Sep 6, 2022 4857
Experimental Study on Shield Tunneling Control in Full Section Water-Rich Sand Layer of Collapsible Loess. Mei, Yuan; Zhang, Xinyue; Zhang, Shumin; Wang, Rong; Yang, Tong; Zhang, Yuhang Aug 28, 2022 8642
Effects of Different Soil Modifiers on Salt Improvement and Distribution, Crop Growth of the Gully Land Consolidation on Loess Plateau. Yang, Yang; Zhou, Beibei; Feng, Lei Aug 23, 2022 8072
Experimental Study on Seismic Compression of Chinese Loess under Cyclic Direct Simple Shear Testing. Wang, Qiang; Zhang, Zhe; Shao, Shengjun; Yang, Qian Jun 10, 2022 5431
Mechanical Behavior of Loess Tunnels Caused by Surface Water Joints Infiltration. Li, Qingfu; Liu, Ming; Yu, Yingqiao May 30, 2022 7914
Experimental Study on the Shear Strength of Loess Modified by Microbial Precipitation Technology. Wang, Bing-Xia; Shi, Li-Jun; Dong, Jian-Hua; Wang, Lu; Tian, Wen-Tong May 24, 2022 5501
Stability Evaluation of Massive Landslides Using Ensembled Analysis of Time-Series InSAR and Numerical Simulation along the Yellow River, Northwestern of China. Tian, Chengcheng; Tian, Hao; Li, Chunyang; Chen, Feifei May 21, 2022 7077
Evaluation of the Reinforcement Performance of Loess Slopes Affected by Rainfall Infiltration. Yang, Yongdong; Liu, Hai; Li, Hongfei; Su, Shengrui; Liu, Wanfeng; Dong, Yunxiu; Wang, Dong May 16, 2022 7221
Study on the Influence of Water Immersion in Loess Stratum on the Bearing Capacity of Foundation Bearing Layer of Pipe Gallery. Pan, Xiaoting; Ma, Huabing; Zhou, Haicheng; Zhu, Li; Shan, Hongwei May 16, 2022 4880
Influence of Underground Mining Direction Based on Particle Flow on Deformation and Failure of Loess Gully Area. Zhang, Yanjun; Kong, Jiayuan; Zhu, Yuanhao; Zhu, Wenxin; He, Fushuai; Wang, Lingfei; Li, Zoujun May 13, 2022 7918
Physical Modeling of a Shallow-Buried Metro Tunnel in the Soft Loess Layer Using Similarity Theory. Jiang, Xuemeng; Hou, Lele; Shang, Shuping; Xu, Longfei; Yu, Hangfei May 6, 2022 7116
Experimental Study on Mechanical Behaviors of Loess Based on Two Different Modes of Oil Contamination. Li, Rongjian; Zhang, Shibin; Li, Rongjin; Bai, Weishi; Wang, Lei Report May 3, 2022 7037
Effect of Freeze-Thaw Cycles on Shear Strength Properties of Loess Reinforced with Lignin Fiber. Gao, Zhongnan; Zhong, Xiumei; Ma, HaiPing; Liu, Fuqiang; Ma, Jinlian; Wang, Qian May 3, 2022 9738
Comparative Study on Triaxial Test of Undisturbed and Remolded Loess. Zhang, Shuo; Liang, Chunhang; Zheng, Chao; Zhai, Juyun Apr 11, 2022 4878
Study on the Adaptability of Shield Tunnel Segments Orthogonal Crossing Grade III Loess Ground Fissure Section. Yin, Tao; Cao, Zhen; Su, Sanqing Apr 4, 2022 5389
Photosynthesis and Fine Root Growth Dynamics of Soybean in Walnut-Soybean Agroforestry System. Liu, Bin; Gao, Pengxiang; Zhang, Shuoxin Feb 10, 2022 4463
Experimental Study on the Influence of Soil Structure Index on Loess Permeability. Yue, Feng; Ren, Xin; Wang, Xuelang; Tian, Wentong Report Feb 9, 2022 5860
Analysis of Instability Mechanism and Induced Cause of Urban Pavement in Xining City, China. Qi, Gan; Wang, Zhenyu; Chen, Yu; Zhu, Chun; Ren, Dazhong; Tian, Tao; Yang, Fu Feb 8, 2022 6370
Research on Deformation Law of Deep Foundation Pit of Station in Core Region of Saturated Soft Loess Based on Monitoring. Wang, Xueyan; Song, Qiyu; Gong, Hang Jan 24, 2022 7788
Experimental Study on Permeability Anisotropy of Unsaturated Compacted Loess. Hao, Yan Zhou; Cheng, Lei; Xiao, Wen Fang Report Jan 19, 2022 6358
Analysis on Deformation Failure and Structural Mechanical Characteristics of Multistage Loess Slope Supported by Frame Structure with Anchors. Yang, Kui-bin; Zhu, Yan-peng; Wu, Lin-ping; Duan, Xin-guo; Shi, Duo-bang; Du, Xiao-tao Jan 18, 2022 8409
Memorable times. Travel narrative Jan 13, 2022 629
Study and Application of Similar Material Ratio in Collapsible Loess. Zhao, Bingchao; Ma, Yunxiang; Guo, Yaxin; Sun, Hao; Wang, Jingbin; Wang, Hailong Dec 24, 2021 5218
Experimental Study on the Mechanical Property of Loess Mixed with Bentonite-HDTMA. Ming, Zhang; Guozhou, Chen; Yang, Liu; Shouhai, Huang Dec 6, 2021 5055
Modeling volatility in the stock markets of Spain and Hong Kong using GARCH family models in the context of COVID - 19 pandemic. Birau, Ramona; Spulbar, Cristi; Trivedi, Jatin; Florescu, Ion Dec 1, 2021 2680
Factors affecting topographic thresholds in gully erosion occurrence and its management using predictive machine learning models/Factores que afectan los umbrales topograficos en la ocurrencia de erosion y su manejo a traves de modelos predictivos de aprendizaje automatico. Valipour, Mahdieh; Mohseni, Neda; Hosseinzadeh, Seyed Reza Dec 1, 2021 7319
Reliability Analysis of Loess Cave Dwellings Based on Fuzzy Failure Criterion. Guo, Pinggong Report Aug 17, 2021 4375
Mechanical Characteristic and Length Optimization of System Anchor in Loess Tunnel Based on Field Measurement and Analytical Solution. Su, Zhongming; Chen, Jianxun; Luo, Yanbin Report Aug 3, 2021 6284
The Tensile Strength of Loess in Northwest China by Unconfined Penetration Test and the Distinct Element Simulation. Wu, Xuyang; Bao, Yun; Ren, Mingyang; Liang, Qingguo Jun 29, 2021 6013
Spatiotemporal variability of soil organic carbon for different topographic and land use types in a gully watershed on the Chinese Loess Plateau. Yang, Fan; Wei, Xiaorong; Huang, Mingbin; Li, Chenhui; Zhao, Xiaofang; Zhang, Zhongdian Jun 1, 2021 10553
Spatiotemporal variability of soil organic carbon for different topographic and land use types in a gully watershed on the Chinese Loess Plateau. Yang, Fan; Wei, Xiaorong; Huang, Mingbin; Li, Chenhui; Zhao, Xiaofang; Zhang, Zhongdian Report May 1, 2021 10587
Experimental Assessments of Treating Effect on Retaining Walls for Loess Slopes under Long-Term Rainfall. Liu, Guodong; Zhou, Zhijun; Xu, Shiqiang; Mi, Wenjing Apr 15, 2021 11332
Numerical Simulation of Stepped Spillways with Front Step Deformation. Li, Guodong; Zhang, Haifeng; Li, Xingnan; Guo, Lihao; Gao, Yanyan; Cai, Dandan Report Mar 30, 2021 5694
Field Monitoring-Based and Theoretical Analysis of Baota Mountain Landslide Stability. Tang, Yaming; Shu, Heping; Xue, Qiang; Wang, Jiayun; Feng, Wei; Ma, Hongna; Li, Yan'e Mar 23, 2021 6009
A New Method for Reducing Collapsibility of Loess Foundation with Thicker Deposit: The Borehole Preimmersion Method. Zhi, Bin; Wang, Xiaochan; Wei, Pingping; Li, Zengyue; Wang, Pan; Xiong, Kaicheng; Zhang, Hui Mar 16, 2021 8029
Permeability and Microstructure of a Saline Intact Loess after Dry-Wet Cycles. Xu, Jian; Ren, Chang; Wang, Songhe; Gao, Jingyu; Zhou, Xiangang Mar 11, 2021 8160
Arch Antislide Pile-Wall Structure System: Model and Optimization. Li, Heng; Wang, Hui; Yue, Gaowei; Zhao, Fasuo; Li, Wenzhe Feb 9, 2021 7787
Peculiarities Of Change In Seismic Properties Of Forest Soils When Fixing Them By Silication Methods. Ismailov, Vakhitkhan; Ismatullaevich, Yodgorov Sharofiddin; Bozorov, Jonibek; Shuxrat, Avazov Report Jan 1, 2021 2179
Co-Effects of Graphene Oxide and Cement on Geotechnical Properties of Loess. Li, Dongbo; Lei, Pengbo; Zhang, Hongchi; Liu, Jiaping; Lu, Wei Jan 1, 2021 4971
Surface Settlement Analysis Induced by Shield Tunneling Construction in the Loess Region. Zhu, Caihui Jan 1, 2021 8627
Experimental Investigation into Compressive Behaviour and Preconsolidation Pressure of Structured Loess at Different Moisture Contents. Xu, Yali; Guo, Panpan; Zhu, Chengwei; Lei, Gang; Cheng, Kang Jan 1, 2021 5855
Corrigendum to “Tunnelling-Induced Settlement and Treatment Techniques for a Loess Metro in Xi'an”. Li, Heng; Ma, Enlin; Lai, Jinxing; Wang, Lixin; Xu, Shuoshuo; Wang, Ke; Liu, Tong Correction notice Jan 1, 2021 194
Numerical Simulation of Stepped Spillways with Front Step Deformation. Li, Guodong; Zhang, Haifeng; Li, Xingnan; Guo, Lihao; Gao, Yanyan; Cai, Dandan Report Jan 1, 2021 5694
Impact-Induced Liquefaction Mechanism of Sandy Silt at Different Saturations. Li, Heng; Duan, Zhao; Dong, Chenxi; Zhao, Fasuo; Wang, Qiyao Jan 1, 2021 6779
Multiscale Analysis of the Strength Deterioration of Loess under the Action of Drying and Wetting Cycles. Bai, Yang; Ye, Wanjun; Wu, Yuntao; Chen, Yiqian Jan 1, 2021 7283
Influence of Acidic Substances on Compression Deformation Characteristics of Loess. Tang, Hao; Liu, Chiyang; Wang, Nianqin; Li, Huahua; Wu, Guannan; Luo, Jinzhi; Zeng, Mengli Jan 1, 2021 6900
Seepage in Water-Rich Loess Tunnel Excavating Process and Grouting Control Effect. Wei, Zhengde; Zhu, Yanpeng Jan 1, 2021 6324
Spatial-Temporal Simulations of Soil Moisture Content in a Large Basin of the Loess Plateau, China. Wang, Zhiqi; Feng, Xiaobo; Yao, Zhihong; Ma, Zhaolong; Ji, Guodong Jan 1, 2021 5023
Study on the Hydro-Thermal-Mechanical Characteristics of the Lime-Soil Compaction Pile in the Forming Process. Zhang, Fengchuan; Dong, Jianhua; Yang, Xiaoyu; Lian, Bo; Wang, Xuelang Jan 1, 2021 5054
Modelling the Triaxial Compression Behavior of Loess Using the Disturbed State Concept. Xu, Yali; Guo, Panpan; Wang, Yixian; Zhu, Cheng-Wei; Cheng, Kang; Lei, Gang Jan 1, 2021 7151
The Formation Mechanism of Surface Landslide Disasters in the Mining Area under Different Slope Angles. Mu, Chi; Yu, Xueyi; Zhao, Bingchao; Zhang, Dongdong; Mao, Xuwei; Zhu, Jun Jan 1, 2021 9929
Pore-Size Distribution Evolution of Intact, Compacted, and Saturated Loess from China during Consolidation and Shearing. Li, Ping; Shao, Shengjun; Xiao, Tao; Zhu, Dandan Jan 1, 2021 7878
Study on the Loess Immersion Test of Metro Line 2 in Xi'an, Shaanxi Province, China. Xu, Yuanjun; Wang, Jiading; Gu, Tianfeng; Zhang, Dengfei; Ma, Weiqian Report Jan 1, 2021 7431
An Experimental Study on the Deformation and Strength Characteristics of Q3 Loess under a Plain Strain Anisotropic Consolidation Condition. Zhang, Yu; Zhao, Yang; Liu, Jin; Meng, Tian-Yi; Shao, Sheng-Jun; She, Fang-Tao Jan 1, 2021 4469
Distribution Property of Shear Strength Parameters of Q2 and Q3 Loess in Northwest China and Its Application in Reliability Analysis of Natural and Filled Slopes. Wang, Xueyan; Yuan, Yi-li; Hu, Changming; Mei, Yuan Jan 1, 2021 4233
Research on the Collapse Coefficient of Collapsible Loess under Unloading. Zhi, Bin; Wei, Pingping; Wang, Xiaochan; Li, Zengyue; Ren, Yilong; Zhang, Hui; Li, Jinhua Jan 1, 2021 6696
Research on the Formation Mechanism of Loess Vertical Joints. Wang, Chenxing; Jiang, Ruijun; Wang, Hong; Li, Tonglu; Kang, Haiwei; Hou, Xiaokun Jan 1, 2021 5673
Arch Antislide Pile-Wall Structure System: Model and Optimization. Li, Heng; Wang, Hui; Yue, Gaowei; Zhao, Fasuo; Li, Wenzhe Report Jan 1, 2021 7786
Collapse Potential of Loess under Unloading Effect. Jin, Xin; Wang, Tie-Hang; Zhao, Zai-Kun; Zhang, Liang; Hao, Yan-Zhou Jan 1, 2021 5283
Centrifuge Model Test on the Settlement of Valley-Type Loess Filled after Construction and Subjected to Rainfall Infiltration. Zhang, Jiwen; Cao, Jie; Li, Bo; Zhou, Kunye; Lü, Xilin Jan 1, 2021 6045
Experimental Study on Electric Resistivity Characteristics of Compacted Loess under Different Loads and Drying-Wetting Cycles. Zhou, Yu; Li, Guoyu; Ma, Wei; Chen, Dun; Wang, Fei; Mao, Yuncheng; Du, Qingsong Report Jan 1, 2021 6910
Experimental Study on Main Physical Parameters Controlling Shear Strength of Unsaturated Loess. Tian, Wen-tong; Dong, Jian-hua; Sun, Jun-jie; Yang, Bo Jan 1, 2021 6176
Optimization Effects of Load Reduction for Earth Pressure on High-Filled Cut-and-Cover Tunnels Using the Discrete Element Method. Yu, Bentian; Xia, Junying; Li, Sheng; Zhao, Liangliang Jan 1, 2021 7196
A Test Method for Creep Characteristics of Loess Based on the One-Dimensional Consolidator. Huang, Rongbin; Wang, Shuangming; Gu, Shuancheng; Mao, Zhengjun Jan 1, 2021 4784
Experimental Study on the Dynamic Modulus and Damping Ratio of Compacted Loess under Circular Dynamic Stress Paths. Yang, Liguo; Shao, Shengjun; Wang, Zhi Jan 1, 2021 7735
Dynamic Characteristics and Mechanism of the Saturated Compacted Loess under Freeze-Thaw Cycles. Wang, Qian; Liu, Fuqiang; Zhong, Xiumei; Gao, Zhongnan; Liang, Shouyun; Liang, Yuxin Jan 1, 2021 7486
The Promotion Mechanism of Frozen Stagnant Water on the Sliding in the Loess Landslide Zone of Heifangtai. Zhang, Mingli; Li, Guang; Wang, Dekai; Ye, Weilin; Zhou, Zhixiong; Ma, Zhao; Xia, Kai Jan 1, 2021 8151
Experimental Study on the Mining-Induced Water-Resistance Properties of Clay Aquicludes and Water Conservation Mining Practices. Fan, Zhenli; Fan, Kesong; Liu, Zhiguo; Feng, Yutong; Wei, Hua; Zhou, Yunsen Report Jan 1, 2021 6933
Numerical Simulation and Dynamic Analysis of Single-Hole Cliff-Side Loess Cave Dwelling under Seismic Actions. Hao, Yane; Liang, Xingwen; Lan, Yongqiang Jan 1, 2021 5993
Effects of High Shearing Rates on the Shear Behavior of Saturated Loess Using Ring Shear Tests. Ma, Jianquan; Zhao, Xiaojie; Li, Shibo; Duan, Zhao Jan 1, 2021 5128
Reliability Analysis of Loess Cave Dwellings Based on Fuzzy Failure Criterion. Guo, Pinggong Report Jan 1, 2021 4375
Experimental and Numerical Analysis Study on Loess-Lime Structures Used for Lateral Antiseepage in Deep Collapsible Ground Embankment. Zhang, Zhengrui; Matlan, Siti Jahara; Zhang, Lili; Wang, Hao Report Jan 1, 2021 4440
Shear Strength and Microstructure of Intact Loess Subjected to Freeze-Thaw Cycling. Liu, Kuan; Ye, Wanjun; Jing, Hongjun Jan 1, 2021 8750
Effects of Partial Supporting Pile Removal from Deep Foundation Pits by Shallow Excavation Method in Loess Areas. Zheng, Yunxin; Hu, Zhiping; Ren, Xiang; Wang, Rui; Zhang, Enxiang; Long, Zhao Jan 1, 2021 7056
Study of Macro- and Mesodamage of Remolded Loess under Alternating Dry and Wet Conditions in an Acid Rain Environment. Ye, Wanjun; Wu, Yuntao; Bai, Yang Jan 1, 2021 6505
Influencing Factors and Prediction Model for the Antierosion Performance of Cement-Improved Loess Compacted Using Different Compaction Methods. Yuan, Kejia; Jiang, Yingjun; Cai, Luyao; Fan, Jiangtao; Deng, Changqing; Xue, Jinshun Jan 1, 2021 6879
Corrigendum to “Statistical Analysis of Influence of Cover Depth on Loess Tunnel Deformation in NW China”. Hu, Zhao; Du, Ke; Lai, Jinxing; Xie, Yongli Correction notice Jan 1, 2021 181
Mechanical Characteristic and Length Optimization of System Anchor in Loess Tunnel Based on Field Measurement and Analytical Solution. Su, Zhongming; Chen, Jianxun; Luo, Yanbin Report Jan 1, 2021 6284
Influence of Utility Tunnel on the Lower Part of the Existing Double-Track Shield Tunnel in Loess Soil. Yang, Min; Li, Hongru; Li, Ning; Yang, Shun Jan 1, 2021 7005
Characteristics of the Interface between Bamboo Grids and Reinforced Soil of High-Filled Embankments in Loess Areas. Zhang, Jingwei; Li, Jia; Wang, Julong; Xu, Shuaiqi Jan 1, 2021 5606
Analysis of Vertical Load Transfer Mechanism of Assembled Lattice Diaphragm Wall in Collapsible Loess Area. Xia, Mingtan; Zhang, Xudong; Yang, Gengshe; Hui, Liu; Ye, Wanjun Jan 1, 2021 8561
Evaluation of Collapsibility of Compacted Loess Based on Resistivity Index. Nie, Yongpeng; Ni, Wankui; Wang, Haiman; Yuan, Kangze; Tuo, Wenxin; Li, Xiangning Jan 1, 2021 6593
Experimental Study on Consolidation Characteristics of Compacted Loess. Li, Jinhua; Zhao, Songwei; Wang, Xiong; Hao, Jiaqi; Zhi, Bin; Zhang, Hui; Deng, Botuan Report Jan 1, 2021 5319
Surface Layer Turbulent Characteristics over the Complex Terrain of the Loess Plateau Semiarid Region. Zhang, Zhida; Liang, Jiening; Zhang, Min; Guo, Qi; Zhang, Lei Jan 1, 2021 7576
Human Activities Increase the Nitrogen in Surface Water on the Eastern Loess Plateau. Hu, Yuxian; Zhang, Ke; Li, Yuan; Sun, Yanan; Li, Hongyan; Yang, Gaiqiang Jan 1, 2021 4990
Laboratory Model Test Research on Mechanical Characteristics of Anchor in Loess Tunnel under the Action of Pull-Out Load. Su, Zhongming; Chen, Jianxun; Luo, Yanbin; He, Xin Jan 1, 2021 5794
The Variation Mechanism of Thermal Properties of Loess with Different Water Contents during Freezing. Dong, Xihao; Liu, Shuai; Yu, Yuanxiang Jan 1, 2021 6709
Study on the Mechanism of Stabilizing Loess with Lime: Analysis of Mineral and Microstructure Evolution. Ma, Yawei; Chen, Wenwu Jan 1, 2021 7259
Laboratory Model Test to Explore the Bearing Mechanism of Composite Foundation in the Loess Area. Xu, Longfei; Xu, Weijiang; Zhang, Aijun; Weng, Xiaolin; Zhao, Gaowen; Zhu, Tantan Jan 1, 2021 6565
Measurement and Uniform Formulation of Soil-Water Characteristic Curve for Compacted Loess Soil with Different Dry Densities. Wang, Yu; Li, Tonglu; Li, Ping; Lei, Yulu; Lawrence, David D. Jan 1, 2021 4928
Permeability Coefficient of Unsaturated Loess and Its Gaseous and Liquid Water Migration Modeling. Nan, Ya-lin; Zhao, Zai-kun; Jin, Xin; Zhang, Liang; Zhu, Xiao-xuan; Liu, Ze-jun Jan 1, 2021 6109
Optimization of Construction Parameters and Deformation Characteristics of Large-Section Loess Tunnel: A Case Study from Xi'an Metro. Zhao, Mingji; Cheng, Yun; Song, Zhanping; Wang, Tong; Zhang, Yuwei; Liulian, Baichao Case study Jan 1, 2021 11762
An Analysis of Loess Tunnel Failure and Its Mechanism. Shao, Shuai; Shao, Shengjun; Li, Jun; Qiu, Bing Jan 1, 2021 9925
Field Test Study of the Artificial Ground-Freezing Method Subsurface Excavation Construction of Watered Sandy Stratum in Collapsible Loess Area. Mei, Yuan; Zhao, Liangjie; Wang, Xueyan; Zhou, Dongbo; Yang, Tong; Liu, Yuanying; Gong, Hang Report Dec 29, 2020 8917
Effect of Repeated Wetting-Drying-Freezing-Thawing Cycles on the Mechanic Properties and Pore Characteristics of Compacted Loess. Wang, Fei; Li, Guoyu; Ma, Wei; Mu, Yanhu; Zhou, Zhiwei; Zhang, Jun; Chen, Dun Dec 19, 2020 5017
Study on Prediction Method for Postconstruction Settlement of Loess Fill Foundation in Northern Shaanxi, China. Liu, Kui; Yuan, Kangze; Shi, Boyi Dec 15, 2020 6241
A Simplified Approach to Estimating the Collapsible Behavior of Loess. Wen, Hua; Deng, Songyin; Zhang, Wei; Cheng, Qiangong; Wu, Jiujiang; Hu, Dailin Dec 10, 2020 7290
An Experimental and Numerical Study of Landslides Triggered by Agricultural Irrigation in Northwestern China. Gu, Tianfeng; Sun, Pingping; Wang, Jiading; Lin, Herry; Xu, Yuanjun; Kong, Jiaxu; Sun, Bin Dec 1, 2020 7838
Analysis and Evaluation Methods of Seismic Subsidence Characteristics of Loess and Field Seismic Subsidence /Analisis y metodos de evaluacion de las caracteristicas de subsidencia sismica en suelos poco compactos y subsidencia sismica de campos. Yan, Xiaotong; Wang, Shun; Wang, Ningwei Dec 1, 2020 3181
Modeling Analysis of the Upper Limit Water Level Mechanism in the Upstream Reservoir of a Dam Embankment. Xu, Shiqiang; Chen, Chaoran; Xu, Fu; Li, Jie; Zhang, Zhipeng; Xu, Tianyu; Zhu, Linxuan Nov 29, 2020 8428
Geological Hazards in Loess Induced by Agricultural Irrigation in Arid and Semiarid Regions of China. Xu, Yuan-jun; Wang, Jia-ding; Gu, Tian-feng; Kong, Jia-xu Nov 23, 2020 5731
Tunnelling-Induced Settlement and Treatment Techniques for a Loess Metro in Xi'an. Li, Heng; Ma, Enlin; Lai, Jinxing; Wang, Lixin; Xu, Shuoshuo; Wang, Ke; Liu, Tong Nov 6, 2020 8673
Calculation of Bearing Capacity and Deformation of Composite Pile Foundation with Long and Short Piles in Loess Areas. Ma, Tianzhong; Zhu, Yanpeng; Yang, Xiaohui Oct 24, 2020 6449
The Use of Agricultural Waste Straw to Enhance Loess Shearing Behaviour: An Experimental Investigation. Wang, Lin; Cheng, Wen-Chieh; Xue, Zhong-Fei Oct 14, 2020 7649
Comparison of Mechanical Properties of Cement-Stabilized Loess Produced Using Different Compaction Methods. Jiang, Yingjun; Yuan, Kejia; Li, Qilong; Deng, Changqing; Yi, Yong; Zhang, Yu; Xue, Jinshun Oct 7, 2020 8890
Contrasting Growth, Photosynthesis, Antioxidant Responses and Water Use Efficiency in Two Medicago sativa L. Genotypes under Different Phosphorus and Soil Water Conditions. Fan, Jing-Wei; Yang, Xiao-Wei; Wang, Tao; Li, Yuan; Zhao, Hong; Du, Yan-Lei Oct 1, 2020 9897
Simulating the Impact of Long-Term Fertilization on Basic Soil Productivity in a Rainfed Winter Wheat System. Wang, Ting; Ding, Ningping; Li, Lili; Lyu, Xiaodong; Chai, Qiang; Dou, Xuecheng Oct 1, 2020 8330
Optimized Nitrogen Application Increases Soil Water Extraction by Changing in-Season Maize Root Morphology and Distribution in Rainfed Farmland. Tang, Liang; Sun, Haoran; Sun, Ruxiao; Niu, Yinan; Song, Jingrong; Li, Shiqing; Shen, Yufang Oct 1, 2020 7507
Research and Application of Support Resistant Limiting Dampers in the Deep-Buried Large-Section Loess Tunnel. Deng, Yong; Xie, Jiangsheng; Li, Shuguang Sep 30, 2020 4438
Effect of Subway Excavation with Different Support Pressures on Existing Utility Tunnel in Xi'an Loess. Yang, Min; Li, Hongru; Li, Ning; Yang, Shun Sep 21, 2020 7838
Effects of Fertilization Management under WSPI on Soil Nitrogen Distribution and Nitrogen Absorption in Apple Orchard in Loess Plateau. Cheng, Qiyun; Ma, Juanjuan; Ren, Rong; Zheng, Lijian; Guo, Xianghong; Sun, Xihuan Sep 1, 2020 5143
Spatial Distribution Characteristics and Optimum Layout of Urban and Rural Areas in Different Geomorphological Types. Li, Jing; Cai, Zhongyuan; Duan, Lianru Sep 1, 2020 7505
Investigation on Mining Subsidence Based on Sentinel-1A Data by SBAS-InSAR technology--Case Study of Ningdong Coalfield, China. Ma, Fei; Sui, Lichun Sep 1, 2020 5786
A Model for the Spacing of Quicklime Pile to Treat High Water Content Loess. Guo, Hong; Nan, Yalin; Guo, Rui; Fu, Jiangtao Report Aug 31, 2020 4742
Effect of Biochar Application on Physicochemical and Hydraulic Properties of Loess. Yang, Xiujuan; Fan, Henghui; Du, Yuhang; Zhang, Lu Aug 31, 2020 4223
Study of Deformation Behaviors and Mechanical Properties of Central Diaphragm in a Large-Span Loess Tunnel by the Upper Bench CD Method. Luo, Yanbin; Shi, Zhou; Chen, Jianxun; Liu, Weiwei; Li, Yao; Wu, Yunfei; Zhu, Haoyang Report Aug 31, 2020 8661
Deterioration of the Internal Structure of Loess under Dry-Wet Cycles. Ye, Wanjun; Bai, Yang; Cui, Chenyang; Duan, Xu Jul 31, 2020 7349
Plastic-Covered Ridge-Furrow Planting Combined with Supplemental Irrigation Based on Measuring Soil Moisture Promotes Wheat Grain Yield and Irrigation Water Use Efficiency in Irrigated Fields on the Loess Plateau, China. Luo, Jian; Liang, Zimeng; Xi, Luoyan; Liao, Yuncheng; Liu, Yang Jul 1, 2020 8710
Chemical Properties of Soil in Four-Field Crop Rotations under Organic and Conventional Farming Systems. Kwiatkowski, Cezary A.; Harasim, ElZbieta Report Jul 1, 2020 10212
Continuous Monoculture of Alfalfa and Annual Crops Influence Soil Organic Matter and Microbial Communities in the Rainfed Loess Plateau of China. Niu, Yining; Luo, Zhuzhu; Cai, Liqun; Coulter, Jeffrey A.; Zhang, Yaoquan; Berti, Marisol Jul 1, 2020 7042
Quantitative Research and Characterization of the Loess Microstructure in the Bai Lu Tableland, Shaanxi Province, China. Deng, Longsheng; Fan, Wen; Liu, Shaopeng; Chang, Yupeng; Dai, Yan; Li, Yubo Jun 30, 2020 6479
Study on Varying Characteristics of Temperature Field and Moisture Field of Shallow Loess in the Freeze-Thaw Period. Zhang, Hui; Zhi, Bin; Liu, Enlong; Wang, Tiehang Report Jun 30, 2020 5382
Treatment and Effect of Loess Metro Tunnel under Surrounding Pressure and Water Immersion Environment. Wang, Lixin; Li, Chenghan; Qiu, Junling; Wang, Ke; Liu, Tong; Li, Heng Jun 30, 2020 8451
Layered Grouting Technology Based on a Comprehensive Water-to-Cement Ratio for the Overlying Loess Stratum of Urban Shallow Tunnels. Yang, Teng; Zhang, Jiaqi; Zhang, Xiao; Zhang, Qingsong; Yin, Zhanchao Jun 30, 2020 6620
Sloping Land Use Affects Soil Moisture and Temperature in the Loess Hilly Region of China. Tang, Min; Gao, Xiaodong; Zhang, Chao; Zhao, Xining; Wu, Pute Jun 1, 2020 11529
Ten Years of Aerosol Effects on Single-Layer Overcast Clouds over the US Southern Great Plains and the China Loess Plateau. Yan, Hongru; Wang, Tianhe May 31, 2020 10461
Disturbance Evolution Behavior of Loess Soil under Triaxial Compression. Xu, Yali; Guo, Panpan May 31, 2020 5548
Disturbance Evolution Behavior of Loess Soil under Triaxial Compression. Xu, Yali; Guo, Panpan Apr 30, 2020 5545
Enzymatic Activity of Loess Soil in Organic and Conventional Farming Systems. Kwiatkowski, Cezary A.; Harasim, Elzbieta; Feledyn-Szewczyk, Beata; Antonkiewicz, Jacek Apr 1, 2020 8056
Experimental Study on the Saturated Compacted Loess Permeability under [K.sub.0] Consolidation. Hao, Yan-Zhou; Wang, Tie-Hang; Jin, Xin; Cheng, Lei; Li, Jiang-Le Mar 31, 2020 10170
"Covering Effects" under Diurnal Temperature Variations in Arid and Semiarid Areas. Liu, Feifei; Mao, Xuesong; Xu, Cheng; Li, Yingying; Wu, Qian; Zhang, Jianxun Mar 31, 2020 8053
Numerical Simulation and Model of Deformation Features of Destabilized Mining Slope Under Fault-Controlled Conditions. Lv, Yiqing Mar 1, 2020 3527
Controlling Effects of Residual Deformation on Pore Pressure: A Loess Soil Case. Liu, Kun; Wang, Lanmin; Tian, Wentong; Wang, Zhenming; Li, Na; Sun, Yu; Sun, Junjie Mar 1, 2020 7139
The Effects of Catch Crops and Tillage Systems on Selected Physical Properties and Enzymatic Activity of Loess Soil in a Spring Wheat Monoculture. Harasim, Elzbieta; Antonkiewicz, Jacek; Kwiatkowski, Cezary A. Mar 1, 2020 7214
A Comparative Study of Rotation Patterns on Soil Organic Carbon in China's Arid and Semi-Arid Regions. Wei, Chen; Adamowski, Jan F.; Liu, Yujia; Zhang, Yongkai; Liu, Chunfang; Zhou, Junju; Wang, Xueyan; Feb 1, 2020 7617
An Ammoniated Straw Incorporation Increased Biomass Production and Water Use Efficiency in an Annual Wheat-Maize Rotation System in Semi-Arid China. Zou, Yufeng; Feng, Hao; Wu, Shufang; Dong, Qin'ge; Siddique, Kadambot H. M. Feb 1, 2020 8569
Nitrogen, Phosphorus, and Potassium Resorption Responses of Alfalfa to Increasing Soil Water and P Availability in a Semi-Arid Environment. Kong, Meng; Kang, Jing; Han, Cheng-Long; Gu, Yan-Jie; Siddique, Kadambot H.M.; Li, Feng-Min Feb 1, 2020 9018
Soil Erosion by Wind and Dust Emission in Semi-Arid Soils Due to Agricultural Activities. Katra, Itzhak Jan 1, 2020 4960
Structural Strength Deterioration Characteristics and a Model of Undisturbed Loess under the Action of Wetting and Freeze-Thaw Cycles. She, Haicheng; Hu, Zaiqiang; Qu, Zhan; Li, Hongru; Guo, Hu; Ma, Xiaoli Jan 1, 2020 12152
Microstructure of Compacted Loess and Its Influence on the Soil-Water Characteristic Curve. Xie, Xiao; Li, Ping; Hou, Xiaokun; Li, Tonglu; Zhang, Guowei Jan 1, 2020 6189
Experimental Study on Normal Frost-Heave Force Generated from Loess upon Freezing considering Multiple Factors. Zhao, Zai-Kun; Wang, Tie-Hang; Jin, Xin; Zhang, Yu Dec 31, 2019 5350
Evaporation-Induced Water and Solute Coupled Transport in Saline Loess Columns in Closed and Open Systems. Xu, Jian; Lan, Wei; Li, Yanfeng; Cheng, Wen-Chieh; Yuan, Jun; Tan, Qinghai Dec 31, 2019 12826
Domestication and Spread of Broomcorn Millet (Panicum miliaceum L.) Revealed by Phylogeography of Cultivated and Weedy Populations. Xu, Yue; Liu, Minxuan; Li, Chunxiang; Sun, Fengjie; Lu, Ping; Meng, Fanshuang; Zhao, Xinyu; He, Ming Dec 1, 2019 9813
Incorporation of Manure into Ridge and Furrow Planting System Boosts Yields of Maize by Optimizing Soil Moisture and Improving Photosynthesis. Qin, Anzhen; Fang, Yanjie; Ning, Dongfeng; Liu, Zhandong; Zhao, Ben; Xiao, Junfu; Duan, Aiwang; Yong Dec 1, 2019 9419
Shaking Table Tests on Sliding Displacements of Loess Slope under Coupling Effect of Rainfall and Earthquake. Yin, Xiaojun; Wang, Lanmin Nov 30, 2019 4608
Multilevel Collapsibility of Loess under Irrigation in Jinya Town, Gansu Province, China. Zhang, Xiaozhou; Lu, Yudong; Li, Xin; Lu, Yangchun; Sun, Jianzhong; Pan, Wangsheng Oct 31, 2019 7034
Vector Sum Analysis Method of Loess Slope Stability under Rising Groundwater Level Conditions. Xue, Haibin; Dang, Faning; Li, Yanlong; Yin, Xiaotao; Lei, Man Oct 31, 2019 6088
Elastic-Plastic Behavior of Compacted Loess under Direct and Cyclic Tension. He, Shixin; Bai, Haibo Oct 31, 2019 4979
Study on the Life-Cycle Health Monitoring Technology of Water-Rich Loess Tunnel. Xue, Xiaohui; Xie, Yongli; Zhou, Xinxing Oct 31, 2019 4624
Conservation Tillage Increases Water Use Efficiency of Spring Wheat by Optimizing Water Transfer in a Semi-Arid Environment. Peng, Zhengkai; Wang, Linlin; Xie, Junhong; Li, Lingling; Coulter, Jeffrey A.; Zhang, Renzhi; Luo, Z Oct 1, 2019 11089
The Proportion of Superior Grains and the Sink Strength are the Main Yield Contributors in Modern Winter Wheat Varieties Grown in the Loess Plateau of China. Chen, Wei; Sun, Yingying; Zhang, Suiqi; Palta, Jairo A.; Deng, Xiping Oct 1, 2019 8643
Dicyandiamide increased ammonia volatilisation and decreased carbon dioxide emission from calcareous soil during wheat-maize rotation on the Loess Plateau. Raza, Sajjad; Li, Xuesong; Miao, Na; Ahmed, Muneer; Liu, Zhanjun; Zhou, Jianbin Report Oct 1, 2019 9216
Load Characteristics of Tunnel Lining in Flooded Loess Strata considering Loess Structure. Liu, Yuyang; Lai, Hongpeng Sep 30, 2019 6956
EFFECT OF COAL MINING ON SOIL NITROGEN DISTRIBUTION IN SEMI-ARID MINING AREA OF WESTERN CHINA. Yang, Dejun; Zhang, Yajun; Chen, Xiuqin Sep 1, 2019 6713
Experiment on Improving Bearing Capacity of Pile Foundation in Loess Area by Postgrouting. Zhou, Zhijun; Xie, Yuan Report Aug 31, 2019 6568
Stochastic modelling of soil water dynamics and sustainability for three vegetation types on the Chinese Loess Plateau. Suo, Li zhu; Huang, Mingbin Report Aug 1, 2019 11399
Corrigendum to "Fiber Bragg Grating Sensors-Based In Situ Monitoring and Safety Assessment of Loess Tunnel". Correction notice Jul 31, 2019 233
Calculation of Pile Side Friction by Multiparameter Statistical Analysis. Zhou, Zhijun; Dong, Yaqin; Jiang, Peijun; Han, Dandan; Liu, Tong Technical report Jul 31, 2019 8090
Microscopic Mechanism Affecting Shear Strength in Lignin-Treated Loess Samples. Liu, Wei; Wang, Juan; Lin, Gaochao; Wen, Li; Wang, Qian May 31, 2019 6578
A Full-Scale Field Study on Bearing Characteristics of Cast-in-Place Piles with Different Hole-Forming Methods in Loess Area. Zhou, Zhijun; Yang, Tao; Fan, Haobo May 31, 2019 6531
Quantitative Reinforcement Analysis of Loess Slope with Anisotropy. Shi, Yuling; Wang, Rui; Yuan, Hang; Bao, Han; Yan, Changgen May 31, 2019 4793
Modeling of Loess Soaking Induced Impacts on a Metro Tunnel Using a Water Soaking System in Centrifuge. Zhang, Yuwei; Weng, Xiaolin; Song, Zhanping; Sun, Yufeng May 31, 2019 6779
Short-Term Traffic Volume Forecasting with Asymmetric Loss Based on Enhanced KNN Method. Wang, Zhiyuan; Ji, Shouwen; Yu, Bowen Apr 30, 2019 5952
Optimization Analysis of Settlement Parameters for Postgrouting Piles in Loess Area of Shaanxi, China. Zhou, Zhijun; Zhu, Shanshan; Kong, Xiang; Lei, Jiangtao; Liu, Tong Apr 30, 2019 9901
Reliability Evaluation of Water-Rich Loess Tunnel with Lining Crack Based on Extension Theory. Xue, Xiaohui; Zhang, Jun; Zhou, Xinxing Apr 30, 2019 5031
A New Soil-Water Characteristic Curve Model for Unsaturated Loess Based on Wetting-Induced Pore Deformation. Zhang, Yuwei; Song, Zhanping; Weng, Xiaolin; Xie, Yongli Apr 30, 2019 9391
Dynamic Response Law of Loess Slope with Different Shapes. Yan, Zhixin; Zhang, Sen; Zhang, Xuedong; Jiang, Ping Apr 30, 2019 4199
Experimental Studies on the Mechanical Properties of Loess Stabilized with Sodium Carboxymethyl Cellulose. Ma, Hongwang; Ma, Qi Apr 30, 2019 4887
Experimental Strength of Earth-Based Construction Materials in Different Regions of China. Zhang, Kun; Lu, Bairu; Wang, Yihong; Lei, Zhijun; Yang, Zhanshen Mar 31, 2019 5095
Background Concentrations of Arsenic in Ohio Soils: Sources and Influencing Factors. Wanner, Nate Technical report Dec 1, 2018 7416
Soil erodibility affected by vegetation restoration on steep gully slopes on the Loess Plateau of China. Zhang, Bao-jun; Zhang, Guang-hui; Yang, Han-yue; Wang, Hao; Li, Ning-ning Report Oct 1, 2018 9223
Fabric of soil derived from parna and the riddle of transported pellets. Cattle, Stephen R.; Smith, Carol M.S. Report May 1, 2018 8646
Traditional manual tillage significantly affects soil redistribution and C[O.sub.2] emission in agricultural plots on the Loess Plateau. Geng, Yan; Yu, Hanqing; Li, Yong; Tarafder, Mahbubul; Tian, Guanglong; Chappell, Adrian Report Mar 1, 2018 8897
Research on the Fracture Grouting Mechanism and PFC Numerical Simulation in Loess. Zhang, Zhenlong; Shao, Zhushan; Fang, Xiaobo; Liang, Xijun Jan 1, 2018 3130
An Improved Nishihara Model for Frozen Loess considering the Influence of Temperature. Li, Xin; Liu, Enlong; Song, Bingtang; Liu, Xingyan Jan 1, 2018 5171
Displacement and Stress Characteristics of Tunnel Foundation in Collapsible Loess Ground Reinforced by Jet Grouting Columns. Li, Youyun; Xu, Shuoshuo; Liu, Houquan; Ma, Enlin; Wang, Lixin Jan 1, 2018 7302
Dielectric Characteristics of Unsaturated Loess and the Safety Detection of the Road Subgrade Based on GPR. Lv, Gao; Yang, Jie; Li, Ning; Hu, Dexiu; Zhang, Yan; Zhao, Feng Jan 1, 2018 4441
Effect of Coal Mining on Springs in the Yushenfu Mining Area of China. Fan, Li-min; Li, Tao; Xiang, Maoxi; He, Weizhong; Wu, Boyun; Peng, Jie; Li, Yonghong; Li, Cheng; Zhe Jan 1, 2018 7026
A Novel Ensemble Wind Speed Forecasting Model in the Longdong Area of Loess Plateau in China. Fu, Tonglin; Wang, Chen Jan 1, 2018 10094
Bearing Characteristics of Composite Pile Group Foundations with Long and Short Piles under Lateral Loading in Loess Areas. Ma, Tianzhong; Zhu, Yanpeng; Yang, Xiaohui; Ling, Yongqiang Jan 1, 2018 6231
Effect of Nano-Carbon on Water Holding Capacity in a Sandy Soil of the Loess Plateau./Efecto de Materiales Nanocarbonados en la Capacidad de Retencion de Agua en Suelos Arenosos de la Meseta de Loes. Zhou, Beibei; Chen, Xiaopeng Report Dec 1, 2017 6034
Influence of Pressure and Water Content on Loess Collapsibility of the Xixian New Area in Shaanxi Province, China./Influencia de la presion y el contenido de agua sobre el indice de colapsabilidad de loess, en el distrito especial Xixian, provincia de Shaonxi, China. Wang, Jiading; Ma, Yan; Guo, Qianyi; Guo, Di Report Dec 1, 2017 4432
CORRENSITE IN ALBIC LUVISOL AT PODMOKLY (KRIVOKLATSKO PROTECTED LANDSCAPE AREA, CZECH REPUBLIC). Zigova, Anna; Stastny, Martin; Novak, Frantisek; Hajek, Pavel; Srein, Vladimir Report Oct 1, 2017 6365
The longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Tennessee: distribution of species, seasonal adult activity, and new state records. Klingeman, William E.; Youssef, Nadeer N.; Oliver, Jason B.; Basham, Joshua P. Report Jun 1, 2017 9555
Socio-economic inequalities in exposure to industrial air pollution emissions in Quebec public schools. Batisse, Emmanuelle; Goudreau, Sophie; Baumgartner, Jill; Smargiassi, Audrey Report May 1, 2017 5611
Impacts of different mulching patterns in rainfall-harvesting planting on soil water and spring corn growth development in semihumid regions of China. Ren, Xiaolong; Zhang, Peng; Liu, Xiaoli; Ali, Shahzad; Chen, Xiaoli; Jia, Zhikuan Report May 1, 2017 7215
Segmental Modification of the Mualem Model by Remolded Loess. Wang, Le-fan; Weng, Xing-zhong; Yao, Zhi-hua; Zhang, Ren-yi; Li, Wan; Li, Ye Jan 1, 2017 3869
Numerical Analysis of Ground Motion Effects in the Loess Regions of Western China. Chen, Tuo; Ma, Wei; Wang, Jianzhou Report Jan 1, 2017 4320
Experimental Analysis and Discussion on the Damage Variable of Frozen Loess. Cai, Cong; Ma, Wei; Zhao, Shuping; Mu, Yanhu Jan 1, 2017 6365
Experimental and Stress-Strain Equation Investigation on Compressive Strength of Raw and Modified Soil in Loess Plateau. Zhang, Youchao; Wang, Yihong; Zhao, Nana; Wang, Tianya Jan 1, 2017 4171
Field Experiment on Soaking Characteristics of Collapsible Loess. Wang, Zhichao; Xie, Yongli; Qiu, Junling; Zhang, Yuwei; Fan, Haobo Jan 1, 2017 6389
Fitting Performance of Different Models on Loess Particle Size Distribution Curves. Liu, Wei; Chen, Wenwu; Bi, Jun; Lin, Gaochao; Wu, Weijiang; Su, Xing Jan 1, 2017 8406
Response of Extreme Precipitation to Solar Activity and El Nino Events in Typical Regions of the Loess Plateau. Li, H.J.; Gao, J.E.; Zhang, H.C.; Zhang, Y.X.; Zhang, Y.Y. Report Jan 1, 2017 4869
Mulching materials improve soil properties and maize growth in the Northwestern Loess Plateau, China. Li, Rong; Hou, Xianqing; Jia, Zhikuan; Han, Qingfang Sep 1, 2016 8924
Fine root distributions and water consumption of alfalfa grown in layered soils with different layer thicknesses. Ren, Lidong; Huang, Mingbin Report Sep 1, 2016 7151
TTB establishes Loess Hills District in Iowa and Missouri. McKee, Linda Jones Jun 1, 2016 386
Effects of tillage management on soil C[O.sub.2] emission and wheat yield under rain-fed conditions. Lu, Xingli; Lu, Xingneng; Tanveer, Sikander Khan; Wen, Xiaoxia; Liao, Yuncheng Report Feb 1, 2016 9617
Soil development on loess overlying cretaceous sediments and Devonian limestones. Zigova, Anna; Stastny, Martin Report Jul 1, 2015 5892
Impacts of landform, land use and soil type on soil chemical properties and enzymatic activities in a Loessial Gully watershed. Hao, Yajun; Chang, Qingrui; Li, Linhai; Wei, Xiaorong Report Aug 1, 2014 7659
Long-term natural succession improves nitrogen storage capacity of soil on the Loess Plateau, China. Deng, Lei; Wang, Kai-bo; Shangguan, Zhou-ping Report May 1, 2014 5466
The effect of land use change on transformation of relief and modification of soils in undulating loess area of east Poland. Rejman, Jerzy; Rafalska-Przysucha, Anna; Rodzik, Jan Report Jan 1, 2014 7579
Multiobjective network optimization for soil monitoring of the Loess Hilly region in China. Liu, Dianfeng; Liu, Yaolin; Wang, Mingze; Zhao, Xiang Report Jan 1, 2014 5751
Scale-dependent correlations between soil properties and environmental factors across the Loess Plateau of China. Liu, Zhi-Peng; Shao, Ming-An; Wang, Yun-Qiang Report Mar 1, 2013 8960
Runoff and sediment yield under simulated rainfall on hillslopes in the Loess Plateau of China. Zhao, Xining; Wu, Pute; Chen, Xiaoli; Helmers, Matthew J.; Zhou, Xiaobo Report Feb 1, 2013 6538
Recycling of badger/fox burrows in late pleistocene loess by hyenas at the den site Bad Wildungen-Biedensteg (NW, Germany): woolly rhinoceros killers and scavengers in a mammoth steppe environment of Europe. Diedrich, Cajus Report Jan 1, 2013 14220
Properties of the loess sediments in Ostrava region (Czech Republic) and comparison with some other loess sediments. Marschalko, Marian; Yilmaz, Isik; Fojtova, Lucie; Lamich, David; Bednarik, Martin Report Jan 1, 2013 3827
Effect of Biochar on Soil Aggregates in the Loess Plateau: Results from Incubation Experiments. Xiang-Hong Liu; Feng-Peng Han; Xing-Chang Zhang Report Dec 31, 2012 5045
Effect of Biochar on pH of Alkaline Soils in the Loess Plateau: Results from Incubation Experiments. Xiang-Hong Liu; Xing-Chang Zhang Report Oct 31, 2012 5618
Evaluation and modelling of furrow infiltration for uncropped ridge-furrow tillage in Loess Plateau soils. Zhang, Yongyong; Wu, Pute; Zhao, Xining; Li, Ping Report Aug 1, 2012 8721
The role of personality in satisfaction with life and sport. Baudin, Nicolas; Aluja, Anton; Rolland, Jean-Pierre; Blanch, Angel Report May 1, 2011 4419
China : Iron Ore Mining Ravages Natural Environment on Chinas Loess Plateau. Jul 26, 2010 397
Limited influence of tillage management on organic matter fractions in the surface layer of silt soils under cereal-root crop rotations. Kader, Mohammed Abdul; Sleutel, Steven; D'Haene, Karoline; De Neve, Stefaan Report Feb 1, 2010 8426
Soil spatial variability of drainage properties in relation to phosphate retention and mineralogy on a river terrace of northern Manawatu, New Zealand. Senarath, A.; Palmer, A.S.; Tillman, R.W. Report Feb 1, 2010 4826
Loss of Hulsebus Loess Hill Prairie, Henderson County, Illinois to woody plant invasion. McClain, William E.; Moorehouse, Angella C.; Ebinger, John E. Report Jul 1, 2009 2922
Traffic and tillage effects on wheat production on the Loess Plateau of China: 1. Crop yield and SOM. Chen, Hao; Bai, Yuhua; Wang, Qingjie; Chen, Fu; Li, Hongwen; Tullberg, J.N.; Murray, J.R.; Gao, Huan Report Dec 1, 2008 5734
Traffic and tillage effects on wheat production on the Loess Plateau of China: 2. Soil physical properties. Bai, Yuhua; Chen, Fu; Li, Hongwen; Chen, Hao; He, Jin; Wang, Qingjie; Tullberg, J.N.; Gong, Yuanshi Report Dec 1, 2008 5469
Traffic and tillage effects on runoff and soil loss on the Loess Plateau of northern China. Wang, Xiaoyan; Gao, Huanwen; Tullberg, J.N.; Li, Hongwen; Kuhn, Nikolaus; McHugh, A.D.; Li, Yuxia Report Dec 1, 2008 6096
Do sand dunes of the lower Lachlan floodplain contain the same dust that produced parna? Ryan, Adrienne L.; Cattle, Stephen R. Dec 1, 2006 7545
Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic. Zigova, Anna; Stastny, Martin Report Oct 1, 2006 4075
Dispersibility of glacial loess in particle size analysis, USA. Mays, M.D; Nettleton, W.D; Greene, R.S.B.; Mason, J.A. Mar 1, 2003 4935
Pedogenic destruction of ferrimagnetics in Alaskan loess deposits. Liu, X. M.; Hesse, P.; Beget, J.; Rolph, T. Jan 1, 2001 7440
HEARTLAND. Daerr, Elizabeth G. Brief Article May 1, 2000 184
INFLUENCE OF MINERALOGY AND GRAIN SIZE ON THE ELECTRON SPIN RESONANCE SIGNAL OF LOESS. LARSEN, DANIEL Brief Article Jan 1, 2000 166

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |