Printer Friendly

Articles from KLIMIK Journal (August 1, 2018)

1-21 out of 21 article(s)
Title Author Type Words
Bacteriophage Therapy: An Unforgetten Source of Cure/ Bakteriyofaj Terapisi: Unutulmus Bir Sifa Kaynagi. Gundogdu, Aycan; Ulu-Kilic, Aysegul Report 6397
Combination Antibiotic Therapy in Pan-Resistant Klebsiella pneumoniae Infection: A Report of Two Cases/Pan-Rezistan Klebsiella pneumoniae Infeksiyonunda Kombinasyon Antibiyotik Tedavisi: Iki Olgu Bildirisi. Emre, Salih; Moroglu, Cigdem; Yildirmak, Taner; Simsek, Funda; Arabaci, Cigdem; Ozkaya, Ozay; Turgut Report 2219
Community-Acquired Pneumonia: Importance of Molecular Methods for Etiological Diagnosis and Clinical Features/Toplumda Gelisen Pnomoni: Etyolojik Tanida Molekuler Yontemlerin Onemi ve Klinik Ozellikler. Ozer-Turk, Deniz; Tunger, Ozlem; Sakar-Coskun, Aysin; Gazi, Horu; Sanlidag, Tamer; Kurhan, Fikret; C 4657
Comparison of Antiretroviral Therapy Regimens in Terms of Virological Response, Immunological Response and Adverse Effects in Treatment-Naive HIV-Positive Patients/Daha Once Tedavi Gormemis HIV-Pozitif Hastalarda Kullanilan Antiretroviral Tedavi Rejimlerinin Virolojik Yanit, Immunolojik Yanit ve Istenmeyen Etkiler Acisindan Karsilastirilmasi. Benli, Aysun; Basaran, Seniha; Simsek-Yavuz, Serap; Cagatay, Atahan; Oncul, Oral; Ozsut, Halit; Erak Report 5323
Cryptococcus neoformans Meningitis With Renal Involvement in an HIV-Positive Patient: A Case Report/HIV-Pozitif Hastada Renal Tutulumla Giden Cryptococcus neoformans Menenjiti: Bir Olgu Sunumu. Sarigul, Figen; User, Ulku; Oztoprak, Nefise Report 2576
Cystic Echinococcosis: Importance of Family Screening/ Kistik Ekinokokoz: Aile Taramasinin Onemi. Hekimoglu, Baris; Akkas, Yucel; Kocer, Bulent Report 1393
Determination of Frequency and Nasal Carriage of Community-Acquired Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Patients with Pyoderma/Pyodermisi Olan Hastalarda Toplum Kokenli Metisiline Direncli Staphylococcus aureus Sikliginin ve Burun Tasiyiciliginin Belirlenmesi. Akgun-Karapinar, Bahar; Yilmaz, Meric; Omeroglu, Melike; Erbudak, Esma; Akdag-Kose, Afet; Aydin, Der 3268
Determination of the Differences in Penetration of Tigecycline and Vancomycin Into Bronchial Epithelium of Normal and Cystic Fibrosis Lung/ Tigesiklin ve Vankomisinin Normal ve Kistik Fibrozlu Akcigerin Brons Epiteline Girisleri Arasindaki Farkin Belirlenmesi. Gunay, Necati; Akar, Ferda; Gokbulut, Cengiz; Sakarya, Serhan Report 2842
Encephalitis Following Herpes Zoster Ophthalmicus/ Herpes Zoster Ophthalmicus Sonrasinda Gelisen Ensefalit Olgusu. Buyukdemirci, Ayse; Yuksekkaya, Esra; Cesur, Salih; Kaya-Kilic, Esra; Ataman-Hatipoglu, Cigdem; Kini Report 1996
Evaluation of Exposures With Rabies Risk Between 2009 and 2014 in Kayseri, Turkey/Kayseri Ilinde 2009-2014 Yillari Arasindaki Kuduz Riskli Temaslarin Degerlendirilmesi. Timur, Ahmet; Balci, Elcin; Turker, Kamuran; Durmus, Hasan Report 1925
First Case of Infective Endocarditis Associated With Neisseria animaloris/Neisseria animaloris'e Bagli Ilk Infektif Endokardit Olgusu. Tuzemen, Nazmiye Ulku; Hemis, Reside Borce; Yigit, Muhammed; Kapsiz, Mahmut; Efe, Kadir; Tuncel, Tek Report 1831
HIV Seropositivity in a Penal Institution in Turkey: A Cross-Sectional Study/Turkiye'de Bir Ceza Infaz Kurumunda HIV Seropozitifligi: Kesitsel Bir Arastirma. Sahin, Ahmet Riza; Sahin, Ahmet Melih; Gunduz, Alper; Aktemur, Ayse; Kes-Uzun, Nuray Report 1854
Investigation of BK Virus Infections in Haematopoietic Stem Cell Transplant Recipients/ BK Virusu Infeksiyonlarinin Hematopoetik Kok Hucre Transplanti Alicilarinda Arastirilmasi. Kaya, Nazli Nida; Bayram, Ibrahim; Seflek, Buket; Kupeli, Serhan; Ozdogru-Sagdic, Deniz; Sezgin, Gul Report 2787
Investigation of Hepatitis B Serology in Oncological Patients Receiving Chemotherapy/Kemoterapi Uygulanan Onkoloji Hastalarinda Hepatit B Serolojisi. Turkoglu, Emine; Uysal, Mukremin; Demirturk, Nese Report 2751
Knowledge Level About HIV/AIDS among Health Care Workers at Intensive Care Unit/Yogun Bakim Unitesinde Calisan Saglik Personelinin HIV/AIDS Konusundaki Bilgi Duzeyi. Inci, Ayse; Altan, Yasemin; Bicer, Ilhan Guney; Derbent, Abdurrahim; Salihoglu, Ziya Report 1927
Knowledge Levels of Students, Trainees and Faculty Members About Hand Hygiene at a University Hospital/Bir Universite Hastanesi Ogrencileri, Arastirma Gorevlileri ve Ogretim Uyelerinin El Hijyeni Hakkindaki Bilgi Duzeyleri. Aktug-Demir, Nazlim; Sumer, Sua; Demir, Lutfi Saltuk; Ural, Onur Report 2274
Measles Seroprevalence in Yozgat City Hospital Employees/Yozgat Sehir Hastanesi Calisanlarinda Kizamik Seroprevalansi. Kose, Hatice; Temocin, Fatih Report 2482
Microbiological Evaluation of the Pathogens Isolated From the Endotracheal Aspirate Samples of the Patients Followed in the Intensive Care Units: A One-Year Retrospective Analysis/Endotrakeal Aspirat Orneklerinden Izole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarliliklari: Bir Yillik Retrospektif Analiz. Ugur, Mediha; Sagmak-Tartar, Ayse Letter to the editor 705
Needle Stick Injuries and Hand Hygiene Practices in Hospitals/Hastanelerdeki Igne Yaralanmalari ve El Hijyeni Uygulamalari. Eraksoy, Haluk 540
Prevalence of Sharps Injuries and Associated Factors Among Health Care Workers in a Second-Level Hospital/Ikinci Basamak Saglik Kurulusunda Saglik Personeli Arasinda Kesici ve Delici Alet Yaralanmalari Sikligi ve Iliskili Risk Faktorleri. Karacaer, Zehra; Diktas, Husrev; Tosun, Selma 2905
Prospective Assessment of Blood Cultures Which Were Sent to the Clinical Microbiology Laboratory/Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarina Gonderilen Kan Kulturlerinin Prospektif Olarak Degerlendirilmesi. Bolukcu, Sibel; Basaran, Seniha; Cagatay, Atahan; Ozsut, Halit; Eraksoy, Haluk Clinical report 2812

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |