Printer Friendly

Articles from Istanbul Medical Journal (September 1, 2019)

1-22 out of 22 article(s)
Title Author Type Words
A Cross-sectional Study Evaluating Childhood Autism Awareness of Residents Otorhinolaryngology Department in Istanbul/Istanbul'da Kulak Burun Bogaz Bolumu Asistanlarinin Cocukluk Cagi Otizm Farkindaliklarini Degerlendiren Kesitsel Bir Calisma. Karavus, Melda; Karaketir, Seyma Gorcin; Hidiroglu, Seyhan; Luleci, Nimet Emel; Cetinkaya, Candan Ye Report 7322
Baseline SUV Range for Liver and Blood Pool in Patients Undergoing F-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography/Computed Tomography/F-18 FDG PET/BT Cekilen Hastalarda Karaciger ve Kan Havuzu icin Bazal SUV Araligi. Parlak, Yasemin; Goksoy, Didem; Mutevelizade, Gozde; Gumuser, Gul; Sayit, Elvan 3104
Comparison of Sublingual and Nasal Applications of Dexmedetomidine Premedication in Pediatric Patients/Cocuk Hastalar icin Sublingual ve Nazal Deksmedetomidinin Premedikasyonun Karsilastirilmasi. Kilinc, Leyla; Hanci, Ayse; Turk, Hacer Sebnem 3338
Delayed Surgical Resection After Long-course Neoadjuvant Chemoradiotherapy in Rectal Cancer: Single Center Experience/Rektum Kanserinde Uzun Sureli Neoadjuvan Kemoradyoterapi Sonrasi Gecikmis Cerrahi Rezeksiyon: Tek Merkez Deneyimi. Mermut, Ozlem; Inanc, Berrin; Arslan, Esra; Bektas, Hasan; Dursun, Nevra; Yardimci, Aytul Hande 4541
Diagnostic Value of Hematological Parameters in Pelvic Inflammatory Disease/Pelvik Enflamatuvar Hastalikta Hematolojik Parametrelerin Tanisal Degeri. Aliyeva, Sevinj; Kaya, Serdar; Soyman, Zeynep; Ateser, Guler; Bacanakgil, Haluk; Boran, Birtan 2611
Elastofibroma Dorsi: Positron Emission Tomography/Computed Tomography Perspective/Elastofibroma Dorsi, Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarli Tomografi Perspektifi. Aksoy, Tamer Clinical report 3015
Evaluation of the Patients with Abnormal Uterine Bleeding Based on PALM-COEIN Classification/Anormal Uterin Kanama ile Basvuran Kadinlarin PALM-COEIN Klasifikasyonuna gore Degerlendirilmesi. Oruc, Nihan Ilhan; Celik, Hale Goksever; Gunduz, Nermin; Yildirim, Gokhan Clinical report 3707
Investigation of Neutrophil-to-lymphocyte Ratio as a Biomarker to Evaluate Systemic Inflammation in Clinical Otosclerosis/Klinik Otosklerozda Sistemik Enflamasyonu Degerlendirmek icin Biyobelirtec Olarak Notrofil Lenfosit Oraninin Arastirilmasi. Tansuker, Hasan Deniz; Ozyilmaz, Cemal; Cengiz, Abdurrahman Bugra; Oktay, Mehmet Faruk Clinical report 2662
MTHFR C677T and A1298C Gene Polymorphisms in Human Kidney Cancer Tissues/Insan Bobrek Kanseri Dokularinda MTHFR C677T ve A1298C Gen Polimorfizmleri. Pence, Halime Hanim; Caykara, Burcu; Alsaadoni, Hani; Otunctemur, Alper; Pence, Sadrettin 4214
Neonatal Morbidity in Macrosomic Infants/Makrozomik Bebeklerde Neonatal Morbidite. Guney, Asuman; Arman, Didem; Comert, Serdar 3695
Preliminary Outcomes of Hip Arthroscopy in the Treatment of Femoroacetabular Impingement with Early Stage Osteoarthritis/Femoroasetabular Sikisma Sendromunun Eslik Ettigi Erken Evre Kalca Artrozunda Artroskopik Tedavinin Erken Donem Sonuclari. Gurpinar, Tahsin; Ozturkmen, Yusuf Clinical report 3017
Prevalence and Clinical Importance of Coronary Artery Ectasia: Tertiary Center Experience/Ektazik Koroner Arter Prevalansi ve Klinik Onemi: Tersiyer Merkez Deneyimi. Gurdal, Ahmet; Sigirci, Serhat; Kilickesmez, Kadriye Orta 2704
Pyogenic Granuloma: Retrospective Analysis of Eleven Cases with Literature Data/Piyojenik Granulom: On-bir Olgunun Literatur Verileri Esliginde Retrospektif Analizi. Hamit, Bahtiyar; Bilici, Suat; Yigit, Ozgur; Bozkurt, Erol Rustu 2739
Reliability of 2D Magnetic Resonance Imaging Texture Analysis in Cerebral Gliomas: Influence of Slice Selection Bias on Reproducibility of Radiomic Features/Serebral Gliomlardaki Iki Boyutlu Manyetik Rezonans Goruntuleme Yapisal Analizinin Guvenilirligi: Kesit Seciminin Radyomik Ozelliklerin Yeniden Uretilebilirligine Etkisi. Kocak, Burak 3212
Retrospective Evaluation of Corrosive Substance Ingestion: Single Center Experience/Koroziv Madde Alimlarinin Retrospektif Degerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. Akkuzu, Mustafa Zanyar; Sezgin, Orhan; Ozdogan, Osman; Yaras, Serkan; Ucbilek, Enver; Ates, Fehmi; A 2842
The Effect of Oral Isotretinoin on Bone Healing in Rabbit Rhinoplasty Model: An Experimental Study/Oral Isotretinoinin Tavsan Rinoplasti Modelinde Kemik Iyilesmesine Etkisi: Deneysel Calisma. Ogreden, Sahin; Tansuker, Hasan Deniz; Emre, Funda 2000
The Effect of Transarterial Y-90 Microsphere Treatment on Biochemical Parameters in Liver Tumors/Karaciger Tumorlerinde Transarteriyel Y-90 Mikrokure Tedavisinin Biyokimyasal Parametreler Uzerine Etkisi. Yilmaz, Burcak; Gundogan, Cihan 3454
The Importance of Arcuate Foramen, A Variation of the Atlas: A Microsurgical Cadaveric Study and Review of the Literature/Atlasin Varyasyonu Arkuat Foramenin Onemi: Bir Mikrosirurjikal Kadavra Calismasi ve Literaturun Gozden Gecirilmesi. Keser, Nese; Cikla, Ulas; Ozaydin, Burak; Baskaya, Mustafa 2419
The Relationship between Coronary Thrombus Burden and Monocyte to High-Density Lipoprotein Cholesterol Ratio in Patients with Acute Non-ST Elevation Myocardial Infarction/Non-ST Eleve Miyokard Infarklarda Koroner Trombus Yuku ile Monosit Yuksek Dansiteli Lipoprotein Kolesterol Orani Iliskisi. Durmus, Gunduz 2856
The Role of Magnetic Resonance Imaging in the Differential Diagnosis of Giant Rectal and Perirectal Masses/Dev Rektal ve Perirektal Kitlelerin Ayirici Tanisinda Manyetik Rezonans Goruntulemenin Rolu. Kulali, Fatma; Duzgun, Ozgul 3542
Time to Terminate Vacuum-assisted Closure and Convert to Primary Abdominal Closure in Intra-abdominal Sepsis/Intra-abdominal Sepsiste Vakum-yardimli Kapama Sonlandirma ve Primer Abdominal Kapamaya Donusturme Zamani. Cikot, Murat; Gemici, Eyup; Sahbaz, Nuri Alper 2952
Validity and Reliability of the Turkish Version of "Nijmegen-Gender Awareness in Medicine scale"/"Nijmegen-tipta Cinsiyet Farkindaligi olcegi" Turkce Gecerlik ve Guvenirlik Calismasi. Seyfeli, Mevlude Yasemin Aksehirli; Baykan, Zeynep; Nacar, Melis; Safak, Elif Deniz; Cetinkaya, Fevz 3964

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |