Printer Friendly

Articles from Journal of Environmental Engineering and Landscape Management (June 1, 2011)

1-12 out of 12 article(s)
Title Author Type Words
A critical estimation of data on extreme winds in Lithuania/Vejo keliama zala aplinkai: kritinis duomenu apie ekstremalius vejus lietuvoje vertinimas. Vaidogas, Egidijus R.; Juocevicius, Virmantas Report 7693
Acoustic investigations of the exterior and interior wall of a log house/Rastinio namo isorines ir vidines sienos akustiniai tyrimai. Butkus, Donatas; Janusevicius, Tomas Report 3301
COST programu informacine diena. Zuokaite, Egle 518
Defining of EAF steel slag application possibilities in asphalt mixture production/Elk plieno slako panaudojimo gaminant asfalto misini galimybes. Sofilic, Tahir; Mladenovic, Ana; Sofilic, Una Report 6559
Ecological aspects of industrial cooling towers exploitation and it's influence to environment/Aktualus ausinimo bokstu eksploatavimo aspektai ir ekologija. Pushnov, Aleksander; Berengarten, Michail Report 5498
Experimental investigation of biogas production using biodegradable municipal waste/Bioduju gamybos eksperimentiniai tyrimai naudojant biologiskai skaidzias komunalines atliekas. Misevicius, Automis; Baltrenas, Pranas Report 5219
Investigation and evaluation of carbon dioxide emissions from soil in Neris Regional Park/Anglies dvideginio emisiju is dirvozemio Neries regioniniame parke tyrimai ir vertinimas. Baltrenas, Pranas; Pranskevicius, Mantas; Lietuvninkas, Arvydas Report 6108
New monograph "The aerodynamics of air treatment devices with a granular charge". Vaitiekunas, Petras 1563
One atmosphere. Mills, Richard 1763
Pasaulines Zemes dienos minejimas VGTU aplinkos inzinerijos fakultete. Baziene, Kristina 322
Pollution of "Akmenes cementas" vicinity: alkalizing microelements in soil, composition of vegetation species and projection coverage/"Akmenes cemento" aplinkos tarsa. Dirvozemi sarminantys mikroelementai, augalijos rusiu ivairove ir projekcinis padengimas. Stravinskiene, Vida Report 6765
Production of environmentally friendly biodiesel by enzymatic oil transesterification/Nezalingo aplinkai biodyzelino gamybos fermentinio aliejaus peresterinimo budu optimizavimo tyrimas. Bendikiene, Vida; Kiriliauskaite, Vita; Juodka, Benediktas Report 4423

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |