Printer Friendly

Articles from Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies (August 1, 2012)

1-15 out of 15 article(s)
Title Author Type Words
'Never one thing. Always one thing and another': an introductory comparison of the poetics of Ivan Vladislavic and Etienne Leroux/'Never one thing. Always one thing and another': 'n inleidende poetikale vergelyking van Ivan Vladislavic en Etienne Leroux. van Schalkwyk, Phil Critical essay 13981
A conversation spanning three millenia: A poetic re-invention of Homer's Iliad by T.T. Cloete/Gesprek oor drie millenniums: T.T. Cloete se herskrywing van Homeros se Achillesskild-gegewe. Taljard, Marlies Critical essay 7617
Bentlage. van Toorn, Willem Poem 410
Die onvoltooide vrou. Cloete, T.T. Poem 238
Drie meditasies oor Istanbul. Hambidge, Joan Poem 404
Expressing the indescribable: mystic desire and loss in Die sneeuslaper by Mariene van Niekerk/Om te skryf oor die onbeskryflike: Verlies en mistieke verlange in Die sneeuslaper van Mariene van Niekerk. van der Merwe, Chris Critical essay 8880
From the heart of the people and to the heart of the people' Jan F.E. Celliers as the people's poet/'Uit die hart van die volk en tot die hart van die volk' Jan F.E. Celliers als volksdichter. Glorie, Ingrid Critical essay 10513
Herberg. Roux, Wyn Poem 104
Hoeveldse winter. Roux, Wyn Poem 120
Skryfvaardigheid en diepte verras sporadies in Skrywersblok en ander verhale. Jacobs, I. Book review 1182
The Heilna du Plooy Festschrift/Festschrift vir Heilna du Plooy. Viljoen, Hein 2004
The resurrection of South African literature in Dutch? Some remarks on canonisation of minority literatures/De wederopstanding van de Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur? Over de 'canonisering' van minderheidsliteraturen. Praamstra, Olf; Francken, Eep Essay 5827
The struggle between two souls in the work of Walter Schubart/ De strijd der twee zielen in het werk van Walter Schubart. Ester, Hans Critical essay 4607
The utopian challenge to global capitalism by Walter van den Broeck in Terug naar Walden/Walter van den Broeck se utopiese uitdaging aan die globale kapitalisme in Terug naar Walden. Visagie, Andries Critical essay 8078
Transforming a poem/Een gedig is meer as een. Cloete, T.T. Critical essay 3027

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |