Printer Friendly

Articles from Journal of Istanbul Faculty of Medicine (September 1, 2019)

1-8 out of 8 article(s)
Title Author Type Words
2009-2016 YILLARINDA TURKIYE'DEKI OLUMLERIN EPIDEMIYOLOJIK YONDEN INCELENMESI VE OLUM BILDIRIM SISTEMININ ONEMI/ THE EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF DEATH IN TURKEY BETWEEN 2009-2016 AND THE IMPORTANCE OF THE DEATH STATEMENT SYSTEM. EmIk, Kezban Yavuz; Onal, Ayse Emel 4411
A NOVEL HERBAL EXTRACT MEDICINE FOR LIVER HEMOSTASIS: AN EXPERIMENTAL ANIMAL STUDY/ KARACIGER HEMOSTAZINDA YENI BIR BITKISEL ILAC: DENEYSEL BIR HAYVAN CALISMASI. Kunduz, Enver; DIncel, Zeyneb Afra; Seker, Busra; Saylak, Hatice Kubra; DemIr, Okan; Akbulut, Huseyi 4074
ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR MORTALITY IN METHICILLIN-SENSITIVE STAPHYLOCOCCUS AUREUS BACTERAEMIA: CEFAZOLIN IS ASSOCIATED WITH BETTER OUTCOME/ STAPHYLOCOCCUS AUREUS BAKTERIYEMILERINDE MORTALITE RISK FAKTORLERININ ANALIZI: SEFAZOLIN DAHA IYI SONUCLA ILISKILI. Basaran, Seniha; Yavuz, Serap SImsek; Copur, Betul Sadic; YIr, Asiye; Cagatay, Atahan; Oncul, Oral; 5371
APPROACH TO SCORPION STINGS DURING PREGNANCY: CASE REPORT/ GEBELIKTE AKREP SOKMALARINA YAKLASIM- OLGU SUNUMU. DemIr, Omer; CelIksoy, Harika Yumru; Comba, Cihan 2185
EVALUATING THE CAUSES FOR REJECTION OF POTENTIAL LIVE-RENAL DONORS: SINGLE CENTER EXPERIENCE/ POTANSIYEL CANLI BOBREK VERICILERININ REDDEDILME NEDENLERININ DEGERLENDIRILMESI: TEK MERKEZ DENEYIMI. Yalin, Serkan Feyyaz; Parmaksiz, Ergun; Mese, Meral; Dogu, Zuhal; Cecen, Nihal Derin; Bahcebasi, Zer 2424
GENETIC SYNDROMES AS A CAUSE OF TREATMENT RESISTANCE IN SCHIZOPHRENIA: A CASE WITH TRIPLE X SYNDROME/ SIZOFRENIDE TEDAVIYE DIRENC NEDENI OLARAK GENETIK SENDROMLAR: TRIPLE X SENDROMLU BIR OLGU. Turan, Bahadir; Akinci, Mehmet Akif; EsIn, Ibrahim Selcuk; Dursun, Onur Burak 1109
UCUNCU BASAMAK BIR MERKEZDEKI OPERATIF VAJINAL DOGUM SIKLIGININ DEKATLAR ARASINDAKI DEGISIMININ RETROSPEKTIF OLARAK INCELENMESI/ RETROSPECTIVE EVALUATION OF CHANGING RATES FOR OPERATIVE VAGINAL DELIVERY OVER THE DECADES IN A SINGLE TERTIARY HEALTH CARE CENTER. Tanacan, Atakan; Beksac, Mehmet Sinan Medical condition overview 2502
YASAMIN ILK ALTI AYINDA ANNE VE BEBEKLERINDE HEPATIT A SEROLOJISI/ HEPATITIS A SEROLOGY IN MOTHERS AND THEIR BABIES IN THE FIRST SIX MONTHS OF LIFE. KeskIndemIrcI, Gonca; Karapinar, Esra DevecIoglu; Boran, Perran; Eren, Tijen; Yilmaz, Gonca; Badur, 2793

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |