Printer Friendly

Investigation into delamination/Laminavimo pleveles atsokimo tyrimas.

Ivadas

Rinkose, kur yra didele konkurencija, tik didziausioms spaustuvems pavyksta sekmingai plestis ir pelningai dirbti. Spaustuves privalo kurti naujus produktus, nes sparciai kinta vartotoju poreikiai, technologijos ir konkurencijos salygos. Siuolaikines ekonomikos suformuota butinybe--gebejimas ideju srautus paversti sekminga technologine ir komercine spaustuves veikla. Sis procesas apima ne tik nauju produktu kurima, bet ir naujus, auksta kokybe uztikrinancius budus, parodo, kaip tiems produktams patekti i rinka ir skatinti pardavimo paieska. Daugiausia spaustuviu naudoja ofsetine spauda (litografija). Ji yra bene populiariausia spaudos rinkoje ir uzima apie 50 % pasaulines spaudos rinkos. Labiausiai vertinami sios spaudos budo privalumai--auksta kokybe ir mazos paruosimo sanaudos (Adams et al. 2002).

Poligrafines produkcijos gamyba sudaro keli etapai (Kipphan 2001):

--tekstines ir iliustracines informacijos apdorojimas;

--spausdinimo formu gamyba;

--produkcijos spausdinimo procesas;

--galutinis isspausdintos produkcijos apdorojimas (apdailos procesai).

Apdailos procesai reikalingi norint pagerinti atspaudu kokybe arba suteikti papildomu funkciju, kuo nors ji papildant. Apdailos procesai skirstomi i kelias grupes:

--padengimai. Siai grupei priklauso lakavimas, laminavimas, gumavimas ir kiti procesai;

--papildomi vaizdai. Siai grupei priskiriami ispau-dimai su folija arba be jos, numeravimas, bronza-vimas, UV lakavimas ir t. t;

--mechaninio apdorojimo procesai--bigavimas, perforavimas, iskirtimas, kalandravimas ir ikirtimas.

Siame darbe pateikiamos tirtos laminavimo pleveles atsokimo priezastys, visi rezultatai ir isvados bus panaudoti UAB "Petro ofsetas".

Gaminant ivairia produkcija spaustuveje susiduriama su problema, kai lankstant laminuota ir biguota isspausdinta produkcija, plevele atsoka nuo popieriaus. Norint isspresti sia problema, reikia istirti ofsetine spauda, laminavimo ypatumus ir popieriaus savybes, pleveles ir dazu procentuotes, kad bigavus ir palankscius produkcija laminavimo plevele neatsoktu.

Tyrimo objektas

Eksperimento metu naudotas popierius, kuri dazniausiai uzsakymams renkasi UAB "Petro ofsetas" klientai. Buvo pasirinktos 7 populiariausios popieriaus rusys, kurios viena nuo kitos skiriasi gramatura, lygumu ir mechaninemis savybemis. Popieriaus rusys:

1. "LuxoCard" 270 g/[m.sup.2];

2. "Invercote" G 240 g/[m.sup.2];

3. "LuxoSatin" 300 g/[m.sup.2];

4. "LuxoPrint" 300 g/[m.sup.2];

5. "LuxoSatin" 170 g/[m.sup.2];

6. "LuxoPrint" 170 g/[m.sup.2];

7. "Serixo" 200 g/[m.sup.2].

Eksperimentui atrinktos 2 skirtingu rusiu laminavimo pleveles, kurios skiriasi mechaninemis charakteristikomis:

1. Paprasta blizgi.

2. Paprasta matine.

Dazu uzimamas plotas (%) buvo pasirinktas remiantis ofsetines spaudos masinos "KOMORI SPICA 29P" galimybemis ir atsizvelgiant i dazniausiai gamyboje pasitaikancius gaminius (21 variantas).

Tiriant naudotas laminavimo aparatas "Aspira" -pusiau automatine laminavimo masina, skirta vienpusiam laminavimui. Taip pat naudota universali bigavimo masina UPB. Spaustuvese si masina, skirta popieriui biguoti ir perforuoti, naudojama daznai. Masina skirta lankstomai gamybai. Ja galima biguoti, ivairiai igilinti.

Tyrimu metodika

Renkantis popieriaus rusis atsizvelgta i tai, koks yra paklausiausias ir laminuotai produkcijai gaminti dazniausiai naudojamas popierius. Tuo pat metu stebeta, kokia dazu procentuote dazniausiai pasitaiko gaminiuose ir kokios pleveles naudojamos laminuoti.

Dazu procentuotes buvo pasirinktos atsizvelgiant i gaminamos produkcijos stebejimus ir ivertinus ofsetines spaudos masinos "KOMORI SPICA 29P" technines galimybes.

Ant kiekvieno bandinuko pateikta informacija: koks popierius, kokia dazu procentuote ir laminavimo plevele. Spaudai paruosti maketai isspausdinti standartiniais rezimais, nustatytais atsizvelgiant i popieriaus rusi ir gramatura.

Atspausdinta produkcija buvo dziovinama nuo 1 iki 36 val. Buvo laminuojama kas 2 val. Taip pat istirtas optimalus dziuvimo laikas.

Paskui atspaudai laminuoti, esant vienodiems lami-navimo rezimams, temperaturai, prispaudimui, greiciui. Baigus laminuoti visus lapus, apipjaustyti ju krastai, kad galutinis formatas, pjaunant su giljotina, butu tikslus, t. y. tiksliai apipjautas pagal lapo krastine ir sutaptu su spaudos masinos popieriaus emimu baziniu kampu.

Apipjaustyti atspaudai buvo biguojami 2 budais -pagal popieriaus krypti ir skersai popieriaus krypties. Biguoti bandinukai buvo lankstomi tol, kol atsoks laminavimo plevele.

Tyrimu rezultatai

Darbo tyrimo esme--istirti laminavimo pleveles atsokimo priezasti, nustatyti, ar turi itakos dazu dziuvimo laikas, dazu procentinis plotas, laminavimo pleveles rusis (paprasta blizgi ir paprasta matine), popieriaus kryptis. Bandymai buvo atliekami su ankstesniame skyrelyje apibudintais popieriaus pavyzdziais. Laminuoto popieriaus mechaninems savybems ivertinti buvo pasirinktas laminuoto popieriaus dvigubu lenkimu skaiciaus matavimas. Tyrimas atliktas atsizvelgiant i dazu procentini plota, dazu dziuvimo laika ir sasaja su dvigubu lenkimu skaiciumi.

Siame darbe tirtas laminavimo pleveles atsokimas lankstant skersai popieriaus krypties ir pagal popieriaus krypti. Buvo skaiciuojamas lankstymu kiekis tol, kol la-minavimo plevele atsoks nuo popieriaus. Taip galima nustatyti, kada laminavimo plevele atsoks ir kada laikysis stipriai ir neatsoks nuo popieriaus.

Kuo mazesnis lankstymu skaicius, tuo pleveles atsokimo parametrai blogesni, nes kuo maziau lenkimu, tuo veliau, veikiant isoriniams veiksniams, ji greiciau atsoks. Jeigu plevele atlaiko daug lankstymu, bet trukineja popierius, tai veliau ji neatsoks ir nuo gaminio. Visu septyniu rusiu popieriaus lankstymu priklausomybes pateiktos 1-5 pav.

[FIGURE 1 OMITTED]

[FIGURE 2 OMITTED]

[FIGURE 3 OMITTED]

[FIGURE 4 OMITTED]

Isvados ir rekomendacijos

Atlikus bandymus galima daryti isvadas, kad laminavimo pleveles atsokimas priklauso nuo daugelio veiksniu:

1. Laminavimo pleveles atsokimas priklauso nuo lami-navimo pleveles, popieriaus savybiu, popieriaus lankstymo krypties, dazu procentinio ploto;

2. Laminavimo pleveles atsokima lemia dazu dziuvimo laikas: kuo didesnis dazu procentinis plotas, tuo ilgiau reikia dziovinti atspauda;

3. Pagal laminavimo atsokima geriausia yra lankstyti pagal popieriaus krypti, o blogiausia--skersai popieriaus krypties;

4. Laminuojant blizgia laminavimo plevele mazesne tikimybe, kad laminavimo plevele atsoks, o laminuo-jant matine--didesne atsokimo tikimybe;

5. Didejant dazu procentiniam plotui, lankstymu kiekis mazeja ir laminavimo plevele greiciau atsoka;

6. Dazu dziuvimo laikui turi itakos popieriaus savybes. Popierius turi buti aklimatizuojamas ir dziovinamas, bet jis negali buti perdziovintas ar per dregnas. Laikantis siu reikalavimu popierius bus tvirtesnis.

[FIGURE 5 OMITTED]

doi: 10.3846/mla.2010.059

Literatura

Adams, J. M.; Dolin, P. A. 2002. Printing Technology. Albany, NY: Delmar.

Kipphan, H. 2001. Handbook of print media: technologies and production methods. Berlin: Springer.

Valdemaras Limanovskis (1), Igor Iljin (2), Nikolaj Sesok (3)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

El. pastas: (1) pgkatedra@vgtu.lt; (2) pgilj@vgtu.lt; (3) pgses@vgtu.lt
COPYRIGHT 2010 Vilnius Gediminas Technical University
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Limanovskis, Valdemaras; Iljin, Igor; Sesok, Nikolaj
Publication:Science - Future of Lithuania
Article Type:Report
Geographic Code:4EXLT
Date:Jul 1, 2010
Words:911
Previous Article:Investigation into the quality of thermally treated package lamination/ Termiskai apdorojamu pakuociu laminavimo kokybes tyrimas.
Next Article:Research on transfering the dynamic process by the spring/Dinaminio proceso perdavimo spyruokle tyrimas.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters