Printer Friendly

Articles from Journal of Civil Engineering and Management (June 1, 2011)

1-15 out of 15 article(s)
Title Author Type Words
A comparative analysis of the performance of traditional contracting and design-build procurements on client objectives in Nigeria/Tradiciniu statybos rangos ir projektavimo bei statybos pirkimu vykdymo, atsizvelgiant i uzsakovo tikslus, lyginamoji analize nigerijoje. Ojo, Stephen Okunlola; Aina, Omotayo; Adeyemi, Aderemi Yakeen Report 5055
An integrated web-based data warehouse and artificial neural networks system for unit price analysis with inflation adjustment/Integruota internetine duomenu saugyklos ir dirbtiniu neuroniniu tinklu sistema, skirta vieneto kainai analizuoti atsizvelgiant I infliacija. Baalousha, Yousef; Celik, Tahir Report 5582
Application of new information technology on concrete: an overview/Nauju informaciniu technologiju naudojimas ruosiant betona. Apzvalga. Boukhatem, Bakhta; Kenai, Said; Tagnit-Hamou, Arezki; Ghrici, Mohamed Report 6683
Economical loss due to non-compliance with requirements for personnel safety an health in Lithuanian construction sector/Ekonominiai nuostoliai del darbuotoju saugos ir sveikatos reikalavimu neuztikrinimo lietuvos statybos sektoriuje. Sukys, Ritoldas; Cyras, Petras; Sakenaite, Jurgita Report 6574
Effect of polypropylene fibers on concrete fire resistance/Polipropireno pluosto itaka betono atsparumui ugniai. Shihada, Samir Report 3511
Eigenfrequencies of the reinforced concrete beams--methods of calculations/Gelzbetoniniu siju tikriniai dazniai--skaiciavimo metodai. Kaminski, Mieczyslaw; Musial, Michal; Ubysz, Andrzej Report 3528
Mathematical and fuzzy logic models in prediction of geological and geomechanical properties of rock mass by excavation data on underground works/Matematinis IR neraiskiosios logikos modeliai aprasant geologines IR geomechanines uolienos savybes, naudojant pozeminio kasinejimo duomenis. Torno, Susana; Torano, Javier; Menendez, Mario; Gent, Malcolm; Velasco, Judith Report 5570
Owner preferences regarding renovation measures--the demonstration of using multi-criteria decision making/Savininku teikiami prioritetai pastatu atnaujinimo priemonems: daugiakriteriniu sprendimo priemimo metodu taikymo pavyzdys. Medineckiene, Milena; Bjork, Folke Report 10220
Properties of WMA-Foam mixes based on major mechanical tests/Siltai maisyto asfalto misiniu, gaminamu pagal putoto bitumo technologija (WMA-Foam), savybes remiantis pagrindiniais mechaniniais bandymais. Kavussi, Amir; Hasliemian, Leila Report 4328
Safety of technological projects using multi-criteria decision making methods/ Darbuotoju saugos statybvietese sprendiniu daugiatikslis vertinimas. Dejus, Titas Report 5569
Structure development and performance evaluation of construction knowledge management system/Statybu ziniu valdymo sistema: strukturos kurimas ir efektyvumo ivertinimas L. Lin, Lee-kuo; Chang, Chih-chiang; Lin, Yu-cheng Report 5374
Technical comparisons of simulation-based productivity prediction methodologies by means of estimation tools focusing on conventional earthmovings/Imitaciniu produktyvumo prognozavimo metodiku techninis palyginimas, pasitelkus vertinimo priemones, akcentuojant iprastus zemes darbus. Han, Seungwoo; Hong, TaeHoon; Kim, Gwangho; Lee, Sangyoub Report 8205
The basic principles of the algorithm recalculating data on experimental aerodynamic tests into wind affected load strains/Aerodinaminio bandymo duomenu perskaiciavimo i vejo poveikio apkrovu atmainas algoritmo esme. Samofalov, Michail; Kazakov, Artur; Pavlovsky, Roman M. Report 6282
The hot area evacuation model application in large scale gymnasiums/ Evakuacijos is karstosios zonos modelio taikymas didelems gimnazijoms. Tserng, Hui Ping; You, Jia Yi; Chang, Chih Yuan; Hsiung, Kuang Hua Report 7501
Utilization of palm oil fuel ash in concrete: a review/Palmiu aliejaus kuro pelenu naudojimas betone. Apzvalga. Safiuddin, Md.; Salam, Md. Abdus; Jumaat, Mohd Zamin Report 9069

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |