Printer Friendly

Intrathecal baclofen therapy in patients with traumatic spinal cord injury/Travmatik spinal kord yaralanmali hastalarda intratekal baklofen tedavisi.

Giris

Spastisite; kas tonusunda artis, hiperaktif derin tendon refleksleri ve pasif harekete karsi hiza bagimli artmis direncle karakterize motor bozukluktur. Ust motor noron hasarinin bir bulgusu olan spastisite, bulundugu kas grubuna ve duzeyine gore olumlu etkileri olabilmekle birlikte, siddetli duzeylere ulastiginda rehabilitasyon ekibinin hedeflerine ulasmasinda bas etmesi gereken ciddi bir klinik tablo olarak ortaya cikar. Hastanin pozisyonlanmasini, oturmasini, hemsirelik bakimini, hijyen faaliyetlerini, kontinansi ve gunluk yasam aktivitelerini bozabilir, kontraktur ve skolyoz gelisimine sebep olabilir, basi yarasi olusumuna zemin hazirlayabilir ve inkomplet hastalarda ambulasyonu olumsuz etkileyebilir. Ayni zamanda ani ve durdurulamayan spazmlar, agriya ve uyku duzeninin bozulmasina sebep olabilir (1-5).

Spastisite ile mucadelede ilk asama idrar yolu enfeksiyonu, uriner tas, basi yarasi ve enfekte tirnak batmasi gibi uyarici faktorlerin ortadan kaldirilmasidir. Spinal kord yaralanmali (SKY) hastalarda spastisite genellikle hafif-orta duzeylerdedir ve cogunlukla uyarici faktorlerle mucadele, egzersiz, fizik tedavi modaliteleri ve peroral (PO) ilaclar ile tedavi edilebilir. PO tedavide en cok kullanilan ilac; etkisini spinal seviyede gosteren baklofendir. Baklofen (beta-p-chlorophenyl-GABA) yapi olarak inhibitor norotransmitter olan gama aminobuturik asit analogudur. Santral sinir sisteminde pre-postsinaptik GABA-B reseptorlerine baglanir ve etkisini mono-polisinaptik spinal refleksleri inhibe ederek gosterir (6-9). Yan etki insidansi %10 ila %75 arasinda degisir ve ciddi yan etkileri genellikle dozla iliskilidir (10). Bu yan etkiler hastalarin gunluk yasam aktivitelerini etkileyip, tedaviyi birakmalarina sebep olacak duzeye ulasabilir.

Dusuk lipid cozunurlugu nedeni ile baklofenin kan-beyin bariyerini gecme yetenegi sinirlidir ve siddetli spastisitede cok yuksek dozlarda kullanilmasi gerekebilir. PO tedaviyi tolere edemeyen veya maksimum PO tedaviye ve diger konservatif tedavi yontemlerine cevap vermeyen inatci spastisite vakalarinda baklofen intratekal olarak uygulanabilir. Baklofen, ilk olarak 1974 yilinda PO kullanilmis ve bundan 10 yil sonra Penn ve Kroin tarafindan intratekal kullanimi rapor edilmistir (2). Bu yontemle kan-beyin bariyeri engeli asilmis ve cok dusuk baklofen dozlari ile cok daha yuksek serebrospinal sivi konsantrasyonu elde etme olanagi saglanmistir. Yapilan calismalarda siddetli spastisitede intratekal baklofen (ITB) tedavisi guvenilir ve etkili bulunmustur (2,5,11-13).

Bu calismada, merkezimizde yaygin ve siddetli spastisite nedeni ile ITB tedavisi uygulanan 15 travmatik SKY'li hastaya ait sonuclar sunulmustur.

Gerec ve Yontem

Merkezimizde ITB tedavisi uygulanmis olan hastalar retrospektif olarak tarandi. Yaygin ve siddetli spastisitesi olan, fizik tedavi ve PO tedaviye cevap vermeyen veya yan etki nedeni ile PO tedavi alamayan, 50-100 mcg baklofen ile test dozu uygulamasina cevap alinip ITB tedavisi baslanan, 20 yas ve uzeri travmatik spinal kord yaralanmali hastalar calismaya dahil edildi. Dahil edilme kriterlerini karsilayan hastalarda cinsiyet, yas, SKY nedeni, SKY suresi, American Spinal Injury Association (ASIA) protokolune gore norolojik seviyesi, Modifiye Ashworth skalasina (MAS) gore ITB oncesi ve sonrasi spastisite derecesi, SKY ile ITB uygulamasi arasinda gecen sure, ITB uygulamasi sonrasi takip suresi, ITB uygulamasi sonrasi spastisitenin azalmasini saglayan etkili ilk baklofen dozu, en son uygulanmakta olan baklofen dozu ve ITB uygulamasi sonrasi takip surecinde ITB tedavisine bagli gelisen komplikasyonlar tespit edildi. Komplet ve inkomplet hasta gruplari ile paraplejik ve tetraplejik hasta gruplari arasinda degerlendirme parametreleri arasindaki farklar karsilastirildi.

Istatistiksel degerlendirmede SPSS 16.0 paket programi kullanildi. Grup ici ve gruplar arasi karsilastirmalar Wilcoxon testi kullanilarak yapildi.

Bulgular

ITB tedavisi uygulanmis 15 travmatik SKY'li hasta calismaya dahil edildi. Hastalarin tamaminda SynchroMed II ayarlanabilir infuzyon pompasi (Medtronic Inc.) kullanildi ve baklofen devamli infuzyon seklinde uygulandi. Hastalarin dordu (%27) kadin, 11'i (%73) erkekti. Yas ortalamasi 39,7[+ or -]12,3 yil olup, 23 ile 69 araliginda degismekteydi. Sekiz hasta (%53) tetrapleji, yedi hasta (%47) ise parapleji idi. Tetraplejik hastalarin dordu, paraplejik hastalarin dordu komplet yaralanma idi. Hastalarin sekizinde MAS-3, yedisinde ise MAS-4 spastisite vardi (Tablo 1).

SKY ile ITB uygulamasi arasinda gecen sure ortalama 40,27[+ or -]35,40 ay, ITB uygulamasi sonrasi takip suresi ortalama 57,43[+ or -]36,89 ay idi. Spastisite duzeyi MAS'a gore ITB oncesi ortalama 3,47[+ or -]0,51 iken, ITB sonrasi ortalama 1,50[+ or -]0,51 idi. ITB tedavisi oncesi ve sonrasi ortalama spastisite duzeyleri arasindaki fark istatistiksel olarak anlamliydi (p=0,001). Etkili ilk baklofen dozu ortalama 174,33[+ or -]92,25 [micro]g/gun, son baklofen dozu ortalama 240,42[+ or -]125,19 [micro]g/gun idi.

Etkili ilk baklofen dozu komplet hastalarda ortalama 223,12[+ or -]103,50 [micro]g/gun iken, inkomplet hastalarda ortalama 118,57[+ or -]23,57 [micro]g/gun idi. Son doz ise komplet hastalarda ortalama 296,43[+ or -]138,22 [micro]g/gun, inkomplet hastalarda 162,00[+ or -]35,63 [micro]g/gun olarak tespit edildi. Spastisite duzeyi MAS'a gore ITB oncesi komplet hastalarda ortalama 3,62[+ or -]0,51, inkomplet hastalarda ortalama 3,29[+ or -]0,48; ITB sonrasi ise komplet hastalarda ortalama 1,38[+ or -]0,51, inkomplet hastalarda ortalama 1,67[+ or -]0,51 olarak bulundu. Etkili ilk baklofen dozu ve son baklofen dozu acisindan komplet ve inkomplet hastalar arasindaki fark istatistiksel olarak anlamliydi (sirasiyla p=0,01 2; p=0,018).

Etkili ilk baklofen dozu tetraplejik hastalarda ortalama 183,12[+ or -]115,26 [micro]g/gun, paraplejik hastalarda ortalama 164,29[+ or -]64,31 [micro]g/gun; son doz ise tetraplejik hastalarda ortalama 273,33[+ or -]159,33 [micro]g/gun, paraplejik hastalarda 207,50[+ or -]80,60 [micro]g/gun olarak tespit edildi. Etkili ilk baklofen dozu, son baklofen dozu, ITB oncesi ve sonrasi spastisite duzeyi, SKY-ITB uygulamasi arasinda gecen sure ve ITB uygulamasi sonrasi takip suresi acisindan tetraplejik ve paraplejik hastalar arasindaki fark istatistiksel olarak anlamli degildi (Tablo 2).

Dokuz hastada (%60) takip suresince ITB tedavisine bagli komplikasyon izlendi. Gelisen komplikasyonlar kateter disfonksiyonu, enfeksiyon, solunum sikintisi, yoksunluk sendromu, bradikardi, hipotoni ve deliryum tablosu idi. Kateter disfonksiyonu uc hastada, diger komplikasyonlar birer hastada gozlendi. Bu komplikasyonlardan solunum sikintisi, deliryum ve bir hastada gelisen kateter disfonksiyonu inkomplet digerleri ise komplet yaralanmali hastalarda gelisti. ITB tedavisi suresince solunum sikintisi, enfeksiyon ve deliryum tablosu gozlenen uc hastada (%20) pompa cikartildi ve ITB tedavisine son verildi.

Tartisma

Pompa sistemi ile baklofenin intratekal olarak verilmesi PO tedaviye cevap vermeyen ve oral olarak kullanilan ilaclarin yan etki nedeni ile kullanilamadigi durumlarda alternatif bir tedavi metodudur. Guvenilir ve dogru bir sekilde yerlestirilmis pompa, baklofenin etkisini direkt ve selektif olarak spinal seviyede gostermesine olanak saglar. ITB, PO tedavi dozunun %1'i gibi cok dusuk dozlarda baklofen kullanilmasina ve dozun hastanin ihtiyaclarina gore ayarlanmasina olanak saglar (6,7,14). Pompa teknolojisinde ve pratik tecrubedeki artisa paralel olarak ITB tedavisi, son 20 yilda spinal kaynakli olmayanlar da dahil olmak uzere spastisite tedavisinde daha sik kullanilan bir yontem halini almistir.

ITB uygulamasinda baklofen dozu 100-900 [micro]g/gun arasinda degismektedir (7). Onceki calismalarda baklofen gereksinimi zamanla artmistir ve sabit dozlara 6-18. aylarda ulasilmistir. Baslangic dozlari genellikle 100-170 [micro]g/gun arasinda iken, bir yil sonunda 175-475 [micro]g/gun araligindadir (8,11,13,15-20). Literaturle uyumlu olarak hastalarimizda zamanla baklofen gereksinimi artti ve 6-12. aylar arasinda sabit ITB dozlari elde edildi. Hastalarimizda baslangic baklofen dozu ortalama 174 [micro]g/gun iken, en son doz ortalama 210 [micro]g/gun olmustur.

ITB dozu norolojik seviye, lezyonun siddeti, spastisitenin derecesi, yas ve kilodan bagimsizdir (6). Bizim hastalarimizda ITB dozu acisindan parapleji ve tetrapleji hastalari arasinda istatistiksel olarak bir fark tespit edilmezken, komplet ve inkomplet lezyonlar arasinda istatistiksel olarak anlamli bir fark tespit edildi. Bildigimiz kadari ile literaturde, SKY'li hastalarda komplet ve inkomplet lezyonlar arasinda ITB dozlarini karsilastiran bir calisma bulunmamaktadir.

ITB komplikasyonlari pompa, kateter veya ilac kaynakli olabilir. Bu komplikasyonlar %20-30 oraninda bildirilmistir (21). Dokuz hastamizda (%60) ITB tedavisi suresince komplikasyon gozlendi. Bu yuksek komplikasyon orani, takip suremizin uzun olmasi ile aciklanabilir. Takip suresi hastalarimizda ortalama 57 aydi. Bu sure, calismalarda genellikle 24-36 ay araligindadir.

Ilaca bagli komplikasyonlar asiri doz verilmesi, tolerans gelismesi ve yoksunluk sendromudur. Yoksunluk sendromu genellikle pompa haznesindeki baklofenin azalmasi, bataryanin bitmesi veya kateter disfonksiyonu sonucudur. Spastisitede artis, kasinti, ates, nobet, mental durumda degisiklik, halusinasyon, hipertermi, rabdomiyoliz, hipotansiyon, hipertansiyon ve otonomik instabilite tablosu ile kendini gosterebilir (7,22). Tedavisinde maksimum dozda PO baklofen, intravenoz diazepam ve yogun bakimda semptomatik tedavi uygulanir. Baklofen pompasindan bolus baklofen (100-200 [micro]g) uygulamasi diger bir alternatif yontemdir. Kateter disfonksiyonu durumunda ise bu islem lomber ponksiyon yolu ile gerceklestirilebilir.

Hasta-8'de bas agrisi, gogus ve boyunda kizarma, kasinti ve terleme sikayetleri ortaya cikti. Tansiyon arteriyel 180/100 mmHg idi. Otonomik disrefleksi (OD) tanisi konan hastanin MAS-1 duzeyinde olan spastisitesi MAS-3 duzeyine ulasti. Tekrarlayici tarzda olan bu OD ataklarini tetikleyecek etyolojik bir sebep tespit edilemedi. Yoksunluk sendromu dusunulerek pompa dolumu yapildi. Sonrasinda OD ataklari kayboldu ve spastisite MAS-1 duzeyine geriledi. Kullandigimiz baklofen pompalarinda guvenlik icin mevcut olan alarm sistemi, haznedeki ilacin ve bataryanin bitmesine yakin bilgi vermekle birlikte, tamamen buna guvenmek yanlis olur. Dolum yapildiktan sonra bir sonraki dolum tarihi hastaya verilmeli ve baklofen dolumu icin birkac gun onceden basvurmasi onerilmelidir.

Yuksek doz baklofen ise hipotoni, hiporefleksi, solunum depresyonu, apne, otonomik instabilite, halusinasyon, hipotermi, kardiyak anormallikler, koma ve nobetlere neden olabilir. Baklofen intoksikasyonu sepsis, intrakranial hemoraji, hipoglisemi, elektrolit ve diger ilac toksisiteleri ile karisabilir (7). ITB tedavisi alan doksan uc hastanin 19 aylik takibini iceren bir calismada pompa sisteminin programlanmasindaki hataya bagli olarak bir hastada baklofen intoksikasyonu bildirilmistir (23). Hasta-12'de spastisite intratekal baklofen dozu 200 [micro]g/ gun'e yukseltildikten sonra azaldi. Ancak bu dozda hastada asemptomatik bradikardi tablosu gelisti. Ekokardiyografi, 24 saatlik holter monitorizasyonu ve alinan kardiyoloji konsultasyonu sonucu klinik tabloyu aciklayacak bir patoloji tespit edilmedi. Baklofen intoksikasyonu dusunulerek doz 125 [micro]g/gun'e dusuruldu. Bu doza inildikten sonra bradikardi tablosu duzeldi. Ilerleyen aylarda doz tekrar 200 [micro]g/gun ve uzerine yukseltilmesine ragmen kardiyak anormallik izlenmedi. Hasta14'de ise ITB uygulamasindan uc gun sonra doz 100 [micro]g/gun iken konfuzyon, emosyonel labilite, halusinasyonlarin izlendigi deliryum tablosu gelisti. ITB pompasi cikarilan hastada PO baklofen ve tizanidin ile de benzer semptomlarin gozlenmesi nedeni ile dantrolen baslandi. Hayati tehdit eden acil durum olmasi nedeni ile baklofen intoksikasyonu ve yoksunluk sendromuna ait semptom ve bulgulari iyi bilmek ve atlamamak gerekir.

ITB tedavisinde ilaca bagli komplikasyonlardan birisi de tolerans gelismesidir. Tolerans genellikle ilk iki yilda ve dozdan bagimsiz olarak gozlenmektedir (6). Gorulme sikligi %1-22 oraninda bildirilmistir (11). Calismamizdaki hastalarin hicbirisinde takip suresince baklofene karsi tolerans izlenmedi.

Pompa sistemine bagli komplikasyonlar genellikle kateter ile ilgilidir. Kateterin kirilmasi, katlanmasi, delinmesi, yer degistirmesi, obstruksiyonu ve enfeksiyon en sik rapor edilen komplikasyonlardir (21,24). Pompa sisteminin vucut hareketleri nedeni ile yirtilma ve katlanmaya yatkin olan bolumu intratekal kateter parcasidir. Saval ve ark. (8) elli yedi ITB tedavisi alan hasta ile yaptiklari calismada, iki kateter migrasyonu, alti kateter kirilmasi ve bir enfeksiyon olmak uzere hastalarin %16'sinda pompa komplikasyonu tespit etmislerdir. Bir calismada ise 37 hastanin yedisinde mekanik disfonksiyon nedeni ile pompa/ kateter revizyonu yapilmistir (11). Ucar ve ark. (5) otuz serilik calismalarinda bir vakada, Plassat ve ark. (6) ise kirk hastanin besinde, Pekel ve ark. (25) yirmi bes hastanin ikisinde enfeksiyon tablosu bildirmislerdir. Bir hastada obstruksiyon, iki hastada yer degistirme olmak uzere uc hastamizda (%20) kateter disfonksiyonu gozlendi. Bir hastamizda ise ITB tedavisine baslandiktan iki ay sonra enfeksiyon tablosu gozlendi ve pompa cikartildi.

Spastisitede artma ya da azalma gibi ani ve beklenmedik degisiklik durumunda, buna sebep olabilecek pompa disi klinik durumlar ekarte edildikten sonra dozaj, hazne volumu, akim hizi, batarya durumu gozden gecirilmelidir. Duz grafi veya bilgisayarli tomografi ile pompa ve kateter kontrol edilmelidir. Kateter yerinde ise radyoopak madde ile obstruksiyon varligi arastirilabilir. ITB uygulamalarinda doz ayarlamasinda dikkatli olunmali, spastisiteyi azaltici doz ile hipotoni arasindaki denge iyi kurulmalidir. Sabit dozlara ulastiktan sonra da spastisite araliklarla kontrol edilmeli, fonksiyonel gerileme gozlenen, spastisite siddetinde degisiklikler izlenen hastalarda ITB dozu gozden gecirilmelidir. Hasta-15'de bir yildir 300 [micro]g/gun sabit dozda tedaviye devam edilirken akut bir sekilde hipotoni tablosu gelisti. Baklofen dozu tedricen 200 [micro]g/ gun'e dusuruldu ve bu dozda devam edildi.

Arastirmalarda ITB'nin spastisiteyi azaltici etkisi yaninda gunluk yasam aktiviteleri, uyku duzeni, otonomik fonksiyonlar, mesane ve barsak fonksiyonu uzerine de olumlu etkileri ortaya konmustur (2,4,26,27). Hasta-2 ve hasta-11 'de ITB tedavisi oncesi OD ataklari olurken, ITB tedavisi sonrasi OD izlenmedi. Literaturde ITB'nin agriyi da azalttigi rapor edilmistir (6). Boviatsis ve ark. (12) yaptiklari bir calismada ITB uygulamasi sonrasi agrisi olan 18 hastanin yedisinde agrinin tamamen kayboldugunu, yedisinde ise anlamli bir azalma oldugunu saptamislardir. Bir yildir noropatik agri nedeni ile gabapentin kullanan hasta-7'nin ITB tedavisi sonrasi agrilari azaldi ve uc ay sonra ilac tedricen azaltilarak kesildi. 1800 mg/gun gabapentin kullanan hasta-13'de ise gelisen kateter disfonksiyonu sonrasi spastisite ile birlikte noropatik agri siddeti artti. Gabapentin dozu 2400 mg/gun'e yukseltildi. Kateter disfonksiyonu giderildikten sonra gabapentin dozu tekrar 1800 mg/gun'e dusuruldu.

Calismamizin limitasyonlari, retrospektif bir calisma olmasi, hasta sayisinin nispeten az olmasi ve sadece travmatik SKY'li hastalar ile sinirli olmasidir.

ITB tedavisine karar verirken daha oncesinde rehabilitasyon ile birlikte fizik tedavi modaliteleri, oral tedavi ajanlari ve lokal enjeksiyonlari iceren tedavi secenekleri denenmis olmalidir. Tedaviye cevap vermeyen kisa sureli spastisite artislarinda ITB tedavisi icin acele edilmemeli, altta yatan sebepler bulunup tedavi edilmeye calisilmalidir. ITB uygulamasina karar verildiginde hasta ve yakinlari tedavi hakkinda ayrintili olarak bilgilendirilmeli, avantaj ve dezavantajlari anlatilmalidir.

Sonuc olarak, siddetli ve inatci spastisite ile mucadelede rehabilitasyon ekibinin elini rahatlatan bir tedavi yontemi olmakla birlikte; doz ayarlamasi gereksinimi, gelisen ve bazen cok ciddi olabilen komplikasyonlari nedeni ile ITB tedavisi uygulanan hastalarda yakin takip cok onemlidir.

Cikar catismasi

Yazarlar herhangi bir cikar catismasi bildirmemislerdir.

DOI: 10.4274/tftr.90582

Kaynaklar

(1.) Erwin A, Gudesblatt M, Bethoux F, Bennett SE, Koelbel S, Plunkett R, et al. Intrathecal baclofen in multiple sclerosis: too little, too late? Mult Scler 2011;17(5):623-9.

(2.) Jagatsinh Y. Intrathecal baclofen: Its effect on symptoms and activities of daily living in severe spasticity due to spinal cord injuries: A pilot study. Indian J Orthop 2009;43(1):46-9.

(3.) Yasar E, Tok F, Taskaynatan MA, Yilmaz B, Balaban B, Alaca R. The effects of phenol neurolysis of the obturator nerve on the distribution of buttock-seat interface pressure in spinal cord injury patients with hip adductor spasticity. Spinal Cord 2010;48(11):828-31.

(4.) Bowden M, Stokic DS. Clinical and neurophysiologic assessment of strength and spasticity during intrathecal baclofen titration in incomplete spinal cord injury: single-subject design. J Spinal Cord Med 2009;32(2):183-90.

(5.) Ucar T, Kazan S, Turgut U, Samanci NK. Outcomes of intrathecal baclofen therapy in spacticity. Turkish Neurosurgery 2011;21(1):59-65.

(6.) Plassat R, Perrouin Verbe B, Menei P, Menegalli D, Mathe JF, Richard I. Treatment of spasticity with intrathecal Baclofen administration: long-term follow-up, review of 40 patients. Spinal Cord 2004;42(12):686-93.

(7.) Shirley KW, Kothare S, Piatt JH Jr, Adirim TA. Intrathecal baclofen overdose and withdrawal. Pediatr Emerg Care 2006;22(4):258-61.

(8.) Saval A, Chiodo AE. Intrathecal baclofen for spasticity management: a comparative analysis of spasticity of spinal vs cortical origin. J Spinal Cord Med 2010;33(1):16-21.

(9.) Yilmaz B, Tugcu I, Yasar E, Alaca R, Yazicioglu K. Dusuk doz intratekal baklofen uygulamasina bagli bradikardi. FTR Bil Der 2010;13:31-33.

(10.) Dario A, Tomei G. A benefit-risk assessment of baclofen in severe spinal spasticity. Drug Saf 2004;27(11):799-818.

(11.) Heetla HW, Staal MJ, Kliphuis C, van Laar T. The incidence and management of tolerance in intrathecal baclofen therapy. Spinal Cord 2009;47(10):751-6.

(12.) Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Korfias S, Sakas DE. Functional outcome of intrathecal baclofen administration for severe spasticity. Clin Neurol Neurosurg 2005;107(4):289-95.

(13.) Burns AS, Meythaler JM. Intrathecal baclofen in tetraplegia of spinal origin: efficacy for upper extremity hypertonia. Spinal Cord 2001;39(8):413-9.

(14.) Guglielmino A, Sorbello M, Fazzio S, Zingale SF, Bucolo GE, Pittala G, et al. Continuous intrathecal baclofen administration by a fully implantable electronic pump for severe spasticity treatment: our experience. Minerva Anestesiol 2006;72(10):807-20.

(15.) Zahavi A, Geertzen JH, Middel B, Staal M, Rietman JS. Long term effect (more than five years) of intrathecal baclofen on impairment, disability, and quality of life in patients with severe spasticity of spinal origin. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75:1553-7.

(16.) Hsieh JC, Penn RD. Intrathecal baclofen in the treatment of adult spasticity. Neurosurg Focus 2006;21:5.

(17.) Azouvi P, Mane M, Thiebaut JB, Denys P, Remy-Neris O, Bussel B. Intrathecal baclofen administration for control of severe spinal spasticity: functional improvement and long-term follow-up. Arch Phys Med Rehabil 1996;77:35-9.

(18.) Meythaler JM, Steers WD, Tuel SM, Cross LL, Haworth CS. Continuous intrathecal baclofen in spinal cord spasticity. A prospective study. Am J Phys Med Rehabil 1992;71:321-7.

(19.) Akman MN, Loubser PG, Donovan WH, O'Neill ME, Rossi CD. Intrathecal baclofen: does tolerance occur? Paraplegia 1993;31:516-20.

(20.) Meythaler JM, Guin-Renfroe S, Grabb P, Hadley MN. Long-term continuously infused intrathecal baclofen for spastic-dystonic hypertonia in traumatic brain injury: 1-year experience. Arch Phys Med Rehabil 1999;80:13-9.

(21.) Haranhalli N, Anand D, Wisoff JH, Harter DH, Weiner HL, Blate M, et al. Intrathecal baclofen therapy: complication avoidance and management. Childs Nerv Syst 2011;27:421-7.

(22.) Yilmaz B, Alaca R, Tufekci O, Gunduz S. Intratekal Baklofen Pompasi Kullanan Bir Hastada Baklofen Pompa Yoksunlugu Sendromu. Turk Fiz Tip Rehab Derg 2005;51:74-7.

(23.) Coffey JR, Cahill D, Steers W, Park TS, Ordia J, Meythaler J, et al. Intrathecal baclofen for intractable spasticity of spinal origin: results of a long-term multicenter study. J Neurosurg 1993;78:226-32.

(24.) Alaca R, Yilmaz B, Yazicioglu K, Mohur H, Gunduz S. Spinal Kord Yaralanmali Bir Hastada Intratekal Baklofen Uygulamasini Takiben Menenjit ve Fokal Siringomyeli Gelisimi: Olgu Sunumu. Romatol Tib Rehab 1999;10:212-5.

(25.) Pekel F, Aydin S, Abuzayed B, Kucukyuruk B, Hanimoglu H, Tanriverdi T, ve ark. Spastisitede Intratekal Baklofen Tedavisi: Bir Merkezin Tecrubesi ve Derleme. Turk Fiz Tip Rehab Derg 2011;57:1-7.

(26.) Nanninga JB, Frost F, Penn R. Effects of intrathecal baclofen on bladder and sphincter function. J Urology 1989;142:101-5.

(27.) Al Khudhairi D, Aldin AS, Hamdan Y, Rababah A, Matthana MH, Pazdirek J, et al. Continual infusion of intrathecal baclofen (ITB): longterm effect on spasticity. Middle East J Anesthesiol 2010;20(6):851-5.

Umut Guzelkucuk, Iltekin Duman, Bilge Yilmaz, Arif Kenan Tan

Gulhane Askeri Tip Akademisi, Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Anabilim Dali, TSK Rehabilitasyon ve Bakim Merkezi, Ankara, Turkiye

Yazisma Adresi/ Address for Correspondence: Dr. Umut Guzelkucuk, Gulhane Askeri Tip Akademisi, Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Anabilim Dali, TSK Rehabilitasyon ve Bakim Merkezi, Ankara, Turkiye Tel.: +90 312 291 1607 E-posta: druguzelkucuk@yahoo.com Gelis Tarihi/Received: Mart/March 2012 Kabul Tarihi/Accepted: Haziran/June 2012
Tablo 1. Hastalarin demografik ve klinik ozellikleri.

Hasta  Cinsiyet  Yas  SKY Nedeni     SKY
No                      Suresi
                       (yil)

1    E     48  AITK        13
2    K     51  Yuksekten dusme   9
3    E     23  AITK        2
4    K     38  ASY         15
5    K     43  AITK        15
6    E     40  AITK        9
7    E     30  AITK        11
8    E     31  ASY         10
9    E     48  SS operasyonu    2
10   E     32  Elektrik carpmasi  10
11   E     32  Sig suya atlama   14
12   E     30  AITK        8
13   E     53  ASY         3
14   E     69  SS operasyonu    2
15   K     28  Yuksekten dusme   5

Hasta  Norolojik Seviye    ITB   ITB    SKY-ITB
No               Oncesi  Sonrasi  Arasi
                MAS   MAS    Gecen
                Skoru  Skoru   Sure (ay)

1    T10 Parapleji ASIA-A  3    1     132
2    C8 Tetrapleji ASIA-C  4    2     8
3    C4 Tetrapleji ASIA-A  3    2     14
4    T12 Parapleji ASIA-D  4    2     84
5    C5 Tetrapleji ASIA-A  4    2     66
6    T5 Parapleji ASIA-A  4    1     35
7    T7 Parapleji ASIA-A  4    2     56
8    C4 Tetrapleji ASIA-A  4    1     23
9    L3 Parapleji ASIA-D  3    2     8
10   C7 Tetrapleji ASIA-C  3    1     55
11   C5 Tetrapleji ASIA-B  3    2     58
12   C4 Tetrapleji ASIA-A  4    1     31
13   T5 Parapleji ASIA-D  3    1     11
14   C6 Tetrapleji ASIA-D  3         5
15   T8 Parapleji ASIA-A  3    1     18

Hasta  ITB     Etkili   Son Doz   Komplikasyon
No   Sonrasi   Ilk Doz   (mcg/gun)
    Gecen    (mcg/gun)
    Sure (ay)

1    19     190     225     Kateter disfonksiyonu
2    97     120     160
3    2      100           Enfeksiyon
4    58     140           Solunum sikintisi
5    115     400     550
6    71     140     160     Kateter disfonksiyonu
7    74     290     350
8    91     325     380     Yoksunluk sendromu
9    11     90     110
10   54     155     190
11   106     100     150
12   55     165     210     Bradikardi
13   18     125     200     Kateter disfonksiyonu
14         100           Deliryum
15   33     175     200     Hipotoni

AITK: Arac Ici Trafik Kazasi, ASY: Atesli Silah Yaralanmasi,
SS: Spinal Stenoz, ITB: Intratekal Baklofen Tedavisi,
MAS: Modifiye Ashworth Skalasi, SKY: Spinal Kord Yaralanmasi

Tablo 2. Degerlendirme parametrelerinin komplet-inkomplet ve
paraplejik-tetraplejik hasta gruplari arasinda karsilastirilmasi.

                   Komplet

Etkili ilk baklofen dozu (pg/gun)  223,12 [+ or -] 103,50
Son baklofen dozu (pg/gun)      296,43 [+ or -] 138,22
ITB oncesi spastisite derecesi    3,62 [+ or -] 0,51
ITB sonrasi spastisite derecesi   1,38 [+ or -] 0,51
SKY ile ITB arasi gecen sure (ay)  46,88 [+ or -] 38,83
ITB sonrasi takip suresi (ay)    57,50 [+ or -] 37,89

                   Inkomplet        P

Etkili ilk baklofen dozu (pg/gun)  118,57 [+ or -] 23,57  0,012 *
Son baklofen dozu (pg/gun)      162,00 [+ or -] 35,63  0,018 *
ITB oncesi spastisite derecesi    3,29 [+ or -] 0,48   0,203
ITB sonrasi spastisite derecesi   1,67 [+ or -] 0,51   0,298
SKY ile ITB arasi gecen sure (ay)  32,71 [+ or -] 32,21  0,247
ITB sonrasi takip suresi (ay)    57,33 [+ or -] 39,10  0,897

                   Z    Tetrapleji

Etkili ilk baklofen dozu (pg/gun)  -2,499  183,12 [+ or -] 115,26
Son baklofen dozu (pg/gun)      -2,363  273,33 [+ or -] 159,33
ITB oncesi spastisite derecesi    -1,269  3,50 [+ or -] 0,53
ITB sonrasi spastisite derecesi   -1,041  1,57 [+ or -] 0,53
SKY ile ITB arasi gecen sure (ay)  -1,158  32,50 [+ or -] 24,11
ITB sonrasi takip suresi (ay)    -0,129  74,29 [+ or -] 39,72

                   Parapleji        P

Etkili ilk baklofen dozu (pg/gun)  164,29 [+ or -] 64,31  0,816
Son baklofen dozu (pg/gun)      207,50 [+ or -] 80,60  0,688
ITB oncesi spastisite derecesi    3,43 [+ or -] 0,53   0,789
ITB sonrasi spastisite derecesi   1,43 [+ or -] 0,53   0,606
SKY ile ITB arasi gecen sure (ay)  49,14 [+ or -] 45,54  0,524
ITB sonrasi takip suresi (ay)    40,57 [+ or -] 26,62  0,142

                   Z

Etkili ilk baklofen dozu (pg/gun)  -0,232
Son baklofen dozu (pg/gun)      -0,402
ITB oncesi spastisite derecesi    -0,267
ITB sonrasi spastisite derecesi   -0,515
SKY ile ITB arasi gecen sure (ay)  -0,637
ITB sonrasi takip suresi (ay)    -1,469

(* : p<0,05).

ITB: Intratekal Baklofen Tedavisi, SKY: Spinal Kord Yaralanmasi.
COPYRIGHT 2013 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Orijinal Makale
Author:Guzelkucuk, Umut; Duman, Iltekin; Yilmaz, Bilge; Tan, Arif Kenan
Publication:Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Dec 1, 2013
Words:3685
Previous Article:Comparison of urodynamic findings and prescribed emptying method in paediatric and adult traumatic spinal cord injury patients/Pediatrik ve eriskin...
Next Article:Evaluation of muscle strength and fatigue using isokinetic testing in hypothyroid patients/Hipotiroidili hastalarda kas kuvveti ve yorgunluk...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |