Printer Friendly

Kienbock's disease: case report/Kienbock hastaligi: olgu sunumu.

Giris

Osteonekroz, kemige olan kan akiminin kesilmesinden dolayi kemigin olumu olarak tanimlanir. Travma, alkolizm, gebelik, obesite, hemoglobinopati ve kortikosteroid kullanimi osteonekroz sebepleri arasinda yer almaktadir. Genellikle karpal, tarsal kemiklerde ve buyuk kemiklerin apofiz ve epifizlerinde olmak uzere vucutta 50'den fazia bolgede gorulebilir (1). Olasi osteonekroz komplikasyonlari sekonder dejeneratif eklem hastaligi ve kistik yada sarkomatoz transformasyondur (2).

Kienbock hastaligi, el bileginin hiperekstansiyon zorlamasi sonucu gelisen lunat kemigin osteonekrozudur (3). Kronik Travma sonucu sag el bileginde lunat kemikte osteonekroz gelisen erkek hastayi, el ve elbileginde agri, sislik ve hareket kisitliligina neden olan hastaliklarin ayirici tanisinda dusunulmesi gerektiginden dolayi sunmayi planladik.

Olgu Sunumu

Otuz dokuz yasinda erkek hasta, sag el bileginde agri, sislik ve hareket kisitliligi sikayetleriyle klinigimize basvurdu. Hastanin semptomlari iki yil once baslamis. Oykusunde alkol-sigara kullanimi, ilac suistimali, radyasyona maruziyet veya herhangi bir sistemik hastalik yoktu. Ancak; hastanin meslegi ayakkabi imalati ve tamiri olmasi nedeniyle el ve el bilegi tekrarlayan travmaya maruz kaliyordu.

Klinik incelemede; hasta 183 cm boyunda ve 81 kg agirligindaydi. (Vucut kitle indeksi: 24,18) Vital bulgulari normaldi. Kardiyovaskuler sistem ve solunum sistemi muayenesi dogaldi. Sag el bileginde sislik mevcuttu. EI bilegi eklem hareket acikligi agrili ve kisitliydi (El bilegi fleksiyonu: 30, ekstansiyonu: 30, unlar deviasyonu: 25, radyal deviasyonu: 0 derece). Lunat kemik lokalizasyonunda palpasyonla hassasiyet oldugu goruldu. Kas gucu ve duyu kaybi saptanmadi. Laboratuvar incelemede; Hemogram ve kan biyokimyasi normaldi. Eritrosit sedimentasyon hizi (ESH): 4 mm/h, C-reaktif protein (CRP): 0,1 mg/dl (N:0-0,800), Romatoid faktor (RF)<20 IU/ml (Normal) idi. Sag el bileginin radyografik incelemesinde (Resim 1); lunat kemikte skleroz, kistik lezyonlar ve duzensizlik saptandi. Manyetik rezonans goruntulemede (MRG), lunat kemikte kontur duzensizligi ve volum kaybi, T1 agirlikli serilerde hipointens (Resim 2), T2 agirlikli yag baskili serilerde lunat kemikte kemik iligi odemi ile uyumlu diffuz sinyal artisi, hiperintens gorunum (Resim 3) izlendi. Bu bulgular lunat kemikte osteonekrozla uyumlu degisiklikler olarak belirlendi.

[FIGURE 1 OMITTED]

Hastaya, istirahat splinti verilerek, non-steroid antiinflamatuvar ilac tedavisi basalndi ve hasta Ortopedi-Travmatoloji bolumune konsulte edildi. Ameliyat onerisini kabul etmeyen hasta, uc hafta sonra kontrol icin poliklinigimize basvurdu. Agri siddetinde yaklasik olarak %40-50 oraninda bir azalma oldugunu belirtti. Fizik muayenesinde, eklem sisliginde ve lunat kemik lokalizasyonunda palpasyonla hassasiyette, azalma oldugu gozlendi. Ayrica, EHA olcumleri; EI bilegi fleksiyonu: 50, ekstansiyonu: 45, unlar deviasyonu: 30, radyal deviasyonu: 10 derece olarak belirlendi.

[FIGURE 2 OMITTED]

[FIGURE 3 OMITTED]

Tartisma

Osteonekroz, kanlanmanin tekrarlayan araliklarla veya buyuk olcude kesilmesi ile kemik iliginin ve kemik elementlerinin olumu olarak tanimlanmaktadir. Osteonekroz herhangibir kemikte meydana gelebilmekle birlikte cogunlukla elin kucuk kemiklerinde (orn. Lunatum, skafoid), femur basi, femur kondili ve humerus basinda gorulur (1,2). Osteonekrozun etyolojisinde; travma, kortikosteroidler, immunosupresyon, sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit, alkol aliskanligi, hemoglobinopatiler, koagulopatiler, miyeloproliferatif hastaliklar, radyasyon, disbarizm, gebelik, gut, kronik pankreatit, gaucher hastaligi ve astim yer almaktadir (1). Kienbock hastaligi, artikuler osteokondrozlar grubunda siniflandirilan, lunat kemikte nekroz, ilerleyici parcalanma ve kemigin ic mimarisinde kollaps ile karakterize, nihayetinde proksimal karpal siranin bozulmasi ve el bilegi osteoartriti ile sonuclanan bir lunat kemik patolojisidir (2,3). Kienbock hastaligi olanlarda siklikla eski travma veya agir tekrarlayici yuklenme oykusu bulunur. Hastalarin %80'den fazlasinda lunat kemikte transvers fraktur oldugu tespit edilmistir (4,5). Lunat kemigin osteonekrozu en sik ikinci ve besinci dekad arasindaki erkekleri etkiler ve dominant eli tutar. Elle yapilan islerle iliskisi vardir. Klinik olarak hastalar radiolunat ekleme lokalize sinsi bir agri, gucsuzluk ve azalmis el bilegi eklem hareket acikligi sikayetleri ile basvururlar. Agri aktivite ile artarken istirahat ile azalir (5). Kienbock hastaliginin erken evresinde tani koymada etkili yontemler kemik sintigrafisi ve MRG'dir. Fakat ileri evrede, kemikte frakturu ve kollapsi gostermede duz grafiler, bilgisayarli tomografi (BT), artroskopi ve bunlarin bazi kombinasyonlarinin kullanilmasi onerilmektedir. Kienbock hastaliginin evrelemesinde AP radyografik bulgulara dayanarak olusturulan Stahl-Lichtman siniflamasi kullanilmaktadir. Prekollaps donemindeki hastalik evre I ve II, kollabe olmus lunatum osteonekrozu ise evre Illa, Illb ve IV olarak siniflandin1mistir (1,5). Bizim hastamizin bulgulari evre III a'ya uymaktaydi.

Kienbock hastaligi tedavi secenekleri arasinda immobilizasyon, eklem seviyeleme yontemleri, radial osteotomi, vaskularize ve nonvaskularize kemik greftleme, kismi karpal artrodez, kapitatum kisaltmasi ve artritik el bilegi icin kurtarma girisimleri vardir. Erken donemde immobilizasyon ve antiinflamatuvar ilac tedavisi onerilmektedir (3). Grenier ve arkadaslari, 23 yasinda motorsiklet yariscisi olan bir erkek hastada bilateral lunat kemikte osteonekroz oldugunu bildirmislerdir. Bizim hastamizda oldugu gibi kronik tekrarlayan travmaya maruz kalan hastanin, el bileginde agri, sislik ve eklem hareketlerinde kisitlilik yakinmalari mevcuttu. Genc hastalarda ozellikle erken evrelerde, splintleme ve antiinflamatuar tedavi gibi noninvaziv yontemler tercih edilmektedir (6). Birkac calismada, skafotrapeziotrapezoidal (STT) artrodez, lateral kapali kama osteotomi uygulanmistir. Agri, kavrama gucu ve eklem hareket acikligi uzerine etkili oldugu gosterilmistir (7, 8). Bununia birlikte, Van Dungen ve arkadaslari, STT artrodez uygulamasinin konservatif tedaviye ustunlugu olmadigini ileri surmusler. Ayrica, STT artrodez uygulamasinin mobilite kaybinda artisa, barometrik agrida artisa, rehabilitasyon suresinde uzamaya ve lunatumda daha fazla frakture neden oldugunu bildirmislerdir (9). Bizim olgumuza, istirahat splinti verilerek antiinflamatuartedavi baslandi ve hasta ortopedi-travmatoloji bolumune konsulte edildi. Ameliyat onerisini kabul etmeyen hastanin uc hafta sonraki kontrolunde; agri, sislik ve hareket kisitliligi yakinmalarinda azalma oldugu belirlendi.

Sonuc olarak, el ve el bileginde agri, sislik ve hareket kisitliligi yakinmalari ile geien hastalarda, ayirici tanida lunat kemik osteonekrozu goz onunde bulundurulmalidir.

Kaynaklar

(1.) Rizzo M, Urbaniak JR. Osteonecrosis In: Harris ED, Budd RC, Firestein GS, Genovese MC, Sergent JS, Ruddy S, Sledge CB editors. Kelley's Textbook of Rheumatoiogy Volume Il. seventh Ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2005. p. 1812-28.

(2.) Lafforgue P. Pathophysiology and natural history of avascular necrosis of bone. Joint Bone Spine 2005;73:500-7.

(3.) Garcia-Elias M, Vidai AM. Kienbock's disease. Current Orthopaedics 1997;11:28-35.

(4.) Schmitt R, Heinze A, Feilner F, Obietter N, Struhn R, Bautz W. Imaging and staging of avascuiar osteonecroses at the wrist and hand. European Journal of Radiology 1997;25:92-103.

(5.) Breitenseher JM, Gaebler C. Trauma of the wrist. European Journal of Radiology 199725:129-39.

(6.) Grenier JM, Scordilis PJ, Wessely MA. A 23 year old man with wrist pain: Case discussion. Clin. Chiropractic 2005;8:107-10.

(7.) Rodop O, Kirai A, Akmaz I, Arpacioglu O. Ileri evrelerdeki Kienbock hastaliginin skafotrapeziotrapezoidal artrodez yontemiyle tedavisi. Acta Orthop Traumatol Turc 2001;35:329-35.

(8.) Garcia-Elias M, An KN, Cooney WP, Linscheid RL. Lateral closing wedge osteotomy for treatment of Kienbock's disease. Ann Hand Surg 1998;17:283-90.

(9.) Van den Dungen S, Dury M, Foucher G, Marin Braun F, Lorea P. Conservative treatment versus scapho trapeziotrapezoid arthrodesis for Kienbock's disease. A retrospective study. Chirurgie de la main 2006;25:141-5.

Yazisrna Adrress for Correspondence: Dr. Hayal Guler, Mustafa Kemal Universitesi Tip Fakultesi, Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Anabilim Dali, Hatay, Turkiye Tel.: +90 326 214 86 61 Gsm: +90 533 467 51 80 E-posta: hayalguler@superonline.com Gelis TarihilReeeimd: 27.11,2008 Kabul TariihVAcoepted: 02.03.2009

* Radyoloji Anabilim Dalr, Hatay Turkiye

Hayal Guler, Ayse Dicle Turhanoglu, Isil Yazgan, Ali Balci *

Mustafa Kemal Oniversitesi Tip Fakultesi, Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon ve
COPYRIGHT 2009 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Case Report/Olgu Sunumu
Author:Guler, Hayal; Turhanoglu, Ayse Dicle; Yazgan, Isil; Balci, Ali
Publication:From the Osteoporosis World
Article Type:Case study
Geographic Code:7TURK
Date:Apr 1, 2009
Words:1125
Previous Article:Performance of risk assessment indices for the prediction of postmenopausal osteoporosis/ Risk degerlendirme indekslerinin postmenopozal osteoporozu...
Next Article:Relationship between bone turnover and bone density in perimenopausal and early postmenopausal women/ Perimenopozal ve erken postmenopozal kadinlarda...
Topics:


Related Articles
Transient osteoporosis of the hip in pregnancy: a case report/ Gebelikteki gecici kalca osteoporozu: bir olgu sunumu.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |