Printer Friendly

Intrathecal baclofen therapy applications: assessment of our cases between 2004-2012/Intratekal baklofen tedavisi uygulamalarimiz: 2004-2012 yillari arasi olgularimizin degerlendirilmesi.

Giris

Spastisite, hiza bagli kas tonusu ve gerim reflekslerinde artma olarak tanimlanmaktadir (1). Birinci (ust) motor, noron hastaliklarinda ortaya cikmaktadir. Agri, ambulasyon, transfer ve gunluk yasam aktivitelerinde zorluk, uyku bozuklugu, hijyenin saglanmasinda zorluk ve kontraktur gibi problemlere yol acmaktadir. Spastisitenin baslica nedenleri arasinda spinal kord yaralanmasi, serebral palsi, multipl skleroz, kafa travmasi ve hipoksik beyin sendromu bulunmaktadir.

Spastisite tedavisinde oral medikasyon, fokal spastisite ve fizyoterapi, kullanilabilmektedir. Oral ve fokal tedavinin yetersiz kaldigi durumlarda intratekal baklofen (ITB) tedavisi tercih edilmektedir.

Baklofen; bir gamma aminobutirik asit (GABA) agonisti olup, spinal kord seviyesinde pre-postsnaptik mono ve polisinaptik spinal refleksleri inhibe ederek etkisini gostermektedir (2). Ilac hidrofilik ozelligi nedeniyle, oral olarak alindiginda beyin omurilik sivisi (BOS) tarafindan cok az absorbe edilir. Intratekal baklofen olarak uygulandiginda BOS'daki konsantrasyonu, oral uygulamaya gore ulastigi dozun 16 katina ulasmaktadir (3). Lomber bolgedeki BOS'da oldukca yuksek konsantrasyonda iken, beyin sisternalarinda bu konsantrasyonun ancak 1/4'u tespit edilmistir (4,5). Bu nedenle ITB olarak verildiginde, oral alimda ortaya cikan sedasyon ve toksisite gibi istenmeyen yan etkileri engellenmektedir.

Bu calismanin amaci, nororehabilitasyon hastalarinda ITB tedavisinin spastisite, agri, fonksiyonel durum ve yasam kalitesi uzerine etkilerini arastirmak ve olusan komplikasyonlari ortaya koymaktir.

Gerec ve Yontemler

Bu calisma icin 2004-2012 yillari arasinda klinigimizde yatarak rehabilite edilen, ITB tedavisi planlanan, test dozundan fayda goren ve pompa takilan 16 nororehabilitasyon hastasi retrospektif olarak degerlendirildi. Calismaya alinma kriterleri; oral medikal tedavi ve fizyoterapiye cevap vermeyen ciddi spastisitenin olmasi, Modifiye Ashworth Skalasi (MAS) (6) (Tablo 1) ile, Penn Spazm Frekansi (PSF) (7) (Tablo 2) skorlarinin 3-4 arasinda olmasi idi. Calisma icin Lokal Etik Kurul onayi alindi. Hastaneye yatis sirasinda hastalara yapilacak olan islemler anlatilarak, hastalardan yazili onam formlari alindi.

Calismaya alinan 21 hastaya test dozu olarak once 50 pg baklofen L 3-4 araligindan lomber ponksiyon ile intratekal olarak verildi (8). Hastalar uygulama sonrasi 2, 4, 6, 8 ve 12. saatlerde muayene edildi. Dorduncu ve altinci saatlerdeki ardisik iki kontrolde MAS ve PSF skorlarinda en az 2 birim dusme olan hasta lara pompa takilmasi planlandi (9). Bu kriterleri saglamayanlara bir gun sonra 100 pg baklofen ile ayni prosedur uygulandi. Bu kriterleri saglayan ve pompa takilmasini kabul eden 16 hastaya genel anestezi altinda programlanabilen baklofen pompasi (Synchromed veya Synchromed II, Medtronic Inc., Minneapolis, MN, ABD) takildi. Lomber ponksiyon ve pompanin yerlestirilmesi beyin cerrahisi klinigi tarafindan gerceklestirildi. Intratekal baklofen test dozu uygulamasi oncesi oral baklofen ve diger oral spastisite ilaclari kesildi.

Hastalar operasyon sonrasi klinigimizde izlenerek doz titrasyonu yapildi. Pompa takilmasindan sonraki ilk uygulamada 100 pg baklofen verildi. Hastalar her gun degerlendirilip, MAS ve PSF skorlarinin 0-1 araliginda olmasi hedeflenerek gunluk ortalama %20 doz artirimi yapildi. Degerlendirmelerde flask tespit edilen hastalarda da doz gunluk maksimum %20 azaltildi. Intratekal baklofen tedavisinin etkinligini degerlendirmek icin uygulamadan once ve yeterli doz titrasyonu saglandiginda (MAS'da en az 2 birim azalma ve/veya PSF skoru 0-1 araliginda oldugunda); her hastanin spastisitesi, agrisi, fonksiyonel durumu ve yasam kalitesi degerlendirildi.

Spastisite degerlendirmesi icin MAS ve PSF skorlari kullanildi. Modifiye ashworth skalasi skoru icin; kalca fleksor ve abduktorlari, diz ekstansor ve fleksorleri, ayak bilegi ekstansor ve fleksor kas gruplari degerlendirmeye alinirken, ust ekstremite tutulumu olan hastalarda; dirsek fleksor ve ekstansorleri, el bilegi fleksor ve ekstansor kaslari degerlendirmeye alindi.

Fonksiyonel durum, fonksiyonel bagimsizlik olcegi (FBO) ile degerlendirildi. Fonksiyonel bagimsizlik olcegi; spinal kord yaralanmasi, hemipleji, multipl skleroz (MS), travmatik beyin yaralanmasi gibi hastaliklarda fonksiyonelligi degerlendirmek uzere gelistirilen, kisinin gunluk fiziksel ve bilissel fonksiyonlarinda ne derece bagimsiz oldugunu gosteren, jenerik ve global bir fonksiyonel durum degerlendirme olcegidir (10,11). Turkce gecerlilik guvenilirligi calisilmistir (12). Fonksiyonel bagimsizlik olcegi kendine bakim, sfinkter kontrolu, transfer, hareket, iletisim ve sosyal iletisim bolumlerinden ve toplam 18 sorudan olusmakta, her soru 1-7 arasinda skorlanmaktadir.

Global agri degerlendirmesi icin 0-100 mm'lik vizuel analog skala (VAS) kullanildi (10).

Yasam kalitesini degerlendirmek icin Kisa form-36 skalasi (SF-36) uygulandi (13). Kisa form-36; sekiz alt basliktan olusan, toplam 36 maddelik fiziksel ve mental yonden sagligi degerlendiren jenerik bir testtir. Turkce gecerlilik guvenilirlik calismasi yapilmistir (14).

Distonik serebral palsili hastada distoninin degerlendirilmesi icin Barry-Albright Distoni skalasi, tedavi oncesi ve sonrasinda uygulandi (15). Bu skala ile hastanin distonisi goz, agiz, boyun, govde, her iki ust ve alt ekstremite olmak uzere toplam 8 bolgede ayri ayri 0-6 degerleri arasinda derecelendirilmektedir.

Multipl skleroz tanisi ile izlenen hastalara ek olarak Kurtzke Expanded Disability Status Scale (EDSS-Genisletilmis Ozurluluk Durum Skalasi) testi uygulandi. Bu test ile MS hastalarinin dizabilite duzeyleri 8 fonksiyonel sistemin norolojik muayenesine ve hastanin ambulasyon durumuna gore 0-10 arasinda derecelendirilmektedir (16).

Intratekal baklofen sonrasinda hastalarin izlemi suresince gelisen komplikasyonlar kaydedildi.

Istatistiksel analiz

Elde edilen verilerin istatistiksel degerlendirmesi SPSS (Statistical Package for the Social Sciences Inc., Chicago, IL, ABD) versiyon 20 paket programi kullanilarak yapildi. Toplam 16 hasta arastirmanin evrenini olusturdu. Evrenin tamami ornekleme alindi. Oncelikle demografik ozellikleri, fonksiyon ortalamalari ve standart sapmalari arastirildi. Ayrica tanimlayici istatistikler incelendi. Calismada orneklem grubunun kucuklugu nedeniyle oncelikle verilerin normal dagilima uygun olup olmadigi KolmogorovSmirnov testi uygulanarak arastirildi. Arastirma sonucunda nonparametrik testlerin uygulanmasinin daha saglikli istatistik degerlendirmeye imkan saglayacagi belirlendi. Tedavi oncesi ve sonrasi elde edilen verilere Wilcoxon Signed Ranks testi uygulanarak, tedavi oncesi ve sonrasi arasinda anlamli bir fark olup olmadigi incelendi.

Bulgular

Intratekal baklofen tedavisi oncesinde hastalarin, oral olarak baklofeni ortalama 80-90 mg/gun ve/veya tizanidini 12-24 mg/gun kullandigi, ayni zamanda yogun fizik tedavi programina alindigi belirlendi. Hastalardan birinde oral baklofene bagli karaciger toksisitesi gelistigi, digerlerinde ise spastisite tedavisinin yeterli olmadigi tespit edildi.

Ikisi multipl skleroz, biri travmatik beyin yaralanmasi tanisi ile takip edilmekte olan uc hastada test sonrasi yeterli yanit alinamadigi, spinal kord yaralanmali iki hasta ise pompa takilmasini kabul etmedigi icin test dozu verilen 21 hastanin 5'ine pompa takilmadi. Pompa takilan 16 hastanin 11'i (%68,75) erkek, 5'i (%31,25) kadindi. Yas araligi 12-53 yil arasinda degismek-te olup, yas ortalamasi 33 [+ or -] 10, 34 yil olarak tespit edildi. On bir (%68,75) spinal kord yaralanmasi, 2 (%12,50) multipl skleroz, 2 (%12,50) serebral palsi, 1 (%6,25) hipoksik beyin sendromu olan hasta calismaya alindi. Bunlarin 11'i (%68,75) paraplejik, 4'u (%25) tetraplejik, 1'i (%6,25) ise distonik serebral palsiydi (Tablo 3). Hastalarin 3'u (%18,75) destekle ambule olup, digerleri (13, %81,25) ambule degildi.

Hasta izlem suresi 2-100 ay arasinda olup, ortalama 52,25 [+ or -] 33, 10 aydi. Ortalama gunluk baklofen dozu 220 [+ or -] 110, 58 [micro]g'di ve verilen doz araligi 70-475 [micro]g arasinda degismekteydi. Uzun donem izlenen hastalarda dozlar hasta pompa dolumuna geldigi zaman hastanin o siradaki durumu ve spastisitesi (MAS ve PSF) degerlendirilerek ayarlandi. Bazi hastalarda yukseltildi bazilarinda dusuruldu, ancak daha onceki doz radyotelemetrik olarak tespit edilebildigi icin kayit altina alinmadi.

Intratekal baklofen tedavisinin en basarili cevabi spastisitenin azalmasi/yok olmasi olarak tespit edildi. Modifiye Ashworth skalasi skoru ortalama 2, 43 (p=0, 000) ve PSF skoru ortalama 2,37 (p=0,001) birim azaldi. Vizuel analog skala ile olculen agri degeri ortalama 25, 62 (p=0, 003) dustu. Fonksiyonel bagimsizlik olcegi ise ortalama 2, 18 (p=0, 023) birim artti.

Kisa form-36 parametrelerinden fiziksel fonksiyon 16, 18 (p=0, 006), fiziksel rol guclugu 38, 75 (p=0, 002), sosyal fonksiyon 51, 25 (p=0, 005), agri 27, 06 (p=0, 005), mental saglik 14,8 (p=0,001), emosyonel rol guclugu 45, 93 (p=0, 001), vitalite 22, 31 (p=0, 004) ve sagligin genel algilanmasi 18, 75 (p=0, 004) birim yukseldi. Yasam kalitesinin tum parametrelerinde anlamli iyilesme oldugu tespit edildi (Tablo 4).

Baslangic EDSS degerleri 6 ve 6, 5 olan iki multipl skleroz hastasinin, ITB sonrasinda EDSS skorlarinda degisiklik olmadi.

Distonik serebral palsi tanili hastada, Barry-Albright Distoni testinde baslangicta zamanin %50'sinden fazlasinda saptanan ciddi distoni vardi ve skoru 4 olarak saptandi. Intratekal baklofen tedavisi uygulamasi sonrasinda zamanin %50'sinden azinda izlenir hale geldi ve skoru 3 degerine dustu. Bu hastada operasyondan bir gun sonra karaciger fonksiyon testleri ve kreatinin kinaz seviyesinin normalin 40 katina ciktigi belirlenerek, rabdomiyoliz suphesi ile pompa kapatildi. Hastanin hidrasyonu saglanarak destek tedavisi verildi. Doz titrasyonuna baslanmadigi icin bu sirada hastaya oral baklofen verilmedi. Testler birkac gun icinde normale dondu. Bu durum anestezi komplikasyonu olarak degerlendirildi. Baklofen titrasyonu yeniden yapildi ve 210 pg/gun dozunda yeterli cevap alindi. Hastanin tedavisi halen sorunsuz olarak devam etmekte olup, pompa dolumlari yapilmaktadir. Su anda gunluk 260 pg/gun baklofen kullanmaktadir.

Oral baklofenle karaciger toksisitesi gelisen hastanin ITB pompasi sonrasi karaciger testleri normale dondu ve hasta ITB ile sorunsuz tedaviye devam etti.

Uc hastanin pompasinin pili bitince (ortalama 84 ay) sinyal verdi ve hastalara yeni pompalari takildi. Bir hastanin ise pil suresi doldugu zaman hastaya ulasilamadigi icin hasta takipten cikarildi.

Takip sirasinda 2 hastada (%12, 5) pompa ile ilgili komplikasyon gelisti. Bir hastada travma sonucu kateterde kirilma oldu ve ikinci bir cerrahi islem ile yeni kateter takildi. Digerinde ise pompa ile kateter arasinda dislokasyon oldu, bu durum yeni bir cerrahi islem ile onarildi. Intratekal baklofen uygulanan hastalarin herhangi birinde infeksiyon veya baklofene karsi tolerans gelisimine rastlanmadi.

Tartisma

Amaci nororehabilitasyon hastalarinda ITB tedavisinin spastisite, agri, fonksiyonel durum ve yasam kalitesi uzerine etkilerini ve komplikasyonlarini ortaya koymak olan bu calismada, 16 hasta ITB ile basarili bir sekilde tedavi edilmistir. Intratekal baklofeninin en basarili cevabi spastisitenin azalmasi/yok olmasi olarak tespit edilmis ve tedavi iyi tolere edilmistir.

Intratekal baklofen tedavisi ile verilen doz tamamen hastaya ozeldir ve baklofen dozunun bazi hastalarda daha dusuk, bazilarinda ise daha yuksek oldugu bilinmektedir (17). Optimal doza, pompa takildiktan sonra 3-4 haftada ulasilmistir. Programlanabilir pompa takildigi icin doz ayarlamasi radyotelemetrik olarak yapilmis, hasta kisa surede en iyi duruma gelmistir.

Calismamizda serebral veya spinal kaynakli spastisitede doz hastaya ozel olarak belirlenmistir. Saval ve ark. (18) calismalarinda, kortikal veya spinal spastisitesi olan hastalar arasinda ITB'nin gunluk dozu, doz degisimi gereksinimi ve baklofenin verilme sekli arasinda fark saptamamislardir. Kortikal spastisitesi olan hastalarda, ITB sonrasinda da ozellikle ust ekstremite icin botulinum toksin/fenol enjeksiyonunun onemli bir destek tedavisi oldugunu bildirilmistir. Shilt ve ark. (19) ve Rekand ve ark. (20) calismalarinda elde ettigi bulgular, spinal ve serebral kaynakli spastisitede ITB ile basarili sonuclar alindigini gostermistir.

Calismamizda, literaturle uyumlu olarak hastalarin MAS ve PSF skorlari ITB tedavisi ile anlamli olarak azalmistir. Natale ve ark. (9), degisik etiyolojilere bagli spastisitesi olan 112 hastada MAS, PSF ve VAS ile agri degerlendirmesi yapmislar, ITB sonrasi MAS, PSF ve VAS duzeylerinde anlamli dusme saptamislardir.

Spastisitenin azalmasina bagli olarak hastalarin fonksiyonel durumlarinda iyilesme olmustur. Ambule hastalarin ambulasyon kalitesi artarken, digerlerinin oturma dengesi artmis ve transfer islemleri kolaylasmistir. Kalca fleksor ve adduktor spastisitesi azaldigi icin perine hijyenini saglamak ve kateter uygulamalari kolaylasmistir. Bu durum diger calismalarla da desteklenmistir (17,19-21). Toplam tutulum serebral palsisi olan hastaya daha kolay pozisyon verilmistir. Cihazlanma islemi kolaylasmistir. C6 lezyonu olan tetraplejik hasta karakalem resim yapmaya baslamistir.

Bu calismada, agri SF-36'dan ayri olarak global agri basliginda VAS ile degerlendirilmistir. Hem spinal hem de serebral spastisitesi olan hastalarin agri hissi anlamli olarak azalmistir. Literaturde de ITB sonrasi agri hissinin azaldigi bildirilmistir (20). Bu calismalarin bir kisminda agrinin azaltilmasi hedeflenmis (22, 23), bazilarinda ise calisma sonunda spastisitenin azalmasi tedavinin olumlu etkisi olarak ortaya konmustur (24).

Fonksiyonel bagimsizlik olcegi (FBO) degerlendirmesinde, hem motor hem de kognitif fonksiyonlar degerlendirilmistir. Hastalarin cogu spinal kord yaralanmasi oldugu icin kognitif fonksiyonlar baslangicta da iyi olarak degerlendirilmistir. Calisma sonunda FBO motor fonksiyonlari agirlikli olarak anlamli duzeyde artmistir. Literaturu inceledigimizde yapilan calismalarla uyumlu bulunmustur (17, 21). Ivanhoe ve ark. (25), inmeli hastalarda ITB etkisini arastirmislar, FBO'ye 3 ve 1 2. ay sonunda bakmislar ve her ikisinde de anlamli iyilesme saptamislardir. Bu durum spastisitenin azalmasi nedeniyle kendine bakim, pozisyonlama ve transfer islemlerinin kolaylasmasina baglanmistir. Fonksiyonel bagimsizlik olcegi, hastanin testi uygulamasi esasina dayandigi icin objektif bir test olarak degerlendirilmistir.

Multipl skleroz hastalarinin EDSS skorlarinda ITB sonrasinda degisiklik olmamistir. Hastalar baslangicta da ambule olmayip, ITB sonrasinda da ambulasyon saglanamadigi icin EDSS de degisiklik olmamistir. Rekand ve ark. (20), 14 MS hastasi ile yaptiklari calismalarinda, sadece 2 hastanin EDSS skorunda ITB sonrasinda dusme oldugunu, digerlerinde degisiklik olmadigini tespit etmislerdir.

Distonik serebral palsisi olan hasta baslangicta yatak seviyesinde iken, ITB sonrasinda basi orta hata yaklasmis, oturma dengesi duzelmis ve ust ekstremite fonksiyonlari daha kolaylastigi icin rahatlikla klavye kullanmaya baslamistir.

Hastalarin fonksiyonelliklerinin artmasi ve agrilarinin azalmasi yasam kalitesine yansimistir. Bu durum SF-36 indeksi ile degerlendirilmistir. Kisa form-36'nin hem fiziksel hem de mental komponentlerinde ITB oncesine gore anlamli yukselme gorulmustur. Intratekal baklofen oncesinde fiziksel komponentlerden fiziksel fonksiyon ve fiziksel rol guclugu skorlari en alt duzeyde bulunmustur. Rizzo ve ark. (26) calismalarinda da MS hastalarinda fiziksel komponent belirgin dusuk skor vermistir. Mental komponentler fiziksel komponentlere gore daha yuksek sonuc vermistir. Literaturde ITB tedavisinin yasam kalitesine etkisi cesitli indekslerle arastirilmistir. Ivanhoe ve ark. (25), inmeli hastalarda ITB sonrasi Hastalik Etkinlik Profili (SIP) ile yasam kalitesini degerlendirmis, hem fiziksel hem de psikososyal fonksiyonlarda anlamli iyilesme saptamislardir. Multipl sklerozda spesifik yasam kalitesi indeksi (20) ile calisilmis ve anlamli iyilesme saptanmistir. Serebral palsi hastalarinda cocuk sagligi ile ilgili indeksler kullanilmistir (19,27,28). Agri, rahatsizlik hissi ve mental saglik parametrelerinde anlamli iyilesme saptanmistir.

Ayrica Pekel ve ark. (29) yapmis olduklari calismalarinda kateter ve implante edilen pompa sistemiyle uygulanan ITB'nin yetiskin ve pediatrik spastisiteye yonelik cok etkin bir tedavi yontemi oldugunu ortaya koymuslar ve pompa yerlestirme isleminin genel olarak guvenli ve hasta tarafindan iyi tolere edilebildigini tespit etmislerdir. Ilacin intratekal verilme seklinin omurilik uzerindeki etkinligi arttirdigi ve beyin uzerindeki yan etkileri azalttigi belirtilmistir.

Bu calismada fiyat-maliyet incelemesi yapilmamis, ancak literaturde ITB konvansiyonel spastisite tedavileriyle karsilastirildigi zaman maliyet etkin oldugu degerlendirilmistir (30,31).

Calismamizda, ITB tedavisi alan hastalarin takibinde 2 hastada (%12, 5) kateter ile ilgili komplikasyonlar gorulmustur. Soz konusu hastalarin birisinde travma sonucu kirilma, digerinde ise dislokasyon saptanmistir. Awaad ve ark. (32), ITB komplikasyonlarina yonelik yapmis olduklari arastirmalarinin sonucunda, ITB uygulamasinin teknige bagli yuksek oranda komplikasyon olgularina rastlandigini saptamislardir. Kirk dort hastadaki ITB uygulamasinda toplam 13 komplikasyon (%29, 5) gelismis olup, yedisinin kateter sorunlarindan (%15, 9), birisinin serebrospinal sivi sizintisindan, birisinin pompa arizasindan ve dordunun infeksiyondan kaynakli oldugu bildirilmistir. Zdolsek ve ark. (33) tarafindan yapilan ITB sonrasi komplikasyonlari inceleyen calismada, 27 ITB pompa uygulamasi yapilmis olup, 7 hastada (%25, 9) gercek anlamda komplikasyon olustugu belirtilmistir. Bunlardan ikisinde skolyoz gelisimi, birisinde yuksek kateter yerlestirmeden kaynakli bas kontrolu kaybi, birisinde BOS fistulu, ucunde ise infeksiyon ortaya cikmistir. Literaturle karsilastirildiginda calismamizin komplikasyon oranlari daha dusuk saptanmistir. Ancak bizim hasta sayimiz daha azdir, ayrica infeksiyon veya fistul gelisimi gibi komplikasyonlar izlenmemistir. Bu gibi durumlarda baklofen cekilme sendromu gibi durumlarin olusmamasi icin hastalarin bilgilendirilmesi ve erken mudahale edilmesi onem arz etmektedir.

Sonuc

Intratekal baklofen tedavisi hasta secimi uygun yapildiginda spastisite ve spazm sikligini azaltan, fonksiyonelligi ve yasam kalitesini arttiran, etkin bir tedavi secenegi olarak degerlendirilmistir.

DOI: 10.5152/tftrd.2014.66933

Hasta Onami: Yazili hasta onami bu calismaya katilan hastalardan alinmistir. Hakem degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir--A.C.; Tasarim--A.C., O.E.; Denetleme--A.Ca., M.S.; Kaynaklar--A.C., H.S.; Malzemeler--M.S.; Veri toplanmasi ve/veya islemesi--H.S.; Analiz ve/veya yorum--A.C., O.E., H.S., A.Ca.; Literatur taramasi--A.C., H.S.; Yaziyi yazan--A.C.; Elestirel Inceleme--A.C., O.E., A.Ca.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the ethics committee of Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital.

Informed Consent: Written informed consent was obtained from patients who participated in this study.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept--A.C.; Design--A.C., O.E.; Supervision--A.Ca., M.S.; Funding--A.C., H.S.; Materials--M.S.; Data Collection and/or Processing--H.S.; Analysis and/or Interpretation--A.C., O.E., H.S., A.Ca.; Literature Review--A.C., H.S.; Writer--A.C.; Critical Review--A.C., O.E., A.Ca.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

Kaynaklar

(1.) Lance JW. Pathophysiology of spasticity and clinical experience with baclofen. In: Lance JW, Feldman RG, Young RR, Koella WP, editors. Spasticity, disordered motor control. Chicago: Year Book; 1980.p.185-204.

(2.) Davidoff RA, Sears ED. The effects of lioresal on synaptic activity in the isolated spinal cord. Neurology 1974;24:957-63. [CrossRef]

(3.) Penn RD, Kroin JS. Intrathecal baclofen in the long-term management of severe spasticity. Neurosurgery 1989;4:325-32.

(4.) Kroin JS, Penn RD. Cerebrospinal fluid pharmacokinetics of lumbar intrathecal baclofen. In Lakke JPWF, Delhaas EM, Rutgers AWE editors. Parenteral drug therapy in spasticity and parkinson's disease. Parhenon Publishing, Canforth UK: Year Book;1991.p.73-83.

(5.) Kroin JS, Ali A, York M, Penn RD. The distribution of medication along the spinal canal after chronic intrathecal administration. Neurosurgery 1993;33:226-30. [CrossRef]

(6.) Haas BM, Bergstrom E, Jamous A, Bennie A. The inter rater reliability of the original and of the modified Ashworth scale for the assessment of spasticity in patients with spinal cord injury. Spinal Cord 1996;34:560-4. [CrossRef]

(7.) Penn RD, Savoy SM, Corcos D, Latash M, Gottlieb G, Parke B, et al. Intrathecal baclofen for severe spinal spasticity. N Engl J Med 1989;320:1517-21. [CrossRef]

(8.) Ethans K. Intrathecal baclofen therapy: indications, pharmacology, surgical implant and efficacy. Acta Neurochir Suppl 2007;97:155-62.

(9.) Natale M, Mirone G, Rotondo A, Moraci A. Intrathecal baclofen therapy for severe spasticity: analysis on a series of 112 consecutive patients and future prospectives. Clin Neurol Neurosurg 2012;114:321-5. [CrossRef]

(10.) Stineman MG, Shea JA, Jette A, Tassoni CJ, Ottenbacher KJ, Fiedler R, et al. The Functional Independence Measure: tests of scaling assumptions, structure, and reliability across 20 diverse impairment categories. Arch Phys Med Rehabil 1996;77:1101-8. [CrossRef]

(11.) Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item Short-Form Health Survey (SF 36). 1. Conceptual framework and item selection. Med Care 1992;30:473-83. [CrossRef]

(12.) Kucukdeveci A. Rehabilitasyonda yasam kalitesi-Derleme. Turk Fiz Tip Rehab Derg 2005;51(Ozel Ek B):23-9.

(13.) Kucukdeveci AA, Yavuzer G, Elhan AH, Sonel B, Tennant A. Adaptation of the functional independence measure for use in Turkey. Clin Rehabil 2001;15:311-9. [CrossRef]

(14.) Kocyigit H, Aydemir O, Fisek G, Olmez N, Memis A. Kisa Form 36 (KF- 36) nin Turkce versiyonunun guvenilirligi ve gecerliligi. Romatizmal hastaligi olan bir grup hasta ile calisma. Ilac ve Tedavi Dergisi 1999;12:102-6.

(15.) Barry MJ, VanSwearingen JM, Albright AL. Reliability and responsiveness of the Barry-Albright Dystonia Scale. Dev Med Child Neurol 1999;41:404-11. [CrossRef]

(16.) Kurtzke JF. Rating neurologic impairement in multiple sclerosis: An expanded disability status scale (EDSS). Neurology 1983;33:144452. [CrossRef]

(17.) Jagatsinh Y. Intrathecal baclofen: Its effect on symptoms and activities of daily living in severe spasticity due to spinal cord injuries: a pilot study. Indian J Ortop 2009;43:46-9. [CrossRef]

(18.) Saval A, Chiodo AE. Intrathecal baclofen for spasticity management: a comparative analysis of spasticity of spinal vs cortical origin. J Spinal Cord Med 2010;33:16-21.

(19.) Shilt JS, Reeves S, Lai LP, Wetter J, Cabrera MN, Kolaski K, et al. The outcome of intrathecal baclofen treatment on spastic diplegia: Preliminary results with a minimum of two year follow-up. J Pediatr Rehabil Med 2008;1:255-61.

(20.) Rekand T, Gronning M. Treatment of spastisity related to multiple sclerosis with intrathecal baclofen: a long term follow up. J Rehabil Med 2011;43:511-4. [CrossRef]

(21.) Guillaume D, Havenbergh AV, Vloeberghs M, Vidal J, Roeste G. A clinical study of intrathecal baclofen using a programmable pump for intractable spastisity. Arch Phys Med Rehabil 2005;86:2165-71. [CrossRef]

(22.) Campbell WM, Ferrel A, McLaughlin JF, Grant GA, Loeser JD, Graubert C, et al. Long-term safety and efficacy of continuous intrathecal baclofen. Dev Med Child Neurol 2002;44:660-5. [CrossRef]

(23.) Middel B, Kuipers-Upmeijer H, Bouma J, Staal M, Oenema D, Postma T, et al. Effect of intrathecal baclofen delivered by an implanted programmable pump on health related quality of life in patients with severe spasticity. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;63:204-9. [CrossRef]

(24.) Ordia JI, Fischer E, Adamski E, Spatz EL. Chronic intrathecal delivery of baclofen by a programmable pump fort he treatment of severe spasticity. J Neurosurg 1996;85:452-7. [CrossRef]

(25.) Ivanhoe CB, Francisco GE, McGuire JR, Subramanian T, Grissom SP. Intrathecal baclofen management of poststroke spastic hypertonia: implications for function and quality of life. Arch Phys Med Rehabil 2006;87:1509-15. [CrossRef]

(26.) Rizzo MA, Hadjimichael OC, Preiningerova J, Vollmer TL. Prevalence and treatment of spasticity reported by multiple sclerosis patients. Mult Scler 2003;9:585-91.

(27.) Hoving MA, van Raak EP Spincemaille GH, van Kranen-Mastenbroek VH, van Kleef M, Gorter JW. Safety and one-year efficacy of intrathecal baclofen therapy in children with intractable spastic cerebral palsy. Eur J Paediatr Neurol 2009;13:247-56. [CrossRef]

(28.) Hoving MA, van Raak EP, Spincemaille GH, Palmans LJ, Becher JG, Vies JS. Efficacy of intrathecal baclofen therapy in children with intractable spastic cerebral palsy: a randomised controlled trial. Eur J Paediatr Neurol 2009;13:240-6. [CrossRef]

(29.) Pekel F, Aydin S, Abuzayed B, Kucukyuruk B, Hanimoglu H, Tanriverdi T, et al. Intrathecal baclofen therapy for spasticity: a single-institution experience and review of the literature. Turk Fiz Tip Rehab Derg 2011;57:1-7.

(30.) Bensmail D, Ward AB, Wissel J, Motta F, Saltuari L, Lissens J, et al. Cost-effectiveness modeling of intrathecal baclofen therapy versus other interventions for disabling spasticity. Neurorehabil Neural Repair 2009;23:546-52. [CrossRef]

(31.) Hattori N, Hirayama T, Katayama Y. Cost-effectiveness analysis of intrathecal baclofen therapy in Japan. Neurol Med Chir (Tokyo) 2012;52:482-7. [CrossRef]

(32.) Awaad Y, Rizk T, Siddiqui I, Roosen N, McIntosh K, Waines GM. Complications of intrathecal baclofen pump: prevention and cure. ISRN Neurol 2012;2012:575168. [CrossRef]

(33.) Zdolsek HA, Olesch C, Antolovich G, Reddihough D. Intrathecal baclofen therapy: benefits and complications. J Intellect Dev Disabil 2011;36:207-13. [CrossRef]

ALEV CEVIKOL [1], OZNUR ECERKALE [1], HANDE SANCIOGLU [1], MEHMET SORAR [2], AYTUL CAKCI [1]

[1] Saglik Bakanligi Diskapi Yildirim Beyazit Egitim ve Arastirma Hastanesi, Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Klinigi, Ankara, Turkiye

[2] Saglik Bakanligi Diskapi Yildirim Beyazit Egitim ve Arastirma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Klinigi, Ankara, Turkiye

Yazisma Adresi / Address for Correspondence: Dr. Alev Cevikol, Saglik Bakanligi Diskapi Yildirim Beyazit Egitim ve Arastirma Hastanesi, Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Klinigi, Ankara, Turkiye Tel: +90 312 317 05 05 E-posta: a.cevikol@ttmail.com

Gelis Tarihi/Received: Mart/March 2013 Kabul Tarihi/Accepted: Subat/February 2014
Tablo 1. Modiiye Ashworth skalasi

0 Tonus artisi yok

1 Hareket acikliginin sonunda yakalama ve gevseme veya minimal
bir direnc ile karakterize haif tonus artisi

1+ Eklem hareket acikliginin yarisindan azi boyunca minimal direncin
izlendigi haif kas tonusu artisi

2 Kas tonusu tum eklem hareket acikligi boyunca ve daha fazla artmis
fakat eklemler kolayca hareket ettirilebiliyor

3 Pasif hareketi zorlastiran belirgin tonus artisi

4 Etkilenen kisimlar leksiyon ve ekstansiyonda rijit

Tablo 2. Penn spazm frekansi
Penn spazm sikligi

0 Spazm yok

1 Uyari ile cikan haif spazm

2 Saatte bir kereden daha seyrek olusan spazm

3 Saatte bir kereden daha sik olusan spazm

4 Saatte 10 kereden daha sik olusan spazm

Tablo 3. Demografik ozellikler, tani, ITB suresi ve dozu

Hasta   Yas   Cinsiyet    Tani   ITB suresi   Baklofen
     (yil)                (ay)   doz ([micro]g)

1     36     E    SKY (T5)    96      130
2     32     E    SKY (T5)    94      310
3     44     K      MS      56       70
4     40     E    SKY (T10)    72      360
5     25     E    SKY (T10)    57      150
6     26     K    SKY (C6)    86      140
7     22     K      HB     1 00      475
8     30     E    SKY (T1)    56      160
9     45     K      MS      17      1 90
10     53     E    SKY (T5)    43      200
11     12     E      SP      17      300
12     34     E    SKY (C4)    10      160
13     35     E    SKY (T11)    2       90
14     33     E    SKY (T8)    17      350
15     21     K      SP      37      210
16     40     E    SKY (T10)    76      225

ITB: intratekal baklofen; SKY: spinal kord yaralanmasi; MS: multipl
skleroz; SP: serebral palsi; HB: hipoksik beyin; E: erkek; K: kadin

Tablo 4. ITB oncesi ve sonrasi spastisite, fonksiyonellik ve yasam
kalitesinin karsilastirilmasi

            ITB oncesi         ITB sonrasi

MAS        3,4375 [+ or -] 0,51235   1,0000 [+ or -] 0,73030
PSF        3,5000 [+ or -] 1,03280   1,1250 [+ or -] 1,02470
Global agri   44,3750 [+ or -] 36,14208  18,7500 [+ or -] 19,95829
FIM       71,1875 [+ or -] 20,88131  76,3125 [+ or -] 28,25295

SF-36
FF        2,0625 [+ or -] 8,25000  18,2500 [+ or -] 26,06786
FRG        1,5625 [+ or -] 6,25000  40,3125 [+ or -] 29,74720
Genel saglik  29,3750 [+ or -] 17,68945  47,6250 [+ or -] 27,35416
Agri      26,3125 [+ or -] 30,49310  53,3750 [+ or -] 26,45972
Vitalite    38,9375 [+ or -] 20,94586  61,2500 [+ or -] 19,70618
SF       19,3125 [+ or -] 14,59552  70,5625 [+ or -] 82,74376
ERG       10,3750 [+ or -] 26,40170  56,3125 [+ or -] 38,08363
Mental saglik  46,2500 [+ or -] 18,12365  61,1250 [+ or -] 19,81203

         p

MAS       ,000
PSF       ,001
Global agri   ,003
FIM       ,023

SF-36
FF       ,006
FRG       ,002
Genel saglik  ,005
Agri      ,005
Vitalite    ,001
SF       ,001
ERG       ,004
Mental saglik  ,004

MAS: modifiye Ashworth skalasi; PSF: Penn spazm frekansi; FIM:
fonksiyonel bagimsizlik olcumu; ITB: intratekal baklofen; SS: standart
sapma; FF: fiziksel fonksiyon; FRG: fizyolojik rol guclugu; SF: sosyal
fonksiyon; ERG: emosyonel rol guclugu
COPYRIGHT 2014 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2014 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Orijinal Makale
Author:Cevikol, Alev; Ecerkale, Oznur; Sancioglu, Hande; Sorar, Mehmet; Cakci, Aytul
Publication:Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Dec 1, 2014
Words:4114
Previous Article:Retrospective analysis of nosocomial urinary tract infections with spinal cord injury patients in a rehabilitation setting/Bir rehabilitasyon...
Next Article:Assessment of functional status and quality of life in children with spina bifida/Spina bifidali cocuklarda yasam kalitesi ve fonksiyonel durumun...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters