Printer Friendly

Istanbul Kutuphanelerindeki Eski Harfli Turkce Kadin Dergileri Bibliyografyasi Uzerine.

Toska, Zehra; Cakir, Serpil; Gencturk, Tulay; Yilmaz, Sevim; Kurc, Selmin; Art, Gokcen; Demirdirek, Aynur (hzl.), Istanbul Kutuphanelerindeki Eski Harfli Turkce Kadin Dergileri Bibliyografyasi, Metis Yayinlari ve Kadin Eserleri Kutuphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfi, Istanbul, 1993, xx+390 s. ISBN. 975-342-023-4.

Eserde 1869'da cikan ilk kadin dergisi Terakki'den 1927'e kadar yayimlanmis 39 kadin dergisine yer verilmistir. Kitapta yer alan dicker dergilerin isimleri ise soyledir: Aile, Alem-i Nisvan, Asar-i Nisvan, Ayine, Bilgi Yurdu Isigi, Calikusu, Demet, Diyane, Erkekler Dunyasi, Ev Hocasi, Firuze, Genc Kadin (1334), Genc Kadin (1335), Hanim, Hanimlar, Hanimlar Alemi, Hanimlara Mahsus Gazete, Hanimlara Mahsus Malumat, Inci/Yeni Inci, Insaniyet, Kadin (Istanbul), Kadin (Selanik), Kadinlar Alemi, Kadinlar Dunyasi, Kadinlik/Kadinlik Duygusu, Kadinlik Hayati, Kadin Yolu/Turk Kadin Yolu, Mahasin, Musavver Kadin, Muruvvet, Parca Bohcasi, Seyyale, Siyanet, Sus, Sukufezar, Turk Kadini, Vakit Yahut Murebbi-i Muhadderat. Calisma Istanbul kutuphanelerinde mevcut olan dergilerle sinirlidir. Kitap, bu dergilerin her sayisinda yer alan yazilarin ve varsa yazarlarinin isimlerinden olusan listeler seklinde hazirlanmistir. Her derginin birinci sayisinin ilk sayfasinin bir kopyasi da kitapta gorsel malzeme olarak yer almaktadir. Kitabin diger bir onemi, her derginin basligi altinda bu derginin hangi kutuphanelerde hangi sayilarinin bulunabilecegi hakkinda da bilgi veriyor olmasidir.

Istanbul Kutuphanelerindeki Eski Harfli Turkce Kadin Dergileri Bibliyografyasi, arastirmacilar icin onemli bir basvuru kitabi ozelligi tasimaktadir. Cunku Turkiye'de ne yazik ki ozellikle sureli yayinlari bir yerde ve toplu olarak bulmak mumkun degildir. Yasanan savas yillari, imkansizliklar ve basili malzemeyi muhafaza etme anlayisinin cok gec gelismesi sadece sureli yayinlarin degil kitaplarin bile bulunmasini zorlastirmaktadir. Neredeyse butun ulke sathina yayilmis durumda bulunan sureli yayinlar, ayrica tamamlanamayan koleksiyonlarla da bu imkansizliklar tablosunu daha da vahim hale getirmektedir. Buna Turkiye kutuphanelerinin son derece zor kosullar altinda hizmet verdiklerini ve teknolojik imkanlardan henuz faydalanamadiklarini da eklersek Istanbul Kutuphanelerindeki Eski Harfli Turkce Kadin Dergileri Bibliyografyasi'nin onemi daha da, belirginlesir. Bibliyografya bu haliyle, sadece Istanbul disinda degil Istanbul da yasayan arastirmacinin da daginik koleksiyonlar pesinde zaman harcamasini engelleyerek bini kolaylastirmaktadir.

Bizce bu bibliyografyanin bir diger onemi yasanan asirlar icerisinde kucumsenen kadin yazarlar ve onlarin yazilariyla ilgili bir dokumu de ortaya cikarmasidir. Boylece aydinlanma cagi icerisinde ve sosyal meseleler karsisinda kadinlarin aldiklari yer ve ustlendikleri roller de acikca gorulmektedir. Bu Turk kulturune hic de kucumsenemeyecek sayida kadin yazarin katkilarda bulundugunu ispatlamaktadir. Bugun adi unutulmus, eserlerinden artik edilmez olmus bir cok kadin yazarin imzasi bu bibliyografya sayesinde tekrar dikkatlere sunulmustur. Herhangi bir kadin yazarin kadin dergilerindeki yazma seruvenini takip yine bu calisma sayesinde kolaylasmis ve yeni bir disiplin olarak ortaya olan kadin arastirmalari alaninda calisanlara bolca malzeme verilmistir.

Sahika Karaca

Sosyal Bilimler Enstitusu

Turk Dili ve Edebiyati Bolumu

Fen ve Edebiyat Fakultesi

Erciyes Universitesi.
COPYRIGHT 2003 Eastern Mediterranean University
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2003 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Karaca, Sahika
Publication:Kadin/Woman 2000
Date:Dec 1, 2003
Words:427
Previous Article:Durakbasa, Ayse, Halide Edib Turk Modernlesmesi ve Feminizm.
Next Article:Argunsah, Hulya, Bir Cumhuriyet Kadini Sukufe Nihal, Akcag Yay.


Related Articles
Afet inan Onculugunde Kurulan Kadinin Sosyal Hayatini Arastirma ve inceleme Dernegi (KASHAID)'nin Kadin Konulu Yayinlari. (Kitap Tanitimi/Book...
Kibris Turkieri Bibliyografyasi / A Bibliography of Turkish Cypriots, Proje sorumlusu. (Kitap Tanitimi/Book Reviews).
The National Archive at Girne--II.
Dostoglu, Neslihan Turkun; Erkaslan, Ozlem. Erdogdu; Ozguren, Yekta & Kayasu, Serap, Mimarlik ve Kadin Kimligi.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters