Printer Friendly

Articles from Literator (April 1, 2003)

1-19 out of 19 article(s)
Title Author Type Words
'N Etimologiese perspektief op betekenisverandering in die Afrikaanse leksikon. (Research Articles). van der Merwe, Truida Critical Essay 7415
'n Herinnering aan brokke toneelgeskiedenis. Coetser, J.L. Book Review 1422
'n Ondersoek na die identifisering van deiktiese ruimte in die prosa. (Research Articles). Anker, Johan Critical Essay 7262
'n Terugpraat en vooruitgesprek met tekste. Beukes, Marthinus Book Review 1147
'n Verwagting van wording. Beukes, Marthinus Book Review 803
'n Visie op oorlewing en geregtigheid. van der Elst, J. Book Review 857
A poem a long time coming. (Poems). Wanneburg, Gershwin Poem 118
Affaire: 'n reeks. (Poems). Hambidge, Joan Poem 1203
Correcting the "undervaluing" of human achievement. de Lange, Attie Book Review 916
Die gesprek tussen C.M. van den Heever se werk en enkele moderne Suid-Afrikaanse romans. (Research Articles). van Coller, H.P. Critical Essay 8204
koei, trekker en varkies. (Poems). van Rooyen, Piet Poem 201
Liefde met 'n hoofletter. Olivier, Fanie Book Review 1126
Mythevorming in de hedendaagse cultuur. (Geleentheidsrede). Janssens, Marcel 5138
Noem my jou metafore ... metaforiese taal as geloofstaal. (Research Articles). Kloppers, Elsabe Critical Essay 5222
Spore in die sand--'n herbeskouing van die oeuvre van C.M. van den Heever. (Research Articles). du Plooy, Heilna Critical Essay 7332
The need to develop a pragmatics of literature. Nas, Loes Book Review 1042
Towards accountability: a point of orientation for post-modern applied linguistics in the third millennium. (Research Articles). Weideman, Albert Critical Essay 8253
Vrouekarakters in enkele prosawerke van C.M. van den Heever. (Research Articles). Botha, Elize Critical Essay 4451
Waardepeilings van die digkuns van C.M. van den Heever. (Research Articles). Odendaal, Bernard Critical Essay 6804

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |