Printer Friendly

Knicks, L.A. Lakers, Warriors labing datu nga NBA teams.

Ang New York Knicks, Los Angeles Lakers ug Golden State Warriors maoy nangu sa listahan sa labing adunahan nga mga NBA teams segun pa sa taho sa prestihiyosong Forbes magazine kagahapong adlawa.

Sa ikalimang sunod-sunod nga tuig, ang Knicks nagpabilin nga maoy labing bililhon nga prangkisa sa NBA sa balor nga $4.6 billion.

Gisundan kini sa Lakers nga dunay balor nga $4.4 billion ug dayon sa Warriors nga dunay bili nga $4.3 billion.

Nahimutang sa ikaupat nga puwesto ang Chicago Bulls ($3.2 billion) ug ikalima ang Boston Celtics ($3.1 billion).

Naglangkob sa top 11 mao ang Los Angeles Clippers ($2.6 billion), Brooklyn Nets ($2.5 billion), Houston Rockets ($2.475 billion), Dallas Mavericks ($2.4 billion), Toronto Raptors ($2.1 billion) ug Philadelphia 76ers ($2 billion).

Mao sab kini ang labing unang higayon nga ang balor sa tanang NBA teams dili momenos og $2 billion.

COPYRIGHT 2020 PhilSTAR Daily, Inc.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2020 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Philippines Star (Manila, Philippines)
Date:Feb 13, 2020
Words:187
Previous Article:I'm not at fault for SRP project delay - Osmena.
Next Article:'Global cost of air pollution $2.9 trillion a year'.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters