Printer Friendly

Articles from Journal of Environmental Engineering and Landscape Management (March 1, 2011)

1-11 out of 11 article(s)
Title Author Type Words
Agro-environmental lessons from the 'sustainable highland agriculture in South-East Asia' (Shasea) project/Zemes ukio ir aplinkosaugine patirtis vykdant projekta "tvarusis zemes ukis pietryciu azijos aukstumose". Fullen, Michael A.; Booth, Colin A.; Panomtaranichagul, Mattiga; Subedi, Madhu; Mei, Li Yong Report 9529
Anthropogenic effects on heavy metals and macronutrients accumulation in soil and wood of Pinus sylvestris 1/Antropogeninio poveikio itaka sunkiuju metalu ir makroelementu kaupimuisi dirvozemyje ir pusies (Pinus sylvestris L.) medienoje. Pundyte, Neringa; Baltrenaite, Edita; Pereira, Paulo; Paliulis, Dainius Report 5988
Application of environmental protection measures for clay loam Cambisol used for agricultural purposes/Aplinkosaugos priemoniu taikymas agrarines paskirties sunkaus priemolio rudzemiuose. Arlauskiene, Ausra; Maiksteniene, Stanislava; Slepetiene, Alvyra Report 9211
Changes in macrophytes and fish communities in the cooler of Ignalina Nuclear Power Plant (1988-2008)/Makrofitu ir zuvu rusine kaita druksiu ezere--ignalinos atomines elektrines ausinimo baseine (1988-2008). Marciulioniene, Danute; Montvydiene, Danguole; Kazlauskiene, Nijole; Kesminas, Vytautas Report 7757
Evaluation of meteorological parameters influence upon pollen spread in the atmosphere/Meteorologiniu parametru itakos ziedadulkiu sklaidai atmosferoje ivertinimas. Veriankaite, Laura; Sauliene, Ingrida; Bukantis, Arunas Report 4317
Investigation and analysis of air-cleaning biofilter hybrid biocharge quantitative and qualitative parameters/Oro valymo biofiltro misrios ikrovos kiekybiniu ir kokybiniu mikrobiologiniu parametru tyrimai. Zigmontiene, Ausra; Zarnauskas, Lukas Report 5316
Investigation and evaluation of [H.sub.2]S emissions from a municipal landfill/Sieros vandenilio issiskyrimo komunaliniu atlieku savartyne tyrimai ir ivertinimas. Vasarevicius, Saulius Report 4792
Investigation into heavy metal concentration by the gravel roadsides/Sunkiuju metalu koncentraciju zvyrkeliu pakeliu dirvozemiuose vertinimas. Mikalajune, Audrone; Jakucionyte, Lina Report 9271
Investigation of volatile organic compounds (VOCs) emission beyond the territory of oil terminals during different seasons/Lakiuju organiniu junginiu emisijos tyrimas uz naftos terminalu teritorijos skirtingais sezonais. Paulauskiene, Tatjana; Zabukas, Vytenis; Vaitiekunas, Petras; Zukauskaite, Audrone; Kvedaras, Valdas Report 5221
Modeling of the spread of motor transport noise in Siauliai City/Autotransporto triuksmo sklaidos siauliuose modeliavimas. Paulauskas, Leonas; Klimas, Robertas Report 3801
Radiological investigation of red fox (Vulpes vulpes) in Lithuania/Ruduju lapiu (Vulpes vulpes) radiologiniai tyrimai lietuvoje. Idzelis, Raimondas Leopoldas; Bolut, Slavomir; Cepanko, Violeta; Paliulis, Dainius Report 4819

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |