Printer Friendly

Articles from Journal of Civil Engineering and Management (March 1, 2011)

1-16 out of 16 article(s)
Title Author Type Words
A brief look at data on the reliability of sprinklers used in conventional buildings/Trumpa duomenu apie iprastiniuose pastatuose irengtu sprinkleriu patikimuma apzvalga. Vaidogas, Egidijus Rytas; Sakenaite, Jurgita Report 7783
A model for strength and strain analysis of steel fiber reinforced concrete/Betono, armuoto plienine dispersine armatura, stiprio ir deformaciju apskaiciavimo modelis. Marciukaitis, Gediminas; Salna, Remigijus; Jonaitis, Bronius; Valivonis, Juozas Report 6178
A simplified approach for predicting early-age concrete pavement deformation/Supaprastintas metodas, prognozuojantis ankstyvojo betono dangos deformacijas. Kim, Sunghwan; Gopalakrishnan, Kasthurirangan; Ceylan, Halil Report 4536
Dispute resolution aided tool for construction projects in Egypt/Gincu sprendimo pagalbos priemone statybos projektams Egipte. Marzouk, Mohamed; Mesteckawi, Lobna El-; Said, Moheeb El- Report 5410
Dynamic temperature simulation in district heating systems in Denmark regarding pronounced transient behaviour/Danijos silumos tiekimo sistemu modeliavimas, ivertinant nestacionaru temperaturos pasiskirstyma tinkle. Gabrielaitiene, Irena; Bohm, Benny; Sunden, Bengt Report 5038
Fuzzy control of partnering relations of a construction enterprise/Statybos imones partnerystes santykiu neapibreztumo kontrole. Radziszewska-Zielina, Elzbieta Report 9738
Heat exchange in the surface of lightweight steel roof coatings/Silumos mainai plieniniu vedinamu stogu dangu pavirsiuose. Banionis, Karolis; Stankevicius, Vytautas; Monstvilas, Edmundas Report 7676
Laboratory fatigue models for recycled mixes with pozzolanic cement and bitumen emulsion/Pucolaninio cemento ir bituminiu emulsiju misiniu perdirbimo laboratoriniai nuovargio modeliai. Kavussi, Amir; Nejad, Fereidoon Moghadas; Modarres, Amir Report 6433
Mathematical modelling of dispute proceedings between investors and third parties on allegedly violated third-party rights/Ginco proceso tarp investuotoju ir treciuju asmenu del galimai pazeistu treciuju asmenu teisiu matematinis modeliavimas. Sostak, Olga Regina; Vakriniene, Sigute Report 6976
Method of prediction of thermal conductivity coefficient of wall materials containing salts/Sienu druskingu medziagu silumos laidumo koeficiento prognozes metodas. Kosior-Kazberuk, Marta; Ezerskiy, Valeriy Report 4715
Modification of properties of structural lightweight concrete with steel fibres/Lengvojo betono savybiu modifikavimas plieninemis fibromis. Domagala, Lucyna Report 5549
Multicriteria verbal analysis of territory planning system's models from legislative perspective/Teritoriju planavimo sistemos modeliu daugiatiksle verbaline analize teisiniu aspektu. Ustinovichius, Leonas; Barvidas, Arunas; Vishnevskaja, Andzelika; Ashikhmin, Ilya V. Report 6317
Setting times of Portland cement-Metakaolin-Fly Ash blends/Portlandcemencio, metakaolino ir lakiuju pelenu misiniu risimosi terminai. Snelson, David; Wild, Stan; O'Farrell, Martin Report 5573
Study on nonlinear pavement responses of low volume roadways subject to multiple wheel loads/Netiesines kelio dangos priklausomybes nuo mazo intensyvumo keliu, veikiamu daugkartinemis ratu apkrovomis, tyrimas. Kim, Minkwan; Lee, Joo Hyoung Report 4613
The dependence of the value of ceramics resistance to frost on the composition of raw material mixture/Keramikos atsparumo salciui priklausomybe nuo formavimo misinio sudeties. Maciulaitis, Romualdas; Malaiskiene, Jurgita Report 4462
The influence of crude oil products on RC structure destruction/Neapdirbtos naftos produktu itaka gelzbetonio strukturos suardymui. Blaszczynski, Tomasz Z. Report 6958

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |