Printer Friendly

Articles from Journal of Civil Engineering and Management (December 1, 2009)

1-10 out of 10 article(s)
Title Author Type Words
A multiple criteria decision-making approach to the selection of concrete pumps/Daugiatikslio sprendimo prienimo metodo taikymas parenkant betono siurblius. Ulubeyli, Serdar; Kazaz, Aynur Report 5469
Assessment of special plans and technical designs with regard to traffic safety/Specialiuju planu ir techniniu projektu vertinimas saugaus eismo poziuriu. Cygas, Donatas; Jasiuniene, Vilma; Bartkevicius, Mantas Report 5333
Assessment of Vilnius city development scenarios based on transport system modelling and multicriteria analysis/Vilniaus miesto pletros scenariju vertinimas, naudojant susisiekimo sistemos modeliavima ir daugiakritere analize. Jakimavicius, Marius; Burinskiene, Marija Report 4744
Contractor prequalification model using fuzzy sets/Isankstinio rangovu kvalifikacijos vertinimo modelis, taikant neapibreztuju aibiu teorija. Plebankiewicz, Edyta Report 5625
Design and first development of an automated real-time safety management system for construction sites/Automatizuotos saugos valdymo sistemos statybos aiksteleje kurimas. Giretti, Alberto; Carbonari, Alessandro; Naticchia, Berardo; De Grassi, Mario Report 8053
Evaluation methods for construction projects/Statybos projektu ivertinimo metodai. Park, Moonseo; Chu, Yongsik; Lee, Hyun-Soo; Kim, Wooyoung Report 7984
Exploring critical success factors for stakeholder management in construction projects/Kritiniu sekmes veiksniu suinteresuotuju saliu valdymui statybos projektuose tyrimas. Yang, Jing; Shen, Geoffrey Qiping; Ho, Manfong; Drew, Derek S.; Chan, Albert P.C. Report 8945
Modelling of corrosion protection as standby system for coated reinforced concrete structures/Gelzbetoniniu konstrukciju su dangomis korozines apsaugos modeliavimas rezervine sistema. Kamaitis, Zenonas Report 5181
On shear reinforcement design of structural concrete beams on the basis of theory of plasticity/Gelzbetonio siju skersines armaturos skaiciavimas, taikant plastiskumo teorijos principus. Jensen, Bjarne Christian; Lapko, Andrzej Report 5800
Predesign cost estimation of urban railway projects with parametric modeling/Miestu gelezinkeliu projektu priesprojektiniu islaidu skaiciavimas, taikant parametrini modeliavima. Sonmez, Rifat; Ontepeli, Bahadir Report 3029

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters