Printer Friendly

Articles from Journal of Environmental Engineering and Landscape Management (December 1, 2012)

1-11 out of 11 article(s)
Title Author Type Words
Aplinkos apsauga keliuose. Laurinavicius, A. Book review 562
Assessing bottom sediment contamination with heavy metals in the Klaipeda port semi-closed bays/klaipedos uosto pusiau uzdaru ilanku dugno nuosedu uzterstumo sunkiaisiais metalais vertinimas. Galkus, Arunas; Stakeniene, Rimute; Joksas, Kcstutis; Lagunaviciene, Lina Report 7094
Clogging test of landfill leachate drainage using different fillers/Skirtingu uzpildu tinkamumo, siekiant isvengti filtrato drenazo uzsikimsimo, tyrimas. Baziene, Kristina; Vasarevicius, Saulius; Siddiqui, Asif A. Report 3223
Eco-efficiency: trends, goals and their implementation in Lithuania/Ekologinis veiksmingumas: tendencijos, tikslai ir ju jgyvendinimas lietuvoje. Dagiliute, Renata; Juknys, Romualdas Report 5542
Eco-intensity analysis for a chip-fuelled boiler house/Ekologinio intesyvumo nama sildant skiedromis analize. Blumberga, Dagnija; Vigants, Edgars; Veidenbergs, Ivars; Vigants, Girts; Vitolins, Valdis Report 4868
Effect of cod loading rate on an upflow anaerobic sludge blanket reactor during anaerobic digestion of palm oil mill effluent with butyrate/Suvartojamo ChDS poveikis palmiu aliejaus gamybiniu nuoteku su butiratu anaerobinio pudymo ploksteliniame reaktoriuje metu. Ahmad, Anwar; Ghufran, Rumana; Wahid, Zularisam Abd. Report 6880
Geochemistry of freshwater calcareous sediments and longevity impacts of their application to acidic soils of eastern Lithuania/Geochemine gelavandeniu kalkinguju nuosedu sudeties variacija ir ju naudojimo palikimas rugstiems ryty lietuvos dirvozemiams. Marcinkonis, Saulius; Karmaza, Bronislavas; Booth, Colin A. Report 4211
Modelling the ozone penetration in a grain layer/Ozono skverbties grudu sluoksnyje modeliavimas. Steponaviciene, Ausra; Steponavicius, Dainius; Raila, Algirdas; Kemzuraite, Aurelija Report 5537
Research and evaluation of the intensity parameters of electromagnetic fields produced by mobile communication antennas/Mobiliojo rysio antenu elektromagnetiniu lauku intensyvumo parametru tyrimai ir vertinimas. Baltrenas, Pranas; Buckus, Raimondas; Vasarevicius, Saulius Report 8015
Summer school "plasma technology for environment protection" in Vilnius and Kaunas. Vasarevicius, Saulius Brief article 191
Vilniaus gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos institutui sukako 10 metu. Zagorskis, Alvydas 594

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters