Printer Friendly

Articles from Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies (April 1, 2006)

1-35 out of 35 article(s)
Title Author Type Words
"I am becoming someone completely different ...": the utilisation of liminality in Vaselinetjie (Little Vaseline) by Anoeschka von Meck/ "Ek is besig om iemand heeltemal anders te word ...": die ontginning van liminaliteit in Vaselinetjie deur Anoeschka von Meck. van Zyl, Dorothea 6675
"Life?": modernism and liminality in Douglas Livingstone's A Littoral Zone/"Life?": modernisme en liminaliteit in Douglas Livingstone se A littoral zone. Terblanche, Etienne 10566
About Africa. Greyling, Franci Fictional work 563
Anton Goosen--digter en liedjieskrywer. Malan, Lucas Book review 838
Between freedom and self-subjection: the dilemma of writing in an African language/Tussen vryheid en selfonderwerping: die dilemma van skryf in 'n Afrikataal. Maake, Nhlanhla 5712
Crux. Haupt, W.F. Poem 117
Death Fugue. Meihuizen, N.C.T. Poem 388
Die droom van 'n belaglike man (The dream of a ridiculous man). Dostoevsky, Fyodor Short story 9383
Die skilder. Myburgh, Stephan J. Fictional work 1240
Die Verlore Seun: Rembrandt (1662) (1). Aucamp, Hennie Poem 121
Distance and experience/endurance: liminal spaces and survival in Ingrid Winterbach's Niggie (Cousin)]/Afstand en belewenis: liminale ruimtes en oorlewing in Niggie deur Ingrid Winterbach. du Plooy, Heilna 8555
Giving a voice to women's lives. Van Schalkwyk, Phil Book review 1057
Keats se graf (1795-1821). Slabbert, H. le R. Poem 102
Lance Nawa's poetic manifesto. Byrne, Deirde Book review 2312
Liminal spaces and imaginary places in The Bone People by Keri Hulme and The Folly by Ivan Vladislavic/ Liminale ruimtes en denkbeeldige plekke in The bone people deur Keri Hulme en The folly deur Ivan Vladislavic. Wenzel, Marita 6862
Nie net pa se stem nie. Human, Thys Book review 700
Om alleen te reis: 'n Lacaniaanse ondersoek--aantekeninge tydens 'n reis deur Frans-Kanada (1). Hambidge, Joan 3780
Oom Willem vertel: maar hier onthou 'n mens eerder die manier van vertel as dit wat vertel word. Human, Thys Book review 984
Oor die drumpel: liminaliteit en literatuur. Viljoen, Hein; van der Merwe, Chris N. 6960
Patrick Mynhardt = Oom Schalk Lourens? MacKenzie, Craig Book review 744
Rou. Wybenga, Gretel Fictional work 961
Slaggate en sinkplaatpad. van der Westhuizen, Betsie Poem 319
Subverting the pastoral: the transcendence of space and place in J.M. Coetzee's Disgrace/ Die ondermyning van die pastorale tradisie: die transendering van ruimte en plek in J.M. Coetzee se Disgrace. Smit-Marais, Susan; Wenzel, Marita 6017
The collective voice in The Madonna of Excelsior: narrating transformative possibilities/ Die kollektiewe stem in The Madonna of Excelsior: die beskrywing van transformatiewe moontlikhede. Zulu, N.S. 7380
The pilgrim's progress. du Plessis-Hay, Michele Book review 907
The poet in transit: travel poetry and liminality in Joan Hambidge's Lykdigte and Ruggespraak/ Die digter in transito: reisverse en liminaliteit in Lykdigte en Ruggespraak van Joan Hambidge. Nel, Adele 7747
Thermopylae. Meihuizen, N.C.T. Poem 106
Tshepang: universal effect and resonance. Keuris, M. Book review 686
Uitnodiging tot verdere gesprekke. Louw, Salomi Periodical review 2444
V.S. Naipaul's A way in the world: contesting liminality by translating the historical past/ V.S. Naipaul se A way in the world: om liminaliteit te beveg deur die historiese verlede te verklaar. Ying, Zhu 3640
Van eensame mense. Van Der Elst, E.A. Book review 952
Vlerke. Wybenga, Gretel Fictional work 1051
Wilderness and desert: environmental forces against man's in Boendoe and Toewaaisand/ Wildernis en woestyn: omgewingskragte teen die mens s'n in Boendoe en Toewaaisand. Meyer, S. 7509
Women writings in Africa. Cloete, E.L. Book review 884
Writing takes place in wrestling the self down: strategies of reconciliation in Kleur kom nooit alleen nie (Colour never comes on its own) by Antjie Krog/ Die skryf vind plaas in selfgeveg: versoeningstrategiee in Kleur kom nooit alleen nie deur Antjie Krog. Taljard, Marlies 7889

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |