Printer Friendly

Articles from Journal of Civil Engineering and Management (December 1, 2011)

1-13 out of 13 article(s)
Title Author Type Words
Bearing capacity of axially loaded timber members--estimation under uneven fire action/Mediniu centriskai gniuzdomu elementu, netolygiai veikiamu ugnies laikomosios galios, skaiciavimas. Sauciuvenas, Gintas; Sapalas, Antanas; Griskevicius, Mecislovas Report 4637
Construction project cash flow planning using the pareto optimality efficiency network model/Statybos projekto pinigu srautu planavimas, naudojant pareto optimumo efektyvumo tinklo modeli. Jiang, Aiyin; Issa, Raja R.A.; Malek, Maged Report 7889
Developing a construction-duration model based on a historical dataset for building project/Statybu projekto realizavimo trukmes modelio, pagristo istoriniais duomenimis, kurimas. Lin, Ming-Chiao; Tserng, Hui Ping; Ho, Shih-Ping; Young, Der-Liang Report 7818
Developing a cost-payment coordination model for project cost flow forecasting/Sanaudu ir mokejimo koordinavimo modelio, skirto projektu sanaudu srautu prognozems, kurimas. Chen, Hong Long; Chen, Wei Tong; Wei, Nai-Chieh Report 9054
Energy efficiency challenges in multi-apartment building renovation in Lithuania/Issukiai energijos vartojimo efektyvumui vykdant daugiabuciu namu modernizacija lietuvoje. Bieksa, Darius; Siupsinskas, Giedrius; Martinaitis, Vytautas; Jaraminiene, Egle Report 6134
Identification of important organisational factors influencing safety work behaviours in construction projects/Saugia elgsena statybose veikianciu organizaciniu veiksniu nustatymas. Jitwasinkul, Bhanupong; Hadikusumo, Bonaventura H.W. Report 6584
Influence of asphalt addition and consolidation method on the durability of cement concrete/Asfalto priedu ir konsolidacijos metodo itaka cementbetonio ilgaamziskumui. Boltryk, Michal; Pawluczuk, Edyta; Rutkowska, Wioleta Report 4704
Modal analysis of bridge structures by means of forced vibration tests/Tilto konstrukciju modaline analize taikant priverstines vibracijos testus. Zwolski, Jaroslaw; Bien, Jan Report 5537
New classification of construction companies: overhead costs aspect/naujas statybos imoniu klasifikavimas: pridetiniu islaidu aspektas. Apanaviciene, Rasa; Daugeliene, Ala Report 5940
Optimum multiple tuned mass dampers for the wind excited benchmark building/Optimalus mases slopintuvai vejo veikiamuose aukstybiniuose pastatuose. Patil, Veeranagouda B.; Jangid, Radhey Shyam Report 12024
The analysis of geometrically nonlinear elastic-plastic space frames/Tampriai plastiniu geometriskai netiesiniu erdviniu remu analize. Karkauskas, Romanas; Popov, Michail Report 6487
The competitive advantages of the spanish companies in the international toll road industry/Ispanijos imoniu konkurencinis pranasumas tarptautiniame mokamuju keliu sektoriuje. Carpintero, Samuel Report 8001
Using an integrated model for shaft sinking method selection/Kompleksinio modelio naudojimas greziniu irengimo metodui parinkti. Lashgari, Ali; Fouladgar, Mohamad Majid; Yazdani-Chamzini, Abdolreza; Skibniewski, Miroslaw J. Report 9232

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters