Printer Friendly

Investigation of the relationship between clinical and EEG findings of photosensitive epilepsy and GABA receptor alpha 1 subunit (GABRA1) gene mutations/Fotosensitif epilepsilerde klinik ve EEG bulgularinin GABA reseptor alfa 1 alt unitesi (GABRA1) geni mutasyonlari ile iliskisinin arastirilmasi.

Giris

Fotosensitivite ya da isiga duyarlilik EEG'de intermittant fotik stimulasyonla (IFS) ortaya cikan diken ya da diken dalga aktivitesidir. Fotosensitif epilepsi (FE) ise isikli uyaranlarla tetiklenen epilepsilerin tum formlarini iceren bir terimdir. FE'li olgularin 2/3'u kadindir ve en cok 12-13 yaslarinda gorulur. Yirmi yasindan sonra ise gorulme sikligi azalir (1-3).

Fotoparoksismal yanit (FPY), IFS'ye verdigi anormal yanita gore 4 alt gruba ayrilir. Bunlar; 1- Oksipital bolgedeki normal ritmle birlikte diken, 2- Bifazik yavas dalga ile birlikte paryetooksipital diken, 3- Frontal bolgeye yayilan bifazik yavas dalga ile birlikte paryetooksipital diken, 4- Jeneralize diken dalga ya da multipl diken dalgalardir (2,4). FPY, idyopatik jeneralize epilepsili (IJE) olgularin %30-35'inde gorulur. Bunlarin %30-40'ini juvenil miyoklonik epilepsi (JME), %13-18'ini ise cocukluk caginin absans epilepsisi (CCAE) ya da juvenil absans epilepsi (JAE) olusturur. Ayrica, FPY (%17 oraninda) ergenlikte ortaya cikan oksipital lobdan kaynaklanan renkli elementer vizuel aura sonrasinda tonik goz ve bas deviasyonu seklinde nobetlerle seyreden idyopatik parsiyel bir epilepsi formu olan idyopatik fotosensitif oksipital lob epilepsisinde (IFOE) de gorulur (1,5,6).

FPY ve genel anlamda fotosensitivite ile noroloji pratiginde sik olarak karsilasilmasina ve taninmasina ragmen, bu fenomenin patofizyolojisi henuz aydinlatilamamistir. Ancak, genetik faktorlerin onemli rol oynadigi bilinmektedir. Monozigotik ikiz calismalari FPY acisindan yaklasik %100 konkordans gosterir (7). Mekanizmasi hala anlasilamamis olsa da maternal kalitimin fotosensitiviteye etkisi ortaya konulmustur (8). Son yillarda epilepsi genetigindeki arastirmalarin yogunlasmasina paralel sekilde bu konuda da genetik calismalar yapilmis, baglanti analizlerinde 6p21.2, 13q31.3, 7q32 ve 16p13 bolgelerinde baglanti bildirilmistir (9).

Yapilan genetik calismalar sonucunda saptanan cesitli mutasyonlar sonrasinda IJE etyolojisinden hem direkt olarak iyon kanallarinin hem de non-iyonik mekanizmalarin sorumlu oldugu kabul edilmektedir. Bu mekanizmalardan birinde; beyindeki ana inhibitor madde olan gamma aminobutirik asit (GABA) rol oynar. GABA mutasyonlari sonucunda, inhibisyon icin gerekli transmembran klorur gradyentinin membran depolarizasyonuna ve hipereksitabiliteye neden olabilecegi dusunulmektedir. (5). Cossette ve arkadaslarinin JME'li bir ailede yaptiklari calismada saptadiklari mutasyon GABRA1 geninin IJE etyolojisi icin etkili bir gen oldugunun altini cizmistir (10). Ancak bugune kadar GABRA1 mutasyonlari ile fotosensitivite arasinda bir iliski henuz arastirilmamistir.

Denature edici yuksek performans sivi kromatografisi (DHPLC) bilinmeyen mutasyonlarin tespitinde kullanilan, en hassas ve kesin teknolojilerden bir tanesidir. Genlerin ya da gen bolgelerinin hizli, guvenilir ve ucuz bir sekilde taranmasina olanak saglar (11).

Bu bilgiler esliginde FE'de GABRA1 geninde olasi mutasyonlarin ve polimorfizmlerin rolu, FPY tipi ve cinsiyet, nobet tipleri ile tedaviye alinan yanit gibi cesitli klinik ve EEG ozellikleri arasinda iliski olup olmadiginin arastirilmasi hedeflenmistir.

Yontem

Calismaya Istanbul Tip Fakultesi Noroloji Anabilim Dali Epilepsi Merkezinden takipli olan rutin EEG incelemesinde en az bir kez FPY saptanan ya da istirahat veya hiperventilasyonda epileptiform EEG bulgusu olup IFS sirasinda en az iki kat artis gosteren epileptik hastalar ile kendisinde ve ailesinde epilepsi anamnezi olmayan saglikli kontrol olgulari (I.U. DETAE Genetik A.B.D'ndaki saglikli birey DNA bankasindan) dahil edildi. Etik kurul onayini izleyerek tum hastalar bilgilendirildi ve onaylari alindi.

Her olgu; cinsiyeti, dogum tarihi, memleketi, ozgecmis ozellikleri, febril konvulziyon (FK) hikayesi olup olmadigi, akraba evliligi oykusu, soygecmis (ailede epilepsi ve FK oykusu, varsa tipi) oykusu, ilk basvuru yasi, son basvuru tarihi, nobet tipleri, nobet baslama yasi, status epileptikus (SE) oykusu olup olmadigi, sendrom tipi, nobetleri tetikleyen faktorler, norolojik muayene bulgulari ve mental durumu, kranyal goruntuleme incelemeleri, JTKN sonlanma yasi, bu siradaki tedavisi, tum nobetlerde ilacli remisyon suresi (1 yil, 5 yil icin olmak uzere), ilacsiz remisyon suresi, aldigi ilaclar ve yan etkileri, son tedavisi, son nobet sikligi, devam eden nobet tipleri, fotosensitivitenin prognozu, varsa nobetlerin sonlanma yasi acisindan gozden gecirilmis ve elde edilen verilere gore alt gruplar olusturulmus, son 1 yildir ilacli yada ilacsiz nobet gecirmeyen hastalar iyi prognozlu olarak kabul edilmistir.

FPY tipleri I-IV arasi derecelendirilerek, yanitin isik uyarisi sonlandiktan sonra da devam edip etmedigi ve alt ve ust frekans sinirlari ve morfolojik ozellikleri (diken sayisi, amplitud, frekans vb) kaydedildi.

Molekuler calismalar icin hasta ve kontrol grubuna ait 10 ml venoz kan ornegi vakumlu steril etinil diamin tetraasetik asit (EDTA)'li tuplere toplanip, DNA izolasyon kiti kullanilarak standart sekilde izole edilmistir. Kan veremeyen hastalar veya cocuklar icin DNA elde etmek uzere tukuruk kitleri kullanilmistir. DNA izolasyonu icin QIAamp DNA Blood Maxi kit (QIAGEN Science, USA) kullanilmistir. Gen sekanslari NCBI ve Ensembl veri tabanlarindan alinmistir (www.ncbi.nlm.nih.gov, www.ensembl.org). Ekson dizileri belirlenip, her bir ekzonu icerecek sekilde CLC combined Workbench (CLC bio A/S, Denmark) programi kullanilarak uygun primerler secilmistir. Her bir ekzon icin polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) kosullari, baglanma isilari, DNTP ve MgCl2 konsantrasyonlari ayri ayri degistirilip belirlenerek optimize edilmistir. PZR asamasi sonrasi amplifikasyon kontrolu %3'luk agaroz jel elektroforezi ile yapilmistir. Elde edilen goruntulemelerin incelenmesiyle gen bolgesinin amplifiye olup olmadigi kontrol edilip, PZR reaksiyonunun calistigi, uygun urun alinmis oldugu anlasilmistir. %3'luk jelde amplifikasyonu gosterilen ornekler, amplikonlarina gore belirlenmis olan isilarda DHPLC'ye yuklenip, ayrica 2 adet standart (dusuk ve yuksek standartlar) kullanilmistir. dHPLC'de ornek analizler standart ve kontrol orneklerine gore yapilmistir. Her bir bolge kendi icinde diger orneklerle kiyaslanip, farklilik gosterenlerde mutasyon olabilecegi dusunulmustur.

DHPLC'de farklilik gosteren ornekler icin dizileme ve purifikasyon yapilmistir. Dizileme sonuclarina "online" olarak ulasilmis ve CLC workbench 3.6.1 (Danimarka) programi kullanilarak iki yonlu analiz edilmistir. Bulunan sonuclar veritabaninda yer alan adlandirma sistemine gore degerlendirilmistir (ornegin GABRA1 genindeki 4'uncu eksondaki C/T donusumu SNP veritabaninda rs35166395 seklinde kodlanmaktadir).

Verilerin analizinde tanimlayici istatistikler kullanildi. DNA'da herhangi bir polimorfizm saptanan grupla saptanmayan grubun klinik ve EEG bulgulari acisindan karsilastirilmasi; nonparametrik testlerden, sayilar kucuk oldugu icin Fischer'in kesin testi kullanilarak analiz edildi. Anlamlilik duzeyi p>0.05 olarak degerlendirildi. Iki yonlu p degeri alindi ve Yates'in devamlilik duzeltmesi uygulandi.

Bulgular

Klinik Veriler

Calismaya katilan toplam 54 hastanin 40'i kadin, 14'u erkekti. Son kontrol muayeneleri sirasindaki yaslari 12-63 arasindaydi. Yas ortalamasi 28.3 [+ or -] 11.2 (aritmetik ortalama [+ or -] standart sapma), nobet baslangic yas ortalamasi ise 13.1 [+ or -] 5.5 arasinda degismekteydi. Ozgecmis bilgilerinde 6 hastada FK vardi. 10 hastada ise birinci dereceden akraba evliligi oykusu mevcuttu.

Hastalarda farkli nobet tipleri birarada gorulmekteydi. Sadece absans nobeti olan 4 hasta, sadece JTKN olan 5 hasta, sadece miyokloni nobeti olan 2 hasta mevcuttu. 2'si absans status epileptikus olmak uzere toplam 4 hastada status epileptikus oykusu, 2 hastada fokal baslangicli nobet mevcuttu. Sendrom dagilimlarina bakildiginda 54 hastanin 34'i JME, 10'u JAE, 4'u CCAE, 2'si IFOE, 1'i absans statusu ile seyreden olmak uzere 4'u gec baslangicli IJE olgusuydu. Hastalarin sendromik dagilim yuzdeleri Sekil 1'de gorulmektedir.

Nobeti ortaya cikaran faktorler uykusuzluk, televizyon, video oyunu, bilgisayar, mensturasyon, uyku, aclik, isik, patern (cizgili, kareli kumas gibi), stres, yorgunluk ve ates olarak bildirildi. Toplam 11 olguda ise bilinen tetikleyici faktor olmadigi saptandi. Tum hastalarin norolojik muayeneleri ve mental durum muayeneleri normal sinirlar icindeydi.

Tum hastalarin mevcut EEG traseleri 2 arastirmaci tarafindan gozden gecirildi. 45 hastanin EEG trasesinde Tip IV, 5 hastada Tip III, 4 hastada Tip II FPY gorulurdu. Hastalarin hicbirinde Tip I FPY olmadigi dikkati cekti. Tablo 1'de FPY tipinin sendromlara gore dagilimi gorulmektedir. Hastalarin jeneralize konvulziyon (JK) sonlanma yaslarina bakildiginda 8 hastada hic JK olmadigi goruldu. Son JK yasi 21.3 [+ or -] 9.7 (aritmetik ortalama [+ or -] standart sapma) olarak saptandi. Son JK yasinda 14 hasta ilac kullanmiyordu.

Ilac kullanan hastalarin 14'u 5 yillik, 20'si ise 1 yillik remisyondaydi. 9 hastada duzenli ilac kullanimina ragmen nobetler devam etmekteydi. 10 hastada ise ilacsiz en az 6 ay olmak uzere en fazla 9 yillik remisyon mevcuttu. Iyi prognozlu hastalarin sadece 8'i ilacsizdi ve en az 1 yildir nobetsizdi. Kotu prognozlu hastalara bakildiginda bu hastalarda %87.5 oraninda Tip IV FPY yanit gorulmekteydi. Iyi prognozlu hastalarda ise Tip IV orani %76'ydi. Tablo 2'de prognozun sendromlara gore dagilimi gorulmektedir.

Genetik Veriler

GABRA1 geninde cift yonlu dizileme sonrasinda ekson 3 ve 11'deki orneklerde saptanan rs41275339 heterozigot, rs11576004 heterozigot SNP'ler intronik yani muhtemelen etkisiz pozisyondaydi. Ekson 11'dekilerde saptanan rs41315924 heterozigot SNP aminoasit kodlamayan 3'UTR bolgesindeydi. Ekson 4'te farkli olan orneklerde ise rs35166395 heterozigot SNP ekzonik pozisyondaydi ancak aminoasit degisikligi gostermemekteydi (glisin aminoasidini yine glisine donusturuyordu).

DHPLC sonrasi anlamli olabilecegi dusunulup dizilemeye gonderilen ve varyasyon saptanan ornekler ile sonuclari Tablo 3'te ozetlenmistir. Tablo 4'te ise dizileme sonucu anlamli olabilecek olan orneklerin klinik ozellikleri gosterilmistir. Tablo 5'te ise GABRA 1 geninde anlamli olabilecek ornekler icin taranan kontrollerin dizileme sonuclari gorulmektedir.

GABRA1 geninde anlamli bir mutasyon saptanamamistir. Sonucta toplam 17 hastada GABRA1 geninde SNP degisikligi mevcuttu. SNP degisikligi olan hasta grubu ile olmayan hasta grubu ayrica rs35166395 SNP degisikligi olan grupla olmayan grup Fischer'in kesin testi ile kiyaslandi. Ancak gruplar arasinda anlamli bir farklilik olmadigi dikkati cekti.

Tartisma

Calismamizda 54 FE'li birey incelenmistir. FPY ile iliskili yapilan calismalarda ebeveynlerden birinde FPY saptananlarin herhangi bir yastaki cocuklarinda FPY gorulme orani %40 olarak bildirilmistir (13). Bizim calismamizda 25 hastada (%46) ailede epilepsi oykusu oldugu ogrenildi. Bu veriler bu grupta genetik arastirmalarin onemini vurgulamaktadir.

Nobet tipleri degerlendirildiginde JTKN'lerin tedaviye gorece daha iyi yanit verdigini, buna karsin absans ve miyoklonilerin remisyon acisindan gorece kotu prognostik faktor oldugu dikkati cekmektedir. Literaturde FPY'nin absans nobetleri ile iliskisine bakildiginda kotu prognostik faktor oldugu bilinmektedir (14).

Calismamiza dahil olma kriteri geregi tum hastalarda FPY gorulurken bunlardan %84'u tip IV, yani jeneralize epileptiform bir yanitti. Literaturde yasla birlikte tip IV orani azaldigi daha once bildirilmis olsa da 63 yasindaki bir hastamizda gorulen FPY tip IV'du. Buna karsilik tip II gorulen bir hasta ise 8 yasindaydi. Bu nedenle FPY icin yasin etkisi olmakla birlikte tek belirleyici faktorun yas olmadigi dusunulebilir.

Iktal klinik bulgulardan absans nobetlerinin JAE'li grupta daha sik gorulmesi JAE'li hastalarin CCAE'ye gore IFS'ye daha duyarli oldugunu dusundurmektedir. Hastalarin %37'sinde IFS kesilmesine ragmen epileptiform EEG bulgulari devam etmekteydi. Bu hastalarin da %65'inde klinik bulgu gorulmekteydi. IFS kesildiginde desarjlari da sonlanan grupta ise %27 oraninda klinik bulgu mevcuttu. Puglia ve arkadaslari da calismamiza benzer sekilde IFS kesilmesine ragmen EEG bulgusu devam eden hastalarda devam etmeyenlere gore epileptiform desarjlarin daha sik goruldugunu bildirmislerdir (15).

Giderek artan calismalar altta yatan genetik mekanizmalara isaret etmektedir. Ackerman ve arkadaslarinin calismasinin ilk ayagi 5q34-35 bolgesine lokalize GABRA1 geninin ekzon ici mutasyon taramalariydi. Bugune dek bulunan idyopatik epilepsi genlerinin buyuk cogunlugunun iyon kanallarinin subunitelerini kodladigi gorulmektedir. GABRA1'in epileptogenezde rol alan oldukca onemli bir reseptor molekul oldugu cesitli calismalarda bildirilmistir (16-18).

Maljevic ve arkadaslari 98 IJE'li hastada yaptigi calisma sonunda CCAE'li bir hastada GABRA1 geninde mutasyon saptadilar. Bu "de novo" mutasyonun sporadik IJE tablosuna sebep olabilecegini, gelecekte ise baska calismalarda da genin promotor ve intronik bolgesi tarandiginda mutasyonun bulunabilecegini iddia ettiler (19).

Epilepsi etyolojisinde onemi acik olan GABRA1 geninin FE ile iliskisi olup olmadigi ise bilinmemektedir ve bu nedenle calismamizi gerceklestirdik. Literatur gozden gecirildiginde calismamizda GABRA1 geninde saptanmis olan rs35166395 varyantina ait 4 populasyon genetik calismasi dikkati cekmektedir. Tablo 6'da bu calismalarin bizim grubumuzla kiyaslamasi gorulmektedir. Grubumuzda bazi varyantlarin gorulme orani calismalarda bildirilenlere benzerken bazilarinin farkli oldugu dikkat cekmektedir. Ornegin populasyon genetigi calismalarinda GABRA1 rs 35166395 C/T genotipi gorulmesi orani ile bizim calismamizdaki oran benzerlik gostermektedir.

Sonuc olarak; 54 FE'li hastada GABRA1 geninde yapilan DHPLC taramasi ve sorunlu orneklerin sekanslanmasi ile herhangi bir mutasyona rastlanmamistir. Sadece daha once bildirilmis olan SNP degisikligi oldugu dikkati cekmistir. Bu degisiklikler aminoasit degisikligine yol acmadigindan anlamli olarak kabul edilmemistir. Yine de bu sonuclarin netlestirilmesi icin daha fazla sayida FE'li hastada genlerin taramasina ve saglikli grupla kiyaslanmasina ihtiyac vardir. Sonuclarimiz Turk toplumunda GABRA1 geninin FE patogenezinde ana yatkinlik genleri olmadigini desteklemektedir.

Tesekkur

Hastalarin takipleri konusundaki emekleri nedeniyle tum epilepsi poliklinigi calisanlarina ve basta Prof. Dr. Aysen Gokyigit ve Doc. Dr. Candan Gurses'e tesekkur ederiz. Ayrica EEG laboratuvarinda gorevli olan ve fotosensitivitenin arastirilmasina titiz calismalariyla buyuk katkilari olan teknisyenlerimiz Sayin Nazmi Aslan ve Eda Cihangirli'ye tesekkur ederiz.

Bu calisma Istanbul Universitesi Bilimsel Arastirma Projeleri Fonu (proje no: 1407) tarafindan desteklenmistir. Istanbul Universitesi Istanbul Tip Fakultesi Yerel Etik Kurulu tarafindan 23.05.2007 tarihinde, 05 sayili toplantisinda onaylanmistir.

DOI: 10.4274/npa.y5599

Kaynaklar

(1.) Panayiotopoulos CP. Reflex seizures and reflex epilepsies. In Panayiotopoulos CP, Ed. The epilepsies: seizures, syndromes and management in. Oxford: Bladon Medical Publishing 2005; s. 455-90.

(2.) Doose H, Waltz S. Photosensitivity- Genetics and Clinical Significance. Neuropediatrics 1993; 23:249-55.

(3.) Verrotti A, Tocco A. M, Salladini C et al. Human photosensitivty: from pathophysiology to treatment. European Journal of Neurology 2005; 12:828-41.

(4.) Waltz S, Christen HJ, Doose H. The different patterns of the photoparoxysmal response- a genetic study. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 1992; 83:138-45.

(5.) Zifkin B, Andermann E, Andermann F. Mechanism, genetics, and pathogenesis of Juvenile myoclonic epilepsy. Current Opinion in Neurology 2005; 147-53.

(6.) Taylor I, Marini C, Johnson MR et al. Juvenile myoclonic epilepsy and idiopatic photosensitive occipital lobe epilepsy: is there overlap? Brain 2004; 127:1878-86.]

(7.) Lorenz S, Taylor KP, Gehrmann A et al. Association of BRD2 polymorphisms with photoparoxysmal response. Neuroscience Letter 2006; 29;135-9.

(8.) Melodie R, Shinar S and W. Genetic epidemiology of epilepsy or what do we tell families? Epilepsia 2005; 46:24-30.

(9.) Bebek N, Baykan B. Epilepsilerin Genetik Yonu ve Idyopatik Epilepsi Genetiginde Son gelismeler. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2006; 23:70-83.

(10.) Cossette P, Liu L, Brisebois K et al. Mutation of GABRA1 in an autosomal dominant form of juvenile myoclonic epilepsy. Nat Genet 2002; 31:184-9.

(11.) Kaler SG, Devaney JM, Pettit EL et al. Novel method for molecular detection of the two common hereditary hemochromatosis mutations. Genet Test 2000; 4:125-9.

(12.) Wolf P, Goosses R. Relation of photosensitivity to epileptic syndromes. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1986; 49:1386-91.

(13.) Pinto D, Westland B, de Haan GJ et al. Genome-wide linkage scan of epilepsy-related photoparoxysmal electroencephalographic response: evidence for linkage on chromosomes 7q32 and 16p13. Hum Mol Genet 2005; 14:171-8.

(14.) Baykan B, Matur Z, Gurses C et al. Typical absence seizures triggered by photosensitivity. Epilepsia 2005; 46:159-63.

(15.) Puglia JF, Brenner RP, Soso MJ. Relationship between prolonged and selflimited photoparoxysmal responses and seizure incidence: study and review. J Clin Neurophysiol 1992; 9:137-44.

(16.) Ackerman MJ, Clapham DE. Ion channels--basic science and clinical disease. N Engl J Med 1997; 336:1575-86.

(17.) Macdonald RL, Gallagher MJ, Feng HJ et al. GABA (A) receptor epilepsy mutations. Biochem Pharmacol 2004; 68:1497-506.

(18.) Wallace RH, Marini C, Petrou S et al. Mutant GABA(A) receptor gamma2subunit in childhood absence epilepsy and febrile seizures. Nat Genet 2001;28:49-52.

(19.) Maljevic S, Krampfl K, Cobilanschi J et al. A mutation in the GABA (A) receptor alpha(1)-subunit is associated with absence epilepsy. Ann Neurol 2006; 59:983-7.

Ebru Nur YAVUZ, Ayse DEMIRKAN *, Sanne MOEN **, Ozkan OZDEMIR *, Suzin CATAL, Nerses BEBEK ***, Ugur OZBEK *, Betul Baykan ***

Istanbul Universitesi Istanbul Tip Fakultesi, Noroloji Anabilim Dali, Epilepsi Merkezi, Istanbul, Turkiye

* Istanbul Universitesi, Deneysel Tip Arastirma Enstitusu, Genetik Anabilim Dali, Istanbul, Turkiye

** University of Amsterdam, Academic Medical Centre, Amsterdam, Netherlands

*** Istanbul Universitesi Istanbul Tip Fakultesi, Deneysel Tip Arastirma Estitusu, Epilepsi Merkezi ve Genetik Anabilim Dali, Istanbul, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Ebru Nur Yavuz, Istanbul Universitesi Istanbul Tip Fakultesi, Noroloji Anabilim Dali, Epilepsi Merkezi, Istanbul , Turkiye Gsm: +90 532 374 37 54 E-posta: ebruvanli@hotmail.com Gelis tarihi/Received: 07.04.2010 Kabul tarihi/Accepted: 07.08.2010 Bu calisma 45. Ulusal Noroloji Kongresinde (10 Kasim-15 Kasim 2009-ANTALYA) poster olarak sunulmustur
Tablo 1. FPY tiplerinin sendromlara gore dagilimi

Sendromlar       FPY    FPY    FPY    FPY
            tip I   tip II  tip III   tip IV

JME           --     2     4     28
CCAE           --     --     1     3
JAE           --     1     --     9
Gec baslangicli IJE   --     --     --     4
IFOE           --     1     --     1

FPY: Fotoparoksismal yanit, JME: Juvenil miyoklonik epilepsi, JAE:
Juvenil absans epilepsi, CCAE: Cocukluk cagi absans epilepsi, IFOE:
idyopatik fotosensitif oksipital epilepsi, Gec baslangicli IJE: Gec
baslangicli idyopatik jeneralize epilepsi

Tablo 2. FPY prognozun sendromlara gore dagilimi

Prognoz   JME  CCAE   JAE    Gec    IFOE
                  baslangicli
                    IJE

Iyi     18    1    5     2     2
Kotu    16    3    5     2     --

FPY: Fotoparoksismal yanit, JME: Juvenil miyoklonik epilepsi, JAE:
Juvenil absans epilepsi, CCAE: Cocukluk cagi absans epilepsi, IFOE:
idyopatik fotosensitif oksipital epilepsi, Gec baslangicli IJE: Gec
baslangicli idyopatik jeneralize epilepsi

Tablo 3. GABRA1 Geni icin dizilemeye gonderilen ve varyasyon tespit
edilen ornekler

Ekzon no     Urun     Dizilemeye    Dizileme
        boyu bp     gonderilen     sonucu
       (baz cifti)    ornekler *

3        402      33, 38, 49    rs41275339
                51, 55,78    heterozigot

4        401     7, 9, 13, 20,   rs35166395
               24, 25, 31,   heterozigot
                35, 45, 49

10        295       19 **
               33, 38, 49,    rs11576004
                 51, 55    heterozigot

11        595       20, 44     rs41315924
                        heterozigot

Ekzon no    Pozisyon    Aminoasit
                degisimi

3       Intronik

4       Ekzonik    Glisin>Glisin

10       Intronik      --

11       3'UTR       --

* Olgu no'lari ifade etmektedir

** DHPLC'de ayni paterni verdigi icin dizilenmedi

Tablo 4. GABRA1 icin dizileme sonucu SNP degisikligi olan
orneklerin klinik ozellikleri

Hasta  Cinsiyet  Baslama      Sendrom
no          yasi

rs41275339, rs35166395, rs11576004 SNP degisikliginin hepsi
bulunan hastalar

49     K      10        JME

rs41275339, rs11576004 SNP degisikligi olan hastalar

33     K      11        JAE
      IV     Kotu
38     K      20    Gec baslangicli IJE
51     E      7         JME
55     K     14,5        JME

rs35166395, rs41315924 SNP degisikligi olan hastalar

20     K      15        JME
24     K      17        JME

rs35166395 SNP degisikligi olan hastalar

7     K      16        JME
9     E      16        JME
13     K      35    Gec baslangicli IJE
25     K      7        ccAE
31     K      15        JME
35     K      18        JME
45     E      14        JME

rs11576004 SNP degisikligi olan hastalar

19     K      14        JME

rs41315924 SNP degisikligi olan hastalar

44     K      13        JME

rs41275339 SNP degisikligi olan hastalar

78     E      6         JME

Hasta  Cinsiyet     Tetikleyici     FPY tipi  FS prognozu
no

rs41275339, rs35166395, rs11576004 SNP degisikliginin hepsi
bulunan hastalar

49     K       Televizyon       IV     Kotu

rs41275339, rs11576004 SNP degisikligi olan hastalar

33     K       Uykusuzluk,
      IV
38     K       Bilgisayar       IV     Iyi
51     E       Televizyon       IV     Iyi
55     K       Uykusuzluk       IV     Iyi

rs35166395, rs41315924 SNP degisikligi olan hastalar

20     K       Televizyon       IV     Kotu
24     K    Bilgisayar, mensturasyon   IV     Iyi

rs35166395 SNP degisikligi olan hastalar

7     K    Uykusuzluk, mensturasyon   IV     Iyi
9     E    Gunes, isik, bilgisayar    IV     Kotu
13     K         Yok         IV     Kotu
25     K        Gunes        IV     Kotu
31     K       Uykusuzluk       IV     Iyi
35     K         Yok         IV     Kotu
45     E       Uykusuzluk,       IV     Kotu
          bilgisayar, yorgunluk
rs11576004 SNP degisikligi olan hastalar

19     K       Gunes, isik      III     Kotu

rs41315924 SNP degisikligi olan hastalar

44     K     Bilgisayar, aclik     II     Iyi

rs41275339 SNP degisikligi olan hastalar

78     E       Gunes, uyku       II     Iyi

FS: Fotosensitivite, JME: Juvenil miyoklonik epilepsi, JAE: Juvenil
absans epilepsi, ccAE: cocukluk cagi absans epilepsi, Gec
baslangicli iJE: Gec baslangicli idyopatik jeneralize epilepsi

Tablo 5. DHPLC'de anlamli olabilecek ornekler icin taranan
kontrollerin dizileme sonuclari

Ekzon  Kontrol  Dizileme sonucunda  Heterozigot
no   sayisi   bulunan SNP'ler   patern sayisi

3     16     rs41275339       3
4     6     rs35166395       --
10     6     rs11576004       1
11 *    6     rs41315924       --

* 3' UTR bolgesi

Tablo 6.Populasyon genetik calismalarinda saptanan varyantlara ait
oranlarin grubumuzla kiyaslanmasi (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/projects/SNP)

Calisma adi     HapMap-CEU    HapMap-HCB    HapMap-JPT

          (Avrupa'da    (Cin'de 45    (Japonya'da
          30 trioda)     kiside)     44 kiside)

rs 35166395*      0.317       0.600       0.400
C/T Genotipi

Calisma adi     HapMap-YRI     calisma
                    grubumuz
          (Nijerya'da
          30 trioda)

rs 35166395*      0.100       0.185
C/T Genotipi

Allel: Homolog kromozomlarin ayni lokuslarinda yer alan, iki veya
bazen daha cok sayida alternatif karekterlere denir. Trio:
Hastalikli kisi, anne ve babadan olusan grup. HapMap: Insanda sik
gorulen ge-netik varyasyonlarin katologlandirildigi proje calismasi.
C: Sitozin, A: Alanin, G: Guanin, T: Timin
COPYRIGHT 2011 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Research Article/Arastirma Makalesi; electroencephalography
Author:Yavuz, Ebru Nur; Demirkan, Ayse; Moen, Sanne; Ozdemir, Ozkan; Catal, Suzin; Bebek, Nerses; Ozbek, Ug
Publication:Archives of Neuropsychiatry
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Mar 1, 2011
Words:3118
Previous Article:Evaluation of depression, temperament and character profiles in female patients with fibromyalgia syndrome/Fibromiyalji sendromlu kadinlarin...
Next Article:Effect of long-term carbamazepine and valproic acid treatment on body mass index and plasma lipid levels/Uzun sureli valproik asit ve karbamazepin...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters