Printer Friendly

Articles from Literator (November 1, 2005)

1-27 out of 27 article(s)
Title Author Type Words
'n Groot Afrikaanse roman. Viljoen, Hein 1835
'n Heerlike leeservadng--ten spyte van die oorbekende. van der Merwe, Belia Book review 992
'n Waardevolle naslaanbron oor Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur. Meyer, Susan Book review 1045
A socially committed literary work: perspectives on Elliot Zondi's Insumansumane. Mathonsi, N.N. Critical essay 8587
Bessie Head letters--insights into her inner world. MacKenzie, Craig Book review 1039
Breyten Breytenbach se Boek: die taal (poesie) as voelinstrument om bewussyn te verken. Burger, Willie Critical essay 7990
Die Afrikaanse poesie sedert die 1980's ondenkbaar sonder Hambidge. Marais, Johann Lodewyk Book review 1498
Die hierargiese ontwikkeling en grammatiese kenmerke van die Noord-Sotho werkwoordstam -ba. Pretorius, W.J. 4609
Die spel van assosiasies in en om "Die verlossing van die beeld" van Breyten Breytenbach. du Toit, P.A. Critical essay 8393
Die wereld is die hemel nie. Dekker, Leendert Poem 196
Dieremaniere. Dekker, Leendert Poem 267
Echoes of orality in Christian Xhosa songs. Somniso, M.M. 5007
Haasjag. Marais, Johann Lodewyk 2364
In tere herinnering. Marais, Johann Lodewyk Poem 123
Johannes Kerkorrel en postapartheid-Afrikaneridentiteit. Viljoen, Martina Critical essay 5751
Komrij se poetiese reikwydte vertaal? van der Elst, Jacques Book review 1079
Medea praat Afrikaans (1). van Zyl Smit, Betine 7472
Met 'n ystergreep. Human, Thys Book review 888
My skool. Van der Merwe, Magda Poem 89
Photography--the orphan of visual arts? Botha, John Book review 798
Po-mo, in ligter rym. Bezuidenhout, Zandra Poem 89
Santiago: 1964. Lodewyk Marais, Johann Poem 151
Soos 'n perkament stryk ek jou oop. Poem 81
The Second Race. Meihuizen, N.T.C. Poem 168
Variations on Petrarch's Canzoniere 90. Meihuizen, N.T.C. Poem 468
Wat word van die meisie wat altyd alleen bly? (1), of, tegnologie van liefde en vergange. Louw, Salomi Book review 1099
Weer eens liefde vit Daniel Hugo. Louw, Salomi Book review 698

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |