Printer Friendly

Articles from Journal of Academic Research in Medicine (April 1, 2020)

1-20 out of 20 article(s)
Title Author Type Words
A Biomechanical Comparison of Tendon Repair with a Knotless Barbed Suture and a Conventional Monoflament Suture Material: An ex-vivo Animal Experiment/Capali Dikislerin Tendon Onariminda Konvansiyonel Dikislere Ustunlugu Yok: Deneysel Calisma. Gemalmaz, Halil Can 2867
A Case of Nodular Cystic Acne Treated with Systemic Dapsone/Sistemik Dapson ile Tedavi Edilen Bir Noduler Kistik Akne Olgusu. Daye, Munise; Temiz, Selami Aykut 1363
Boyun Bolgesi Yerlesimli Sempatik Sinir Norofibromu Tedavisi ve Postoperatif Agriya Yaklasim/Treatment of Sympathetic Nerve Neurofibroma of the Neck and Approach to the Postoperative Pain. Yildirim, Guven; Hizli, Omer; Sivrikaya, Cengiz; Sarisoy, Ahmet Burcin; Ozcan, Kursat Murat 1878
Dosimetric Comparison of Radiotherapy Techniques for Treating Early-stage Glottic Larynx Cancer/Erken Evre Glottik Larinks Kanserinde Farkli Radyoterapi Tekniklerinin Dozimetrik Karsilastirilmasi. Berber, Tanju; Demirhan, Birhan 5411
High [SUV.sub.max] Value of Ovarian Tubercular Mass: Conflict in Diagnosis/Tuberkuler Over Kitlesinde Yuksek [SUV.sub.maks] Degeri: Tanida Zorluk. Ucpinar, Burcin Agridag; Ozmen, Evrim; Mut, Deniz Turkyilmaz; Erturk, Sukru Mehmet 1900
Kritik Konjenital Kalp Hastalikli Yenidoganlarda Perioperatif Mortaliteye Etki Eden Faktorlerin Degerlendirilmesi/Evaluation of Factors Affecting Perioperative Mortality in Newborns with Critical Congenital Heart Disease. Zubarioglu, Adil Umut; Yildirim, Ozgur; Balaban, Ismail; Bakhshaliyev, Shiraslan; Zeybek, Cenap 4424
Olgular ve Literatur Esliginde Fuzyon Yapilan ve Fuzyon Yapilmayan Servikal Anteriyor Mikrodiskektomili Hastalarin Sonuclarinin Radyolojik ve Klinik Olarak Karsilastirilmasi/Radiological and Clinical Comparison of the Results of Patients with Fusion and Unfusion Cervical Anterior Microdiscectomy with the Help of Cases and Literature. Kaplan, Necati; Akyuva, Yener; Guven, Goksel; Kabatas, Serdar; Taskin, Murat 6460
Outcomes of Post-traumatic Stiff Elbow Arthrolysis/Travma Sonrasi Gelisen Sert Dirsek Olgularinda Artroliz. Ozden, Erdem; Ozturk, Kahraman; Demir, Bilal Birkan; Gurun, Ahmet Utku; Demiroglu, Murat; Aykut, Ser 4529
Poliklinige Basvuran Cocuklarda Nutrisyon Durumunun Degerlendirilmesi/Evaluation of Nutritional Status in Children Consulted to Polyclinics. Gul, Filiz; Zengin, Nur Seyma; Gulec, Seda Geylani 3393
Prevalence of Intra-spinal Pathologies in Adolescent Idiopathic Scoliosis Patients/Adolesan Idiyopatik Skolyoz Hastalarinda Intraspinal Patoloji Sikligi. Demir, Serdaroz; Erdem, Sevki 2618
Radioguided Occult Lesion Localization Versus Wire-guided Localization of Nonpalpable Breast Lesions: A Comparative Analysis/Nonpalpabl Meme Lezyonlarinda Meme Isaretleme Teli ve Radyoaktif Maddeile Lezyon Lokalizasyonu Yontemlerinin Karsilastirilmasi. Colak, Ceylan; Yabul, Fatma Celik; Kapan, Selin; Koyuncu, Aysel; Inci, Ercan 4256
Recurrent Admissions to Psychiatric Emergency Service: What are the Needs of the Elderly in This Area Differing from Young People and What Can be Done? A Retrospective Comparative Study/Psikiyatri Acil Servisine Tekrarlayan Basvurular: Bu Alanda Yaslilarin Genclerden Farkli Olan Ihtiyaclari Nelerdir ve Neler Yapilabilir? Geriye Donuk Karsilastirmali Bir Calisma. Ipekcioglu, Derya; Cetinkaya, Ozlem; Yildirim, Munevver Hacioglu; Yalcin, Goksen Yuksel; Ilnem, Mehm 4995
Sigara Icmenin Folikuler Fazdaki Kadinlarda Serum Nesfatin-1 Degerleri Uzerindeki Etkisi: Bir Pilot Calisma/The Effect of Smoking on Serum Nesfatin-1 Levels on Women Who are in Follicular Phase: A Pilot Study. Yildiz, Durkadin Elif; Akcig, Zeynep; Salman, Suleyman; Ucar, Elif; Karaman, Sibel Tunc Report 3397
Sitagliptin/Metformin Related Cutaneous Leukocytoclastic Vasculitis in a Patient with Type-2 Diabetes Mellitus/Tip-2 Diyabetik Bir Olguda Sitagliptin/Metformin Iliskili Kutanoz Lokositoklastik Vaskulit. Sargin, Gokhan; Kose, Reyhan; Senturk, Taskin 1718
Stres Uriner Inkontinans Tedavisinde Adjustable Single-incision Mini-sling ve Transobturator Bant Uygulamalarinin Karsilastirilmasi/The Comparison of Adjustable Single-incision Mini-Sling and Transobturator Tape for the Treatment of Stress Urinary Incontinence. Karatas, Suat; Tekelioglu, Meltem; Cift, Tayfur; Temur, Muzaffer; Yumru, Ayse Ender 3792
The Comparison of the Management Models for Identifying the Risk of Serious Bacterial Infection in Newborn Infants with a Newly Developed Scale/Atesli Yenidogan Bebeklerde Ciddi Bakteriyel Enfeksiyon Riskini Tanimlamada Kullanilan Yonetim Modellerinin Yeni Gelistirilmis Bir Olcek ile Karsilastirilmasi. Bulbul, Ali; Bulbul, Lida; Zubarioglu, Umut; Ocak, Seda; Uslu, Sinan Clinical report 3974
The Impact of Timing of Surgery and the Anesthesia Technique in Hip Fracture Surgery on In-hospital Mortality and Length of Hospital Stay/Kalca Kirigi Cerrahisinde Cerrahinin Zamanlamasinin ve Anestezi Tekniginin Hastane Ici Mortalite ve Hastanede Yatis Suresine Etkisi. Kir, Gulay; Buget, Mehmet; Koltka, Kemalettin; Kir, Mustafa Caglar; Pembeci, Kamil 4289
The Retrospective Evaluation of The Local Tumor Control and Adverse Effects of Treatment in Patients Treated Using Cyberknife Stereotactic Radiotherapy in Vestibular Schwannomas/Vestibuler Schwanomalarda Cyberknife ile Stereyotaktik Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Lokal Tumor Kontrolunun ve Tedavinin Yan Etkilerinin Retrospektif Olarak Degerlendirilmesi. Berber, Tanju; Gunenc, Senar; Aksaray, Ferdi; Kilciksiz, Sevil Cagiran 4610
TNBS ile Olusturulmus Deneysel Rat Kolit Modelinde Tedavide Karisim Probiyotikler Etkin midir?/Is the Probiotic Mixture Effective in the Treatment of TNBS-induced Experimental Colitis? Utku, Ozlem Gul; Karatay, Eylem; Ergul, Bilal; Yilmaz, Canan; Ekinci, Ozgur; Arhan, Mehmet 4982
Torakolomber Kiriklarda Kirik Omurgaya Vida Yerlestirilerek Uygulanan Kisa Segment Posteriyor Pedikul Vidasi Tespiti ile Uzun Segment Tespitin Karsilastirilmasi/Comparison of Short Segment Pedicle Screw Fixation Including the Fractured Vertebra Versus Long Segment Fixation in Thoracolumbar Fractures. Cetin, Engin; Oner, Ali 2445

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |