Printer Friendly

Japon Bildircinlarinda (Coturnix coturnix japonica) Deneysel Toksoplazmozis / Experimental Toxoplasmosis in Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica).

OZ

Amac: Bu calismada, bildircinlarda deneysel toksoplazmozis olusturulmasi; klinik, patolojik, serolojik ve bioassay tekniklerle doku lezyonlarinin, karsilastirilmasi ve patogenezin belirlenmesi amaclanmistir.

Yontemler: Bu amacla, 1 yasinda 120 adet disi Japon bildircini (Coturnix coturnix japonica) oral, parenteral yollarla ve ayni zamanda onlarin kontrol gruplari olarak gruplandirilmislardir. Oral gruba 0,5 ml'sinde [10.sup.6] takizoit iceren inokulum verilirken bunun kontrol grubuna 0,5 ml serum fizyolojik verilmistir. Parenteral grup Intraperitoneal (IP), Intramuskuler (IM), Intravenoz (IV) ve Kloakal (K) olarak dort gruba ayrilmistir. Her bir parenteral yol da 0,5 ml'sinde [10.sup.4] ve [10.sup.5] takizoit iceren inokulum verilmesi icin kendi icerisinde iki gruba ve birer kontrol grubuna ayrilmistir.

Bulgular: Intramuskuler [10.sup.5] takizoit verilen grupta bir bildircinda akut toksoplazmozise bagli tortikollis, ataksi ve tremor gibi sinirsel klinik belirtileri takiben olum sekillenmistir. Bu bildircinin histopatolojisinde Toxoplasma gondii doku kistleri gozlenmistir. Seropozitif bildircinlardan alinan doku ornekleri ile bioassay testleri yapilmistir ve testlerde kullanilan farelerin periton sivisinda parazit takizoitleri izole edilmistir. Sabin-Feldman Dye Test ve Indirekt Hemaglutinasyon ile [10.sup.4] ve [10.sup.5] takizoit gruplarinda seropozitiflik belirlenmistir.

Sonuc: Yapilacak benzer calismalarda ve gozden kacabilecek subklinik vakalarda toksoplazmozisin tanisi icin serolojik testler ile bioassay uygulamalarinin birlikte yapilmasinin yararli olacagi kanaatine varilmistir.

Anahtar Kelimeler: Histopatoloji, seroloji, biyoassay, deneysel toksoplazmozis, bildircin

Gelis Tarihi: 25.10.2016

Kabul Tarihi: 01.03.2017

ABSTRACT

Objective: In this study, forming of experimental toxoplasmosis in quails; clinical, pathological, and serological determination of tissue lesions and bioassay techniques, which were aimed to compare them and determine pathogenesis.

Methods: A total of 120 one-year-old female quails (Coturnix coturnix japonica) were divided into oral infection, parenteral infection, and control groups. The oral group was infected with 0.5 ml inoculum suspension containing [10.sup.6] tachyzoites of Toxoplasma gondii, whereas the control group was administered 0.5 ml of saline. The parenteral group was further divided into the following four subgroups: intraperitoneal, intramuscular, intravenous, and cloacal. The quails of the parenteral group were also divided into two groups and one by control group within itself for the [10.sup.5] and [10.sup.4] doses of the tachyzoite inoculums.

Results: Because of acute toxoplasmosis, death occurred in a quail that as intramuscularly infected with 105 tachyzoites; the quail exhibited neurological clinical symptoms such as torticollis, ataxia, and tremor. In histopathologic examination, T. gondii tissue cysts were detected in infected quails that were intramuscularly infected with [10.sup.5] tachyzoites. Mouse trials were conducted using tissues of seropositive quails and isolated from peritoneal fluids infected mice. By Sabin-Feldman dye test and indirect hemagglutination test, seropositivity was observed in quails infected with [10.sup.5] and [10.sup.4] tachyzoites.

Conclusion: Similar studies and subclinical cases, which may overlooked was concluded for diagnosis of toxoplasmosis with useful bioassay applications and serological tests.

Keywords: Histopathology, serology, bioassay, experimental toxoplasmosis, quails

Received: 25.10.2016

Accepted: 01.03.2017

GIRIS

Toksoplazmozis, Toxoplasma gondii (T. gondii) tarafindan olusturulan basta memeliler, kumes hayvanlari ve yabani kuslar olmak uzere cesitli turlerde gorulen sistemik bir enfeksiyondur (1-6). Toxoplasma gondii enfeksiyonu bircok kus turunde subklinik olarak seyreder ve bazi turler (baliklar) ise toksoplazmozise karsi direnc gosterir (3, 7-14).

Kanatlilarda T. gondii enfeksiyonunun prevalansi buyuk olcude bilinmemektedir (3, 4, 10). Evcil kanatlilarda dogal toksoplazmozis olgularinin yaninda beyaz bildircinlar, Japon bildircinlari, tavuk, broiler, guvercin, hindi ve sulunler gibi bircok kanatli turunde deneysel calismalar yapilmistir (7, 10, 15-20). Toxoplasma gondii enfeksiyonlari agirlikli olarak ticari kumes unitelerinde veya kucuk boyutlu kumeslerde bildirilmesine karsin (1, 3, 13), yayginligi hakkindaki bilgiler kisitlidir. Dogal enfekte kanatlilarda T. gondii prevalansinin onemli olcude farkliliklar gosterdigi (1, 3, 14, 21) ve tavuklarda yapilan bioassay denemelerinde beyin ve kalbin birlikte kullanilmasinin yararli olacagi onerilmistir (3, 22-24). Yabani kanatlilarda da toksoplazmozis uzerine calismalar yapilmis (25-27) olup, cesitli ulkelerde kaliforniya bildircininda (28), kakarikis papaganinda (29), kel kartalda (30) toksoplazmozis vakalarina rastlanilmistir. Turkiye'de de evcil ve yabani kanatlilarda toksoplazmozis uzerine arastirmalar yapilmistir (31-35).

Bu calismada entansif yetistiriciligi yapilan bildircinlarda T.gondii'nin RH susu ile oral ve parenteral (intraperitoneal, intramuskuler, intravenoz, kloakal) yollarla deneysel toksoplazmozis olusturarak klinik, patolojik, bioassay ve serolojik teknikler kullanilarak doku lezyonlarinin belirlenmesi, bunlarin karsilastirilmasi ve patogeneze yonelik bilgi edinilmesi amaclanmistir.

YONTEMLER

Hayvan materyali: Calismada, 1 yasinda 120 adet disi Japon bildircinlari (Coturnix coturnix japonica) kullanildi. Bu calisma icin, Erciyes Universitesi Veteriner Fakultesi Etik Kurulu'ndan 21.10.2002 yilinda etik komite onayi alinmistir.

Deney Gruplari ve Deney Duzeni: Ankara Refik Saydam Hifzissihha Arastirma Enstitusu'nden insan orijinli T. gondii RH susu temin edilmistir. Farelerde yapilan pasajlama islemi esnasinda enfekte farelerin sakrifiye edilmesini takiben periton sivisindan etken izole edilmistir. Elde edilen takizoitlerin inokulum icin gerekli konsantrasyonlari saglanmistir. Etken verilmeden once sero-negatifligin tespiti icin her gruptan bes hayvandan kan alinip serumlari elde edilmistir. Serumlarda seronegatiflik, Sabin-Feldman Dye Test (SFDT) ve Indirekt Hemaglutinasyon (IHA) testi ile saptanmistir. Calismada kullanilan deney gruplari ve bildircinlara verilen inokulum dozlari Tablo 1'de gosterilmistir. I, III. ve VIII. grup bildircinlara 0,5 ml serum fizyolojik benzer sekilde verilmistir.

Nekropsi ve Histopatolojik Muayene: Klinik olarak gozlem altina alinan bildircinlardan II. gruptan post inokulasyonu takip eden 3, 5 ve 7. gunlerde birer adet olmak uzere uc adet bildircin olmustur. XII. gruptan 5, 19, 20, 22, 23. gunlerde 5 adet, X. gruptan 32. gunde bir adet bildircin olmustur. Calisma esnasinda parenteral olarak X. gruptan akut toksoplazmozisden oldugu dusunulen (n=l) ve bakim sartlarina bagli nonpesifik nedenlerle olen (n=9) hayvanlardan alinan dokular (beyin, kalp, iskelet kaslari, ovaryum, tasli ve bezli mide, karaciger, bobrek, dalak, pankreas ve bagirsaklar) tamponlu formalinde tespit edilmistir.

Postinokulasyonun 60. gununde kalan bildircinlardan (n=110) kan alinmis ve nekropsileri yapilmistir. Organlardan yukarida bildirilen doku ornekleri alinarak % 10'luk tamponlu formaline islenmek uzere konulmustur. Ayrica, beyin, kalp, gogus ve bacak kaslarindan Bioassay icin numune alinmistir. Doku rutin olarak islenip, parafinde bloklanmis ve hazirlanan 5-6 mikron kalinligindaki kesitler Hematoksilen-eozin, Masson'un uclu boyamasi ve PAS (Periodic- Acide Schiff) boyama teknikleri ile boyanarak isik mikroskobunda incelenmistir.

Serolojik Muayene: Nekropsi esnasinda alinan kanlardan serumlar elde edilmistir. Seropozitiflik, Sabin-Feldman Dye Test (SFDT) ve Indirekt Hemaglutinasyon (IHA) testi ile saptanmistir.

Bioassay: Akut toksoplazmozisden (n=l) ve bakim sartlarina bagli nonspesifik nedenlerle (n=9) olen bildircinlar haricinde kalanlar (n=110), inokulasyondan sonraki 60. gunde sakrifiye edilmistir. Bunlarin her birine ait dokulari (beyin, kalp, gogus ve bacak kaslari) bioassay edilmistir (3, 4, 36). Literaturde bildirildigi sekilde bir bildircinin beyin, kalp, gogus ve bacak kaslarindan hazirlanan karisim suspansiyondan her bir fare icin 0,5 ml'si, 20-25 gr.'lik Swiss-albino 3-6 haftalik toplam 110 tane SPF (Specific Pathogen Free) fareye intraperitoneal enjekte edilmistir. Fareler 5-11 gunlerde olunce, dokulari da (beyin, kalp, akciger, karaciger vb.) histopatolojik olarak toksoplazmozis yonunden incelenmistir.

Ayrica farelerin periton sivisindan nativ olarak T. gondii takizoitlerinin varligi arastirilmistir (3, 4).

Istatistiksel Analiz

Bildircinlardan SFDT ve IHA ile yapilan serolojik test sonuclarinin istatistiksel degerlendirilmesinde Ki-Kare ([x.sup.2]) ve Fisher Exact testi, analizler icin SPSS version 15.0 (Statistical Package for Social Sciences Statistics Inc; Chicago, IL, USA) programi kullanilmistir. Serolojik sonuclar arasindaki istatistiksel analiz sonucunda gruplar arasindaki ve kendi iclerindeki karsilastirmalari arasindaki fark onemsiz bulunmustur (p>0,05) (Tablo 2).

BULGULAR

Klinik Bulgular: X. grup'ta 32. gunde olen bir adet bildircin tipik sinirsel bulgular gostermistir. Ayrica IV. ve IX. gruplar ile V. ve X. gruplarda akut enfekte oldugu dusunulen bildircinlarda anoreksi, agirlik kaybi, ibiklerde solukluk, bas ve boyunda bukulme ve kismi paraliz gorulurken, kronik enfekte oldugu dusunulen bildircinlarda ise anoreksi, gucsuzluk, agirlik kaybi, diyare, solunum guclugu ve konjunktivitis gorulmustur. Oral ve kloakal yolla etken verilen gruplardaki bildircinlarda herhangi obir klinik bulgu gozlenmemistir.

Serolojik Bulgular: Nekropsiden once alinan kanlardan elde edilen serumlar, serolojik olarak SFDT ve IHA ile incelenmis, elde edilen sonuclar deneme gruplarina gore Tablo 2'de gosterilmistir.

Nekropsi Bulgulari: Akut toksoplazmozisden oldugu dusunulen (n=l) ve bakim sartlarina bagli nonpesifik nedenlerle olen (n=9) hayvanlara nekropsi yapilmistir. X. gruptan akut toksoplazmozisden oldugu dusunulen bir adet bildircinin deri altinda gogus kasinda gri renkte sislik, yumusama ve kesit yuzunde nekrotik alanlar gorulmustur. Perikard kalinlasmis, kalp buyumustur. Akcigerler hiperemik olup uzerinde beyazimtirak renkte nekrozlar gozlenmistir. Diger gruplardaki bildircinlarda nekropside patolojik bir bulguya rastlanilmamistir. Postinokulasyonun 60. gununde kalan bildircinlarin (n=110) nekropsileri yapilmistir. V. ve IX. grup bildircinlarin karacigerleri sarimtirak bir renk aldigi gorulmustur. IX. gruptaki bir bildircinin deri altinda gogus kasinda sislik, uc bildircinda kalpte perikartta mat bir gorunum ve kalinlasma (Sekil 1a), 1 bildircinin pankreasinda ise beyaz renkli toplu igne basi buyuklugunde odaklar gorulmustur. XII. gruptaki bir bildircinin dalagi normale gore daha buyumustur (Sekil 1b). IX. ve X. gruplarda dorder adet bildircinda karacigerde beyaz-sari renkli odaklar (Sekil 1c) ile perikart kesesinde mat bir gorunum ve kalinlasmayla kalplerin buyudugu dikkati cekmistir. VI., XI., VIL ve XII. gruplardaki bildircinlarda makroskobik patolojik bir bulguya rastlanilmamistir.

Histopatolojik Bulgular: Grup I ve II: Kesitlerden bazilarinda (karaciger, akciger, bagirsaklar gibi) nonspesifik hiperemi ve fokal kanamalar belirlenmistir. Ayrica PAS ve Masson'un uclu boyamalari ile hazirlanan kesitlerde toksoplazmozise iliskin lezyona rastlanilmamistir.

Grup IV ve Grup IX: Grup IV bildircinlardan bir tanesinin kalp ve iskelet kasinda siddetli hiperemi ve fokal kanamalar dikkati cekmistir. Kas lifleri arasinda multifokal nekroz ve lenfositlerin yogunlukta oldugu mononuklear hucre infiltrasyonlari gorulmustur (Sekil 2a). Bir diger bildircinin pankreasinda genis nekroz alanlari tespit edilmistir (Sekil 2b). Grup IV ve Grup IX' deki tum bildircinlarin karacigerlerinde hiperemi ve hepatositlerde sitoplazmalarinda kucuk, yuvarlak keskin kenarli yag vakuolleri dikkati cekmistir (Sekil 2c). Ayrica fokal nekroz ve bu alanlarda mononuklear seri lenfoid hucre infiltrasyonlari gorulmustur (Sekil 2d). Benzer odaklara bagirsaklarda submukozada, dalakta ve bezli midede interglandular bolgede rastlanilmistir.

Grup V ve Grup X: X. gruptaki bir bildircinin kalp kasinda, ikisinin iskelet kasinda siddetli hiperemi, fokal kanamalar gorulmustur. Kas fibrillerinde nekrozlar ve cevrelerinde yogun sekilde mononuklear hucrelerden lenfoid seri hucre infiltrasyonlari gorulmustur. Ozellikle bir bildircinda gogus kasinda kas liflerinde heterofil lokositler, makrofajlar ve parcalanmis hucrelerin cekirdek kromatinleri ile bezeli olup, odematoz ve fibrin kitleleri ile dolu genis nekroz odaklari gozlenmistir. Ozellikle perivaskuler olarak ve nekrotik bolgelerin periferinde yerlesim gosteren makrofaj hucre sitoplazmasmda cilek benzeri icinde muz seklinde takizoitleri bulunduran az sayida doku kistlerine rastlanilmistir (Sekil 3a).

Ayni gruptan bir diger bildircinda beyinde siddetli hiperemi ve fokal kanamalar gorulmustur. Meninkslerde lenfoid hucre infiltrasyonlari gozlenmistir. Beyinde oksipital lobda parcalanmis cekirdek kromatinleri, glia hucreleri, lenfositler ve makrofajlardan ve fibrinden olusan (Sekil 3b) genis bir nekroz alani dikkati cekmistir. Burada makrofaj hucre sitoplazmasinda bulunan cilek benzeri, icinde muz seklinde takizoitleri bulunduran doku kistlerine rastlanilmistir (Sekil 3c). Ayni bildircinin akciger dokusunda siddetli hiperemi, fokal kanamalar ile fokal ve diffuz nekroze alanlara rastlanilmistir. Buralarda heterofil lokositler, lenfositler, makrofajlar, dev hucreleri ile fibrinden olusan bir infiltrasyon dikkati cekmistir. Nekroze alanlarda yerlesim gosteren makrofajlarda hucre sitoplazmasinda cilek benzeri, icinde muz seklinde takizoitleri bulunduran az sayida doku kistlerine rastlanilmistir (Sekil 3d). Grup V ve Grup X' daki tum bildircinlarin karacigerlerinde IV. ve IX. gruplardakine benzer hiperemi, fokal kanamalar ve mononuklear seri lenfoid hucre infiltrasyonlari ile dolu nekrozlar alanlari ve hepatosit sitoplazmalarinda kucuk, yuvarlak keskin kenarli yag vakuolleri dikkati cekmistir. Lenfoid hucre infiltrasyonlarina ileum ve sekumda submukozada, midede interglanduler bolgede ve bagirsak submukozalarinda, dalakta (Grup V), ovaryumda ve bobreklerde de (Grup X) rastlanilmistir. Gruptaki diger bildircinlarin doku kesitlerinde hiperemi, fokal kanamalar gibi nonspesifik patolojik bulgular gozlenmistir.

VI. ve XI. Gruplar ile XII. ve VII. Gruplar: Bildircinlarin tumunun dokularinda (karaciger, akciger, mide ve bagirsaklar gibi) hiperemi ve fokal kanamalar gibi nonspesifik degisiklikler disinda tum bildircinlarin diger doku kesitlerinde patolojik bir bulguya rastlanilmamistir.

Bioassay Bulgulari: Bildircinlarin beyin, kalp, gogus ve bacak kaslarindan hazirlanan karisim suspansiyondan farelerde bioassay yapilmistir. Bioassay sonuclari Tablo 3'de gosterilmistir. Fareler 5-11 gunlerde olunce, dokulari (beyin, kalp, akciger, karaciger vb.) toksoplazmozis yonunden, periton sivilari T. gondii takizoitlerinin varligi yonunden arastirilmistir. Kesitlerin histopatolojik incelemesinde takizoit ve doku kistleri tespit edilemezken, periton sivilarinin muayenesinde takizoitlerin varligi belirlenmistir.

TARTISMA

Daha once yapilan bircok deneysel arastirmada T. gondii'nin oosistleri peros yolla verilmistir (7, 9, 10, 15-18, 20, 37-39). T. gondii'nin oosistlerinin peros olarak verilmesi disinda; oosistler ve bradizoitleri oral, takizoitleri ise intravenoz olarak, takizoitler intraperitonal olarak inokule edilmistir (19, 40). Bu calismada ise, takizoit inokulumu ile peros ve intravenoz uygulamalarin yaninda diger arastirmalardan farkli olarak intraperitoneal, intramuskuler ve kloakal yollarla da verilmistir, intraperitoneal ve intramuskuler yollarla takizoit verilen bildircinlarda takizoitlerin mide salgilarindan korunmasi ve kloakal olarak da takizoitlerin bir kisminin antiperistaltik hareketler nedeniyle diski ile disari atilsa bile bu yollarla doku lezyonlari olusturup olusturamayacagi incelenmistir. Kanatlilarda deneysel enfeksiyonlarda inokulasyondan sonra sebepsiz olumlerin yaninda akut toksoplazmozise bagli olumler gorulmustur (4, 9, 10, 16-18). Bu calismada da benzer sonuclar alinmistir. Nitekim [10.sup.6] sayida takizoitin peros ve [10.sup.5] takizoitin kloakal yolla verildigi bildircinlarda enfeksiyona bagli olmayan olumler (suluga dusme, kafes teline kafayi sikistirma ve benzeri nedenler); [10.sup.5] takizoitin intramuskuler yolla verildigi bildircinlardan birinde toksoplazmozis enfeksiyonunu takiben bir hafta icerisinde sinirsel semptomlar gorulmus ve olum akut toksoplazmozise baglanmistir. Daha onceki arastirmalarda deneysel toksoplazmozis olusturmak amaciyla birkac haftaliktan 1 yasina kadar hayvanlar kullanilmistir (9, 10, 16-18, 40, 41). Bu calismada da cogu arastirmadakine benzer sekilde 1 yasli bildircinlar kullanilmistir.

Kanatlilarda deneysel toksoplazmoziste klinik bulgular bildirilmistir (1, 3, 4, 13, 19, 26, 27, 42). Bu calismada da ozellikle [10.sup.5] IM yola T. gondii takizoiti verilen grupta bir bildircinda tortikollis, ataksi ve tremorlarla karekterize sinirsel bulgular saptanmistir. Bu gruptaki diger bildircinlarda belirgin olarak, kloakal yolla etken verilenler haric diger tum gruplarda gucsuzluk ve agirlik kaybi tespit edilmis olup sinirsel bulgular saptanmamistir. Genellikle kanatlilarda subklinik seyreden toksoplazmozis olgulari yaninda nadirde olsa diger arastirmacilarin bildirdiginden farkli olarak bu calismada akut sinirsel bulgu gosteren bir bildircinin varligi gosterilmistir. Kanatlilarda toksoplazmoziste, makroskobik olarak en belirgin lezyonlarin visseral organ nekrozlari, muskuler distrofi, perikard ve myokard kalinlasmasi, mide ulserasyonu, akcigerde hepatize alanlar, hepatosplenomegali ve enteritis oldugu bildirilmistir (3, 13, 14, 16, 17, 27, 42-45). Bu calismada IM, IP ve IV yollarla [10.sup.4] ve [10.sup.5] takizoit verilen bildircinlarda benzer sekilde makroskobik bulgular gozlemlenmistir. Diger arastiricilardan farkli olarak intraperitoneal [10.sup.4] takizoit verilen bildircinlardan bir tanesinde pankreasta nekroz alanlari tespit edilmistir. Muhtelif kanatlilarda yapilan deneysel calismalarda, histolojik olarak nekrotik hepatit ve splenitis, nefrit, pnomoni, nonsuppuratif ensefalitis, tiflitis, kolitis, adrenalitis, ozefagitis ve midede nekrotik yangi goruldugu rapor edilmistir (4, 13, 16, 17, 20, 27, 42, 46, 47). Buna karsilik bu calismada da mikroskobik olarak karaciger, akciger, beyin ve dalakta benzer sekilde nekrotik yangiya rastlanilmistir. Bu calismada diger arastiricilarin bildirdigi tiflitis, kolitis, adrenalitis, ozefagitis bulgularina rastlanilmamis olup, farkli olarak mikroskobik duzeyde pankreatitis gorulmustur.

Bircok kanatli turunde dogal (4, 22, 23, 25, 26, 44, 45, 48) ve deneysel (7, 9, 10, 16-20, 37) toksoplazmozis olgularinda cesitli serolojik testler ile enfeksiyonun seropozitifligi saptanmistir. Baykus ve guvercinlerde Modifiye aglutinasyon testi (MAT) (25); tavuklarda MAT, Latex aglutinasyon testi (LAT), Indirekt Hemaglutinasyon testi (IHA), ELISA, Sabin- Feldman Dye Test (SFDT) (10); hindilerde MAT (22, 26); hindi, tavuk ve ordeklerde MAT (23) ile toxoplazmozis saptanmistir. Diger taraftan sus kuslarinda da LAT kullanmistir (44). Turkiye'de kanatlilarda toksoplazmozis uzerinde guvercinler, tavuk, hindi, kaz ve ordeklerin birlikte degerlendirildigi, bildircin ve yabani kanatlilarda serolojik taramalarin yapildigi sinirli sayida calisma bulunmustur (31-34). Kanatlilarda deneysel toksoplazmozisin seroprevalansi da cesitli serolojik testler kullanilarak tespit edilmistir (7, 9, 16-18). Beyaz ve Japon bildircinlarinda olusturulan deneysel toksoplazmoziste MAT, LAT, IHA ve SFDT kullanilmis ve MAT'in digerlerine gore daha duyarli oldugu gorulmustur (16, 17). Hindi ve sulunlerde deneysel toksoplazmoziste MAT, ELISA, SFDT, LAT ve IHA testleri kullanilmis, MAT ve ELISA'nin digerlerine gore daha hassas oldugu rapor edilmistir (9, 18). Benzer sekilde tavuk ve guvercinlerde toksoplasmozis'in serolojik tespitinde ELISA kullanilmistir (7). Bu calismada ise bildircinlarda oral ve parenteral yollarla olusturulan deneysel toksoplazmozisin serolojik teshisinde SFDT ve IHA kullanilmistir. Oral yolla 106 takizoit verilerek enfekte edilen grupta bir bildircinda her iki test ile T. gondii spesifik antikorlar saptanmisken, kloakal yolla [10.sup.4] ve [10.sup.5] takizoit verilen grupta ise her iki test ile de spesifik antikorlar tespit edilememistir. Calismada ki diger gruplarda her iki yontemle de seropozitiflik saptanmistir. Bu sonuclarin istatistiksel analizinde fark onemsiz bulunmustur (P>0,05).

Diger hayvan turlerinde oldugu gibi kanatlilarda toksoplazmozisin tespitinde fareler uzerinde bioassay yontemi ile takizoitlerin elde edilmesine gidilmistir. Bircok dogal (3, 12, 13, 20, 21, 24, 44) ve deneysel (7, 9, 15-20, 27, 41) toksoplazmozis olgusunda hastaligin dogrulanmasi amaciyla bioassay yapilmistir. Evcil ve yabani kanatlilarda gozlemlenen dogal toksoplazmozis olgulari bioassay ile teyit edilmistir (3, 12, 24, 44, 45, 49). Bircok kanatli turunde yapilan deneysel toksoplazmozis calismalarinda bioassay yontemine basvurulmustur (9, 10, 16-19, 27, 41). Japon bildircinlarinda yapilan bu calismada da bioassay yontemi ile butun calisma gruplarinda seropozitif bulunanlardan alinan materyallerden (beyin, kalp, gogus ve iskelet kasi) diger arastirmacilarin (3, 9, 10, 12, 16-19, 24, 44, 45, 49) aksine tek bir suspansiyon olarak hazirlanmis ve bu suspansiyon inokulum ile farelerde bioassay yapilmistir. Parazitin takizoitleri fare periton sivisinda tespit edilmis ve bu calismada elde edilen biyoassay sonuclari literaturlerde bildirilenler ile paralellik gostermistir. Ancak farelere verilen suspansiyon icindeki dokulardan hangisinin etkeni tasidigi hakkinda yorum yapilamamistir.

Japon bildircinlarinda yapilan bu calismada II., VII., XII., VI. ve XI. gruplarda tokzoplazmozise iliskin genel bir degerlendirme yapildiginda sadece seropozitiflik acisindan VI. ve XI. Gruplarda olumlu sonuc gorulmustur. Kanatlilarda deneysel tokzoplasmozis olusturma calismalarinda hic denenmeyen kloakal yol ile etken verilen bu calismada; klinik, histopatolojik, serolojik ve bioassay muayenelerinde hastaliga iliskin herhangi bir bulguya da rastlanmamasi muhtemelen bagirsak peristaltik hareketleri ile etkenin tamamina yakininin kloaka ile disari atildigini dusundurmustur. Kanatlilarda intravenoz takizoit verilerek yapilan bir calismada, hastaliga iliskin seropozitiflik ve bioassay disinda hicbir patolojik bulgu elde edilememesi bu calismada da benzer olup, muhtemelen dolasimdaki makrofaj hucrelerce etkenin inaktive edilmesiyle ilgili olabilecegi sonucunu akla getirmistir (19). Ayrica II. grup bildircinlarda ise mide ve bagirsaklarda salinan cesitli enzimler ile etkenin yikimlanmasi toksoplasmozis'e iliskin pozitif (serolojik, histopatolojik ve bioassay) sonucuna rastlanilmamasi da normal karsilanmistir.

SONUC

Kanatlilarda yapilacak benzer calismalarda, dogal olgularda gozden kacabilecek subklinik vakalarin tespiti icin serolojik karsilastirmali testler ve olmus hayvanlarda ise T. gondii antijeninin saptanmasi icin immunohistokimyasal yontemle dokularda antijen aranmasinin ve bioassay uygulamalarinin birlikte yapilmasinin yararli olacagi kanaatine varilmistir.

Etik Komite Onayi: Bu calisma icin, etik komite onayi Erciyes Universitesi Veteriner Fakultesi Etik Kurulundan alinmistir (15.10.2002).

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir - A.A., C.B., A.I., G.E., A.I.; Tasarim - A.A., C.B., A.I., G.E., A.I.; Denetleme - A.A., C.B., A.I., G.E., A.I.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi - A.A., C.B., A.I., G.E., A.I.; Analiz ve/veya Yorum - A.A., C.B., A.I., G.E., A.I.; Literatur Taramasi - A.A., C.B., A.I., G.E., A.I.; Yaziyi Yazan - A.A., C.B., A.I., G.E., A.I.; Elestirel Inceleme - A.A., C.B., A.I., G.E., A.I.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Bu calisma Erciyes Universitesi Arastirma Projeleri Birimi (2001-50-7 no'lu) ve TUBITAK (VHAG-1785 no'lu proje) tarafindan desteklenmistir.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the Erciyes University Veterinary Ethics Committee for Animal Experiments (15.10.2002)

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept - A.A., C.B., A.I., G.E., A.I.; Design-A.A., C.B., A.I., G.E., A.I.; Supervision - A.A., C.B., A.I., G.E., A.I.; Funding - A.A., C.B., A.I., G.E., A.I.; Materials - A.A., C.B., A.I., G.E., A.I.; Data Collection and/or Processing - A.A., C.B., A.I., G.E., A.I.; Analysis and/or Interpretation - - A.A., C.B., A.I., G.E., A.I.; Literature Review - A.A., C.B., A.I., G.E., A.I.; Writing - A.A., C.B., A.I., G.E., A.I.; Critical Review - A.A., C.B., A.I., G.E., A.I.; Other - A.A., C.B., A.I., G.E., A.I.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: This study was financially supoorted by Erciyes University Scientific Resarch Programs (Project No: 2001-50-7) and TUBITAK (Project No: HAG-1785).

KAYNAKLAR

(1.) Boch J, Supperer R. Veterinarmedizinische Parasitologie. Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg 1971.

(2.) Boehringer EG, Fornari OE, Boehringer IK. The first case of Toxoplasma gondii in domestic ducks in Argentina. Avian Dis 1962; 6: 391-6. [CrossRef]

(3.) Dubey JP, Beattie CP. Toxoplasmosis of Animals and Man. Boca Raton, Florida, 1988.

(4.) Dubey JP. A review of toxoplasmosis in wild birds. Vet Parasitol 2002; 106: 121-53. [CrossRef]

(5.) Harboe A., Erichsen S. Toxoplasmosis in chickens. III. Attempts to provoke a systemic disease in chickens by infection with a chicken strain and human strain of Toxoplasma. Acta Pathol Microbiol Scand 1954; 35: 495-7. [CrossRef]

(6.) Tenter AM, Heckeroth AR, Weiss LM. Toxoplasma gondii : from animals to humans. Int J Parasitol 2000; 30: 1217-58. [CrossRef]

(7.) Bianeifiori F, Rondini C, Grelloni V, Frescura T. Avian toxoplasmosis: Experimental Infection of Chicken and Pigeon. Comp Immun Microbiol Infect Dis 1986; 9: 337-46. [CrossRef]

(8.) Dhillon AS, Thacker HL, Winterfield RW. Toxoplasmosis in mynahs. Avian Dis 1982; 26: 445-7. [CrossRef]

(9.) Dubey JP, Camargo ME, Ruff MD, Wilkins GC, Shen SK, Kwok OCH, et al. Experimental toxoplasmosis in Turkeys. J Parasitol 1993a; 79: 949-52. [CrossRef]

(10.) Dubey JP, Ruff MD, Camargo ME, Shen SK, Wilkins GC, Kwok OCH, et al. Serologic and parasitologic responses of domestic chickens after oral inoculation with Toxoplasma gondi oocysts. Am J Vet Res 1993b; 54: 1668-72.

(11.) Hubbard G, Witt W, Healy M, Schmidt R. An outbreak of toxoplasmosis in zoo birds. Vet Pathol 1986; 23: 639-41. [CrossRef]

(12.) Jacobs L, Melton ML. Toxoplasmosis in chickens. J Parasitol 1966; 52: 1158-62. [CrossRef]

(13.) Parenti E, Cerruti Sola S, Turilli C. Corazzola S. Spontaneous toxoplasmosis in canaries (Serius canaria) and other small passerine cage birds. Avian Pathol 1986; 15: 154-8. [CrossRef]

(14.) Siim JC, Biering-Sorensen U, Moller T. Toxoplasmosis in domestic animals. Adv Vet Sci 1963; 8: 335-7.

(15.) Boch J, Rommel M, Weiland G, Janitschke K, Sommer R. Experimentelle Toxoplasma-Infectionen bei Legehennen. Beri Meunch Tieraerztl Wochenschr 1966; 79: 352-5.

(16.) Dubey JP, Ruff MD, Kwok OCH, Shen SK, Wilkins GC, Thulliez P. Experimental toxoplasmosis in Bobwhite quail (Colinus Virgmiaus). J Parasitol 1993c; 79: 935-6. [CrossRef]

(17.) Dubey JP, Goodwin MA, Ruff MD, Kwok OCH, Shen SK, Wilkins GC, et al. Experimental toxoplasmosis in Japanese quail. J Vet Diagn Invest 1994a; 6: 216-21. [CrossRef]

(18.) Dubey JP, Ruff MD, Wilkins GC, Shen SK, Kwok OCH. Experimental toxoplasmosis in Pheasants (Phasianus Colchicus). J Wild Dis 1994b; 30: 40-5. [CrossRef]

(19.) Kaneto CN, Costa AJ, Paulillo AC, Moraes FR, Murakami TO, Meireles MV. Experimental toxoplasmosis in Broiler chicks. Vet Parasitol 1997; 69: 203-10. [CrossRef]

(20.) Miller NL, Frenkel JK, Dubey JP. Oral infections with Toxoplasma cyst and oocysts in felines, other mammals, and in birds. J Parasitol 1972; 58: 928-31. [CrossRef]

(21.) Mc Culloch WF. Toxoplasmosis review and assessment. US Livestock Sanit Ass Proc 1968; 503-4.

(22.) Devada K, Anandan R, Dubey JP. Serologic Prevalence of Toxoplasma gondii in Chickens in Madras, India. J Parasitol 1998; 84: 621-2. [CrossRef]

(23.) El-Massary A, Mahdy OA, El-Ghaysh A, Dubey JP. Prevalence of Toxoplasma gondii Antibodies in Sera of Turkeys, Chickens, and Ducks from Egypt. J Parasitol 2000; 86: 627-8. [CrossRef]

(24.) Foster BG, Forrest RG, Blanco JF. Isolation of Toxoplasma gondii from naturally infected chickens. Tex J Sei 1969; 20: 323-4.

(25.) Kirkpatrick CE, Colvin BA, Dubey JP. Toxoplasma gondii antibodies in Common Barn-Owls (Tyto alba) and Pigeons (Columba livia) in New Jersey. Vet Parasitol 1990; 36: 177-80. [CrossRef]

(26.) Quist CF, Dubey JP, Lutrell MP, Davidson WR. Toxoplasmosis in Wild Turkeys: A Case Report and Serologic Survey. J Wildl Dis 1995; 31: 255-8. [CrossRef]

(27.) Martinez-Carrasco C, Bernab?C] A, Ortiz JM, Alonso FD. Experimental toxoplasmosis in red-legged partridges (Alectoris rufa) fed Toxoplasma gondii oocysts. Vet Parasitol 2005; 130: 55-60. [CrossRef]

(28.) Casagrande RA, Pena HF, Cabral AD, Rolim VM, de Oliveira LG, Boabaid FM, et al. Fatal systemic toxoplasmosis in Valley quail (Callipepla californica). Int J Parasitol Parasites Wildl and Wildlife 2015: 4: 264-7. [CrossRef]

(29.) Hartley J, Booth R, Slocombe RF, Dubey JP. Lethal toxoplasmosis in an aviary of kakarikis (Cyanoramphus spp.) in Australia. J Parasitol 2008; 94: 1424-5. [CrossRef]

(30.) Szabo KA, Mense MG, Lipscomb TP, Felix KJ, Dubey JP. Fatal toxoplasmosis in a bald eagle (Haliaeetus leucocephalus). J Parasitol 2004; 90: 907-8. [CrossRef]

(31.) Babur C, Gicik Y, Inci A. Investigation of anti-Tokoplasma gondii antibodies in pigeons using Sabin-Feldman dye test in Ankara. Turkiye Parazitol Derg 1998; 22: 308-10.

(32.) Inci A, Babur C, Dincer S, Erdal N. Turkiye'nin bazi illerinde evcil kanatlilarda Sabin-Feldman Boya testi ile anti-toxoplasma gondii antikorlarinin saptanmasi. Turkiye Parazitol Derg, 1998; 22: 420-3.

(33.) Inci A, Babur C, Cam Y, Ica A. Kayseri Yoresinde Bazi Yirtici Kuslarda Sabin- Feldman Boya Testi ile Toxoplasma gondii (Nicolle ve Manceaux, 1908) Seropozitifliginin Arastirilmasi. FU Saglik Bil Derg, 2002a; 16: 177-9.

(34.) Inci A, Babur C, Iscan KM, Ica A. Bildircinlarda (Coturnix coturnix japonica) Toxoplasma gondii (Nicolle ve Manceaux, 1908) Spesifik Antikorlarin Sabin-Feldman Boya Testi ile Arastirilmasi. Turkiye Parazitol Derg, 2002b; 26: 20-2.

(35.) Karatepe M, KILIC S, Karatepe B, Babur C. Prevalence of Toxoplasma gondii antibodies in domestic (Columba livia domestica) and wild (Columba livia livia) pigeons in Nigde region, Turkey. Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 23. [CrossRef]

(36.) Haziroglu R, Gulbahar MY, Altintas K. Demonstration of toxoplasma gondii antigen in naturally-infected cats using immunoperoxidase technique. Isr J Vet Med 1994; 49: 28-30.

(37.) Bickford AA, Saunders JR. Experimental toxoplasmosis in chicken. Am J Vet Res 1966; 27: 308-18.

(38.) Jones FE, Melton ML, Lunde MN, Eyles DE, Jacobs L. Experimental toxoplasmosis in chickens. J Parasitol 1959; 45: 31-4. [CrossRef]

(39.) Bangoura B, Zoller B, Koethe M, Ludewig M, Pott S, Fehlhaber K, et al. Experimental Toxoplasma gondii oocyst infections in turkeys (Meleagris gallopavo). Vet Parasitol 2013; 196: 272-7. [CrossRef]

(40.) Derakhshanfar A, Hatam G, Sohrabi K, Mirzaei M. Clinical, serological and histopathological signs of toxoplasmosis in broiler chickens (Gallus domesticus) after experimental infection. Comp Clin Pathol 2012; 21: 1379-82. [CrossRef]

(41.) Godoi FSLD, Nishi SM, Pena HFDJ, Gennari SM. Toxoplasma gondii: diagnosis of experimental and natural infection in pigeons (Columba livia) by serological, biological and molecular techniques. Rev Bras Parasitol Vet 2010; 19: 237-43. [CrossRef]

(42.) Kinjo T. Studies on experimental toxoplasmosis in chickens. Jap J Vet Res 1961; 9: 125-6.

(43.) Abbas AMA. Toxoplasmosis of chickens experimentally infected during embryonic life. Trans R Soc Trop Med Hyg 1967; 61,514-7. [CrossRef]

(44.) Vickers MC, Hartley WJ, Mason RW, Dubey JP, Schollam L. Blindness associated with toxoplasmosis in canaries. JAVMA 1992; 200: 1723-5.

(45.) Williams SM, Fulton RM, Render JA, Mansfield L, Bouldin M. Ocular and encephalic toxoplasmosis in canaries. Avian Dis 2001; 45: 262-7. [CrossRef]

(46.) Howerth EW, Rodenroth N. Fatal Systemic Toxoplasmosis in a Wild Turkey. Wildlife Dis 1985; 21: 446-9. [CrossRef]

(47.) Howerth EW, Rich G, Dubey JP, Yogasundram K. Fatal Toxoplasmosis in a Red Lory (Eos bomea). Avian Dis 1991; 35: 642-6. [CrossRef]

(48.) Jacobs L, Melton ML, Jones FF. The prevalence of toxoplasmosis in Wild pigeons. J Parasitol 1952; 38: 457-61. [CrossRef]

(49.) Mason RW, Hartley WJ, Dubey JP. Lethal Toxoplasmosis in a Little Penguin (Eudyptula minor) from Tasmania. J Parasitol 1991; 72: 328-9. [CrossRef]

Ayhan Atasever (1), Cahit Babur (2), Abdullah Inci (3), Gorkem Ekebas (1), Anil Ica (4)

(1) Erciyes Universitesi Veteriner Fakultesi, Patoloji Anabilim Dali, Kayseri, Turkiye

(2) Refik Saydam Hifzissihha Merkezi Baskanligi, Ankara, Turkiye

(3) Erciyes Universitesi Veteriner Fakultesi, Parazitoloji Anabilim Dali, Kayseri, Turkiye

(4) Dumlupinar Universitesi Fen Edebiyat Fakultesi, Molekuler Biyoloji Anabilim Dali, Biyoloji Bolumu, Kutahya, Turkiye

Yazisma Adresi / Address for Correspondence: Ayhan Atasever E.posta: atasevera@erciyes.edu.tr

Cite this article as: Atasever A, Babur C, Inci A, Ekebas G, Ica A. Japon Bildircinlarinda (Coturnix coturnix japonica) Deneysel Toksoplazmozis. Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 62-70.
Tablo 1. Calismada kullanilan bildircinlara etkenin verilis sekli ve
dozu

Oral Enfeksiyon Grubu (0,5 ml'sinde [10.sup.6] takizoit iceren
   inokulum) (Gruplar 10'ar bildircindan olusmaktadir)
Kontrol Grubu (I. Grup)

Parenteral Enfeksiyon Grubu (0,5 ml'sinde [10.sup.4] takizoit
 iceren inokulum) (Gruplar 10 ar bildircindan olusmaktadir)
Kontrol Grubu Intraperitonal Grubu Intramuskuler Grubu
 (III. Grup)    (IV. Grup)      (V. Grup)
Parenteral Enfeksiyon Grubu (0,5 ml'sinde [10.sup.5] takizoit
 iceren inokulum) (Gruplar 10 ar bildircindan olusmaktadir)
Kontrol Grubu Intraperitonal Grubu Intramuskuler Grubu
(VIII. Grup)    (IX. Grup)      (X. Grup)

Oral Enfeksiyon Grubu (0,5 ml'sinde [10.sup.6] takizoit iceren
   inokulum) (Gruplar 10'ar bildircindan olusmaktadir)
Enfeksiyon Grubu (II. Grup)

Parenteral Enfeksiyon Grubu (0,5 ml'sinde [10.sup.4] takizoit
 iceren inokulum) (Gruplar 10 ar bildircindan olusmaktadir)
Intravenoz Grubu Kloakal Grubu
  (VI. Grup)   (VII. Grup)
Parenteral Enfeksiyon Grubu (0,5 ml'sinde [10.sup.5] takizoit
 iceren inokulum) (Gruplar 10 ar bildircindan olusmaktadir)
Intravenoz Grubu Kloakal Grubu
  (XI. Grup)   (XII. Grup)

Tablo 2. Parenteral [10.sup.4] ve [10.sup.5] takizoit inokulumu ile
enfekte edilen parenteral gruplardan Sabin-Feldman Dye Test (SFDT) ve
Indirekt Hemaglutinasyon (IHA) ile elde edilen pozitif serolojik test
sonuclarinin oransal dagilimlari

         Parenteral Enfeksiyon Grubu
           ([10.sup5]takizoit)
            SFDT     IHA

    IV Sayi    10      8
       %     55,6     44,4
    IP Sayi    9       8
       %     52,9     47,1
    IM Sayi    10      7
       %     58,8     41,2
Toplam   Sayi    29      23
       %     55,8     44,2

         Parenteral Enfeksiyon Grubu
           ([10.sup.4]takizoit)
           SFDT     IHA

    IV Sayi    9      7
       %    56,3     43,8
    IP Sayi    9      8
       %    52,9     47,1
    IM Sayi    9      8
       %    52,9     47,1
Toplam   Sayi   27      23
       %    54,0     46,0

SFDT: Sabin-Feldman Dye Test; IHA: Indirekt Hemaglutinasyon Testi; IV:
Intravenoz; IP: intraperitoneal; IM: intramuskuler.

Tablo 3. Serumlarda serolojik yoklama ve doku numunelerinden yapilan
Bioassay calisma sonuclari

   Oral Enfeksiyon Grubu ([10.sup.6] takiozoit iceren)
    Serolojik Sonuclar       Bioassay Sonuclari
Kontrol Grubu Enfeksiyon Grubu Kontrol Grubu Enfeksiyon Grubu
No SFDT IHA  SFDT  IHA   No SFDT IHA  SFDT  IHA

 1  -   -   -    -    1  -   -   -   -
 2  -   -   -   1/160   2  -   -   -   -
 3  -   -   -    -    3  -   -   -   -
 4  -   -   -    -    4  -   -   -   -
 5  -   -   -    -    5  -   -   -   -
 6  -   -   -    -    6  -   -   -   -
 7  -   -   -    -    7  -   -   -   -
 8  -   -   -    - (*)  8  -   -   -   - (*)
 9  -   -   -    - (*)  9  -   -   -   - (*)
10  -   -   -    - (*)  10  -   -   -   - (*)

   Parenteral Enfeksiyon Grubu ([10.sup.5] takiozoit iceren)
               Serolojik Sonuclar
               Enfeksiyon Grubu
Kontrol Grubu    IV      IP      IM    Kloakal
No SFDT IHA  SFDT  IHA  SFDT IHA  SFDT  IHA  SFDT  IHA

 1  -   -  1/64   -   -  1/80  1/16 1/80  -    -
 2  -   -  1/64  1/80  1/16 1/80  1/64  -   -    -
 3  -   -  1/256  1/80  1/16 1/80  1/16 1/160  -    -
 4  -   -  1/1024 1/160 1/16  -  1/64 1/160  -    -
 5  -   -  1/256  1/160 1/16 1/80  1/16 1/80  -    -
 6  -   -  1/256  1/80  1/64 1/80  1/16  -   - (*)  - (*)
 7  -   -  1/64  1/80  1/64  -  1/16 1/160  - (*)  - (*)
 8  -   -  1/256  1/80  1/16 1/160 1/16 1/80  - (*)  - (*)
 9  -   -  1/64   -   1/16 1/80  1/16  -   - (*)  - (*)
10  -   -  1/1024 1/160 1/16 1/80  1/16 1/160  - (*)  - (*)

Parenteral Enfeksiyon Grubu ([10.sup.5] takiozoit iceren)
  Bioassay Sonuclari
       Enfeksiyon Grubu
  Kontrol
No  Grubu  IV IP IM K

 1   -   +  -  + -
 2   -   +  +  + -
 3   -   +  +  - -
 4   -   +  +  + -
 5   -   +  +  + -
 6   -   +  +  + - (*)
 7   -   +  +  + - (*)
 8   -   +  +  + - (*)
 9   -   +  +  + - (*)
10   -   +  +  - - (*)

    Parenteral Enfeksiyon Grubu ([10.sup.4] takiozoit iceren)
             Serolojik Sonuclar
             Enfeksiyon Grubu
Kontrol Grubu    IV       IP      IM     Kloakal
No SFDT IHA SFDT  IHA   SFDT IHA  SFDT IHA  SFDT  IHA

 1  -  -  1/64  1/80   -  1/80  1/16 1/80   -   -
 2  -  -  1/256  1/80   1/16 1/80  1/16 1/80   -   -
 3  -  -  1/64  1/160  1/16 1/80  1/16 1/80   -   -
 4  -  -  1/64  1/160  1/16  -   1/16 1/160  -   -
 5  -  -  1/64   -    1/16 1/80  1/64 1/160  -   -
 6  -  -  1/64   -    1/64 1/80  1/64 1/80  1/16  -
 7  -  -  1/256  1/160  1/64  -   1/16  -   1/16  -
 8  -  -  1/1024 1/80   1/16 1/160 1/16 1/80  1/16 1/80
 9  -  -  1/256  1/160  1/16 1/80  1/16 1/160  1/16 1/80
10  -  -  - (*)  - (*)  1/16 1/80  -   -   1/16 1/80

Parenteral Enfeksiyon Grubu ([10.sup.4] takiozoit iceren)
   Bioassay Sonuclari
       Enfeksiyon Grubu
  Kontrol
No  Grubu  IV   IP IM K

 1   -   +    +  + -
 2   -   +    +  + -
 3   -   +    +  + -
 4   -   +    +  + -
 5   -   +    +  + -
 6   -   +    +  + -
 7   -   +    +  + -
 8   -   +    +  + -
 9   -   +    +  + -
10   -   - (*)  -  - -

(*) Nonspesifik olum (Bakim Sartlari)

SFDT: Sabin-Feldman Dye Test; IHA: Indirekt Hemaglutinasyon Testi; IV:
intravenoz; IP: intraperitoneal; IM: intramuskuler; K: kloakal
COPYRIGHT 2017 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Ozgun Arastirma / Original Investigation
Author:Atasever, Ayhan; Babur, Cahit; Inci, Abdullah; Ekebas, Gorkem; Ica, Anil
Publication:Turkish Journal of Parasitology
Article Type:Report
Date:Jun 1, 2017
Words:5637
Previous Article:EDYTORDEN / EDITORIAL.
Next Article:Kirikkale Yoresi'nde Yetistirilen Taklaci Guvercinlerde (Columba livia domestica) Haemoproteus spp.'nin Yayginligi / Prevalence of Haemoproteus spp....
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters