Printer Friendly

Articles from Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies (August 1, 2013)

1-9 out of 9 article(s)
Title Author Type Words
'al weer'n seisoen'. van Schalkwyk, Phil Book review 1561
'n Poetiese fotoboek. Taljard, Marlies Book review 842
'ons sien die Dat en die Wat': Huldiging van T.T. Cloete. Crous, Marius 859
A perspective on a period of contact between Khoi and Afrikaans/'n Perspektief op 'n periode van kontak tussen Khoi en Afrikaans. van Rensburg, Christo Report 9309
Afrikaanse poesie geinspireer deur die Oosters-Ortodokse kerklike tradisie. Steenkamp, Johan Book review 792
Herinneringe aan vanmelewe se dae: 'n Deernisvolle huldeblyk. van der Merwe, Linette Book review 765
Kop op 'n blok/blog. Vercuil, N. Book review 808
Mag ons hierdie lyf vergeet. Hambidge, Joan Book review 936
Twee woestynverhale van Immelman. Breed, Adri Book review 553

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |