Printer Friendly

Articles from Journal of Civil Engineering and Management (September 1, 2008)

1-9 out of 9 article(s)
Title Author Type Words
Analysis of timed petri nets for reachability in construction applications/Petri laiko tinklu pasiekiamumo taikymo statyboje analize. Nassar, Khaled; Casavant, Albert 5904
Clay slope stability computations/Molio slaito stabilumo skaiciavimas. Zdankus, Narimantas Titas; Stelmokaitis, Gediminas 3426
Cracking shear strength of RC slender beams without stirrups/Sankabomis nearmuotu liaunu gelzetoniniu siju atsparumas skersinei jegai. Arslan, Guray 4042
Deterioration of steel properties in corroded sheets applied to side surface of tanks for liquid fuels/Surudijusiu lakstu, naudotu skystojo kuro talpyklu isoriniams pavirsiams, plieno savybiu blogejimas. Maslak, Mariusz; Siudut, Janusz 6113
Frequency and continuity of work-related musculoskeletal symptoms for construction workers/Statybos darbininku griauciu ir raumenu patologijos darbe daznumas ir testinumas. Fung, Ivan Wing Hong; Tam, Vivian Wing-Yan; Tam, Chi Ming; Wang, Kang 3064
Global optimization of trusses with a modified genetic algorithm/Globalus santvaru optimizavimas modifikuotu genetiniu algoritmu. Sesok, Dmitrij; Belevicius, Rimantas 4702
Investigation of rational depth of castellated steel I-beams/ Siju su perforuotaja sienele racionalaus aukscio tyrimas. Dervinis, Benediktas; Kvedaras, Audronis Kazimieras 3483
Marketing practices of professional engineering consulting firms: implement or not to implement?/Rinkodaros praktika profesionaliose inzinerijos konsultacinese imonese: taikyti ja ar jos netaikyti? Jaafar, Mastura; Aziz, Abdul Rashid Abdul; Wai, Andy Lian Shin 6312
Stiffened plates subjected to uniform blast loading/Isskirstytaja sprogimo apkrova veikiamos sustandintos plokstes. Kadid, Abdelkrim 3489

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |