Printer Friendly

Browse Jasinskas, Mindaugas; Gedzevicius, Irmantas; Garbincius, Giedrius; Gargasas, Justinas

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Research on cutting the plasma of aluminium alloys/Aliuminio plazminio pjovimo tyrimai. Report Jul 1, 2010 2051

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters