Printer Friendly

Articles from Journal of Environmental Engineering and Landscape Management (June 1, 2012)

1-14 out of 14 article(s)
Title Author Type Words
Cost Information Day. Pundyte, Neringa Discussion 360
Determination of organic matter by UV absorption in the ground water/Organiniu medziagu pozeminiame vandenyje nustatymas taikant UV bangu absorbcija. Albrektiene, Ramune; Rimeika, Mindaugas; Zalieckiene, Elena; Saulys, Valentinas; Zagorskis, Alvydas Abstract 3510
Dredging of lake and application of sapropel for improvement of light soil properties/Ezero valymas ir sapropelio naudojimas dirvozemio savybems gerinti. Baksiene, Eugenija; Ciunys, Antanas Report 3839
Fuzzy multiple criteria assessment of construction site alternatives for non-hazardous waste incineration plant in Vilnius city, applying ARAS-F and AHP methods/Statybvietes parinkimo nepavojingu atlieku deginimo imonei vilniuje variantu vertinimas AHP ir ARAS-F metodais. Tin-skis, Zenonas; Lazauskas, Marius; Zavadskas, Edmundas Kazimieras Abstract 9175
PhD dissertation defence of Egle Zuokaite. Discussion 456
Predicting landscape structural metrics using ASTER satellite data/Krastovaizdzio strukturiniu metriku nustatymas remiantis ASTER palydoviniais duomenimis. Ozdemir, Ibrahim; Mert, Ahmet; Senturk, Ozdemir Abstract 6340
Prof. Dr Habil Konstantinas Jakovlevas-Mateckis Architecture of Urban Landscape. Burinskiene, Marija Book review 626
Radionuclide and heat transport from hypothetical SNF canister in crystalline basement, case of south-eastern Lithuania/Radionuklidu ir silumos sklaida is hipotetinio PBK konteinerio kristalinio pamato uolienose (pietryciu Lietuvos pavyzdys). Jakimaviciute-Maseliene, Vaidote; Mazeika, Jonas; Motiejunas, Stasys 5517
Study of gas-solid flow in a multichannel cyclone/Oro ir kietuju daleliu srauto daugiakanaliame ciklone tyrimas. Baltrenas, Pranas; Vaitiekunas, Petras; Jakstoniene, Inga; Konoverskyte, Simona Abstract 5679
The importance of potential impact of climate change on bird species composition in designing effective ways of bird protection and management: a case study from the eastern Baltic region./Galimo klimato kaitos poveikio pauksciu rusinei sudeciai svarba kuriant efektyvius pauksciu apsaugos ir pauksciu rusiu reguliavimo budus (rytu baltijos regiono pavyzdziu). Zalakevicius, Mecislovas; Stanevicius, Vitas; Svazas, Saulius; Bartkeviciene, Galina Abstract 6029
The research on the effectiveness of the inclined top type of a noise barrier/Triuksmo slopinimo sieneles virsutines dalies polinkio efektyvumo tyrimai. Venckus, Zilvinas; Grubliauskas, Raimondas; Venslovas, Albertas Abstract 4320
The total ozone amount changes over Lithuania and neighbouring countries/Bendrojo ozono kiekio pokyciai virs Lietuvos ir kaimyniniu saliu. Tretjakovas, Sergejus; Girgzdys, Aloyzas; Masilevicius, Rolandas Abstract 4800
Unbridgeable gap between transport policy and practice in Hungary/Vengrijos transporto politikos ir praktikos atotrukis. Szendro, Gabor; Csete, Maria; Torok, Adam Abstract 4326
Visit of Dr Gregory Nathaniel Taff at Vilnius Gediminas Technical University. Vaitkute, Dovile Brief article 195

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |