Printer Friendly

Investigation of load sharing in hybrid (2G/3G) mobile networks/Hibridiniu (2G/3G) korinio rysio tinklu srautu valdymo tyrimas.

Ivadas

Mobiliojo rysio operatoriu teikiamu paslaugu mastas pastaruoju metu ypac sparciai auga. Tai lemia nuolat tobulejancios technologijos bei mazejanti paslaugu kaina. Remiantis naujausiais globaliais tyrimais, mobiliaisiais tinklais perduodamas duomenu kiekis kasmet sparciai dideja (Ericsson 2013). Duomenims ir balso skambuciams perduoti pasaulyje dazniausiai taikomos antrosios ir treciosios kartos technologijos.

Del vykstancios treciosios kartos tinklo pletros bei nuolat didejancio sios technologijos irenginiu skaiciaus skambuciu 3G tinkle nuolat daugeja. Vartotoju generuojamu balso skambuciu srautai daro itaka kitiems vartotojams, kurie naudojasi duomenu perdavimo technologijomis. Si itaka paprastai pasireiskia bazines stoties talpumo sumazejimu, del to gali sumazeti duomenu perdavimo vartotojams sparta. Dazniausiai skambinanciam vartotojui svarbu tik pokalbio kokybe, o ji is esmes nesiskiria vartotojui naudojantis ar 3G, ar 2G tinklu (Jarvinen 2002).

Del siu priezasciu yra kuriami ir taikomi specialus srautu valdymo metodai, turint tiksla valdyti ir tinkamai paskirstyti srautus tarp skirtingu arba tokios pacios technologijos tinklu (4G Americas 2011). Daug demesio skiriama 3G srautui perkelti i WiFi tinkla. Remiantis tyrimais pagrista analize nustatyta, jog imanoma perkelti iki 50 % viso 3G srauto i WiFi tinkla (Dimatteo et al. 2011). Srautu valdymas taip pat aktualus siekiant isvengti balso skambuciu blokavimo tikimybes (Shinagawa et al. 2009) ar taupant energija (Micallef et al. 2010). Pastebeta, kad srautams valdyti 3G tinkle patogu naudoti du skirtingus neslius. Taip paskirstomos apkrovos ir iki dvieju kartu padideja duomenu perdavimo sparta (Seidel et al. 2009). Su tinklo talpu problemomis taip pat susiduriama ir WiFi tinkle, todel svarbu garantuoti reikiama prieigos tasku skaiciu, o jis priklauso nuo vartotoju elgsenos (Balachandran et al. 2002).

Srautu valdymo metodais siekiama garantuoti auksta tinklo ir vartotoju gaunamu paslaugu kokybe. Darbo tikslas --istirti vartotoju generuojamos informacijos srautu valdymo 2G/3G mobiliojo rysio tinkluose metodus, siekiant nustatyti ju itaka tinklui ir vartotojams. Tam buvo pasirinktos ir analizuojamos vieno is Lietuvoje veikianciu tinklu--hibridinio korinio rysio tinklo lasteles. Lasteles parinktos atsizvelgiant i dideli UMTS balsu srauta bei bendra stoties apkrova. Is viso analizei panaudotos 18 GSM, 18 UMTS, turincios du neslius, ir 2 DCS lasteles, sudarancios sanklota su GSM lastelemis.

Srautu valdymo algoritmas Directed Retry

Directed Retry srautu valdymo algoritmo veikima vaizduojanti schema pateikta 1 paveiksle.

Zemynkryptes UMTS neslio galios suvartojimu gristame balso srauto perkelimo is 3G i 2G tinkla metode Directed Retry svarbus keli veiksniai (Halonen et al. 2003). Ju seka ir rysys pavaizduoti 1 paveiksle.

Telefonui siunciant balso skambucio RRC (angl. Radio Resource Control) uzklausa, RNC (angl. Radio Network Controller) nustato mobiliojo irenginio pageidaujama RAB (angl. Radio Access Bearer) tipa. Pries inicijuodamas balso skambuti vartotojas gali tureti aktyviu duomenu sesiju. Tokiu atveju, kad toliau sekmingai vyktu duomenu sesija ir butu inicijuojamas balso skambutis, RRC sujungimo metu yra uzsakomas papildomas CS RAB (angl. Circuit Switched RAB), skirtas balso skambuciui. Esant siai situacijai vartotojo mobilusis irenginys naudoja du skirtingus RAB vienu metu, arba kitaip dar vadinama MRAB (angl. Multi RAB). MRAB gali tureti daug ivairiu kombinaciju, pvz.: 1CS+1PS; 1CS+2PS; 2PS, 2CS ir t. t.

Taikant mineta srautu valdymo algoritma privaloma, kad irenginys naudotu tik CS RAB. Siuo metodu pagristi procesai pradedami tuomet, kai yra pasiekiama nustatyta zemynkrypcio neslio galios panaudojimo riba. Kai srautu valdymo algoritmas suaktyvintas, galima papildomai nustatyti santykini perkeliamu vartotoju skaiciu. Veliau algoritmo veiksmus lemia kiti isoriniai veiksniai, jiems priskiriama ir telefono tinklo rezimo busena. Esant 2G/3G rezimui tinklo pasirinkima nulemia egzistuojancios mobiliojo tinklo salygos tam tikroje vietoje. Jei telefone nustatyta, kad vienintelis jo naudojamas tinklas yra 3G, tada Directed Retry srautu valdymo algoritmo pritaikyti nepavyks. Jei zemynkryptes galios riba pasiekta ir telefonas palaiko dvitinkli rezima, tikrinamas naudojamas RAB. Jei tai nauja uzklausa ir tik su CS RAB, tada i telefona yra siunciamas pranesimas apie persijungima i nurodyta GSM lastele. Telefonui sekmingai persijungus i GSM lastele, inicijuojamas balso skambutis 2G tinkle.

Galimi atvejai, kad telefono persijungimas i 2G lastele, kuri lemia ivairios aplinkybes, galejo neivykti, pvz., tuo metu 2G tinklo lasteles apkrova buvo maksimali, ir lastele negalejo skirti reikiamu istekliu naujai pokalbio sesijai. Esant tokiai situacijai mobilusis irenginys is naujo bando jungtis prie 3G lasteles, informuodamas tinkla, jog jam nepavyko persijungti i nurodyta 2G tinklo lastele. Tinklas, gaves tokia informacija, sio srautu valdymo metodo irenginiui nebetaiko.

Load Based Handover srautu valdymo algoritmas

Load Based Handover (LBHO) srautu valdymo algoritmas veikia panasiai kaip Directed Retry algoritmas. Taciau yra keletas esminiu skirtumu, kurie pavaizduoti 2 paveiksle.

LBHO srautu valdymo metodas, skirtingai nei Directed Retry, veikia ne tik del pasiektos zemynkrypcio neslio galios ribos, bet ir del siu stoties apkrova ribojanciu veiksniu:

--kodu medzio istekliu;

--irangos licencijoje nurodytu kanalo elementu (CE) skaiciaus;

--interferencijos aukstynkrypteje bei zemynkrypteje puseje, kuri gali buti isreiskiama ASE (angl. Air Speech Equivalent), masto;

--Iub sasajos (tarp RNC ir Node B) uztikrinamos pralaidumo ribos.

Siu rodikliu nuolatine stebesena atlieka 3G tinklo prieigos kontroles sistema (Halonen et al. 2003). Sistemai aptikus vieno is minetu rodikliu nustatytos ribos virsijima, aktyvinamas srautu valdymo algoritmas. Kaip matyti is 2 pav., skirtingai nei pries tai apibudinto Directed Retry srautu valdymo metodo atveju, perkeliant vartotoja i 2G tinkla yra atliekami to tinklo lasteliu matavimai. Lastelems atitikus nustatytas kokybes rodikliu ribas, vartotojas yra perkeliamas i 2G tinkla.

Srautu valdymo itakos tinklui ir vartotojams tyrimas

Srautu valdymas turi itakos vartotojams ir tinklui. Visi rodikliai tarpusavyje glaudziai susije, taciau tarp ju yra tinklui reiksmingesniu rodikliu. Pvz., perjungimai (angl. Handovers), RRC ir RAB uzklausos. Tai daugiausia signalizacine informacija, kurios didejimas lemia didesne tinklo elementu apkrova ir galima efektyvumo sumazejima.

Prie rodikliu, rodanciu didziausia poveiki vartotojams, galima priskirti aukstynkrypcius ir zemynkrypcius kanalo elementus (CE), nutrukusius bei blokuojamus skambucius.

2G/3G srautu tarpusavio pasiskirstymo tyrimas

Siekiant kuo tiksliau ivertinti srautu pasiskirstymo itaka tinklui ir vartotojams, tirti buvo pasirinktos trys skirtingos Directed Retry srautu valdymo metodo konfiguracijos. Gauti tyrimo rezultatai pavaizduoti 3 pav. Grafike pateikiamas suminis visu sesiu baziniu stociu balso skambuciu srautas. Sios bazines stotys yra miestu teritorijose, tankiai apgyvendintose vietose, kur didelis 3G paslaugu vartotoju skaicius. Uzmiesciuose ar kaimo vietovese srauto pasiskirstymas 3G tinkle yra mazesnis del mazesnio vartotoju skaiciaus ir ju 3G paslaugu naudojimo iprociu.

Pirmuoju atveju pateikiami duomenys, kai srautu valdymas pradeda veikti virsijus 50 % zemynkryptes neslio galios riba. Siuo atveju 25 % visu nauju 3G skambuciu yra bandoma perkelti i 2G tinkla. Taikant tokia valdymo konfiguracija, pavyko apytiksliai 5 % sumazinti 3G balso skambuciu srauto masta. Antruoju atveju buvo tiriama konfiguracija, kai metodas pradeda veikti pasiekus 50 % zemynkryptes neslio galios riba ir perkeliama 100 % sio limito skambuciu. Siuo atveju 3G balso skambuciu srautas sumazejo apie 8 %. Treciuoju atveju buvo taikomas agresyviausias budas, kai metodas veikia nuolat, o bandymu perkelti skambucius skaicius maksimalus. Siuo atveju 3G balso skambuciu srauto dalis sumazinama apie 21 %. Kaip matyti is gautu rezultatu, esant visada ijungtam srautu valdymui siuo metodu perkelti viso 3G balso skambuciu srauto i 2G tinkla nepavyksta. Tai paaiskinama jau aprasytais metodo veikimo salygu ribojimais--irenginiu naudojamo RAB tipo atveju bei telefono parametru konfiguracijomis.

Perjungimu is 3G i 2G tinkla tyrimas

Perjungimu statistika, gauta taikant skirtingas Directed Retry konfiguracijas, pateikta 4 paveiksle.

Remiantis rezultatais galima teigti, kad, didejant bandymu perjungti is 3G i 2G tinkla skaiciui, perjungimo kokybe is esmes nekinta. Konfiguruojant pagal Directed Retry parametrus, rodancius nuolatini sio metodo veikima, sekmingu perjungimu skaicius siekia beveik 97 %. Taikant metodo parametrus, rodancius veikima esant 50 % ir didesniam zemynkryptes neslio galios suvartojimo mastui bei perkeliant nuo sios ribos 25 % visu vartotoju, gaunamas tik 1 % didesnis pasisekusiu perjungimu skaicius. Todel galima teigti, kad sekmingu perjungimu skaicius nedaug priklauso nuo taikomos metodo konfiguracijos. Siuo atveju vartotojai nepatiria jokiu rysio sutrikimu del padidejusio signalizacinio srauto. Perjungimai priklauso nuo tinklo konfiguracijos ir joje nurodytu perjungimu parametru verciu. Iprasta, kad perjungimams yra suteikiamas didesnis prioritetas nei naujai inicijuojamiems skambuciams, todel net jei truksta 2G tinkle istekliu, jie bus pirmiau skiriami perjungimams, o tik veliau naujiems vartotojams. Taip daroma tam, kad vartotojui kalbant ir judant tarp lasteliu netiketai nenutruktu skambucio sesija.

RRC priklausomybes nuo skirtingu srautu valdymo konfiguraciju tyrimas

RRC priklausomybes nuo skirtingu srautu valdymo konfiguraciju tyrimo rezultatai pateikti 5 paveiksle. Is 5 pav. matyti, kad, didinant is 3G tinklo i 2G tinkla perkeliamo srauto dali, bendras RRC uzklausu skaicius dideja. Netaikant Directed Retry srautu valdymo mechanizmo, RRC uzklausu skaicius apie 6% mazesnis, palyginti su atveju, kai taikomas srautu valdymo metodas, nustacius parametrus, nurodancius perkelti visa CS srauta is 3G i 2G tinkla.

Padidejusi signalizacijos RRC srauta lemia 3G tinkle atsilaisvine istekliai ir del to isauges PS vartotoju prisijungimu skaicius. Padidejes signalizacijos srautas daugiau apkrauna RNC, padidejus apkrovai gali sumazeti tinklo efektyvumas. Taciau, esant pakankamam kiekiui laisvu tinklo istekliu, vartotojams padidinamas paslaugu prieinamumas. Uzklausu skaiciaus padidejima taip pat lemia isauges IRAT reselection is 2G i 3G tinkla kiekis. Aiskinama tuo, kad srautu valdymo metodui pradejus veikti ir perkelus vartotoja i 2G tinkla, pokalbiui pasibaigus vartotojo mobilusis irenginys siuncia RRC uzklausa 3G tinklui su pranesimu apie IRAT reselection (3GPP TS 25.331: 2013). Irenginiui atitinkant tinkle nustatytu parametru vertes mobilusis irenginys grazinamas i 3G tinkla, nes 3G tinklas yra pirmenybinis.

RAB priklausomybes nuo skirtingu Directed Retry konfiguraciju tyrimas

Kitas svarbus rodiklis, rodantis srautu valdymo metodo daroma itaka tinklui, yra isauges EUL RAB skaicius. Kaip matyti is 6 pav., EUL RAB uzklausu skaicius isaugo 9 %, palyginti su laikotarpiu, kai srautu valdymo metodas neveike. Norint skirti vartotojui EUL (E-DCH) kanala, butinas didesnis skaicius aukstynkrypciu kanalo elementu. Sumazinus balso skambuciu skaiciu 3G tinkle atlaisvinamas tam tikras elementu kanaluose skaicius, sie elementai panaudojami EUL--duomenims perduoti sparciau aukstynkrypciu budu.

Kanalo elementu skaiciaus priklausomybes nuo skirtingu Directed Retry konfiguraciju tyrimas

Kanalo elementai (CE) 3G tinkle suprantami kaip bazines stoties talpa ribojantys istekliai. Kanalo elementai naudojami priskiriant mobiliajam irenginiui skirtaji pernasos kanala--DCH ar E-DCH. Kanalo elementai bazinei stociai yra priskiriami isigijus licencija reikiamam ju skaiciui. Jie yra skirstomi i aukstynkrypcius (UL) ir zemynkrypcius (DL). Skirtinga paslauga, kuria naudojasi vartotojas, turi skirtinga skaiciu naudojamu kanalo elementu ir skirtingas yra ju pasiskirstymas aukstyn ir zemyn.

Tyrimu metu buvo stebimas sesiu baziniu stociu aukstynkrypciu ir zemynkrypciu kanalo elementu pasiskirstymas esant skirtingoms Directed Retry parametru reiksmems. Grafike, pateiktame 7 pav., matyti, kad nuolat veikiant srautu valdymo metodui, zemynkrypciu kanalo elementu naudojama vidutiniskai 26 % maziau, o tuo metu 3G balso srautas sumazejo apytiksliai 44 %. Mazesni kanalo elementu panaudojimo masta santykinai leme kanalo elementu rezervavimas perjungimams, jis yra nuolatinis ir nepriklauso nuo balso srauto. Isskirti tik aukstynkrypciu kanalo elementu pokycio neimanoma del itin didelio ju panaudojimo duomenu paslaugoms skaiciaus. Zemynkrypciu kanalo elementu panaudojimas daugiausia priklauso nuo balso skambuciu skaiciaus. Balso skambuciai priskiriami R99 UMTS paslaugai, kai naudojamas vienodas skaicius zemynkrypciu ir aukstynkrypciu kanalu elementu. Todel galima teigti, kad atsilaisvinusiu zemynkrypciu kanalo elementu skaicius is esmes yra lygus aukstynkrypciu elementu skaiciui.

Prieigos kontroles reguliuojamu srautu pokyciu tyrimai

Tirti buvo pasirinktos dvi labai didele apkrova turincios 3G bazines stotys, kuriose buta duomenu sesiju blokavimo atveju. Taikytas Load Based Handover (LBHO) srautu valdymo metodas, nustacius parametrus, kad, pasiekus bent vieno rodiklio vertes riba, srautu valdymo metodu kas penkias sekundes butu perkeliama po du aktyvius balso skambuciu vartotojus. Is 8 pav. matyti, kad, neveikiant srautu valdymui BS1 stotyje, per savaite buvo atmestos 7667 naujos vartotoju uzklausos. Taip pat 9735 aktyvios sesijos buvo perjungtos i mazesne RAB paslaugos greitaveika. Tai daroma tam, kad butu atlaisvinti bazines stoties istekliai, skirti naujiems vartotojams aptarnauti. Is 8 pav. grafiko taip pat matyti, kad buvo atmestos 14896 EUL prieigos uzklausos. Tai reiskia, kad prioritetas yra suteikiamas balso skambuciu vartotojams, o duomenu vartotojai i tinkla neileidziami. Panasi situacija atsispindi ir 9 pav. pateiktame grafike, iliustruojanciame bazines stoties BS2 srautu valdyma taikant neaktyvinta ir aktyvinta srautu valdymo metoda.

Siuo atveju taikant srautu valdymo metoda blokuojamu nauju vartotoju skaicius sumazejo iki minimalaus ir sieke vos 32 per savaite. Panasiu santykiu sumazejo ir kiti rodikliai, turintys itakos vartotojui teikiamos paslaugos kokybei. Is 8 ir 9 pav. pateiktu grafiku matyti, kad santykinai nedideli skaiciu blokuojamu uzklausu (iki 4000 per savaite) pavyksta sumazinti iki minimalaus.

Isvados

1. Isanalizavus srautu valdymo poreiki nustatyta, kad sparciai didejantis mobiliuju tinklu perduodamu duomenu kiekis lemia tinklo talpos stoka. Siai problemai spresti taikomi ivairus srautu valdymo metodai.

2. Directed Retry srautu valdymo algoritma tiriant realiomis salygomis ivertinta, kad viso balso srauto is 3G i 2G tinkla del irenginiu nustatymo bei vartotoju naudojamu duomenu paslaugu perkelti neimanoma. Optimalus perkeliamu duomenu kiekis gali siekti iki 50 % 3G tinkle sukuriamo balso srauto.

3. Directed Retry metodu galima padidinti EUL uzklausu skaiciu 9 %, taip pat sumazinti kanalo elementu naudojimo masta, kuris akivaizdus is zemynkrypciu elementu skaiciaus pokycio.

4. Taikant Directed Retry metoda butina atidziai ivertinti kiekvienos 2G tinklo lasteles KPI, nes gali padideti blokuojamu ar nutrukusiu balso skambuciu 2G tinkle skaicius.

5. Taikant Load Based Handover srautu valdymo metoda, kai bazines stoties blokuojamu sesiju skaicius nera didelis, si skaiciu galima sumazinti iki minimalaus ir taip garantuoti auksta vartotojui teikiamos paslaugos kokybe.

6. Kai bazines stoties apkrova labai didele, Load Based Handover srautu valdymo metodu jos sumazinti iki minimalios nepavyksta. Kai blokuojamu duomenu sesiju skaicius virsija 7000, suvaldyti srautu is esmes neimanoma. Tai reiskia, kad net perkelus tam tikra vartotoju skaiciu i 2G tinkla, blokuojamu duomenu uzklausu skaicius islieka didelis. Siuo atveju butina stoties talpa praplesti.

7. Load Based Handover srautu valdymo metodas puikiai tinka esant laikinam srauto padidejimui arba situacijai stabilizuoti iki bazines stoties irangos atnaujinimo.

http://dx.doi.org/10.3846/mla.2015.798

Literatura

3GPP TS 25.331: Radio Resource Control Protocol Specification. Version 11.7.0. Release 11. 2013. 2074 p.

4G Americas. 2011. Optimizing the mobile application ecosystem [interaktyvus], [ziureta 2015 m. kovo 5 d.]. Prieiga per interneta: http://www.4gamericas.org/documents/Optimizing%20 Mobile%20Application%20Ecosystem%2004.24.11.pdf

Balachandran, A.; Voelker, G. M.; Bahl, P.; Rangan, P. V. 2002. Characterizing user behavior and network performance in a public wireless LAN, ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 30(1): 195-205 [interaktyvus], [ziureta 2015 m. kovo 5 d.]. Prieiga per interneta: http://sysnet.ucsd.edu/pawn/papers/wireless_sig.pdf

Dimatteo, S.; Hui, P.; Han, B; Li, V. 2011. Cellular traffic offloading through WiFi networks, in Proceedings of the 8th International Conference on Mobile Adhoc and Sensor Systems (MASS 2011), 17-22 October 2011, Valencia, Spain, 192-201. http://dx.doi.org/10.1109/MASS.2011.26

Ericsson. 2013. Ericsson mobility report: on the pulse of the networked society [interaktyvus], [ziureta 2015 m. kovo 5 d.]. Prieiga per interneta: http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ ericsson-mobility-report-november-2013.pdf

Halonen, T.; Romero, J.; Melero, J. 2003. GSM, GPRS and EDGE Performance--Evolution Towards 3G/UMTS. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 656 p.

Jarvinen, K. 2002. GSM and UMTS: the creation of global mobile communication. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 590 p.

Micallef, G.; Mogensen, P.; Scheck, H. 2010. Dual-Cell HSDPA for Network Energy Saving, in Vehicular Technology Conference (VTC 2010--Spring), 2010 IEEE 71st., 16-19 May 2010, Taipei, Taiwan, 1-5. http://dx.doi.org/10.1109/VETECS.2010.5494049

Seidel, E.; Afzal, J.; Liebl, G. 2009. Dual Cell HSDPA and its Future Evolution. Nomor Research GmbH. 5 p. [interaktyvus], [2015 m. kovo 5 d.]. Prieiga per interneta: http://www. nomor.de/uploads/1h/pA/1hpAccByjinAOWBDzTNt4w/ WhitePaper_DC-HSDPA_2009-01.pdf

Shinagawa, N.; Miura, A.; Kaneda, S.; Akinama, Y. 2009. Traffic Control by Influencing User Behaviour [interaktyvus], [2015 m. kovo 5 d.]. Prieiga per interneta: https://www. nttdocomo.co.jp/english/binary/pdf/corporate/technology/rd/ technical_journal/bn/vol7_4/vol7_4_034en.pdf

Martynas STIRBYS (1), Karolis ZVINYS (2)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius, Lietuva El. pastas: (1) martynas.stirbys@stud.vgtu.lt; (2) karolis.zvinys@vgtu.lt

Caption: 1 pav. Directed Retry algoritma vaizduojanti strukturine schema

Fig. 1. Structural diagram of Directed Retry algorithm

Caption: 2 pav. LBHO algoritma vaizduojanti strukturine schema

Fig. 2. Structural diagram of LBHO algorithm

Caption: 3 pav. Balso srauto pasiskirstymas esant skirtingoms Directed Retry metodo konfig?racijoms

Fig. 3. Distribution of voice traffic at different Directed Retry configurations

Caption: 4 pav. Perjungimu 3G/2G pasiskirstymas esant skirtingoms Directed Retry metodo konfiguracijoms

Fig. 4. Distribution of handovers from 3G to 2G at different Directed Retry configurations

Caption: 5 pav. Bendras RRC uzklausu pasiskirstymas esant skirtingoms Directed Retry metodo konfiguracijoms

Fig. 5. Distribution of common RRC attempts at different Directed Retry configurations

Caption: 6 pav. EUL RAB uzklausu pasiskirstymas esant skirtingoms Directed Retry metodo konfiguracijoms

Fig. 6. Distribution of EUL RAB attempts at different Directed Retry configurations

Caption: 7 pav. DL kanalo elementu pasiskirstymas esant skirtingoms Directed Retry metodo konfiguracijoms

Fig. 7. Distribution of DL channel elements at different Directed Retry configurations

8 pav. Prieigos kontroles sistemos reguliuojami nauju ir
esamu vartotoju srautai bazineje stotyje BS1

Fig. 8. Admission control handling of new and present
users at BS1

Kiekis, vnt.

           BS1 nesant LBHO  BS1 esant LBHO

Prieigos blokavimas  7667       4642

DCH kanalo srauto   9735       3072
mazinimas

EUL prieigos     14 896      2699
blokavimas

Note: Table made from bar graph.

9 pav. Prieigos kontroles sistemos reguliuojami nauju ir
esamu vartotoju srautai bazineje stotyje BS2

Fig. 9. Admission control handling of new and present
users at BS2

Kiekis, vnt

           BS2 nesant LBHO  BS2 esant LBHO

Prieigos blokavimas  526        32

DCH kanalo srauto   2612       207
mazinimas

EUL prieigos     3162       153
blokavimas

Note: Table made from bar graph.


----------

Please note: Illustration(s) are not available due to copyright restrictions.
COPYRIGHT 2015 Vilnius Gediminas Technical University
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Stirbys, Martynas; Zvinys, Karolis
Publication:Science - Future of Lithuania
Article Type:Report
Date:Jun 1, 2015
Words:2781
Previous Article:Applying game theory in 802.11 wireless networks/Zaidimu teorijos taikymas IEEE 802.11 tinkluose.
Next Article:The impact of space vector sequence in the switching table on inverters output voltage/Erdviniu vektoriu perjungimo tvarkos itaka komutavimo...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters