Printer Friendly

Invaziv Lobuler Meme Kanserinde Florodeoksiglukoz-Pozitron Emisyon Tomografisi Gec Goruntulemenin Taniya Katkisi ve Histopatoloji ile Korelasyon / Contribution of Fluorodeoxyglucose-Positron Emission Tomography Late Imaging to Diagnosis and Correlation with Histopathology in Invasive Lobular Breast Cancer.

GIRIS

Meme kanseri kadinlarda en sik gorulen kanser turu olup kansere bagli olumlerde akciger kanserinden sonra ikinci siradadir. Erken tani, daha dogru ve girisim gerektirmeyen evreleme, tedaviyi takip ve prognozu belirleme meme kanserine yaklasimi belirlemede en onemli sureclerdir. Meme kanserlerinin %50-70'ini invaziv duktal karsinom (IDK), %5-15'ini invaziv lobuler kanser (ILK), %1-6'sini musinoz karsinom ve %1-2'sini tubuler karsinom olusturmaktadir (1).

Tani surecinde ozellikle dens meme dokusu ve ILK'de genellikle manyetik rezonans goruntuleme basvurulan yontem olmakla beraber ozgunlugun dusuk olusu (%72) ile gereksiz biyopsi sayisini artirmasi, aksiller lenf nodu evrelemesindeki limitasyonlari ve uzak metastaz taramasi yapamayisi gibi nedenler ile daha duyarli noninvaziv tamamlayici yontemlere gereksinim vardir (2).

F-18-florodeoksiglukoz (FDG) pozitron emisyon tomografi (PET) goruntulemenin malign lezyonlari gostermede bir hayli yuksek bir duyarlilik ve ozgulluge sahip olmasina ragmen, meme kanserindeki duyarliligi kisitlidir. Yapilan meta analizde FDGPET'nin primer meme kanserini saptamadaki genel duyarlilik %64-96, ozgunluk %73-100, pozitif ongoru degeri %81-100, negatif ongoru degeri %52-89 oldugu bildirilmektedir (3). Capi 1 cm'den kucuk tumorlerde FDG-PET'nin duyarliligi %57 iken, 1 cm'den buyuk tumorlerde %90'i gecmektedir (4). Fibroadenom, duktal adenom ve enflamasyon gibi selim lezyonlarda yanlis pozitiflik gorulebilmektedir. Bununla birlikte, FDG-PET'nin hastalarin ilk degerlendirmesinde konvansiyonel yontemlerden daha iyi oldugunu, ozellikle de infraklavikuler, supraklavikuler ve internal mammariyan lenf nodlari ile okkult uzak metastazlarin belirlenmesine olanak sagladigini bildiren calismalar da mevcuttur (5).

Meme kanserinde Glut-1 ve heksokinaz ekspresyonu, canli tumor hucresi sayisi, histolojik alt grup, mikrovaskuler yogunluk ve enflamatuvar hucre varligi FDG tutulumu etkileyen major faktorlerdir (6). ILK'lerde gorulen dusuk FDG tutulumunu aciklayan baslica faktorler daha dusuk tumor hucre yogunlugu, cevre dokudaki diffuz infiltrasyon, dusuk Glut-1 ekspresyonu ve dusuk proliferasyon hizidir (7). Ostrojen reseptoru (ER) ve progesteron reseptoru (PR) negatif, insan epidermal buyume faktoru reseptor-2 (HER-2) ekspresyonu pozitif tumorlerin reseptor pozitif ve HER-2 negatif tumorlere gore daha yuksek FDG tutulumu gosterdikleri bilinmektedir (8).

Meme kanserlerinin %10-15'ini olusturan ILK ile birlikte daha az siklikta gorulen musinoz (%1-6) ve tubuler (%1-2) kanserlerde FDG afinitesinin dusuk olusu nedeniyle PET'nin klinik sistemik katkisinin az oldugu bildirilmektedir (9,10). Bu sebeplerden dolayi calismalarda cogunlukla FDG-PET'nin IDK'deki katkisi degerlendirilmis olup ILK sinirli sayida calismada yer bulabilmis ya da dusuk sensitivite nedeniyle calismaya dahil edilmemistir (4,11).

Tumor hucresinde glukoz-6-fosfataz enziminin yogunlugunun cok az olusu FDG'nin birikmeye devam etmesine sebep olmaktadir. Radyofarmasotik yari omrunun elverdigi olcude goruntuleme kalitesinin optimal olacagi gec goruntulemenin malignitelerde taniya katki sagladigi bilinmektedir (12). Meme kanserinde, FDGPET'de alinan gec goruntunun duyarlilik ve ozgunlugu anlamli derecede artirdigini bildiren bircok calisma vardir (13-26). Ancak bu calismalarda da cogunlukla IDK hastalarindan olusmaktadir.

Meme dokusu dansitesi arttikca FDG tutulumu daha fazla olmakta ve bu durumda dusuk FDG tutulum potansiyeli olan ILK'de primer lezyon vizualizasyonuna olumsuz etki etmektedir. Bu retrospektif calismada, meme kanserinde ozellikle klinik tani ve evrelemenin guc oldugu ILK'de preoperatif FDG-PET'de alinan gec goruntulerden elde edilen primer lezyon ile kontrlateral meme dokusundan elde edilen metabolik parametrelerin tani ongorusune olan katkisi ve ayrica primer lezyon ile histopatolojik degiskenlerin korelasyonunun arastirilmasi amaclanmistir.

YONTEMLER

2007-2018 yillari arasinda nukleer tip, molekuler goruntuleme ve radyonuklid tedavi bolumune evreleme amacli FDG-PET tetkiki icin basvurmus ILK tanili, FDG-PET sonrasi 5-30 gun icinde meme ve aksillaya yonelik cerrahi uygulanmis olan 17 hasta calismaya alindi. Intravenoz yol ile verilen 5-9 mCi FDG'den 50-70 dakika sonra standart 7-9 yatak uzunlugunda verteks ile mid-krus arasi ve 160-200 dakika sonra boyun ve toraks bolgelerini icine alan 2 yatak alani gec goruntuleme GE Discovery IQ 5 ring ve GE Discovery 710 PET/bilgisayarli tomografi cihazlari ile yapildi. Elde edilen goruntuler GE AW is istasyonunda PETVCAR programi ile degerlendirildi. Primer malign lezyonun [SUV.sub.max] [standart(s)-[SUV.sub.max], gec(g)-[SUV.sub.max]] degerleri ile [SUV.sub.max]'in %40 ve uzeri rolatif esigine gore cizilen ilgi alanindan hesaplanan metabolik tumor volum [(s-MTV), g-MTV] ve total lezyon glikolizis [(s-TLG), g-TLG] semikantitatif doku analiz degerleri ve degisim oranlari ([delta]: gec cekim degeri-standart cekim degeri/standart cekim degeri x100) kaydedildi. Multifokal/multisentrik malignite varliginda en yuksek [SUV.sub.max]'i olan lezyon calismaya dahil edildi. Kontrol grubu olarak karsi meme parankiminde ayna goruntusu ilgi alanindan ayni semikantitatif doku analiz degerleri ve degisim oranlari elde edildi. Mastektomi (6 hasta) veya meme koruyucu cerrahi (11 hasta) ile elde edilmis patolojiden primer malignitenin T ve N-evreleri, histolojik ve nukleer grad'lari, ostrojen reseptoru ER, PR, HER-2 varligi ve Ki-67 degerleri ile FDG-PET'den elde edilen semikantitatif doku analiz sonuclari degerlendirilmistir. ER veya PR'nin varligi (%1 ve ustu) reseptor pozitifligi olarak kabul edildi. Ki-67'nin %14 ve ustunde olusu yuksek proliferasyon endeksi olarak siniflandi. Immunohistokimyasal olarak HER-2 overekspresyonu pozitif olarak degerlendirilmis olup immunhistokimya sonucu 0/1+ olan olgularda HER-2 amplifikasyonu floresan in-situ hibridizasyon yontemi ile saptanmistir.

Calisma World Medical Association Declaration of Helsinki'ye "Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects", (amended in October 2013) uygun olarak gerceklestirilmis olup yazarlar calismanin Helsinki bildirgesine uygun, etik prensipler ile yapildigini beyan etmislerdir. Retrospektif calisma tasarimi nedeniyle hasta onami alinamamistir.

Istatistiksel Analiz

Veriler normal dagilima uymadigindan medyan ve aralik olarak verilmis, bagimli degisken analizinde (hasta ve saglikli meme arasinda) Wilcoxon isaret sira testi; sadece hasta grubun kendi icinde kiyaslanmasinda bagimsiz degisken analizi olarak Mann-Whitney U testi kullanilmistir. P<0,05 istatistik anlamlilik siniri olarak kabul edilmistir.

Calismanin primer sonuc olcutu ILK'de gec goruntuleme FDG tutulum duzeyinin tani ongorusune katkisi olup olmadiginin arastirilmasi; sekonder sonuc olcutu FDG tutulum miktarinin metastaz ve histopatolojik degiskenler (histolojik ve nukleer grad, ER, PR ve HER-2 varligi, Ki-67) ile iliskisidir.

BULGULAR

ILK tanisi ile cerrahi uygulanmis calismaya dahil edilen 17 hastanin demografik ozellikleri ve histopatolojik karakteristikleri Tablo 1'de paylasilmistir. Medyan 32 gun sonra (30[+ or -]28 gun) 11 hastada meme koruyucu cerrahi (%76), 6 hastada mastektomi (%24) uygulanmistir. Olgularin 10 tanesi pT1, 6 tanesi pT2 olup sadece 1 hasta pT3'tur.

Olgularin FDG-PET'de elde edilen primer malignite ve kontrol doku analiz degerlerinin karsilastirilmasi Tablo 2'de verilmistir. Buna gore malignite ile kontrol ilgi alanindan elde edilen degerlerden [SUV.sub.max] bazli olan s-[SUV.sub.max], g-[SUV.sub.max] ve [delta]-[SUV.sub.max] degerlerinde anlamli farklilik izlenmistir. Ayrica [delta]-[SUV.sub.max] ve [delta]-TLG'de kontrol grubunda medyan degisim oraninin negatif olmasi gec goruntude non-malign meme parankimi ve malignite arasindaki tutulum farkinin daha da arttigini gostermektedir (Resim 1).

Lenf nodu metastazi olan 7 olgudan [SUV.sub.max]'i grubun en yuksek degeri olan hastada metastatik lenf nodu gec goruntude vizualize olup olgunun primer malignite [delta]-[SUV.sub.max] degeri 62'dir (Resim 2).

TARTISMA

ILK tanisi ve tani sonrasi lenf nodu ile uzak metastaz evrelemesi klinik olarak en zor olan malignitelerden biridir. Bunun en onemli sebepleri tumorun stromal reaksiyon olusturmamasi dolayisiyla kitlesel bir formasyondan daha cok doku kalinlasmasi seklinde gorulmesi ve erken tanidaki en onemli klinik bulgu olan mikrokalsifikasyonun nadiren izlenmesidir (27-29).

Meme kanserinde invaziv triple negatif tumorlerin (TNT), non-TNT'lere gore (30) ve grad 3 tumorlerde ise grad 1-2 tumorlere gore (31) daha yuksek FDG afinitesi oldugu bilinmektedir. Ayrica FDG-PET radyofarmasotik afinitesini tumor histopatolojisi disinda mikrovaskularizasyon ve hipoksi duzeyi de benzer oranda etkilemektedir (32).

FDG-PET'nin ILK'lerde gorulen dusuk FDG tutulumunu aciklayan dusuk tumor hucre yogunlugu, cevre dokudaki diffuz infiltrasyon, dusuk Glut-1 ekspresyonu, dusuk proliferasyon hizi gibi bircok faktor mevcuttur.

Meme tumorlerinde duyarlilik ve ozgunlugu artirmak icin SUV, MTV, TLG gibi bircok farkli metabolik parametre kullanilmistir.

Arastirmalarin tamamina yakininda olgularin buyuk kismini daha sik gorulen IDK olusturmaktadir. Meme kanserinde FDG-PET ile alinan gec goruntulemenin katkisinin arastirildigi 6 calismada kaynakca sirasiyla 2/56, 3/66, 13/86, 2/53, 8/48 ve 2/38 oraninda ILK olgusu calismalara dahil edilmis olup oran sadece %9'dur (30/347) (18-20, 24-26). ILK olgularindan olusan bir calisma yoktur.

Tumor heterojenitesinin agresif malignite ile korelasyonu bircok tumorde gosterilmistir. Garcia-Vicente ve ark.'nin (19) calismasinda gec goruntulerdeki heterojenite artisinin daha anlamli prognostik bilgi verebilecegi ongorulmustur (18). Calismamizda lenf nodu metastazi yapmis 2 olgumuzda [delta]-TLG'nin 50 olusu (medyan: 9) da bunu destekler bir bulgudur.

Caprio ve ark. (26), 8 ILK, 40 IDK ve 11 benign meme lezyonundaki FDG-PET gec goruntuleme ile elde edilen [delta]-[SUV.sub.max]'in malignitede anlamli arttigini, benign lezyonlarda ise anlamli derece azaldigini paylasmislardir (25). Lokal rekurrens ve uzak metastaz suphesi olan 13'u ILK, 86 invaziv meme kanseri olgusunda Hildebrandt ve ark. (21) gec goruntulerde geri plan aktivitenin azalarak daha fazla malignitenin saptanabildigini bilfirmislerdir (20).

Meme dansitesi yas ve kilo ile cok degiskenlik gosterebilmektedir. Dens meme dokusunda FDG tutulumunun daha yuksek olusu dusuk FDG afinitesi gosterebilen ILK'de duyarliligi azaltan bir sebeptir. Calismamizda kontrlateral meme dokusundan elde edilen kontrol [delta]-[SUV.sub.max] medyan degeri -10'dur. ILK'de [delta]-[SUV.sub.max]'in (medyan: 53) anlamli farkli oldugu calismamizda, gec goruntulemenin multifokalite/multisentrisite olasiligi yuksek olan ILK'nin vizualizasyonunda, ozellikle dens meme dokusunda ek katki saglayabilecegi dusunulmustur.

Garcia-Vicente ve ark. (19), sadece 3 olgunun ILK oldugu 66 invaziv meme kanserinde gec goruntulemeyi degerlendirdikleri grupta ek katki saglamadigi bildirilmistir.

Sasada ve ark.'nin (22), 30'u ILK'li toplam 1122 invaziv meme kanserini degerlendirdikleri calismada, gec goruntulemede, calismamizda ? olarak tanimladigimiz deger retansiyon indeksi (RI) olarak ifade edilmektedir. Calismada RI'nin HER-2 pozitif, triple negatif ve luminal-B kanserli grupta anlamli derecede yuksek oldugu bildirilmistir (21). Bizim calismamizda anlamli farklilik olusmasa da HER-2 pozitif grupta [SUV.sub.max], MTV ve TLG medyan degerleri negatif olan gruba gore yuksektir (Tablo 2).

Sadece 2 olgunun ILK oldugu 53 invaziv meme kanserinde gec goruntulemenin katkisinin arastirildigi calismada, yuksek RI'si olan grupta dusuk ER pozitifligi ve yuksek HER-2 ekspresyonu oldugu bildirilmistir (24). Calismamizda ER negatif olgularin, [SUV.sub.max]'ta daha belirgin olmak uzere, [SUV.sub.max], MTV ve TLG medyan degerlerinin pozitif gruba gore yuksek oldugu Tablo 3'te paylasilmistir.

Lee ve ark. (27), 2'si ILK 38 invaziv meme kanser olgusunda gec goruntuleme prognostik faktorler ile daha anlamli korelasyon gostermistir. Gec goruntunun daha erken alindigi (100 dakika) durumda bile benzer korelasyon bildirilmistir (26). Bu sonuc total tetkik suresini kisaltacak olup sonraki calismalarda dikkate alinabilir.

Yapilan calismalardaki ILK'li hasta orani az olsa da ulasilan sonuclar benzer paterndedir. Dusuk siklikta gorulen bu hasta grubunda calismamizda primer malignite doku analiz degerleri ile histopatolojik degiskenler arasinda istatistiksel olarak anlamli bir korelasyon saptanmayisini istatistiksel anlamliliga ulasacak sayida olgumuzun olmayisi ile de aciklamak mumkundur.

SONUC

Calismamizda, FDG-PET duyarliligi az olan ILK'de kontralateral meme parankiminden elde edilen bilgiler ile ozellikle dens meme dokusunda gec goruntunun anlamli ek katki saglayacagi ongorulmustur. Istatistiksel olarak histopatolojik degiskenler ile anlamli duzeyde korelasyon saptanmamistir. Ancak cogunlugu IDK hastalarindan olusan calismalar ile karsilastirildiginda paralel sonuclar gozlemlenmistir. Lenf nodu metastazli grupta [delta]-TLG yuksek; HER-2 pozitif ve ER negatif olgularda [SUV.sub.max], MTV ve TLG median degerleri HER-2 negatif ve ER pozitif gruba gore daha fazladir. Bu onemli bilgilerin olgu sayisinin daha yuksek olacagi cok merkezli calismalar veya meta-analizler ile teyidi gerekmektedir.

Etik Komite Onayi: Retrospektif calisma.

Hasta Onami: Retrospektif calisma yapisi nedeniyle hasta onayi alinamadi.

Hakem Degerlendirmesi: Editorler kurulu disinda olan kisiler tarafindan degerlendirilmistir.

Yazarlik Katkilari: Fikir - F.O.F., H.S.; Tasarim - F.O.F., H.S.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi - F.O.F., H.S.; Analiz ve/veya Yorum - F.O.F.; Literatur Taramasi - F.O.F.; Yaziyi Yazan - F.O.F.; Elestirel Inceleme - F.O.F., H.S.

Cikar Catismasi: Yazarlarin beyan edecek cikar catismasi yoktur.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Ethics Committee Approval: Retrospective study.

Informed Consent: Patient consent could not be obtained due to the retrospective study structure.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept - F.O.F., H.S.; Design - F.O.F., H.S.; Data Collection and/or Processing - F.O.F., H.S.; Analysis and/ or Interpretation - F.O.F.; Literature Search - F.O.F.; Writing Manuscript - F.O.F.; Critical Review - F.O.F., H.S.

Conflict of Interest: The authors have no conflict of interest to declare.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

KAYNAKLAR

(1.) Li CI, Anderson BO, Porter P, Holt SK, Daling JR, Moe RE. Changing incidence rate of invasive lobular breast carcinoma among older women. Cancer 2000; 88: 2561-9.

(2.) Albert ML, Gao Y, Moy L. Role of Breast MRI in Patients with Newly Diagnosed Breast Cancer. Current Breast Cancer Reports 2016; 8: 80-9.

(3.) Scheidhauer K, Walter C, Seemann MD. FDG PET and other imaging modalities in the primary diagnosis of suspicious breast lesions. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2004; 31(Suppl 1): 70-9.

(4.) Nieweg OE, Kim EE, Wong WH, Broussard WF, Singletary SE, Hortobagyi GN, et al. Positron Emission Tomography with Fluorine- 18- Deoxyglucose in the Detection and Staging of Breast Cancer. Cancer 1993; 71: 3920-5.

(5.) Dong A, Wang Y, Lu J, Zuo C. Spectrum of the breast lesions with increased 18F-FDG uptake on PET/CT. Clin Nucl Med 2016; 41: 543-57.

(6.) Buck AK, Schirrmeister H, Mattfeldt T, Reske SN. Biological characterisation of breast cancer by means of PET. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2004; 31(Suppl 1): 80-7.

(7.) Bos R, van Der Hoeven JJ, van Der Wall E, van Der Groep P, van Diest PJ, Comans EF, et al. Biologic correlates of (18) fluorodeoxyglucose uptake in human breast cancer measured by positron emission tomography. J Clin Oncol 2002; 20: 379-87.

(8.) Osborne JR, Port E, Gonen M, Doane A, Yeung H, Gerald W, et al. 18 F-FDG PETof locally invasive breast cancer and association of estrogen receptor status with standardized uptake value: microarray and immunohistochemical analysis. J Nucl Med 2010; 51:543-50.

(9.) Hogan MP, Goldman DA, Dashevsky B, Riedl CC, Gonen M, Osborne JR, et al. Comparison of 18F-FDG PET/CT for systemic staging of newly diagnosed invasive lobular carcinoma versus invasive ductal carcinoma. J Nucl Med 2015; 56: 1674-80.

(10.) Li CI, Uribe DJ, Daling JR. Clinical characteristics of different histologic types of breast cancer. Br J Cancer 2005; 93: 1046-52.

(11.) Groheux D, Cochet A, Humbert O, Alberini JL, Hindie E, Mankoff D. 18F-FDG PET/CT for Staging and Restaging of Breast Cancer. J Nucl Med 2016; (Suppl 1): 17-26.

(12.) Dong A, Wang Y, Lu J, Zuo C. Spectrum of the breast lesions with increased 18F-FDG uptake on PET/CT. Clin Nucl Med 2016; 41: 543-57.

(13.) Jung NY, Kim SH, Choi BB, Kim SH, Sung MS. Associations between the standardized uptake value of (18)F-FDG PET/CT and the prognostic factors of invasive lobular carcinoma: in comparison with invasive ductal carcinoma. World J Surg Oncol 2015; 13: 113.

(14.) Choi WH, Yoo IR, O JH, Kim SH, Chung SK. The value of dual-time-point 18F-FDG PET/CT for identifying axillary lymph node metastasis in breast cancer patients. Br J Radiol 2011; 84: 593-9.

(15.) Hahn S, Hecktor J, Grabellus F, Hartung V, Poppel T, Kimmig R, et al. Diagnostic accuracy of dual-time-point 18F-FDG PET/CT for the detection of axillary lymph node metastases in breast cancer patients. Acta Radiol 2012; 53: 518-23.

(16.) Matthiessen LW, Johannesen HH, Skougaard K, Gehl J, Hendel HW. Dual time point imaging fluorine-18 flourodeoxyglucose positron emission tomography for evaluation of large loco-regional recurrences of breast cancer treated with electrochemotherapy. Radiol Oncol 2013; 47: 358-65.

(17.) Zytoon AA, Murakami K, El-Kholy MR, El-Shorbagy E, Ebied O. Breast cancer with low FDG uptake: characterization by means of dual-time point FDG-PET/CT. Eur J Radiol 2009; 70: 530-8.

(18.) Houshmand S, Salavati A, Segtnan EA, Grupe P, Hoilund-Carlsen PF, Alavi A. Dual-time-point Imaging and Delayed-time-point Fluorodeoxyglucose-PET/Computed Tomography Imaging in Various Clinical Settings. PET Clin 2016; 11: 65-84.

(19.) Garcia-Vicente AM, Molina D, Perez-Beteta J, Amo-Salas M, Martinez-Gonzalez A, Bueno G, et al. Textural features and SUV-based variables assessed by dual time point 18F-FDG PET/CT in locally advanced breast cancer. Ann Nucl Med 2017; 31: 726-35.

(20.) Garcia-Vicente AM, Perez-Beteta J, Perez-Garcia VM, Molina D, Jimenez-Londono GA, Soriano-Castrejon A, et al. Metabolic Tumor Burden Assessed by Dual Time Point [18F] FDG PET/CT in Locally Advanced Breast Cancer: Relation with Tumor Biology. Mol Imaging Biol 2017; 19: 636-44.

(21.) Hildebrandt MG, Gerke O, Baun C, Falch K, Hansen JA, Farahani ZA, et al. [18F] Fluorodeoxyglucose (FDG)-Positron Emission Tomography (PET)/Computed Tomography (CT) in Suspected Recurrent Breast Cancer: A Prospective Comparative Study of Dual-Time-Point FDG-PET/CT, Contrast-Enhanced CT, and Bone Scintigraphy. J Clin Oncol 2016; 34: 1889-97.

(22.) Sasada S, Masumoto N, Suzuki E, Sueoka S, Goda N, Kajitani K, et al. Prediction of biological characteristics of breast cancer using dual-phase FDG PET/CT. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2019; 46: 831-7.

(23.) Yoo J, Kim BS, Chung J, Yoon HJ. Percentage change of primary tumor on 18F-FDG PET/CT as a prognostic factor for invasive ductal breast cancer with axillary lymph node metastasis: Comparison with MRI. Medicine (Baltimore) 2017; 96: 7657.

(24.) Ozen A, Altinay S, Ekmekcioglu O, Albayrak R, Muhammedoglu A, Yigitbas H, et al. Dual-Time 18F-FDG PET/CT Imaging in Initial Locoregional Staging of Breast Carcinoma: Comparison with Conventional Imaging and Pathological Prognostic Factors. Indian J Surg 2016; 78: 382-9.

(25.) Moon H, Noh WC, Kim HA, Kim EK, Park KW, Lee SS, et al. The Relationship Between Estrogen Receptor, Progesterone Receptor and Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Expression of Breast Cancer and the Retention Index in Dual Phase (18)F-FDG PET/CT. Nucl Med Mol Imaging 2016; 50: 246-54.

(26.) Caprio MG, Cangiano A, Imbriaco M, Soscia F, Di Martino G, Farina A, et al. Dual-time-point [18F]-FDG PET/CT in the diagnostic evaluation of suspicious breast lesions. Radiol Med 2010; 115: 215-24.

(27.) Lee JY, Song HS, Choi JH, Hyun CL. Dual-Time-Point FDG Uptake Correlates with Prognostic Factors of Invasive Breast Cancer: Clinical Usefulness of Early Delayed Scanning. Diagnostics (Basel) 2019; 9: 40.

(28.) Rakha EA, El-Sayed ME, Powe DG, Green AR, Habashy H, Grainge MJ, et al. Invasive lobular carcinoma of the breast: response to hormonal therapy and outcomes. Eur J Cancer 2008; 44: 73-83.

(29.) Li CI, Anderson BO, Daling JR, Moe RE. Trends in incidence rates of invasive lobular and ductal breast carcinoma. JAMA 2003; 1: 421-4.

(30.) Helvie MA, Paramagul C, Oberman HA, Adler DD. Invasive lobular carcinoma. Imaging features and clinical detection. Invest Radiol 1993; 28: 202-7.

(31.) Basu S, Chen W, Tchou J, Mavi A, Cermik T, Czerniecki B, et al. Comparison of triple-negative and estrogen receptor-positive/progesterone receptor-positive/HER2-negative breast carcinoma using quantitative fluorine-18 fluorodeoxyglucose/positron emission tomography imaging parameters: a potentially useful method for disease characterization. Cancer 2008; 112: 995-1000.

(32.) Crippa F, Seregni E, Agresti R, Chiesa C, Pascali C, Bogni A, et al. Association between [18F]-fluorodeoxyglucose uptake and postoperative histopathology, hormone receptor status, thymidine labeling index, and p53 in primary breast cancer: a preliminary observation. Eur J Nucl Med 1998; 25: 1429-34.

(iD) Fikri Okan Falay, (iD) Hulya Seymen

Koc Universitesi Tip Fakultesi, Nukleer Tip ve Molekuler Goruntuleme Anabilim Dali, Istanbul, Turkiye

ORCID IDs of the authors: F.O.F. 0000-0003-4527-5983; H.S. 0000-0001-9799-2832.

Sorumlu Yazar/Corresponding Author: Fikri Okan Falay, E-posta: ofalay@kuh.ku.edu.tr

Gelis Tarihi/Received Date: 24.09.2019 Kabul Tarihi/Accepted Date: 17.01.2020

DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3145

J Acad Res Med 2020;10(2):143-8
Tablo 1. Invaziv lobuler kanser olgularinin (n=17) demografik
ozellikleri ve histopatolojik karakteristikleri

Yas - yil

Medyan (aralik)            45 (35-62)
T-evresi (n, %)
T1                   10 (59)
T2                   6 (35)
T3                   1 (6)
N-evresi (n, %)
N0                   10 (59)
N1                   7 (47)
ER (n, %)
+                   10 (59)
-                   7 (41)
PR (n, %)
+                   10 (59)
-                   7 (41)
Nukleer grad (n, %)
1                   5 (29)
2                   8 (47)
3                   4 (24)
Histolojik grad (n, %)
1                   5 (29)
2                   8 (47)
3                   4 (24)
HER-2 (n, %)
+                   9 (53)
-                   8 (47)
Ki-67 (n, %)
Yuksek ([greater than or equal to]14) 11 (65)
Dusuk (<14)              6 (35)

ER: Ostrojen reseptoru, PR: progesteron reseptoru, HER: insan epidermal
buyume faktoru reseptor

Tablo 2. Primer malignite ve kontrol ilgi alaninin metabolik
parametreleri ve degisim oranlari

Ortalama  [s-SUV.sub.max]  [g-SUV.sub.max] [delta]-SUV.sub.max
(aralik)

Primer   5,11 (*) (21,58) 7,59 (36,10)   49 (33)
malignite
Kontrol  1,04 (1,79)    0,93 (4,01)    -11 (9,51)
p     <0,000 (**)    <0,000      <0,000

Ortalama  s-MTV     g-MTV     [delta]-MTV s-TLG
(aralik)

Primer   4,74 (17,18) 4,70 (16,69) -1 (70)   9,56 (33,08)
malignite
Kontrol  2,40 (2,95)  2.24 (2,66)  -1 (66)   3,88 (1,31)
p     0,36     0,83     0,36     0,049

Ortalama  g-TLG     [delta]-TLG
(aralik)

Primer   10,71 (21,31) 1 (11)
malignite
Kontrol  3,06 (2,30)  -2 (16)
p     0,04      0,06

(*) Degerler ortalama (aralik) olarak verilmistir, (**) p<0,05
istatistik anlamlilik siniri olarak kabul edilmistir.
MTV: Metabolik tumor volum, TLG: total lezyon glikolizis

Tablo 3. Semikantitatif doku analiz degerleri ile histopatolojik
degiskenler arasindaki iliski

[delta]-TLG      16 (123)     12 (123)   8 (122)
            8 (152)      9 (152)    12 (123)
g-TLG         10.81 (41.11)   8.41 (41.11) 8.89 (11.97)
            7.16 (19.16)   7.50 (13.47) 7.33 (42.26)
s-TLG         8.84 (9.21)    8.45 (29.21) 8.25 (11.57)
            6.86 (19.92)   6.86 (12.43) 7.49 (30.66)
[delta]-MTV      2 (172)      4 (172)    13 (50)
            -12 (102)     -12 (102)   -5 (172)
g-MTV         3.57 (17.03)   3.67 (17.19) 6.55 (6.98)
            1.65 (17.79)   1.36 (6.98)  2.17 (17.19)
s-MTV         4.52 (14.46)   4.52 (14.46) 6.23 (6.56)
            2.70 (14.80)   2.15 (6.21)  3.51 (14.46)
[[delta]-SUV.sub.max] 53 (108)     49 (108)   57 (23)
            49 (43)      57 (43)    49 (108)
[g-SUV.sub.max]    5.93 (34.90)   5.93 (9.24)  4.35 (4.28)
            3.93 (5.49)    3.99 (36.10) 4.40 (35.57)
[s-SUV.sub.max]    4.16 (21.52) (*) 4.16 (9.14)  3.24 (2.71)
            2.69 (4.21)    2.85 (21.58) 2.99 (21.52)
            T-evresi     N-evresi   ER
Hastalar (n)      T1 (10)      N0 (10)    - (3)
            T2-T3 (7)     N1 (7)    + (14)

[delta]-TLG      18 (152)   29 (39)    15 (39)
            10 (123)   9 (111)    23 (199)
                   18 (152)    -5 (40)
g-TLG         4.55 (12.26) 5.60 (3.80)  6.26 (5.96)
            7.50 (41.11) 11.96 (41.11) 11.96 (42.38)
                   3.29 (32.27)  8.02 (32.14)
s-TLG         4.27 (9.52)  4.68 (4.36)  5.70 (5.63)
            8.13 (29.21) 9.56 (26.41)  9.56 (30.92)
                   2.48 (28.48)  8.51 (28.22)
[delta]-MTV      7 (103)    -14 (3)    -2 (29)
            -1 (172)   1 (107)    1 (172)
                   14 (138)    -13 (68)
g-MTV         3.17 (6.98)  2.68 (2.64)  3.34 (3.29)
            2.69 (17.19) 4.65 (17.19)  1.58 (17.79)
                   1.56 (17.63)  4.33 (16.64)
s-MTV         3.69 (6.21)  3.08 (2.95)  3.34 (2.95)
            4.32 (14.46) 4.72 (13.84)  4.72 (14.80)-13.10
                          (67.91)
                   13.93(138.44) 43 (43)
[[delta]-SUV.sub.max] 48 (35)    48 (43)    57 (90)
            49 (108)   49 (96)    36 (55)
                   53 (59)    4.77 (4.08)
[g-SUV.sub.max]    3.81 (1.76)  4.24 (0.62)  4.02 (36.10)
            4.99 (35.57) 6.87 (35.57)  6.21 (8.72)
                   4.13 (9.77)  3.54 (2.33)
[s-SUV.sub.max]    2.50 (1.59)  2.90 (0.43)  2.85 (21.58)
            3.96 (21.52) 4.36 (21.52)  4.54 (8.70)
                   2.59 (9.20)  Histolojik grad
            PR      Nukleer grad  1 (4)
Hastalar (n)      - (4)     1 (2)     2 (9)
            + (13)    2 (9)     3 (4)
                   3 (6)

[delta]-TLG      9 (152)    19 (76)
            16 (123)    8 (199)
g-TLG         7.16 (19.16)  5.02 (12.13)
            11.60 (41.11) 10.42 (42.38)
s-TLG         6.86 (19.92)  4.55 (9.26)
            10.30 (29.21) 10.19 (30.92)
[delta]-MTV      -1 (103)    2 (138)
            4 (172)    1 (137)
g-MTV         2.69 (17.79)  2.69 (4.31)
            3.11 (17.03)  3.56 (17.79)
s-MTV         2.70 (14.80)  2.37 (4.38)
            4.52 (14.46)  5.06 (15.29)
[[delta]-SUV.sub.max] 49 (47)    49 (43)
            54 (108)    53 (108)
[g-SUV.sub.max]    4.02 (5.49)  4.25 (4.37)
            9.91 (34.90)  5.61 (36.10)
[s-SUV.sub.max]    2.85 (4.21)  2.86 (2.87)
            6.99 (21.52)  3.80 (21.58)
            HER-2     Ki-67
Hastalar (n)      - (11)     <14 (7)
            + (6)     [greater than or equal to]14 (10)

(*) Degerler median (aralik) olarak verilmis olup p<0.05 olan farklilik
saptanmamistir.
MTV: Metabolik tumor volum, TLG: total lezyon glikolizis
COPYRIGHT 2020 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2020 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Orijinal Arastirma / Original Investigation
Author:Falay, Fikri Okan; Seymen, Hulya
Publication:Journal of Academic Research in Medicine
Date:Aug 1, 2020
Words:4413
Previous Article:A Comparison of the Clinical Features and Intraoperative Findings in Cholesteatoma Patients with and without Sinus Tympani Invasion / Sinus Timpani...
Next Article:The Effects of HPV Test on Anxiety, Emotion and Depression in Women / HPV Testinin Kadinlardaki Anksiyete, Duygu Durum ve Depresyon Uzerine Etkileri.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters