Printer Friendly

Investigation of the Effects of Blood Product Replacement and Type on Mortality in Patients with Sepsis and Septic Shock/ Sepsis ve Septik Sok Tanisi ile Takip Edilen Hastalarda Kan Urunu Replasman Sikligi ve Turunun Mortalite Uzerine Etkisinin Incelenmesi.

Giris

Sepsiste immun yanit yayginlastiginda hucre hasari meydana gelebilir. Hucresel hasar, organ islev bozuklugunun oncusudur. Hucre hasarinin kesin mekanizmasi anlasilamamistir. Hucre hasarini aciklamak icin onerilen mekanizmalar asagidakileri icerir: doku iskemisi (oksijen ihtiyaci karsisinda oksijen yetersizligi), sitopatik hasar (proenflamatuar mediyatorler ve/veya diger inflamatuar urunler tarafindan dogrudan hucre hasari) ve apoptozis hizinda degisiklik (programlanmis hucre olumu).

Sepsis ve septik soklu hastalarda kan hucre serilerinde, pihtilasma faktorlerinde ve antitrombotik proteinlerde anormallikler siklikla gorulur. Bunlardan anemi, trombositopeni, lokopeni, yaygin intravaskuler koagulasyon (DIC), koagulasyon faktorlerinin fonksiyonel eksiklikleri septik sok ve ciddi sepsisde siklikla gorulmektedir (1). Bu gibi durumlarda kan ve kan urunleri transfuzyonu ile tedaviye destek saglanabilecegi belirtilmektedir (2).

Anemi, sepsisli hastalarda sik karsilasilan bir problemdir. Sistemik inflamatuar yanita bagli eritrositin azaltilmis uretiminin yani sira hemoliz ve kanama nedeniyle eritrosit yikiminin artmasi sepsisli hastalarda hemoglobin (Hg) duzeylerinde akut azalmaya sebep olur. Sepsisle induklenen oksijen tuketimi, doku oksijenasyonunun bozulmasini artirabilir (3). Anemi durumunda yeterli oksijen salimini surdurmek icin eritrosit suspansiyonu (ES) transfuzyonu ile takviye yapilabilir (4). Sepsis ve septik sok hastalarinda, ES transfuzyon esigi hala tartismalidir (5). Surviving Sepsis Campaign (SCC) 2016 'ya gore miyokardiyal iskemi, ciddi hipoksemi, akut kanama gibi sebeplerin olmadigi eriskinlerde, ES transfuzyonu ancak Hg duzeyi 7,0 g/dL'nin altinda olunca onerilmektedir (6). SCC 2016'ya gore kanama veya invaziv prosedur plani yok ise, pihtilasma anormalliklerinin duzeltilmesi icin TDP (Taze Donmus Plazma) kullanilmamasi onerilir (6). SCC 2016'ya gore belirgin kanama yok ise 10.000/ mm3, hastada kanama riski var ise 20.000/103/[micro]L sinirinda profilaktik trombosit suspansiyonu (TS) transfuzyonu onerilir. Aktif kanama, cerrahi veya invaziv prosedurler icin daha yuksek duzeyler 50.000/103/[micro]L tavsiye edilir (6).

Bu calismada ic hastaliklari yogun bakim unitesi (YBU)'nde sepsis, septik sok tanilari ile takip edilen hastalara verilen kan ve kan urunlerinin prospektif olarak degerlendirilmesi amaclandi.

Gerec ve Yontemler

Hasta Populasyonunun Belirlenmesi

Bu prospektif tanimlayici calismaya 15.08.2016-15.04.2017 tarihleri arasinda medikal yogun bakim unitesinde takip edilen, 18 yas ve uzeri, YBU'nde 48 saat ve daha uzun sure tetkik ve tedavi edilmis, sepsis/septik soktaki hastalar, kendilerinin veya birinci derece yakinlarinin onami alindiktan sonra dahil edildi. 18 yas alti, aktif kanamasi olan tum hastalar, YBU'nde 48 saatten daha az yatan hastalar calisma disi birakildi. Calisma icin Erciyes Universitesi Etik Kurulu' ndan onay (Etik Kurul No:2016/477 Tarih:12.08.16) alindi.

Tanimlar

Sepsis ve septik sok tanisi icin SCC 2016 klavuzunda belirlenmis kriterler kullanildi. Sepsis tedavisi SCC 2016 klavuzuna uygun olarak gerceklestirildi (6). ES transfuzyonu yapilan hastalara endikasyonlar; hipotansiyon, tasikardi, Hg dusuklugu, vazopressor ihtiyacini azaltmak ve diger endikasyonlar olarak belirlendi. TS transfuzyonu icin trombositopeni, atesin eslik ettigi trombositopeni, kanama ihtimali, invaziv islem oncesi ve diger endikasyonlar olarak belirlendi. TDP transfuzyonu icin PT, aPTT, INR (international normalized ratio) yuksekligi, kanama ihtimali, invaziv islem oncesi, masif transfuzyon, plazma degisimi, karaciger hastaligi, faktor eksikligi, antitrombin 3 eksikligi ve diger endikasyonlar olarak belirlendi. Kriyopresipitat transfuzyonu PT, aPTT, INR yuksekligi, kanama ihtimali, invaziv islem oncesi, masif transfuzyon, hipofibrinojenemi ve diger endikasyonlar olarak belirlendi.

Hipotansiyon: Ortalama arteryel basincin 65 mmHg'nin altinda olmasi.

Tasikardi: Kalp hizinin 120/dk nin uzerinde olmasi.

Hemoglobin dusuklugu: Hg degerinin 7 g/dL'nin altinda olmasi.

Vasopresor ihtiyaci: Sepsis hastalarinda 1000 cc serum fizyolojik verilmesine ragmen ortalama arteryel baincin 65 mmHg'nin altinda olmasi. Trombosit suspansiyonu endikasyonlari: Trombosit degeri 10000/[10.sup.3]/[micro]L altinda olmasi veya febril veya septik durumda trombosit degerinin 20000/[10.sup.3]/[micro]L altinda olmasi.

Trombositopeni: Trombosit degerinin 150000/[10.sup.3]/[micro]L altinda olmasi.

PT yuksekligi: PT'nin 13 saniyenin uzerinde olmasi.

aPTT yuksekligi: Aptt'nin 35 saniyenin uzerinde olmasi.

INR yuksekligi: INR degerinin 1.5'in uzerinde olmasi.

Masif Transfuzyon:

* 24 saat icinde 10'dan fazla paketlenmis ES transfuzyonu

* Surekli ihtiyac duyuldugunda >4 adet paketlenmis ES'nin 1 saat icinde transfuzyonu ongorulebilir

* Toplam kan hacminin % 50'sinin 3 saat icinde transfuzyonu.

Hipofibrinojenemi: Fibrinojen duzeyinin 200 mg/dL'nin altinda olmasi.

Verilerin Toplanmasi

Hastalarin sepsis/septik sok tanisi aldigi ilk 24 saat icerisinde yas, cinsiyet, boy, kilo, vucut kitle indeksi (BMI), yatis tarihleri, komorbid hastaliklari, YBU'ye yatis nedenleri, laboratuvar degerleri kaydedildi. Bu hasta grubunda kan ve kan urunu transfuzyonu yapilanlarda transfuzyon endikasyonlari kaydedildi.

Hastalarin YBU'ne yatis yerleri acil servis, servis, diger hastane olarak kaydedildi. Hastalarin sepsis ya da septik sok tanisi aldiktan sonraki calismaya alindiklari saat ve calismada kaldiklari gun sayilari kaydedildi. Hastalarin calismaya alindiklarindaki sepsis durumu sepsis ya da septik sok olarak kaydedildi.

Laboratuvar bulgulari olarak, Hg, beyaz kure sayisi, trombosit sayisi, PT, aPTT, INR, kan gazi degerleri kaydedildi. Kan ve kan urunu transfuzyonu yapilan hastalar ve verilme endikasyonlari kaydedildi. Hastalarin yatisinda APACHE II skoru hesaplandi, gunluk olarak SOFA(Sequential Organ Failure Assessment), GCS (Glaskow Coma Skale), sepsis durumlari (sepsis, septik sok gibi) kaydedildi.

Hastalarin YBU 'nde kalis gun sayisi, hastanede kalis gun sayisi ve yogun bakim mortalitesi kaydedildi.

Istatistiksel Analiz

Butun analizler Statistical Package for Social Sciences versiyon 22.0 (IBM SPSS Corp. Armonk, NY, ABD) istatistik programlari kullanilarak yapildi. Normal dagilim gosteren kantitatif degiskenlerin ortanca degerleri, minimum, maksimum degerleri ortalama ve standart sapmalari hesaplanmis, sonuclar ortalama [+ or -] standart sapma (SS), ortanca (minmaks) olarak belirtildi. Kalitatif degiskenler frekans ve yuzde olarak tanimlandi. Kategorik degiskenlerin karsilastirmasi icin "Ki-kare testi", surekli degiskenlerin karsilastirmasi icin "independent samples t-test" ve "Mann Whitney U Test" kullanildi; p<0.05 degeri istatistiksel olarak anlamli kabul edildi.

Bulgular

Bu calismaya toplam 103 hasta alindi. Hastalarin %56'si (58) erkek, %44'u (45) kadindi. Hastalarin ortalama yasi 60,9 [+ or -] 17,2 yil idi. En sik YBU'ye yatis nedenleri sepsis (%53,6) ve solunum yetmezligi (%50,5) idi. Hastalarin APACHE II skoru ortalama 23,2 [+ or -] 4,1 idi. Hastalarin YBU'de bakilan 1. gun GCS ortalama 10,2 [+ or -] 5,0 olup, SOFA degeri ortalama 9,0 [+ or -] 3,4 idi. Hastalarin demografik ve klinik verileri Tablo.1'de belirtilmistir.

Hastalarin calismaya alindigi gun bakilan laboratuvar degerleri Tablo 2'de ayrintili belirtilmistir.

Hastalar, YBU' nde yatip sepsis veya septik sok tanisi aldiktan sonra medyan 6 (1-22) saat sonra calismaya alindi. Hastalar 6 (3-26) gun boyunca sepsis veya septik sok olarak takip edildi. Calismaya alinan hastalar degerlendirildiginde %63'unde (65) ilk calisma aninda sepsis tanisi, %37'sinde (38) ise septik sok tanisi mevcuttu.

Calismaya alinan hastalarin %65'ine (67) kan ve kan urunu transfuzyonu yapildi. Kan ve kan urunu transfuzyonu yapilan hastalarin %55'i (37) erkek, %45'i (30) kadin idi. En sik verilen kan urunu ES idi (167 adet). En sik ikinci transfuzyon urunu 163 adet TS iken; toplam da 37 adet TDP, 17 adet de kriyopresipitat verildi.

Hastalarin %56'sina (58) ES verildi. Hastalara en sik Hg dusuklugu (165 kez) nedeni ile ES transfuzyonu yapildi. Hastalara 138 kez hipotansiyon nedeni ile ES transfuzyonu yapildi. Calismaya alinan hastalardan 58'ine toplam 167 unite ES transfuzyonu yapildi. Hasta basina dusen medyan ES miktari 2 (aralik: 1-14) idi. ES transfuzyonu yapilan hastalarin transfuzyon oncesi Hg degerleri ortalama 8,6 [+ or -] 1,5 g/dL idi. EStransfuzyonu yapilmayan hastalarin Hb degerleri ortalama 11.8 [+ or -] 2.0 g/dL idi. ES transfuzyonu yapilan hastalarin ortalama SOFA skoru 9.47 [+ or -] 2.9 iken, transfuzyon yapilmayan hastalarin 8,13 [+ or -] 3,8 idi (p=0,047). Yine EStransfuzyonu yapilan hastalarin APACHE-II skoru ortalama 23,4 [+ or -] 3,8 iken transfuzyon yapilmayan hastalarin 22,9 [+ or -] 4,3 idi (p=0,59). ES transfuzyonu alan hastalarin %94,8'i kaybedildi ve ES transfuzyonu yapilan grupta mortalite anlamli daha yuksek bulundu (p=0,005).

Hastalarin %30'una (31) TS transfuzyonu yapildi. Hastalara en sik trombositopeni (163 kez) nedeni ile TS transfuzyonu yapildi. Hastalara 125 kez trombositopeniye ates eslik etmesi nedeni ile TS transfuzyonu yapildi. Calismaya alinan hastalardan 31'ine toplam 163 unite TSverildi. Hasta basina dusen medyan TS 3 (aralik: 1-28) idi. TS transfuzyonu yapilan hastalarin transfuzyon oncesi bakilan trombosit degerleri 23000 (6000- 191000) [10.sup.3]/[micro]L bulundu. Transfuzyon yapilmayan hastalarin trombosit degerleri 159000 (16500743000) [10.sup.3]/[micro]L idi. TS transfuzyonu yapilan hastalarin hepsi kaybedildi.

Hastalarin %15'ine (15) TDP verildi. Hastalara en sik PT, aPTT, INR yuksekligi (14 kez) nedeni ile TDP transfuzyonu yapildi. Hastalara 8 kez invaziv islem oncesi TDP transfuzyonu yapildi. Toplam 37 adet TDP transfuzyonu yapildi. Hasta basina dusen medyan TDP 2 (1-8) unite idi. TDP transfuzyonu yapilan hastalarin transfuzyon oncesi bakilan PT ortalama 21,2 [+ or -] 7,4 sn, aPTT 40 [+ or -] 14,2 sn, INR 1,7 [+ or -] 0,5 olarak bulundu. TDP verilmeyen hastalarin bakilan PT ortalama 19,3 [+ or -] 14 sn, aPTT 43,7 [+ or -] 24,6 sn, INR 1,6 [+ or -] 0,9 olarak bulundu. TDP transfuzyonu alan hastalarin %86,7'si kaybedildi.

Hastalarin %2'sine (2) kriyopresipitat verildi. Hastalara en sik hipofibrinojenemi (12 kez) nedeni ile kriyoprepisitat transfuzyonu yapildi. Hastalara 3 kez invaziv islem oncesi kriyopresipitat transfuzyonu yapildi. Toplam 17 adet kriyopresipitat transfuzyonu yapildi. Kriyopresipitat transfuzyonu yapilan hastalarin hepsi kaybedildi. Transfuzyon endikasyonlari Sekil 1' de belirtildi.

Calismaya alinan hastalarin %77'sine (79) invaziv mekanik ventilasyon (MV) uygulandi ve bu hastalar medyan 3 (aralik:0-38) gun MV'detakip edildi. Hastalarin YBUkalis suresi medyan 6 (aralik:3-39) gun, hastanede kalis suresi 15 (3-98) gun idi.

Kan ve kan urunu transfuzyonu yapilan hastalarin %94'u (63) kaybedilirken, %6'si (4) YBU'den cikarildi. Kan urunu almayan hastalarin %72 (26)'si kaybedildi. Kan ve kan urunu transfuzyonu yapilanlarda mortalite daha yuksek bulundu (p=0.002).

Tartisma

Bu calismanin sonucunda hastalarin %65'ine bir kan ve kan urunu transfuzyonu yapildigi tespit edildi. En sik verilen kan urunu ES (167 unite) idi.

Yogun bakim unitesinde ES transfuzyonu yaygindir ve kritik hastalarin yaklasik yarisina YBU'de en az bir transfuzyon yapilmaktadir (7). Rosland ve ark. 7 genel YBU'de 213 septik sok hastasinda ES transfuzyonunu inceleyen prospektif calismalarinda hastalarin %45'ine (95) ES verilmistir. Toplam 398 adet, medyan 3 (aralik: 2-5) ES verilmistir. Transfuzyon oncesi Hgduzeyi 8,1 (7.4-8.9) g/dL bulunmustur. Kardiyovaskuler hastaligi olan hastalar daha yuksek Hg duzeylerinde transfuzyon yapilmistir (2). Rivers ve arkadaslari, kalici hipoperfuzyon durumunda ES transfuzyonu da dahil olmak uzere sepsis ve septik sok bulunan hastalarin erken hedefe yonelik resusitasyon protokolun etkilerini gosteren EDGT (early directed goal therapy) calismalarinda hastalarin %63'une (148) ES transfuzyonu yapildigini bulmuslardir (5). Mazza ve ark. (8) ES transfuzyonunun laktat ve santral venoz oksijendeki degisime etkisini arastiran 46 septik sok hastasi ile yapmis olduklari calismada hastalara toplam 74 adet ES verilmistir. The Transfusion Requirements In Septic Shock (TRISS) calismasi 998 septik soklu hastada ES verilmesinde esik Hgdegerini 7 ve 9 gl/dL ile karsilastirilan calismada dusuk esik degerli gruba medyan 1 (range:0-3) unite toplamda 1545 adet ESverilmistir. Yuksek esik degerli gruba medyan 4 (range: 2-7) unite toplamda 3088 adet ESverilmistir. Dusuk esik gruba daha az transfuzyon yapilmistir (9). Randomizasyondan 90 gun sonra dusuk esik deger grupta 216 (%43,0) ve yuksek esik degerli grupta 223 hasta (%45,0) olmustur(goreceli risk, 0,94; %95 guven araligi, 0,78-1,09; p=0.44). SCC 2016' ya gore miyokardiyal iskemi, ciddi hipoksemi, akut kanama gibi sebeplerin olmadigi eriskinlerde, ES transfuzyonu ancak Hgduzeyi 7,0 g/dL altinda olunca onerilmektedir (6). Bizim calismamizda hastalarin %56'sina (58) medyan 2 (aralik:1-14), toplam 167 adet ESverildi. EStransfuzyonu yapilan hastalarin transfuzyon oncesi Hgdegerleri ortalama 8,6 [+ or -] 1,5 bulundu. Transfuzyon almayan hastalarin Hg degerleri ortalama 11,8 [+ or -] 2,0 g/dL idi.

Eritrosit transfuzyonunu prospektif olarak 213 septik sok hastasinda inceleyen bir calismada hastalarin %60'i (57) erkek oldugu bulunmustur (2). Mazza ve ark. (8) yaptigi calismada kan transfuzyonu yapilan hastalarin %54,3'u (25) erkektir. Bizim calismamizda da yukarida nahsedilen calismalarla benzer olarak ES alan hastalarin %53'unun (31) erkek oldugu bulundu.

Sepsis ve septik sokta ES transfuzyonu icin bircok endikasyon tanimlanmistir. Rosland ve ark. (2) 213 septik sok hastasinda ES transfuzyonunu inceleyen prospektif calismasinda ES transfuzyon endikasyonunda en onemli faktorun Hg duzeyi oldugunu bulmustur. Napolitano ve ark. eriskin travma ve kritik hastalarda ES inceleyen calismasinda kanama olmayan hastalarda ES transfuzyon kararinda dusuk Hg seviyesi ve doku oksijenizasyonunda bozulmaya baglamistir (9). Bizim calismamizda hastalara en sik Hg dusuklugu (165 kez) nedeni ile ES transfuzyonu yapildi. Hastalara ES transfuzyonu yapilmasinin en sik ikinci neden hipotansiyon (138 kez) olarak bulundu.

Kan transfuzyonu hem kohort calismalari hem de randomize calismalarda, kritik hastalardaki alt gruplarda mortalitenin artmasi ile iliskili bulunmustur (10-13); ancak sepsis bulunan hastalar da dahil olmak uzere, transfuzyonun sagkalimi iyilestirdigi kohort arastirmalari da mevcuttur (14). Rosland ve ark. (2) YBU'de septik soklu 213 hasta ile ES transfuzyonunu prospektif olarak inceledigi calismada hastalarin %70'i devredilmis, %30'u ise olmustur. Akut akciger hasari, sepsis, septik soklu hastalarda ES transfuzyonunu inceleyen bir baska calismada mortalite ile kan transfuzyonu arasinda anlamli iliski bulunmamistir (15). Bizim calismamizda ES transfuzyonu alan hastalarin %94,8'i kaybedildi ve ES transfuzyonu yapilan grupta mortalite anlamli daha yuksek bulundu (p=0.005). Mortalitenin yuksek bulunmasinin nedeni ES alan hastalarin komorbiditelerinin fazla olmasi, SOFA skorunun yuksek olmasi olarak dusunuldu. Ayrica lokositten fakir ES'lerin sonucu etkiledigi dusunulmektedir.

Sepsisde trombositopeni, hem trombosit uretiminde bozulmaya, hem de trombosit yikiminda artisa baglidir. TS transfuzyonu guncel oneri ve kilavuzlar esliginde yapilmaktadir (16-22). Siddetli sepsis ve septik soktaki hastalar icin, SSC 2016 Rehberi, belirgin kanama yok ise trombosit sayisi 10.000/[10.sup.3]/[micro]L'un altinda, hastada kanama riski var ise 20.000/[10.sup.3]/[micro]L'un altinda ise profilaktik TS transfuzyonunu onermektedir. Aktif kanamasi olan hastalar, cerrahi veya invaziv prosedurler uygulanacak olan hastalar icin trombositler 50.000/[10.sup.3]/[micro]L uzerinde olacak sekilde TS transfuzyonu onerilir. (6). Stanwort ve ark. (21) hematolojik maligniteli 600 hastada profilaktik TS transfuzyonu yapilanlar ile transfuzyon yapilmayan hastalari degerlendirdikleri calismasinda profilaksik TS transfuzyonu yapilmayan grubun %59'una ortalama 1,7 [+ or -] 2,6 unite toplam 580 unite TS transfuzyonu yapilirken, profilaktik transfuzyon yapilan grubun %89'una ortalama 3,0 [+ or -] 3,2 unite toplam 964 unite TS transfuzyonu yapilmistir (21). Bizim calismamizda hastalarin %30'una (31) medyan 3 (aralik:1-28) toplam 163 unite TS transfuzyonu yapildi. Hastalarin transfuzyon oncesi platelet degerleri medyan 23000/[10.sup.3]/[micro]L (aralik:6000- 191000/[10.sup.3]/[micro]L) olup en sik transfuzyon trombositopeni (163 kez) nedeni ile yapildi. TS transfuzyonunun 2. en sik verilme endikasyonu trombositopeniye atesin eslik etmesi (125 kez) olarak bulundu. Trombosit transfuzyonu yapilan hastalarin hepsi kaybedildi.

Gosterilmis koagulasyon bozuklugu (artmis protrombin zamani, artmis INR, artmis aPTT), aktif kanamanin varligi, invaziv prosedur yada cerrahi oncesi transfuzyon uzman goruslerine dayanan guncel onerilerdir (23). Hafif anormalligi olan kanamayan hastalarda PT duzeltmede TDP transfuzyonu etkisiz kalmaktadir. Kanamayan hastalarda daha ciddi koagulasyon anormalliklerinin duzeltilmesinin hastaya faydali olacagini gosteren yeterli calisma yoktur (6). SCC'ye gore kanama veya invaziv prosedur plani yok ise, pihtilasma anormalliklerinin duzeltilmesi icin TDP kullanilmamasi onerilmektedir. Moylan ve ark. (24) 1923 hasta ile YBU'de TDP transfuzyonunun rehberlere uyumlulugunu inceleyen calismada hastalarin %12,7'sine TDP verilmistir. En sik verilme endikasyonu kanama, ikinci siklikla cerrahi islem oncesi profilaksi amacli verilmistir. Transfuzyon oncesi INR<2,5 olarak bulunmustur (24). Bizim calismamizda hastalarin %15'ine (15) medyan 2 (aralik: 1-8) toplam 37 unite TDP verildi. Transfuzyon oncesi PT ortalama 21,2 [+ or -] 7,4 sn, aPTT 40 [+ or -] 14,2 sn, INR 1,7 [+ or -] 0,5 olarak bulundu. Hastalara en sik PT, aPTT, INR yuksekligi nedeni ile TDP transfuzyonu yapilirken ikinci siklikla invaziv islem oncesi transfuzyon yapildi. Literaturle uyumlu olarak TDP transfuzyonunun onemli bir kisminda acik bir endikasyon bulunmamaktadir.

Sonuc

Bu calismanin sonucunda yogun bakim unitesinde takip edilen sepsis ve septik sok hastalarina yuksek oranda kan ve kan urunu verildigi tespit edildi. Bu urunlerden en sik verilen ES ve TS olarak bulundu. Kan ve kan urunu verilen hastalarda mortalite daha yuksek olarak tespit edildi. Mortalitesi yuksek olan grupta SOFA skoru daha yuksekti.

DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1619

Kaynaklar

(1.) Murthy T. Blood transfusion practices in sepsis. Indian J Anaesth 2014; 58: 643-6. [CrossRef]

(2.) Rosland RG, Hagen MU, Haase N, Holst LB, Plambech M, Madsen KR, et al. Red blood cell transfusion in septic shock--clinical characteristics and outcome of unselected patients in a prospective, multicentre cohort. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2014; 22: 14. [CrossRef]

(3.) Practice parameters for hemodynamic support of sepsis in adult patients in sepsis. Task Force of the American College of Critical Care Medicine, Society of Critical Care Medicine. Crit Care Med 1999; 27: 639-60. [CrossRef]

(4.) Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, Annane D, Gerlach H, Opal SM, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock, 2012. Intensive Care Med 2013; 39: 165-228. [CrossRef]

(5.) Rivers E, Nguyen B, Havstad S, Ressler J, Muzzin A, Knoblich B, et al. Early goal-directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock. N Engl J Med. 2001; 345: 1368-77. [CrossRef]

(6.) Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, Levy MM, Antonelli M, Ferrer R, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Crit Care Med 2017; 45: 486-552. [CrossRef]

(7.) Corwin HL, Gettinger A, Pearl RG, Fink MP, Levy MM, Abraham E, et al. The CRIT Study: Anemia and blood transfusion in the critically ill--current clinical practice in the United States. Crit Care Med 2004; 32: 39-52. [CrossRef]

(8.) Holst LB, Haase N, Wetterslev J, Wernerman J, Aneman A, Guttormsen AB, et al. Transfusion requirements in septic shock (TRISS) trial--comparing the effects and safety of liberal versus restrictive red blood cell transfusion in septic shock patients in the ICU: protocol for a randomised controlled trial. Trials. 2013; 14: 150. [CrossRef]

(9.) Holst LB, Haase N, Wetterslev J, Wernerman J, Aneman A, Guttormsen AB, et al. Transfusion requirements in septic shock (TRISS) trial--comparing the effects and safety of liberal versus restrictive red blood cell transfusion in septic shock patients in the ICU: protocol for a randomised controlled trial. Trials 2013; 14: 150. [CrossRef]

(10.) Hebert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, et al. A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. Transfusion Requirements in Critical Care Investigators, Canadian Critical Care Trials Group. N Engl J Med 1999; 340: 409-17. [CrossRef]

(11.) Marik PE, Corwin HL. Efficacy of red blood cell transfusion in the critically ill: a systematic review of the literature. Crit Care Med 2008; 36: 2667-74. [CrossRef]

(12.) Villanueva C, Colomo A, Bosch A, Concepcion M, Hernandez-Gea V, Aracil C, et al. Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding. N Engl J Med 2013; 368: 11-21. [CrossRef]

(13.) Chatterjee S, Wetterslev J, Sharma A, Lichstein E, Mukherjee D. Association of blood transfusion with increased mortality in myocardial infarction: a metaanalysis and diversity-adjusted study sequential analysis. JAMA Intern Med 2013; 173: 132-9. [CrossRef]

(14.) Park DW, Chun BC, Kwon SS, Yoon YK, Choi WS, Sohn JW, et al. Red blood cell transfusions are associated with lower mortality in patients with severe sepsis and septic shock: a propensity-matched analysis*. Crit Care Med 2012; 40: 3140-5. [CrossRef]

(15.) Parsons EC, Hough CL, Seymour CW, Cooke CR, Rubenfeld GD, Watkins TR, et al. Red blood cell transfusion and outcomes in patients with acute lung injury, sepsis and shock. Crit Care 2011; 15: R221. [CrossRef]

(16.) Diedrich B, Remberger M, Shanwell A, Svahn BM, Ringden O. A prospective randomized trial of a prophylactic platelet transfusion trigger of 10x10(9) per L versus 30 x 10(9) per L in allogeneic hematopoietic progenitor cell transplant recipients. Transfusion. 2005; 45: 1064-72. [CrossRef]

(17.) Kaufman RM, Djulbegovic B, Gernsheimer T, Kleinman S, Tinmouth AT, Capocelli KE, et al. Platelet transfusion: a clinical practice guideline from the AABB. Ann Intern Med 2015; 162: 205-13. [CrossRef]

(18.) Schiffer CA, Anderson KC, Bennett CL, Bernstein S, Elting LS, Goldsmith M, et al. Platelet transfusion for patients with cancer: clinical practice guidelines of the American Society of Clinical Oncology. J Clin Oncol 2001; 19: 1519-38. [CrossRef]

(19.) Stanworth SJ, Estcourt LJ, Llewelyn CA, Murphy MF, Wood EM, Investigators TS. Impact of prophylactic platelet transfusions on bleeding events in patients with hematologic malignancies: a subgroup analysis of a randomized trial. Transfusion 2014; 54: 2385-93. [CrossRef]

(20.) Stanworth SJ, Estcourt LJ, Powter G, Kahan BC, Dyer C, Choo L, et al. A noprophylaxis platelet-transfusion strategy for hematologic cancers. N Engl J Med. 2013;368(19):1771-80. [CrossRef]

(21.) Wandt H, Schaefer-Eckart K, Wendelin K, Pilz B, Wilhelm M, Thalheimer M, et al. Therapeutic platelet transfusion versus routine prophylactic transfusion in patients with haematological malignancies: an open-label, multicentre, randomised study. Lancet. 2012; 380: 1309-16. [CrossRef]

(22.) Zumberg MS, del Rosario ML, Nejame CF, Pollock BH, Garzarella L, Kao KJ, et al. A prospective randomized trial of prophylactic platelet transfusion and bleeding incidence in hematopoietic stem cell transplant recipients: 10,000/L versus 20,000/microL trigger. Biol Blood Marrow Transplant 2002; 8: 569-76. [CrossRef]

(23.) Liumbruno G, Bennardello F, Lattanzio A, Piccoli P, Rossetti G, Italian Society of Transfusion M. Recommendations for the transfusion of plasma and platelets. Blood Transfus 2009; 7: 132-50.

(24.) Moylan S, Szabo F, Scott H, Kwok G. Use of fresh-frozen plasma at Royal Darwin Hospital: a retrospective audit. Intern Med J 2008; 38: 686-91. [CrossRef]

Received: 08.12.2017 * Accepted: 27.08.2018

Gelis Tarihi: 08.12.2017 Kabul Tarihi: 27.08.2018

Seyma Yildiz [1], Sahin Temel [2], Nilgun Ozlem Alptekinoglu Mendil [2], Zahide Karaca [2], Zuhal Simsek [2], Hasan Dirik [2], Sevda Onuk [2], Recep Civan Yuksel [2], Nilgun Savas [2], Kadir Bulut [2], Faruk Seckin Yucesoy [2], Kursat Gundogan [2], Murat Sungur [2]

[1] Erciyes Universitesi Tip Fakultesi, Ic Hastaliklari Anabilim Dali, Kayseri, Turkiye

[2] Erciyes Universitesi Tip Fakultesi, Ic Hastaliklari Anabilim Dali, Yogun Bakim Bilim Dali, Kayseri, Turkiye

Sorumlu Yazar / Corresponding Author: Sahin Temel

E posta: dr.sahintemel@gmail.com

Author Contributions: Concept--M.S., K.G., S.Y.; Design M.S., K.G., S.Y.; Supervision--M.S., K.G., K.B., Z.O.S.; Resources --Z.K., S.T., K.B., H.D., N.M., S.Y.; Materials - S.T., K.B., H.D., N.M., S.Y., N.S., S.O., Z.O.S.; Data Collection and/or Processing--S.T., K.B., H.D., N.M., S.Y., N.S., S.O., F.S.Y., R.C.Y.; Analysis and/or Interpretation --M.S., K.G., S.T., R.C.Y.; Literature Search--M.S., K.G., S.Y., R.C.Y.; Writing Manuscript--M.S., K.G., S.T., R.C.Y.; Critical Review--M.S., K.G., S.Y., R.C.Y., S.T., Z.O.S., K.B.

Yazar Katkilari: Fikir--M.S., K.G., S.Y.; Tasarim--M.S., K.G., S.Y.; Denetleme--M.S., K.G., K.B., Z.O.S.; Kaynaklar--Z.K., S.T., K.B., H.D., N.M., S.Y.; Malzemeler--S.T., K.B., H.D., N.M., S.Y., N.S., S.O., Z.O.S.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi--S.T., K.B., H.D., N.M., S.Y., N.S., S.O., F.S.Y., R.C.Y.; Analiz ve/veya Yorum--M.S., K.G., S.T., R.C.Y.; Literatur Taramasi--M.S., K.G., S.Y., R.C.Y.; Yaziyi Yazan--M.S., K.G., S.T., R.C.Y.; Elestirel Inceleme--M.S., K.G., S.Y., R.C.Y., S.T., Z.O.S., K.B.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the Ethics Committee of Erciyes University Clinical Research (Approval Date: 12.08.2016 / Decision No: 2016/477).

Informed Consent: Written informed consent was obtained from patients or patients' parents who participated in this study.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Conflict of Interest: The authors have no conflicts of interest to declare.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

Etik Komite Onayi: Bu calisma icin etik komite onayi Erciyes Universitesi Klinik Arastirmalar Etik Kurulu'ndan (Tarih: 12.08.2016 / Karar No: 2016/477) alinmistir.

Hasta Onami: Yazili hasta onami bu calismaya katilan hastalardan veya hastalarin ailelerinden alinmistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.
Tablo 1. Hastalarin Laboratuvar Degerleri

Degisken             Genel      Eritrosit verilen

Beyaz Kure Sayisi,     11000 (50-98000)    8130 (50-98000)
[10.sup.3]/[micro]L
Hemoglobin [+ or -] SD,  10,0 [+ or -] 2,3    8,6 [+ or -] 1,5
g/dL
Platelet Sayisi,     135000 (6000-743000)  85000 (6000-569000)
[10.sup.3]/[micro]L
PT[+ or -]SD, sn      19,6 [+ or -] 13,2  19,99 [+ or -] 13,01
aPTT[+ or -]SD, sn     43,1 [+ or -] 23,3  45,87 [+ or -] 39,66
INR[+ or -]SD, INR     1,6 [+ or -] 0,8   1,65 [+ or -] 0,79

Degisken          Eritrosit verilmeyen   p

Beyaz Kure Sayisi,     13650 (2100-82000)   0,001
[10.sup.3]/[micro]L
Hemoglobin [+ or -] SD,    11,8 [+ or -] 2   0,001
g/dL
Platelet Sayisi,      155000 (20300-743000)  0,001
[10.sup.3]/[micro]L
PT[+ or -]SD, sn      19,20 [+ or -] 13,65  0,766
aPTT[+ or -]SD, sn     39,66 [+ or -] 17,65  0,182
INR[+ or -]SD, INR     1,62 [+ or -] 1,01   0,901

Tablo 2. Hastalarin Laboratuvar Degerleri

7Degisken            Genel      Trombosit verilen

Beyaz Kure Sayisi,     11000 (50-98000)    1000 (50-98000)
[10.sup.3]/[micro]L
Hemoglobin [+ or -] SD,  10,0 [+ or -] 2,3   8,7 [+ or -] 1,7
g/dL
Platelet Sayisi,     135000 (6000-743000)  23000 (6000-191000)
[10.sup.3]/[micro]L
PT[+ or -]SD, sn      19,6 [+ or -] 13,2   18,7 [+ or -] 5,5
aPTT[+ or -]SD, sn     43,1 [+ or -] 23,3  40,8 [+ or -] 21,8
INR[+ or -]SD, INR     1,6 [+ or -] 0,8   1,6 [+ or -] 0,4

7Degisken         Trombosit verilmeyen   p

Beyaz Kure Sayisi,     12550 (630-82000)   0,001
[10.sup.3]/[micro]L
Hemoglobin [+ or -] SD,   10,6 [+ or -] 2,3   0,001
g/dL
Platelet Sayisi,     159000 (16500-743000)  0,001
[10.sup.3]/[micro]L
PT [+ or -] SD, sn     20,0 [+ or -] 15,4   0,637
aPTT [+ or -] SD, sn    44,1 [+ or -] 24,0   0,510
INR [+ or -] SD, INR    1,6 [+ or -] 1,0   0,901

Sekil 1. a-d. Transfuzyon verilme endikasyonlari ve sayilari, a:
Eritrosit; b: Trambosit; c: Taze donmus plazma; d: Kriyoprespitat

a
            SAYI

HEMOGLOBIN DUSUKLUGU   165
HIPOTANSIYON       138
TASIKARDI         92
VAZOPRESSOR IHTIYACINI  57
DIGER           38

b

TROMBOSITOPENI      163
ATES + TROMBOSITOPENI  125
INVAZIV ISLEM ONCESI   24
KANAMA IHTIMALI      9
TROMBOSIT FONKSIYON    5

c

PT aPTT INR YUKSEKLIGI  14
INVAZIV ISLEM ONCESI    8
MASIF TRANSFUZYON     7
KANAMA IHTIMALI      4
PLAZMA EXCHANGE      3
ANTITROMBIN 3 EKSIKLIGI  1

d

HIPOFIBRINOJENEMI     12
INVAZIV ISLEM ONCESI    3
KANAMA IHTIMALI      2

Note: Table made from bar graph.
COPYRIGHT 2018 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Investigation / Ozgun Arastirma
Author:Yildiz, Seyma; Temel, Sahin; Mendil, Nilgun Ozlem Alptekinoglu; Karaca, Zahide; Simsek, Zuhal; Dirik
Publication:Dahili ve Cerrahi Bilimler Yogun Bakim Dergisi (Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medic
Article Type:Clinical report
Date:Aug 1, 2018
Words:4301
Previous Article:Opinions of Chest Physicians About the Do-Not-Resuscitate (DNR) Orders: Respect for Patient's Autonomy or Medical Futility?/ Gogus Hastaliklari...
Next Article:Stress Hyperglycemia Incidence in Critically Ill Patients: Cross-Sectional Observational Study/Kritik Hastalarda Stres Hiperglisemi Sikligi:...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters