Printer Friendly

Is generating normalization data in three-dimensional gait analysis of different age groups a necessity?/ Farkli yas gruplarinda uc boyutlu yurume analizi normalizasyon verileri olusturmak gerekli midir?

Noromuskuler hastaligi olan bireylerin degerlendirilmesinde gorsel yurume analizi tum dunyada cok eski yillardan beri yaygin olarak kullanilmaktadir. 1990'li yillardan itibaren hizla gelisen uc boyutlu yurume analizi degerlendirme ve tedavi karar sureclerinde kullanilmaya baslanmistir. Bu yontemle noromuskuler hastaligi bulunan cocuklarin yuruyus ozellikleri hakkinda hem daha oznel veriler elde edilebilmekte hem de hareket bozuklugu yaratan birincil ve kompansatuar ikincil patolojiler saptanabilmektedir. Bir yuruyusun patolojik oldugunu saptayabilmek icin saglikli bireylerden alinan normalizasyon verileri gerekmektedir. [1]

Uc boyutlu yurume analizi bilgilerimize gore eklem kinematikleri, ilgili eklemlerdeki uc farkli planda acisal degisiklikleri; eklem kinetikleri ise ilgili eklemlerdeki moment ve guc degisiklikleri hakkinda bilgi verir. Bu eklemlerdeki hangi kasin daha baskin oldugunu, moment grafikleri ve amplitudu ile; kaslarin guc uretimi mi yoksa guc absorbsiyonu mu yaptigini ise guc grafikleri ve amplitudu ile gorebiliriz. [2-4]

Sut cocuklarinin alti aylik iken oturmaya, dokuz aylik iken emeklemeye, bir yasinda destekli yurumeye, 15 aylik iken desteksiz yurumeye basladigi bilinmektedir. Bagimsiz yurumeye ilk baslayan cocuk genis adimla, diz ve kalca hiperf leksiyonda yurumektedir. Yas ilerledikce adim genisligi daralir, adim uzunlugu ve yurume hizi artar ve bes yasinda yurume yetenegi tamamlanir. [5,6] Fakat bu donemde cocugun yurume sekli ayni gun icinde bile degiskenlik gosterebilmektedir. Yurumenin degiskenlik gostermedigi ve eriskin doneme gectigi yas sekiz yastir. [2] Sekiz yasindan sonra yurumenin maturasyonu tamamlanmis olsa bile kas-iskelet sistemi gelisimi (bacak uzunlugu) devam ettigi icin adim genisligi, dakikadaki adim sayisi degiskenlik gosterir.

Calismamizda yurumede yasla beraber olusan bu degisiklikleri dikkate alarak birbirine yakin uc farkli yas grubunda zaman-mesafe, kinematik ve kinetik degiskenler arasi farklari incelemeyi ve farkli yas gruplarinda uc boyutlu yurume analizi normalizasyon verileri olusturmanin gerekliligini gostermeyi amacladik.

HASTALAR VE YONTEMLER

Calisma Metin Sabanci Baltalimani Kemik Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi Yurume Analizi Laboratuvarinda tek merkezli olarak yapildi. Calismada tabakali rastgele ornekleme yontemi kullanildi. Subat 2013 - Kasim 2013 tarihleri arasinda hastanemiz polikliniklerine basvuran, yurume bozukluguna neden olacak herhangi bir hastaligi olmayan ve yaslari 5-21 arasi degisen, saglikli bireyler yapilacak olan bu calisma hakkinda bilgilendirildi. Calismaya katilmayi kabul eden gonullu bireylerin yurume analizi yapildi ve sonuclar degerlendirildi. Calismaya katilan cocuklarin ailelerinden, yetiskinlerin ise kendisinden yazili onamlari alindi. Veriler retrospektif olarak degerlendirildi ve bireyler uc gruba ayrildi. Grup 1'de 5-8 yas arasi 19 birey, grup 2'de 9-13 yas arasi 21 birey ve grup 3'te 14-21 yas arasi 19 birey yer aldi. Istatistiksel degerlendirme tamamlandiktan sonra veriler uzerinden standart etki buyuklugu hesaplandi. Yuzde bes hata payi, %80 guc ile standart etki buyuklugu 1.00 olacak sekilde her grup icin 16 olgunun yeterli olacagi dusunuldu. Bu degerlendirme sonrasinda calismanin yayinlanmasi planlandi.

Yurume analizinden once calismaya dahil edilen her bireyin antropometrik olcumlerden boy ve alt ekstremite uzunlugu olculdu.

Yurume analizi bireylere Vicon Bonita Sistemi (Oxford Metrics Ltd., Oxford, England) ile uygulandi. Analiz icin sekiz adet 100 Hz infrared kamera ve iki adet Bertec kuvvet platform (Bertec Corp. Columbus, OH, USA) kullanildi. Bireylerin belirli anatomik noktalarina 34 adet retroref lektif belirtec modifiye Helen Hayes modeline gore yerlestirildi. [7-9]

Bireylerden 9 m yurume yolunda ciplak ayakla gunluk hayattaki yurume paterni ve hiziyla yurumeleri istendi. Alinan yurume kayitlari Vicon Nexus 1.8.2 versiyon (Vicon Motion Systems, Ltd., Oxford, UK) programinda islemden gecirildi. Daha sonra Polygon 4.0.1 yazilimi (Vicon Motion Systems, Ltd., Oxford, UK) ile zaman-mesafe parametreleri ile kinematik ve kinetik grafikler elde edildi. Tum olcumler tek bir arastirmaci tarafindan yapildi.

Bireylerin her iki ayaginin sirasiyla kuvvet platformuna tam bastigi yurume sikluslari saglikli veri olarak kabul edildi. Bu sekilde sag ve sol alt ekstremitenin ayri ayri yurume sikluslari cikarilarak bireylerden 2-6 arasi yurume siklusu elde edildi. Daha sonra her bireyden elde edilen sikluslarin ortalamalari alindi. Bu sekilde her bir bireyin ortalama bir yurume siklusu olusturuldu ve bu sikluslar istatistiksel olarak degerlendirildi.

Uc gruptaki bireylerin zaman-mesafe degiskenlerinden; adim genisligi, cift adim uzunlugu, cift adim zamani, dakikadaki adim sayisi ve yurume hizlari degerlendirmeye alindi. Gruplar arasinda anlamli fark olup olmadigi degerlendirildi. Boy ve bacak uzunlugu ile zaman-mesafe degiskenleri arasindaki iliskiye bakildi.

Degerlendirme icin secilen kinematik ve kinetik degiskenler yurumenin fazlari dikkate alinarak belirlendi. Tum eklemlerin ilk temas, basma ortasi, basma sonu ve salinim fazlarindaki; kalca f leksiyon/ekstansiyon, kalca abduksiyon/adduksiyon, diz f leksiyon/ekstansiyon, ayak bilegi dorsi/plantar f leksiyon degerleri calismaya dahil edildi. Eklemlerin (dorsi) f leksiyon ve adduksiyon degerleri pozitif, ekstansiyon (plantar f leksiyon) ve abduksiyon degerleri negatif degerlerdir. Yercekimi ve eylemsizlik kuvvetlerinin olusturdugu momente karsi gelisen eklem momentleri net momentlerdir (belli bir eklemde ve belli bir duzlemdeki internal momentlerin ortalamasi). Ekstansor ve abduktor moment degerleri pozitif, f leksor ve adduktor moment degerleri negatiftir. Her bireyden alinan 28 kinetik ve kinematik degisken (Sekil 1, Tablo 1) incelendi. Her bir degisken icin gruplar arasinda anlamli fark olup olmadigi degerlendirildi.

Istatistiksel analiz

Verilerin tanimlayici istatistiklerinde ortalama, standart sapma, medyan, en dusuk ve en yuksek degerleri kullanildi. Degiskenlerin dagilimi KolmogorovSimirnov testi ile kontrol edildi. Dagilimi normal olan verilerin (kinematik ve kinetik veriler) analizinde uc grup arasinda tek yonlu varyans analizi (ANOVA) kullanildi. Anlamli p degeri (p<0.05) bulunan veriler icin degiskenlerin homojenitesine bakildi. Bu verilerin Posthoc analizinde; veriler eger homojen ise Tukey testi, homojen degilse Tamhane testi yapilarak ikili gruplar arasindaki anlamli degisiklikler saptandi. Kolmogorov-Simirnov testine gore dagilimi normal olmayan verilerin analizinde ise Kruskal-Wallis testi kullanildi. Anlamli p degeri (p<0.05) bulunan veriler icin Mann-Withney U testi yapilarak ikili gruplar arasindaki anlamli degisiklikler saptandi. Gruplar arasi karsilastirma yapilirken p degerleri Bonferoni duzeltmesi yapilarak yorumlandi. Ayrica bireylerin boy ve bacak uzunluklari ile zaman-mesafe parametreleri arasindaki iliskiye; verilerin dagiliminin normal olmamasi nedeniyle Spearman korelasyon testi ile bakildi. Analizlerde IBM SPSS 20.0 versiyon (IBM Corporation, Armonk, NY. USA) yazilim programi kullanildi.

BULGULAR

Zaman mesafe degiskenleri

Yurume hizi disindaki tum zaman-mesafe degiskenlerinde gruplar arasinda anlamli derecede fark saptandi (Tablo 2). Boy ve bacak uzunluklari ile cift adim zamani, cift adim uzunlugu ve adim genisligi arasinda orta derecede, dakikadaki adim sayisi arasinda orta derecede ve ters orantili iliski saptandi. Yurume hizi ile boy ve bacak uzunluklari arasinda ise iliski saptanmadi (Tablo 3, Sekil 2).

Kinematik ve kinetik

Kinematik ve kinetik degiskenler icin ortalama, minimum, maksimum, medyan ve standart sapma degerlerini iceren tanimlayici istatistikler ile uc grup arasinda yapilan tek yonlu ANOVA testi ve Kruskal-Wallis testi sonuclari Tablo 4'te verilmistir. Anlamli p degeri p<0.05 olarak verilmistir ve tabloda koyu olarak belirtilmistir.

Kalca: Kalcada sagital planda; her uc gruptaki bireylerin ilk temasi benzer kalca f leksiyonu ile yaptiklari gozlendi [gruplarda topuk vurusundaki maksimum kalca f leksiyonu (H1) degeri sirasiyla 32[degrees], 30[degrees], 28[degrees]]. Kalcada bu fazdan sonra f leksiyonun gittikce azaldigi ve ekstansiyona gittigi saptandi. Kalcadaki bu ekstansiyona gidis sirasinda ekstansor moment olustugu [gruplarda sirasiyla maksimum kalca ekstansor momenti (Hm1)= 0.7 Nm/kg, 0.7 Nm/kg, 0.9 Nm/kg] ve kalcada guc uretimi gerceklestigi (gruplarda sirasiyla kalcadaki ilk guc olusumu (Hp1)= 0.7 W/kg, 0.9 W/kg, 0.7 W/kg) gozlendi. Bu fazdaki moment ve guc olusumu degerleri gruplar arasinda anlamli fark gostermedi. Basma ortasi fazinda net eklem momentinin her uc grupta da ekstansiyondan f leksiyona gecis yaptigi [gruplarda sirasiyla maksimum kalca f leksor momenti (Hm2)= -0.9 Nm/kg, -0.8 Nm/kg, -0.7 Nm/kg] gozlendi. Tam bu asamada guc absorbsiyonu (Hp2) olustu. Guc absorbsiyonu 14-21 yas grubunda diger gruplardan anlamli olarak daha fazla bulundu (Tamhane testi; grup 1-2 arasi p=0.385, grup 1-3 arasi p=0.033, grup 2-3 arasi p=0.002). Basma sonu fazindaki maksimum kalca ekstansiyonlari (H2) degerlendirildiginde istatistiksel olarak anlamli olmasa da (p=0.108) moment verileriyle uyumlu olarak 5-8 yas grubundaki bireylerin diger iki gruptan daha fazla ekstansiyon yaptigi saptandi (gruplarda H2 degeri sirasiyla -12[degrees], -10[degrees], -8[degrees]). Her uc gruptaki bireylerin salinim fazindaki aktif kalca f leksiyonuna (H3) basma sonu fazinda basladigi ve salinim ortasi fazda tepe kalca f leksiyonuna ulastiklari ve gruplar arasinda fark olmadigi (p=0.858) saptandi. Aktif kalca f leksiyonu esnasinda kalcada olusan guc uretimi (Hp3) degerlendirildiginde gruplar arasinda anlamli fark olmadigi (p=0.774) saptandi. Frontal planda ise basma fazinda 14-21 yas grubunda kalca adduksiyonu (H4) diger iki gruba oranla anlamli olarak daha az (tamhane testi; grup 1-2 arasi p=0.093, grup 1-3 arasi p=0.035, grup 2-3 arasi p=0.002) saptandi, salinim fazindaki abduksiyon (H5) degerlerinde ise gruplar arasi anlamli fark saptanmadi (gruplarda H5 degeri sirasiyla -2[degrees], -4[degrees], -4[degrees]). Ikinci kalca abduktor momenti (Hm4) abduksiyon momentleri acisindan 5-8 yas grubu bireylerin diger gruplardaki bireylere kiyasla anlamli derecede (p=0.007) dusuk aplitutte momente sahip olduklari (Tukey testi; grup 1-2 arasi p=0.0001, grup 1-3 arasi p=0.0001, grup 2-3 arasi p=0.540) saptandi.

Diz: Sagital planda; ilk temasta 5-8 yas arasindaki bireylerin diger gruplardaki bireylerden anlamli derecede (p=0.0001) daha fazla diz f leksiyonu (gruplarin topuk vurusundaki maksimum diz f leksiyonu (K1) ortalama degerleri sirasiyla 17[degrees], 12[degrees], 9[degrees]) ile yuruyuse basladigi (tamhane testi; grup 1-2 arasi p=0.006, grup 1-3 arasi p=0.0001, grup 2-3 arasi p=0.146) saptandi. Yuklenmenin kabulu ile beraber diz f leksiyonunun bir miktar arttigi gozlendi. Bu asamada dizde guc absorbsiyonu (Kp1) oldugu ve gruplar arasinda anlamli fark olmadigi saptandi (p=0.336). Yuklenmenin kabulu fazinda f leksiyondaki dizin kollapsini engelleyen ekstansor momentin (Km1) olustugu fakat gruplar arasinda anlamli fark olmadigi gozlendi (p=0.072). Basma ortasi fazinda dizin ekstansiyona (K2) geldigi ve bu fazda 14-21 yas arasi gruptaki bireylerin diger gruplara gore anlamli derecede (p=0.026) daha fazla diz ekstansiyonu (gruplarin K2 ortalama degerleri sirasiyla 3[degrees], 2[degrees], -0.3[degrees]) yaptigi (Tukey testi; grup 1-2 arasi p=0.743, grup 1-3 arasi p=0.026, grup 2-3 arasi p=0.003) saptandi. Bu fazdaki maksimum diz f leksor momentinde (Km2) grup 2 ile 3 arasinda anlamli fark olmasa da bu iki grupta da grup 1'den anlamli derecede yuksek oldugu gozlendi (Tukey testi; grup 1-2 arasi p=0.005, grup 1-3 arasi p=0.016, grup 2-3 arasi p=0.905). Bu faz sirasinda dizdeki guc uretimi (Kp2) guc uretimi degerleri uc grup arasinda anlamli fark gostermedi (p=0.053). Salinim oncesi fazda her uc grupta da dizin tekrar f leksiyona gittigi, ekstansor momentten f leksor momente dogru bir gecis oldugu gozlendi. Ilk salinim fazindaki tepe diz f leksiyonu (K3) 5-8 yas arasi grupta diger gruplardan anlamli (p=0.0001) derecede yuksek oldugu (tamhane testi; grup 1-2 arasi p=0.0001, grup 1-3 arasi p=0.0001, grup 2-3 arasi p=0.006) saptandi. Ayni fazda moment (Km3) ve guc dizdeki ikinci guc absorbsiyonu (Kp3) degerleri arasinda anlamli fark gozlenmedi.

Ayak bilegi: Sagital planda ayak bilegi birinci yuvarlanmasi sirasindaki plantar f leksiyon (A1) istatistiksel olarak anlamli bulunmasa da (p=0.257) 14-21 yas grubunda, diger iki gruba kiyasla daha yuksek (gruplarda A1 degeri sirasiyla, -2[degrees], -3[degrees], -5[degrees]) bulundu. Basma sonu fazindaki dorsif leksiyon (A2) ile salinim oncesi fazindaki plantar f leksiyon (A3) degerleri arasinda gruplar arasinda anlamli fark saptanmadi. Maksimum ayak bilegi dorsif leksor momentte (Am1) ve guc (Ap1) degerlerinde gruplar arasinda anlamli fark saptanmadi. Basma sonu fazindaki plantar f leksor moment degeri (Am2) 5-8 yas arasi grupta diger gruplardan anlamli derecede dusuk bulundu (Tukey testi; grup 1-2 arasi p=0.005, grup 1-3 arasi p=0.0001 grup 2-3 arasi p=0.013). Basma sonu fazinda gruplar arasinda guc olusumu (Ap2) acisindan anlamli fark bulunmadi (p=0.991).

TARTISMA

Yas ile yurume seklinin degistigi bilinmektedir. [5,6] Yurume sirasindaki degisiklikleri ve patolojileri anlayabilmek icin normal yurumeyi anlayabilmemiz gereklidir. [2,3] Bunun icin de normal yurumeye ait verileri; kinetik, kinematik, zaman-mesafe parametrelerini -gunumuzde kullanimi giderek artan bilgisayarli uc boyutlu yurume analizi ile- elde etmemiz ve verileri yorumlamamiz gerekmektedir. Verilerimizin; kas-iskelet sisteminin maturasyonu ile birlikte zaman-mesafe parametrelerinin nasil degistigini gostermesi, kinematik ve kinetik degiskenlerin yaslara gore nasil farklilik gosterdigini ortaya koymasi nedeniyle degerli oldugunu dusunuyoruz. Verilerimiz; literaturle uyumlu olarak [2,5,6,9] boy ve alt ekstremite uzunlugu arttikca cift adim zamani, cift adim uzunlugu ve adim genisliginin arttigini, dakikadaki adim sayisinin ise azaldigini gostermistir.

Ounpuu ve ark. [1] 5-16 yas grubunda yaptiklari calismalarinda bu yas grubu ile yetiskin grup bireylerin kinetik ve kinematik verilerinin benzer oldugunu ve yasla beraber onemli bir degisim gostermedigini belirtmislerdir. Oeffinger ve ark. [10] dort yas ve uzerinde sagital planda ayak bilegi eksternal dorsif leksor momentin amplitudunun arttigini bildirmislerdir. Buna ek olarak ilerleyen yasla birlikte ayak bilegi guc grafiklerinde absorbsiyon bolumunde (Ap1) azalma, guc uretimi bolumunde (Ap2) artma gozlendigini, yine ilerleyen yasla birlikte kalca hareketi sirasindaki hem baslangictaki kalca ekstansor guc uretimi (Hp1) hem de ilk salinim fazindaki kalca f leksor guc uretiminin (Hp3) azaldigini bildirmislerdir. Bu durumu cocuklarin guc uretiminde yetiskinlere gore kalca f leksor ve ekstansorlerini, ayak bilegi plantar f leksorlerine gore daha fazla kullandiklari yonunde yorumlamislardir. Chester ve ark. [11] dort farkli yas grubunda yaptiklari calismada kinetik verileri degerlendirmis ve ayak bilegi plantar f leksor momentin (Am2) yasla beraber arttigini, diz ekstansor ve f leksor momentlerinin ise 9-13 yas grubunda 3-6 yas grubuna kiyasla daha yuksek bulundugunu bildirmislerdir. Ayrica daha yasli grupta kalca ekstansor momentinin diger gruplara kiyasla daha az ve kalca abduktor momentinin ise daha fazla oldugunu saptamislardir. Bu calismalarin ortak yani sadece kinetik parametreleri karsilastirmis olmalaridir. Bizim calismamiz ise kinetik, kinematik ve zaman-mesafe parametrelerinin karsilastirmasini icermektedir.

Bu baglamda bizim calismamizda gruplar arasi en onemli farklilik dizin sagital plan kinematik degerleridir. Diger yas gruplarindan farkli olarak 5-8 yas grubundaki bireylerin ilk temasi artmis diz f leksiyonu (K1) ile yaptiklari, basma ortasi fazinda diz ekstansiyonunun (K2) daha az oldugu ve ilk salinim fazinda tepe diz f leksiyonunun (K3) yuksek oldugu saptanmistir ve tum bu degerler istatistiksel olarak anlamli bulunmustur. Normal bir yuruyuste ilk temasta dizin tam ekstansiyonda ya da 5[degrees]'lik f leksiyonda olmasi gerekmektedir. [2-4] Ilk temasta dizin tam ekstansiyonda olmasi bireyin dizini kilitleyebildiginin belirtisidir ve bu da bireyin daha stabil bir yurume paternine sahip oldugunu gosterir. Bizim verilerimiz 5-8 yas arasi cocuklarin yurume dongusu boyunca artmis diz f leksiyonu ile yurudugunu gostermektedir. Bu durumun yurume esnasinda diz stabilitesini azalttigini ve bu yas grubundaki bireylerin gun icinde degisik yurume paternleri gostermelerine neden oldugunu dusunmekteyiz. Ayni zamanda calismamizda yurumenin builk fazinda da 5-8 yas grubunda ayak bilegi plantar f leksiyonu (A1) degerlerinin diger gruplardan daha dusuk oldugu saptandi. Ayak bileginin kinetik degerlerine baktigimizda ise salinim oncesi evrede olusan plantar f leksor momentinin (Am2) 5-8 yas grubunda Chester ve ark.nin [11] calismasina benzer sekilde anlamli derecede dusuk oldugu goruldu. Ayak bilegindeki bu kinetik ve kinematik bulgularin 5-8 yas grubundaki bireylerin diz f leksiyonda yuruyusunu kanitlar niteliktedir. Bir baska deyisle diz ve ayak bilegindeki bu yurume paternini; yurumenin ilk fazinda yer tepkime kuvvet vektorunun ayak bileginin onunden, dizin ise arkasindan gecmekte oldugu ve bunun da ayak bileginin dorsif leksiyonuna ve dizin f leksiyonuna neden oldugu yonunde yorumladik. Bizim calismamizda ayak bilegi guc grafiklerinde absorbsiyon bolumunde (Ap1), ayak bilegi guc uretimi bolumu (Ap2) ile basma fazindaki kalca ekstansor guc uretimi (Hp1) ve ilk salinim fazindaki kalca f leksor guc uretiminde (Hp3); Oeffinger ve ark.nin [10] calismasindan farkli olarak gruplar arasinda farklilik saptanmadi. Bu farkliliklarin kullanilan guc platformu sistemlerinin farkli olmasina bagliyoruz.

Sonuc olarak, bu calisma yasla birlikte degisen boy ve bacak uzunluguna bagli olarak zaman-mesafe parametrelerinin degistigini, kinematik parametrelerde de ozellikle dizde yasla birlikte f leksiyon derecesinin azalarak daha stabil bir yuruyuse gecildigini gostermistir. Yurumedeki yasa bagli degisikliklerin tanimlanmasi, cocuklarda buyume ve gelismenin normal bir parcasi olarak ortaya cikan ve cocuklarin yurume analizi icin normal sayilacak ancak yetiskinlerin yurume analizi verilerinde gordugumuz zaman patolojik olarak degerlendirdigimiz parametreleri, yanlis degerlendirmemizi engelleyecektir. Bu bilgiler isiginda yurumenin karmasikligi, yasa bagimli degerlendirme yaklasimi sergilememizi ve yasa bagli normalizasyon verileri olusturmamizi gerekli kilar.

DOI: 10.5606/tftrd.2016.39018

Cikar cakismasi beyani

Yazarlar bu yazinin hazirlanmasi ve yayinlanmasi asamasinda herhangi bir cikar cakismasi olmadigini beyan etmislerdir.

Finansman

Yazarlar bu yazinin arastirma ve yazarlik surecinde herhangi bir finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

KAYNAKLAR

[1.] Ounpuu S, Gage JR, Davis RB. Three-dimensional lower extremity joint kinetics in normal pediatric gait. J Pediatr Orthop 1991;11:341-9.

[2.] Gage JR. The identification and treatment of gait problems in cerebral palsy. 2nd ed. London: Mac Keith Press; 2009.

[3.] Miller F. Cerebral Palsy. 1st ed. New York: Springer; 2005.

[4.] Pery J. Gait Analysis Normal and Pathological Function. 2nd ed. California: Slack Inc.; 2009.

[5.] Sutherland DH, Olshen R, Cooper L, Woo SL. The Development Mature Gait. Gait & Posture 1997;6:163-70.

[6.] Cupp T, Oeffinger D, Tylkowski C, Augsburger S. Age-related kinetic changes in normal pediatrics. J Pediatr Orthop 1999;19:475-8.

[7.] Hallemans A, De Clercq D, Otten B, Aerts P. 3D joint dynamics of walking in toddlers A cross-sectional study spanning the first rapid development phase of walking. Gait Posture 2005;22:107-18.

[8.] Davis RB, Ounpuu S, Tyburski D, Gage JR. A gait analysis data collection and reduction technique. Hum Mov Sci 1991;10:575-87.

[9.] Kadaba MP, Ramakrishnan HK, Wootten ME. Measurement of lower extremity kinematics during level walking. J Orthop Res 1990;8:383-92.

[10.] Oeffinger DJ, Augsburger S, Cupp T. Pediatric kinetics. Age related changes in able-bodied populations. Gait Post 1997;5:155-6.

[11.] Chester VL, Wrigley AT. The identification of age-related differences in kinetic gait parameters using principal component analysis. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2008;23:212-20.

Kubilay Beng, (1) Sebahat Aydil, (2) Osman Lapcin, (1) Pinar Ozkan, (2) Yasin Sahin, (1) Yavuz Selim Kabukcuoglu (1)

(1) Metin Sabanci Baltalimani Kemik Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klinigi, Istanbul, Turkiye

(2) Metin Sabanci Baltalimani Kemik Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi, Yurume Analizi Laboratuvari, Istanbul, Turkiye

Gelis tarihi / Received: Mayis 2015 Kabul tarihi / Accepted: Eylul 2015

Iletisim adresi / Corresponding author: Dr. Kubilay Beng. Metin Sabanci Baltalimani Kemik Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klinigi, 34470 Baltalimani, Istanbul, Turkiye. e-posta / e-mail: kubilaybeng@yahoo.com

Tablo 1. Sekil 1'de gosterilen ve istatistiksel analiz icin secilen
kinetik ve kinematik degiskenlerin tanimlamalari

    Kinematik degiskenler        Moment degiskenleri

H1    Topuk vurusundaki    Hm1    Maksimum kalca
   maksimum kalca fleksiyonu       ekstansor momenti
H2  Basma fazindaki maksimum  Hm2  Maksimum kalca fleksor
     kalca ekstansiyonu           momenti
H3  Salinim fazindaki maksimum  Hm3   Ilk kalca abduktor
     kalca fleksiyonu            momenti
H4   Maksimum adduksiyon    Hm4   Ikinci kalca abduktor
                         momenti
H5   Maksimum abduksiyon    Km1  Ilk diz ekstansor momenti
K1    Topuk vurusundaki    Km2   Maksimum diz fleksor
   maksimum diz fleksiyonu          momenti
K2  Basma fazindaki maksimum  Km3   Ikinci diz ekstansor
     diz ekstansiyonu            momenti
K3  Salinim fazindaki maksimum  Am1   Maksimum ayak bilegi
      diz fleksiyonu         dorsifleksor momenti
A1  Topuk vurusundan sonraki  Am2   Maksimum ayak bilegi
    ayak bilegi plantar       plantar fleksor momenti
       fleksiyonu
A2   Maksimum ayak bilegi
     dorsifleksiyonu
A3   Maksimum ayak bilegi
     plantar fleksiyonu

     Guc degiskenleri

Hp1  Kalcadaki ilk guc olusumu

Hp2  Kalca guc absorbsiyonu

Hp3    Kalcadaki ikinci
       guc olusumu
Kp1    Dizdeki ilk guc
      absorbsiyonu
Kp2   Dizdeki guc uretimi
Kp3   Dizdeki ikinci guc
      absorbsiyonu
Ap1    Ayak bilegi guc
      absorbsiyonu
Ap2  Ayak bilegi guc olusumu

Tablo 2. Zaman-mesafe degiskenleri karsilastirmalari

Degiskenler               Grup 1 (n=19)

             Ort. [+ or -] SS  Min.-Maks.  Medyan

Boy uzunlugu (cm)     121 [+ or -] 7   110-134   120
Bacak uzunlugu (cm)    64 [+ or -] 6    55-76    63
Dakikadaki adim sayisi  131 [+ or -] 14   110-154   135

Cift adim zamani (sn)   0.9 [+ or -] 0.1   0.7-1    0.9
Cift adim uzunlugu (m)  0.9 [+ or -] 0.08   0.8-1    0.9
Adim genisligi (m)    0.09 [+ or -] 0.04  0.03-0.1   0.09
Yurume hizi (m/sn)     1 [+ or -] 0.1    0.7-1    1

Degiskenler               Grup 2 (n=21)

             Or t. [+ or -] SS  Min.-Maks.  Medyan

Boy uzunlugu (cm)     141 [+ or -] 9   127-161   139
Bacak uzunlugu (cm)    77 [+ or -] 5    67-90    77
Dakikadaki adim sayisi  115 [+ or -] 13   83-138   113

Cift adim zamani (sn)   1 [+ or -] 0.1    0.8-1    1
Cift adim uzunlugu (m)  1 [+ or -] 0.09   0.9-1    1
Adim genisligi (m)    0.1 [+ or -] 0.02  0.04-0.2   0.1
Yurume hizi (m/sn)    1 [+ or -] 0.1    0.8-1    1

Degiskenler               Grup 3 (n=19)

             Ort. [+ or -] SS  Min.-Maks.  Medyan

Boy uzunlugu (cm)     168 [+ or -] 7   153-182   170
Bacak uzunlugu (cm)    90 [+ or -] 4    82-99    91
Dakikadaki adim sayisi  106 [+ or -] 21   86-194   103

Cift adim zamani (sn)  1.1 [+ or -] 0.09  1.03-1.39   1.1
Cift adim uzunlugu (m)  1.1 [+ or -] 0.08  1.05-1.38   1.1
Adim genisligi (m)    0.1 [+ or -] 0.04  0.06-0.2   0.1
Yurume hizi (m/sn)     1 [+ or -] 0.1   0.7-1.21   1

Degiskenler          p *

Boy uzunlugu (cm)    0.000 ([dagger])
Bacak uzunlugu (cm)   0.000 ([dagger])
Dakikadaki adim sayisi  0.000 ([double
             dagger])
Cift adim zamani (sn)  0.000 ([dagger])
Cift adim uzunlugu (m)  0.000 ([dagger])
Adim genisligi (m)    0.000 ([dagger])
Yurume hizi (m/sn)    0.355 ([dagger])

Ort. [+ or -] SS: Ortalama [+ or -] standart sapma; Min.: Minimum;
Maks.: Maksimum; * Istatistiksel anlamlilik degeri p<0.05 olarak
alinmistir. ([dagger]) tek yonlu ANOVA testi ile elde edilen p
degerleri; ([double dagger]) Kruskal-Wallis testi ile elde edilen
p degerleri, anlamli p degerleri koyu renkle gosterilmistir.

Tablo 3. Antropometik ve zaman-mesafe degiskenlerinin iliskisi

             Boy uzunlugu  Bacak uzunlugu

Dakikadaki adim sayisi
 r *            -0.683     -0.702
 p *            0.000      0.000
Cift adim zamani
 r *            0.728      0.741
 p *            0.000      0.000
Cift adim uzunlugu
 r *            0.771      0.775
 p *            0.000      0.000
Adim genisligi
 r *            0.548      0.534
 p *            0.000      0.000
Yurume hizi
 r *            -0.150     -0.168
 p *            0.247      0.197

* Spearman korelasyon testinden elde edilen r ve p degerleri;
* Pearson korelasyon testinden elde edilen r ve p degerleri.

Tablo 4. Kinematik ve kinetik parametrelerin karsilastirmasi

Degiskenler   Grup 1 (n=19)

        Ort. [+ or -] SS   Min.-Maks.  Medyan

H1[degrees]   32 [+ or -] 7    14-43    31
H2[degrees]   -12 [+ or -] 7    -25-1    -14
H3[degrees]   33 [+ or -] 5    20-45    34
H4        11 [+ or -] 3     5-18    12
H5        -2 [+ or -] 5    -9-10    -3
K1        17 [+ or -] 3    12-24    17
K2        3 [+ or -] 4    -3-12    1
K3        65 [+ or -] 5    57-72    66
A1        -2 [+ or -] 4    -13-2    -2
A2        16 [+ or -] 1    12-18    16
A3       -14 [+ or -] 6    -27-5    -14
Hm1 (Nm/kg)  0.7 [+ or -] 0.4   -0.01-1.49  0.8
Hm2 (Nm/kg)  -0.9 [+ or -] 0.3  -1.7-0.47   -0.8
Hm3 (Nm/kg)  0.7 [+ or -] 0.2   0.3-0.1   0.6
Hm4 (Nm/kg)  0.5 [+ or -] 0.2   0.02-0.9   0.5
Km1 (Nm/kg)  0.4 [+ or -] 0.2   0.02-0.9   0.3
Km2 (Nm/kg)  -0.1 [+ or -] 0.1   -0.4-0.4   -0.1
Km3 (Nm/kg)  0.3 [+ or -] 0.2   0.1-0.8   0.2
Am1 (Nm/kg)  -0.07 [+ or -] -0.1  -0.2-0.2  -0.07
Am2 (Nm/kg)  1.04 [+ or -] 0.19   0.7-1    1
Hp1 (w/kg)   0.7 [+ or -] 0.6    0.04-2   0.6
Hp2 (w/kg)    -1 [+ or -] 1    -4. -0.3   -0.7
Hp3 (w/kg)   1 [+ or -] 0.7    0.9-2    0.9
Kp1 (w/kg)   -0.8 [+ or -] 0.9    -3-1    -0.6
Kp2 (w/kg)   0.3 [+ or -] 0.8    -2-1    0.3
Kp3 (w/kg)   -0.8 [+ or -] 0.5   -1-0.2   -0.9
Ap1 (w/kg)   -0.7 [+ or -] 0.3   -1-0.2   -0.5
Ap2 (w/kg)   3 [+ or -] 0.9     1-5     3

Degiskenler   Grup 2 (n=21)

        Ort. [+ or -] SS  Min.-Maks.  Medyan

H1[degrees]   30 [+ or -] 6    21-44    29
H2[degrees]   -10 [+ or -] 5    -21-1    -11
H3[degrees]   33 [+ or -] 6    23-48    33
H4        9 [+ or -] 2     5-13    10
H5       -4 [+ or -] 3    -10-2    -4
K1       12 [+ or -] 5    0.8-19    13
K2        2 [+ or -] 4    -8-13    2
K3       58 [+ or -] 5    47-67    61
A1       -3 [+ or -] 5    -10-14    -4
A2       15 [+ or -] 5     6-29    15
A3       -15 [+ or -] 10   -32. 13   -14
Hm1 (Nm/kg)  0.7 [+ or -] 0.3  0.33-1.43   0.6
Hm2 (Nm/kg)  -0.8 [+ or -] 0.3  -1.9-0.45   -0.7
Hm3 (Nm/kg)  0.7 [+ or -] 0.2   0.2-1    0.7
Hm4 (Nm/kg)  0.7 [+ or -] 0.2   0.2-1.45   0.6
Km1 (Nm/kg)  0.3 [+ or -] 0.3   -0.1-1.5   0.3
Km2 (Nm/kg)  -0.2 [+ or -] 0.1  -0.6-0.04   -0.2
Km3 (Nm/kg)  0.2 [+ or -] 0.2   0.07-0.9   0.1
Am1 (Nm/kg)  -0.1 [+ or -] 0.08   -0.33    -0.1
Am2 (Nm/kg)  1.2 [+ or -] 0.2   0.6-1    1
Hp1 (w/kg)   0.9 [+ or -] 0.4   0.2-1    0.8
Hp2 (w/kg)  -0.7 [+ or -] 0.3   -1-0.2   -0.7
Hp3 (w/kg)   1 [+ or -] 0.6    0.3-2    1
Kp1 (w/kg)  -0.6 [+ or -] 0.4   -1-0.4   -0.6
Kp2 (w/kg)   0.2 [+ or -] 0.4   -1-0.8   0.2
Kp3 (w/kg)   -1 [+ or -] 0.6    -2-0.3    -1
Ap1 (w/kg)  -0.8 [+ or -] 0.3   -1-0.3   -0.7
Ap2 (w/kg)    3 [+ or -] 1     1-5     3

Degiskenler   Grup 3 (n=19)

        Ort. [+ or -] SS   Min.-Maks.  Medyan

H1[degrees]   28 [+ or -] 6    10-38    30
H2[degrees]   -8 [+ or -] 5    -19.6    -8
H3[degrees]   32 [+ or -] 6    23-49    33
H4        8 [+ or -] 4     0.4-16    7
H5        -4 [+ or -] 2    -10-0.5    -3
K1        9 [+ or -] 6     -4-24    9
K2       -0.3 [+ or -] 3    -8-9    -0.2
K3        56 [+ or -] 6    45-71    56
A1        -5 [+ or -] 5    -23-1    -4
A2        14 [+ or -] 4    -1-19    15
A3       -12 [+ or -] 6    -26-1    -11
Hm1 (Nm/kg)  0.9 [+ or -] 0.5   0.19-2.43   0.8
Hm2 (Nm/kg)  -0.7 [+ or -] 0.2  -1.09-0.3   -0.6
Hm3 (Nm/kg)  0.8 [+ or -] 0.1   0.4-1.1   0.8
Hm4 (Nm/kg)  0.8 [+ or -] 0.2   0.3-1.2   0.7
Km1 (Nm/kg)  0.2 [+ or -] 0.2   -0.9-0.6   0.1
Km2 (Nm/kg)  -0.2 [+ or -] 0.1  -0.6-0.07   -0.2
Km3 (Nm/kg)  0.2 [+ or -] 0.09   0.1-0.4   0.2
Am1 (Nm/kg)  -0.07 [+ or -] 0.05  -0.1-0.1  -0.07
Am2 (Nm/kg)  1.4 [+ or -] 0.1   1.15-1.69   1
Hp1 (w/kg)   0.7 [+ or -] 0.3   0.2-1.9   0.6
Hp2 (w/kg)   -0.4 [+ or -] 0.2  -0.8-0.02   -0.4
Hp3 (w/kg)   1 [+ or -] 0.4    0.3-1    1
Kp1 (w/kg)   -0.8 [+ or -] 0.4   -2-0.1   -0.8
Kp2 (w/kg)   0.2 [+ or -] 0.1   0.04-0.7   0.1
Kp3 (w/kg)   -1 [+ or -] 0.3    -1-0.6    -1
Ap1 (w/kg)   -0.8 [+ or -] 0.2   -1-0.5   -0.8
Ap2 (w/kg)   3 [+ or -] 0.8     2-5     3

Degiskenler

          P *

H1[degrees]  0.307 ([dagger])
H2[degrees]  0.108 ([dagger])
H3[degrees]  0.858 ([dagger])
H4      0.015 ([dagger])
H5      0.131 ([dagger])
K1      0.000 ([dagger])
K2      0.026 ([dagger])
K3      0.000 ([dagger])
A1      0.257 ([dagger])
A2      0.551 ([dagger])
A3      0.511 ([dagger])
Hm1 (Nm/kg)  0.529 ([dagger])
Hm2 (Nm/kg)  0.086 ([dagger])
Hm3 (Nm/kg)  0.126 ([dagger])
Hm4 (Nm/kg)  0.007 ([dagger])
Km1 (Nm/kg)  0.072 ([dagger])
Km2 (Nm/kg)  0.003 ([dagger])
Km3 (Nm/kg)  0.341 ([dagger])
Am1 (Nm/kg)  0.284 ([dagger])
Am2 (Nm/kg)  0.000 ([dagger])
Hp1 (w/kg)  0.337 ([dagger])
Hp2 (w/kg)  0.004 ([dagger])
Hp3 (w/kg)  0.774 ([dagger])
Kp1 (w/kg)  0.336 ([dagger])
Kp2 (w/kg)  0.053 ([double
        dagger])
Kp3 (w/kg)  0.135 ([dagger])
Ap1 (w/kg)  0.281 ([dagger])
Ap2 (w/kg)  0.991 ([dagger])

Ort. [+ or -] SS: Ortalama [+ or -] standart sapma; Min.: Minimum;
Maks.: Maksimum; * Istatistiksel anlamlilik degeri p<0.05 olarak
alinmistir. ([dagger]) ANOVA Testi ile elde edilen p degerleri;
([double dagger]) Kruskal-Wallis Testi ile elde edilenp degerleri,
anlamlip degerleri koyu renkle gosterilmistir; H1: Topuk vurusundaki
maksimum kalca fleksiyonu; H2: Basma fazindaki maksimum kalca
ekstansiyonu; H3: Salinim fazindaki maksimum kalca fleksiyonu;
H4: Maksimum adduksiyon; H5: Maksimum abduksiyon; K1: Topuk
vurusundaki maksimum diz fleksiyonu; K2: Basma fazindaki maksimum
diz ekstansiyonu; K3: Salinim fazindaki maksimum diz fleksiyonu;
A1: Topuk vurusundan sonraki ayak bilegi plantar fleksiyonu;
A2: Maksimum ayak bilegi dorsifleksiyonu; A3: Maksimum ayak
bilegi plantar fleksiyonu; Hm1: Maksimum kalca ekstansor momenti;
Hm2: Maksimum kalca fleksor momenti; Hm3: Ilk kalca abduktor momenti;
Hm4: Ikinci kalca abduktor momenti; Km1: Ilk diz ekstansor momenti;
Km2: Maksimum diz fleksor momenti; Km3: Ikinci diz ekstansor momenti;
Am1: Maksimum ayak bilegi dorsifleksor momenti; Am2: Maksimum ayak
bilegi plantar fleksor momenti; Hp1: Kalcadaki ilk guc olusumu;
Hp2: Kalca guc absorbsiyonu; Hp3: Kalcadaki ikinci guc olusumu;
Kp1: Dizdeki ilk guc absorbsiyonu; Kp2: Dizdeki guc uretimi;
Kp3: Dizdeki ikinci guc absorbsiyonu; Ap1: Ayak bilegi guc
absorbsiyonu; Ap2: Ayak bilegi guc olusumu.
COPYRIGHT 2016 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Ozgun Arastirma
Author:Beng, Kubilay; Aydil, Sebahat; Lapcin, Osman; Ozkan, Pinar; Sahin, Yasin; Kabukcuoglu, Yavuz Selim
Publication:Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Article Type:Report
Date:Sep 1, 2016
Words:4729
Previous Article:Poland syndrome: two case reports/Poland sendromu: iki olgu sunumu.
Next Article:Association of vitamin D deficiency with fatigue, daytime sleepiness, and physical activity level/D vitamini eksikliginin yorgunluk, gunduz uykululuk...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |