Printer Friendly

Indian philosophy and history of religion in Russia and the former Soviet Union.

A BIBLIOGRAPHY

Translated from Biblografiya Indii/Indian Bibliography/, Moskaw: Nauka, vol. 1, second edition 1965, third edition 1976; vol.2, 1982, organized according to the year of publication. With Addenda of works not included in Russian bibliography and later publications

Alexander L. Gungov

Sofia University

Violina Atanasova

Bulgarian Academy of Sciences

GENERAL WORKS IN PHILOSOPHY

Gavril, Axhkimandrit. "Ob istorii filosofii. Pribavlenie pervoe: Filosofia Vostochnaya"/Eastern Philosophy/Uchenye zapiski Imperatorskogo Kazanskogo Universiteta, vol. 1, (1840)/On India: p. 26-55/

Novitskiy, O.M. Ocherk Indiyskoy filosofii"/An Essey on Indian Philosophy/, Zhurnal Ministerstva Narodnogo Prosveshcheniya, (1844), vol. 41, 3, 151-203; vol. 43, 8, 99-118; (1846), vol. 52, 10, 1-53

Novitskiy, O. Postepennoe razvitie drevnihk filosofskikh ucheniy v svyazi s razvitiem yazycheskich verovaniy,/Gradual Development of the Ancient Philosophical Teachings in Connection with Pagan Believes/Part I, Kiev, 1890

"Olesnitski, M.A. "Nravstvennos't i nravstvennoe uchenie indiytsev"/Morality and Moral Teachings of Indians/, Trudy Kievskoy Dukhovnoy Akademii (1883), 4, 555-607; 5, 114-157

Chuyko, V. "Religioznyy Pessimizm v drevney Indii i ego otnoshenie k Evropeyskoy metafizike"/Religious Pessimism in Ancient India and Its Relation to European Metaphysics/, Delo, (1884), 5, 1-28

Kozlov, AA. Ocherki iz istorii filosofii, /Essays on History of Philosophy/, Kiev, 1887. /On Indian Philosophy p.p.43-75/

Ovsyaniko-Kulikovskiy, D.N. "Ocherki iz istorii mysli" (Essays on History of Thought), Voprosy Filosofii i Psikhologii, (1890), 2,159-189

Shcherbatskoy, F.I. "Logika v drevney Indii" (Logic in Ancient India), Zapiski Vostochnogo otdeleniya Imperatorskogo Russkog arkheologicheskogo obshchestva, (1902), vol. 14, 3, 155-173

Reisner, M. Ideologii Vostoka/Ideologies of the East/, M.-L.: Gosizdat, 1927/ On India p.p.168-288. Reviw on it: Kritikus, Novyy Vostok, (1928), 23-24, 356-365; OA., Revolutsiaprava, (1928), 1, 164-167

Vostrikov, A.I. "Logical Works of Vasubandhu", Bulletin of the School of Oriental Studies, University of London, 1934

Frank-Kamenetskiy, I. "Adam and Purusha. Makrokosm i mikrokosm v iudeyskoy i indiyskoy kosmogonii" /Adam and Purusha. Macrocosm and Microcosm in Judaic and Indian Cosmogony/ Pamyati akademika N.Y. Marra (1964-1934), M.-L., 1938, 458-476

Barannikov, A.P. "Philosophical Ideas of Tulsidas", TSCUS, 1954, vol. 1, 4, 42-54

Brodov, V.V. "Indiyskaya filosofia"/Indian Philosophy/, Voprosy filosofii, (1955), 5, 187-190

Litton, Dzh. "Kvychodu v Indii pervogo toma Istorii filosofii"/In Regard of the Appearance of the First Volume of History of Philosophy in India/, (1955), 6, 205-210

Anikiev, N.P. "Istoria vostochnoy i zapadnoy filosofii"/History of Eastern and Western Philosophy/, Voprosy Filosofii (1956), 1, 170-179

Anikiev, N.P. "Ob istoriografiii indiyskoy filosofii" /On Historiography of Indian Philosophy/. Voprosy filosofii, (1957), 2, 128-137

Istoria filosofii/History of Philosophy/, Moskaw, 1957-1961. vol. 1, 42-58, 185-197; vol. 2, 572-587; vol. 4, 484-502; vol. 5, 813-827

Sagadeev, A.V. "O nekotorych burzhuazno-ideaiisticheskikh kontseptsiyakh vostochnoy filosofii'VAbout Some Bourgeois-Idealistic Concepts on History of Eastern Philosophy: Overview of the Literature/ Filosofskie nauki, (1958), 4,204-211

Aleksandrov, G.F. Istoria sotsiologicheskikh uchenii. Drevnii Vostok/History of Sociological Teachings. Ancient East/Moskaw, 1959/On India pp. 351-549/

Aleksandrov, G.F. Ocherki istorii sotsia'lnykh idey v drevney Indii/Essays on History of Social Ideas in Ancient India/, Minsk: AN BSSR Press, 1959

Kedrova, S.M. "O sotsioiogicheskoy i filosofckoy mysli Indii vtoroy poloviny XIX beka"/On Indian Sociological and Philosophical Thought in second half of 19th century/, Vestnik istorii Mirovoy Cu'ltury, (1959), 5,110-122

Akatov L. A review on Sharma's, Ch. A Critical Survey of Indian Philosophy, London: Reader and Co., 1960. in: Novye knigi za rubezhom po obshchestvennym naukam, (1961), 4, 35-40

Kostyuchenko, V.S. "K kritike nigilisticheskikh vzglyadov na prirodu indiyskoy filosofii"/A Critique of Nihilistic Views on the Nature of Indian Philosophy/, Kratkie soobshchenia Instituta narodov Azu, (1961), vol 57, 46-59

Pyatigorskii, A.M. "O klasifikatsii form povedeniya v drevneindiyskoy psikhologii"/On the Classification of the Behavior Forms in Ancient Indian Philosophy/, Doklady Akademii Pedagogjcheskikh nauk RSFSR, (1961), 5, 109-114

Pyatigorskiy, A.M. Review on Sharma Chandradhar's A Critical Survey of Indian Philosophy, London, 1960. in: Voprosy Filosofii, (1961), 8,178-179

Litman, A. "Philosophical Views of Rabindranath Tagore", Visvabharati Quarterly, (1963-1964), vol. 28, No. 4

Litman, A. "Gandi's Philosophical Views", Visvabharati Quarterly, (1964-1965), vol. 29, Nos. 1-4

Litman, A. Review on K. Damodaran's Indian Thought, Bombay, 1967. in: Narody Azu i Afriki, (1968), 6, 176-181

Smirnov, B.L. "Nirvana, kayva'lya, moksha v filosofskikh tekstakh Makhabkharaty"/Nirvana, Kivalya, Moksha in the Philosophical Texts of Mahabharata/, Trudy Buryatskogo Instituta Obshchestvennykh Nauk, (1968), issue 1, Materialy po istorii filologii tsentra'lnoy Azii, issue 3, 14-21

Shcherbatskoy, F.I. "K istorii materializma v Indii"/Regarding the History of Materialism in India/, Trudy Buryatskogo Instituta Obshchestvennykh nauk, (1968), issue 1. Materialy po istorii filologii tsentra'lnoy Azii, issue 3, 8-13

Rudoy, V.I. "Rupa-skhanakha, ili grappa materii v filosofii Sarvastivada-Vaybkhashika" /Rupa-skhandkha or Materia Group in Sarvastivada-Vibkhashika/, Voprosy Filosofii i Sotsiologii, (1969), issue 1, 78-82

Eremyan, L.V. "K voprosu ob esteticheskikh vozreniyakh Khazariprasada Dvivedi"/Regarding Hazariprasad Dvivedi's Aesthetic Views/, Voprosy istorii, ekonomiki i ku'ltury narodov Sredney Azii i stran zarubezhnogo Vostoka, issue 1, (1970), 96-100

Komarov, E.N. "Development of Socio-Political Thought and Egalitarian Concepts in India in the 19th and 20th Centuries", Soviet Oriental Studies, Calcutta, 1970, 197-205

Kostyuchenko, V.S. Integra'lnaya vedanda: Kriticheskiy analiz filosofii Aurobindo Gkhosha/The Integral Vedanta: A Critical Analysis of Aurbindo Gkhosh's Philosophy/, Moskaw: GRVL Nauka Press, 1970

Antonova, K.A. "Ob uchenii i legendakh musu'lmanskoy sekty akhmadiya"/On Teachings and Legends of Akhmadia Muslim Sect/, Religiya i obshchestvennaya mys'l narodov Vostoka, Moskaw, 1971, 103-116

Baratov. M.B. "Aurbino Gkhosh (1872-1950)", Khorizhiy shark khalklarining ilgor izhtimoiy-falsafii fiklari tarikhi ocherki/in Uzbek Language/, Tashkent, 1971, 87-92

Baratov, M.B. "Khindiston va Pokistonda falsafiy fiklar shakllanishi va rivozhlanishining kiskach ocherki"/in Uzbek Language/, ibidem, 5-13

Litman, A.D. "Kritika kontseptsii sinteza religii, filosofii i nauki v religiozno-filosofskikh vozzreniyakh Svami Abkhedanady i Svami Dzhananandy"/A Critique of the Religious, Philosophical and Scientific Syntheses in the Religious-Philosophical Views of Svami Abkhedanda and Svami Janananda/, Religiya i obshchestvennaya mys'l naroaov Vostoka, Moskaw, 1971, 42-63

Molodtsova, E.N. "Nekotorye osobenosti filosofskogo sposoba videniya mira v rannikh upanishadakh"/Some Features of the Philosophical World Outlook in the Early Upanishads/, Istoriko-filosofskiy sbornik, Moskaw, 1971, 41-56

Rychagov, V. "Yoga: fakty i domysly"/Yoga: Facts and Fables/, Aziya i Afrika Segodnya, (1971), 8, 48-50

Baratov, M.B. "Beruni i Indiyskaya filosofiya"/Beruny and the Indian Philosophy/, Beruni i gumanitamye nauki, Tashkent, 1972, 43-45

Serebryakov, I.D. "K voprosy ob istochnikakh istorii i khronologii materializma v Indii" /Concerning the Meter about the Sources of History and Chronology of the Materialism in India/, Indiyskaya ku'ltura i buddism, Moskaw, 1972, 78-81

Temkin, E.N. "Filosofskie vzglyady Bkhamakhi"/Bkhamakha's Philosophical Views/, ibidem, 69-77

Toporov, V.N. "Ma'dyamiki i eliaty: nesko'lko paraleley"/The Madiamiks and the Eleats: Several Parallels/, ibidem, 51-68

Baratov, M.B. "Abu Reykhan Beruni i indiyskaya filosofiya"/Abu Reykhan Beruni and Indian Philosophy/, Obshchestvennye Nauki v Uzbekistane, (1973), Nos. 7-8,35-38

Litman, A. D. "Otrazhenie religii v mirovozrenii obshchestvennych deyateley i filosofskikh ucheniyakh sovremennoy Indii"/Reflection of Religion in the World Outlook of Social Figures and Philosophical Teachings in Contemporary India/, Religii i ateizm v Indii, Moskaw, 1973, 86-124

Kondratov, A "Pya'tdesyat stoletiy yogi"/Fifty Centures of Yoga/, Nauka i Religiya, Moskaw, (1975), 11, 54-59

MATERIALISM AND DIALECTICS IN INDIAN PHILOSOPHICAL SYSTEMS

Shcherbatskoy, F.I. "K istorii materializma v Indii"/Regarding History of Materialism in India/, Vostochnye Zapiski, (1927), vol. 1, 1-10

Troitskiy, M.S. Materializm v drevney Indii/Materialism in Ancient India. Theses/, Leningrad: USSR Academy of Sciences Press, 1936

Kochetov, A. "O materializme i ateizme v drevney Indii"/On Materialism and Atheism in Ancient India/, Antireligioznik, (1940), 12, 33-37

Radu'l-Zatulovskiy, Y.B. "Charvaka-Nastika-Lokayata-Brikhaspa'tya-Svabhavada", Rabochaya khronika Instituta vostokovedeniya, issue 1, (1944), 19-20

Deborin, A.M. "Materialism i dialektika v drevneindiyskoy filosofi?"/Materialism and Dialectics in Ancient Indian Philosophy/, Voprosy Filosofii, (1956), 1, 91-103

Anikeev, N.P. Materialisticheskie napravleniya v drvneindiyskoy filosofii/Materialistic Trends in Ancient Indian Philosophy/, Moskaw: Znanie Publishers, 1957

Pyatigorskiy, A.M.; Rakitov, A.N. "O nekotorykh voprosakh istorii drevneindiyskogo materializma"/About Some Issues concerning History of Ancient Indian Materialism/, Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya ekonomiki, filosofii, prava, (1958), 1, 61-77

Anikeev, N.P. "Materializm i ateizm sistemy Sankkh'ya rannego sredneveko'vya" /Sankhya's Materialism and Atheism in Early Middle Age/, Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya ekonomiki, filosofii, prava, (1958), 1, 61-77

Gretskiy, F. Review on D. Shastri's A Short History of Indian Materialism and Hedonism, Calcutta: Bookland Private Ltd., 1957. in: Novye knigi za rubezhom po obsnchestvennym naykam, (1958), 11, 28-32

Iovchuk, M.T. "K voprosu ob ideynoy obshchnosti i traditsiyakh progressivnykh filosofskikh ucheniy narodov Vostoka i Zapada v XiX i XX vv."/Regarding Common Views and Traditions in the Eastern and Western Progressive Philosophical Teachings in 19th and 20th Centuries/, Doklady i vystupleniya predstaviteley sovetskoy filosofskoy nauki na XII Mezhdunarodnom filosofskom kongresse, Moskaw, 1958, 111-129

Gosteeva, E.I. "Atomizm drevneindiyskoy filosofskoy sistemy vaysheshikov"/ Atomism of the Ancient Indian Philosophical System of Vaisheshika/, Izvestiya AN UzbSSR, (1959), 4, 50-64

Gosteeva, E.I. "Uchenie ob atome v sisteme vaysheeshikov"/Teachings regarding Atom in Vaisheshika's System/, Voprosy Filosofii, (1959), 7, 93-98

Mustafaev, Dzh. "Nizami Gyandzhevi i materialisticheskaya traditsiya drevneindiyskoy filosofii"/Nizami Gianjcvi and the Materialistic Tradition in Ancient Indian Philosophy/, Izvestiya AN AzerbSSR, (1959), 5, 103-113

Pyatigorskiy, A.M. "Svedeniya o Materialisticheskoy filosofii v traktatakh tami'lskoy shayva-sidkhanty"/Some Data about the Materialistic Philosophy in the Treaties of Tamil Shyva-S idkhanta/, Problemy Vostokovedeniya, 4, 105-110. A summary in English in: Narody Azii i Afriki, (1961), 2,137-141

GENERAL WORKS ON HISTORY OF RELIGION

"Uche'ne buddistov i braminov v Indii"/Buddhist and Brahmin Teachings in India/, Sevemyy Arkhiv, (1828), vol. 32, 3, 176-179

"Indiyskaya mifologiya"/Indian Mythology/, Syn Otechestva, (1842), vol. 8, 7, 1-24

"Verovaniya indusov"/Hindu's Beliefs/, Otechestvennye Zapiski, (1845). vol. 43, 11, 50-68

A Review on A. Franc's Etudes Orientals, vol. 1, Paris, in: Otechestvennye Zapiski, (1862), vol. 141, Nos. 3-4, 93-94

Ve'ltman, A. "Pervobytnoe vero vanie i buddism"/The Primitive Belief and Buddhism/, Chteniya v Imperatorskom obsnchestve istorii drevnostey Rossii pri Moskovskom universitete, (1948), vol. 1. /On India pp. 1-55/

Istoriya religiy i taynykh religioznykh obshchestv i narodnykh obychaev drevnego i novogo rnira/History of Religion, of Secret Religious Communities, and of Popular Customs in the Ancient and the New World/, vol. 1, St Petersburg, 1870/On India pp. 3-178/

Khrisanf (arkhimandrit). Religii drevnego mira v ikh otnoshenii k khristianstvu/ Religions of the Ancient World concerning Their Relation to the Christianity/, St Petersburg, 1873/Onlndia pp. 166-186/

Novoselov, E.V. "Indusy i Budda"/Hindus and Buddha/, Istoricheskaya biblioteka, (1879), 4, 1-48; 5, 49-78

Alandskiy, P. "Religioznaya zhiz'n v sovremennoy Indii"/Religious life in Contemporary India/, Universitetskie izvestiya (Kievskogo Universiteta), (1883), 7, 221-232 A review on A.C. Lyall's Asiatic Studies, Religious and Social, London, 1882

O'ldenburg, S.F. A review on A. Barth's Bulletin des Religions de l'Inde. Bouddisme. Jainisme-Hindouisme, Paris, 1894. in: Zapiski Vostochnogo otdeleniya Imperatorskogo ruskogo arheologjcheskogo obshchestva, (1894), vol. 8, 385-387

Vvedenskiy, A. Religioznoe soznanie yazychestva. Opyt filosofskoy istorii estestvennyfch religiy/Relisious Consciousness of Page/5, 177-256; 6-7, 257-384

Bogolyubov, N. Krizis mifologicheskogo soznaniya v Indii i drevney Gretsii/ The Crises of Mythological Consciousness in India and Ancient Greece/, Nezhin, 1912

Gerasimov, N. Nirvana i spasenie/Nirvana and the Salvation/, Moskaw, 1914/ On India pp. 5-134/

Dukhovnaya bo'rba v Indii/The Spiritual Struggle in India/, Sevastopo'l, 1915

Lodyzhenskiy, M.V. Misticheskaya trilogiya/Mystical Thrilogy/, vol. 1, Petrograd, 1915/On India pp. 20-25, 181-244, 265-268, 309-314, 381-384/

Kamenskaya, A. "Mirovozrenie Indii"/The World Outlook of India/, Vestnik teosofii, (1916), 9, 24-31

Belyaev, E. "Religiya i tserko'v v imperialisticheskikh stranakh i koloniyakh"/ Religion and Church in the Imperialist Countries and in the Colonies/, Voinstvuyushchiy ateizm, (1831), Nos. 8-9, 49-69/On India pp. 57-64/

Shtenberg, L. Y. "Ku'lt bliznetsov v kitae i indiyskie vliyaniya"/The Twins Cult in China and the Indian Influence/, in: Shtenberg, L.Y. Pervobytnaya religiya v svete etnografii, Leningrad, 1936, 127-139

Kazhdan, A.P. Religiya i ateizm v drevnem mire/Religion and Atheism in the Ancient World/, Moskaw: AN SSSR Press, 1957 /On India pp. 104-126/

Khaytun, D.E. Totemizm. Ego sushchnos't i proiskhozhdenie/Totemism. Its Essence and Origins/, Dushanbe: Tadzh. Gos. Universitet Press, 1958/On India pp. 80-82/

I'lin, G.F. Religii drevney Indii/Religions of Ancient India/, Moskaw: AN SSSR Press, 1958

Aveti'syan, A.A. Ocherki po istorii religii i ateizma. Drevniy mir/Essays on History of Religion and Atheism. Ancient World/, Kiev; AN YkrSSR Press, 1960

Kryvelev, LA. Religii i Tserkvi v sovremennom mire/Religions and Churches in Contemporary World/, Moskaw: Sov, Rossiya Press, 1961/On Buddhism and Hinduism pp. 47-53/

Tokarev, S.A. Religii u raznych narodov v proshlom i nastoyashchem/Religions among Various Peoples: Past and Present/, Moskaw: Znanie Press, 1961

Guseva, H.R. Dzhaynizm/Jainism/, Moskaw: GRVL Nauka Press, 1968

Guseva, N.R. Techet Dzamna/Jamna Flows/, Moskaw: Sovetskaya etnografiya Press, 1969

Maretina, S.A. "O ku'lte kamney u naga"/On Naga's Stones Cult/, Religiya i mifologiya narodov Vostochnoy i Yuzhnoy Azii, Moskaw, 1970, 175-188

Mornas, R. "Chto takoe vedy"/What are Vedas/, Uchennye zapiski vysshikh uchebnykh zavedeniy LitSSR. Problemy, 1970, 1, 77-84

Rybakov, R.B. "Religiozno-reformatorskoe uchenie Ramakrishny Paramakhansy (1836-1886)"/Ramakrishna Paramakhasa (1836-1886) Reformist Religious Teachings/,. Ideologicheskie problemy soveremennoy Indii, Moskaw, 1970, 175-194

Miletinskiy, E.M. "Mify drevnego mira v sravnite'lnom osveshchenii"/Ancient World Myths in Comparative Light/, Tipologiya i vzaimosvya'z literatur drevnego mira, Moskaw, 1971, 68-133

Neveleva, S.L. "K voprosu o triade"/About Thriad/, Pi'smennye pamyatniki i problemy istorii cu'ltury narodov Vostoka, Moskaw, 1972, 160-164/Discusses Shiva, Brahma and Vishnu and their functions according to 3rd book of Makhabkharata/

Guseva, N.R. "Induism: mifologiya i ego korni",/Hinduism: Its Mythology and Origins/Voprosy Istorii, (1973), 3, 137-150

Mifologiya i verovaniya narodov Vostochnoy i Yuzhnoy Azii/Mythology and Beliefs of East and South Asia Peoples/, Moskaw: AN SSSR Press, 1973

Oranskaya, T.I. "K rekonstruktsii obrazov Vedicheskikh Mitry i Varuny"/Regarding Reconstruction of the Figures of Vedistic Mitra and Varana/, Sbomik statey studentov Leningradskogo universiteta, (1973), issue 1, 40-48

Religii i ateiszm v Indii/Religions and Atheism in India/,Moskaw: GRVL Nauka Press, 1973

Rybakov, R.B. "Osnovnye cherry burzhoaznoy reformatsii induisma"/The Main Features of Bourgeois Reformation of Hinduism/, Religii i ateizm v Indii, Moskaw, 1973, 125-168

Serebryakov, I.D. "K voprosy ob ateizme v Indii"/Regarding the Topic of Atheism in India/, ibidem, 198-207

Khlopin, I.N. "Se'm, karshvarov Avesty"/Avesta's Seven Karslivara/, Klio, (1973), vol. 55, 79-86

Elizarnikova, T. Y. "K strukture zagovora v Atkharvayede"/Structure of the Plot in Atharvaveda/, Vsesoyuznyy simpozium po vtorichnym modeliruyushchim sistemam, Tartu, 1973

Ivanov, V.V. "Opyt istolkovaniya drevneindiyskikh ritua' Inykh i mifologicheskich terminov obrazovannykh ot asva "ko'n""/An Attempt to Interpret the Ancient Indian Ritual and Mythological Terms Formed by asva, "hors"/, Problemy yazykov i ku'ltury narodov Indii, Moskaw, 1974, 75-138

Toporov, V.N. "O brakhmane, k istokam kontseptsii"/About Brahman, toward the Origins of the Concept/, ibidem, 20-74, /A summary in English/

Mezentseva, O. V. "Elementy reformatsii induizma v mirovozrenii M.K. Gandi" /Some Elements of Reformation of Hinduism in M.K. Gandi's Warld Outlook/, Religiya i obshchestvennaya mys'l stran Vostoka, Moskaw, 1974, 4, 266-286

VEDISM, BRAHMANISM, HINDUISM

Pruzhkovskiy "Vneshniy obryad indiyskogo bogosluzheniya"/The Outer Ordinance of Indian Worship/, Vostochnye Izvestiya, (1813), 22, 226-227

Korf, B. "Chetyre Pervye bozhestva Indii"/First Four Indian Deities/, Iz opyta polnogo mifologicheskogo slovarya vsekh narodov, St. Petersburg: Sorevnovate'l prosveshcheniya i blagotvoreniya, 1820, vol. 9, 1, 3-18

"Izobrazhenie vselennoy po indiyskim ponyatiyam"/Representation of the Universe according to the Indian Concepts/, Moskovskiy telegraf, 1832, vol. 48, 23, 406-407

"Pravila mudrosti iz knig mdiyskikh braminov" /Rules of Wisdom from the Books of Indian Brahmins/, Zhurnal diya chteniya vospitanikam voenno-uchebnykh zavedeniy, (1843), vol. 41, 450-422

Schiefher, A. "Ueber Indra's Dormerkeil", Bull, de Classe Hist-Philol. de L'Acad. Imp. des Sciences de St.-Pb., (1848), vol. 5, 2, 17-21

"Molitvy Bramina u Ganga"/Brahmin's Prays on the Gang Banch/, Vokrug Sveta, (1863), vol. 3, 6, 210-212

Emin, N.O. "Vakhagn-Vishapakakh armyanskoy mifologii es't Indra-Vritrahan Rig-Vedy. Nesko'lko stranits sravnite'lnoy mifologii"/Vakhgn-Vishapakh of the Armenian Mythology is Indra-Vritrahan of Rig-Veda. Several Pages of Comparative Mythology/, Trudy Vostochnogo Imp. rus. arkheol. o-va, (1874), vol. 17, 93-129

Ovsyaniko-Kuiikoskiy, D.M. "Opyt izucheniya vakkhicheskoy ku'ltury indoevrpeyskoy drevnosti v svyazi s ro'lyu ekstaza na rannikh stupenyakh razvitiya obshchestvennosti"/An Attempt to Study Bacchanal Culture in Pre-European Antiquity in Connection with the Role of Ecstasy during the Early Stages of Society/, Zapiski Imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta, Odessa, (1884), vol. 39, 1-240

Ovsyaniko-Kulikovskiy, D.N. "K voprosy o "byke" v religioznykh predstavleniyakh drevnego Vostoka"/Concerning the "Bull" Topic in the Religious Images of Ancient East/, Zpiski fop. Novoros. un-ta, (1885), vol. 43, 561-588

"Rig-Veda, Zendavesta i Gary v ikh otnoshenii bozhestvennomu otkroveniyu" /Rig-Veda, Zendavesta and Gata in Their Relation to the Devine Revelation/, Khristianskoe chtenie, (1886), Nos. 1-2, 14-44; Nos. 5-6, 625-662

"Yazychestvo v Bombee"/Paganism in Bombey/, Mosk. tserkovnye vedomosti, (1886), 7, 110-112

Ovsyaniko-Kulikovskiy, D.N. "K istorii ku'lta ognya u indusov v epokhu Ved"/ Regarding the History of the Fire Cult in Hindus during the Veda Epoch/, Zapiski Imp. Novoros. un-ta, (1887), vol. 45, 427-546

Ovsyaniko-Kulikovskiy, D.N. "Vediyskie etyudy"/Vedian Essays/, Zhurn. Minvanar. prosveshcheniya, (1891), vol. 274, 3, 1-17; (1892),. vol. 284, 12, 287-306

Ovsyaniko-Kulikovskiy, D.N. "Religiya indusov v epokhu Ved"/Hindu Religion during the Veda Epoch/, Vestnik Evropy, (1892), 4, 662-696; 5, 216-242

Brungofer, G. A review on The Upanishads, Transl. by F. Max Muller, Pt 1-2, Oxford, 1879-1884. in: Nauchnoe obozrenie, (1894), 36, 1121-1130; 37, 1153-1163

Dzhonston, V.V. "Otryvki iz Upanishad"/Some Fragments from the Upanishads/ , Voprosy filosofii i psikhologii, (1896), 1, 1-34

Kudryavskiy, D. A review on W. Caland's Altmdischer Ahnecult. Das Craddha nach den verschiedenen Schulen mit Benutzung hanschriftlicher Quellen dargestellt, Leiden, 1893. in: Zapiski Vost. otd-niya Imp. rus. arkheoL o-va, (1896), vol. 9, 323-327

Dzhonston, V.V. "Sri-Shankara-Achariya, mudrets indiyskiy"/Shri-Shankara-Achariya an Indian Sage/, Voprosy filosofii i Psichologu, (1897), 6,1-39

U'lyanov, G.K. Text and Comments to Sanskritskiy gimn Solntsu (Sur'e)/Sanskrit Hymn to the Sun (Surie)/, Warsaw, 1898

Kudryavskiy, D.N. "Chetyre stadii v zhizni drevnego indusa"/Four Stages in the Life of the Ancient Hindu/, Uchennye zapiski Imperatorskogo Yurievskogo un-ta, (1900), 4, 3-23

O'ldenburg, S.F. "Sovremennyy indiyskiy svyatoy"/A Contemporary Indian Saint/Zhum. Min-va nar.prosveshcheniya, (1900), No. 6, part 329, 2, 347-353

Batyushkov, P. "Karma-Yoga", Vestnik Teosofii, (1909), 10, 19-22

Ovsyaniko-Kulikovskiy, D.N. "Osnovy vedizma. Ku'lty ognya i o'pyanyayushchego napitka"/The Foundations of Vedism. Fire and the Intoxicating Beverage Cults/, in: Ovsyaniko-Kulikovskiy, D.N. Sobranie Sochineniy, vol. 6, 1909, 172-232

Drevnyaya indusskaya legenda o sotvorenii cheloveka, pervorodnom grekhe i iskuplenii/The Ancient Hindu Legend about the Creation of Man, the Original Sin, and the redemption/, Kiev, 1911, 12p.

"Iskaniya novoy zhizni. Ob uchenii yogov"/In Search of a New Life. Abot Yoga Teachings/, 1st. vestnik, (1913), 12, 1051-1063

Kamenskiy, A. Foreward to Bhavata-Gita ili pes'n gospodnya/Bhavata-gita or the Lord's Song/, Kaluga, 1914

Kozhevnikov, V. "Indusskiy asketizm v dobuddiyskiy period'YHindu Asketism in Pre-Buddhist Period/, Bogoslovskiy vestnik, (1914), vol. 1, January, 53-83; February, 254-278; March, 496-537

Lomkin, I.S. Mudros't yogov i khristianskie ideaiy Evropy/Yoga Wisdom and the Christan Ideals of Europe/, Moskaw, 1914

Uspenskiy, P.D. Iskaniya novoy zhizni. Chto takoe Yoga/In Search of New Life. What is this Yoga/, Petrograd, 1918

Shcherbatskoy, F.I. "Uchenie o kategoricheskom imperative u brakhmanov"/Brahman's Teachings of Categorical Imperative/, Sb. Muzeya antrop. i etaogr. pri Ros. AN, (1918), vol. 5, 1, 359-370

Tubyanskiy, M. A review on H. von Glaenapp's Der Hinduismus. Religion und Gesellschaft im heutigen Indien, Munchen: K. Wolff Verlag, 1922. in: Vostok, (1925), 5, 245-248

Korovin-Krukovskaya, T.A. "K istorii magicheskikh i koldovskikh priemov v Indii"/A Contribution to the History of Magical and Fairy Courses of Action in India/, Sb. Museya antrop. i etnogr., (1929), vol. 8, 196-214/A summary in German/

Semichev, B. "Ad v izobrazhenii indusskoy religioznoy literatury"/Presentations of the Hell in Hindu Religious Literature/, Atheist, (1930), 52, 111-125

An announcement about K.M Panikkar's Hinduism and the Modern World, in: Intern, lit-ra, (1939), Nos. 3-4, 379-380

Krasnodembskiy, V.E. "Induizm"/Hinduism/, Ezhegodnik Muzeya Istorii religii i ateizma, (1957), vol. 1, 263-281

Lobanova, N.V. "Mifologicheskie obrazy hinduizma v shilpashastrakh"/Hindu Mythological Figures in Shilpashastras/, Uchenye zapiski Leningr. gos. un-ta, (1960), 9, 71-80.

I'lin, G.F. Brahmanizm, Sovetskaya istorocheskaya entsiklopediya, vol. 2,1962, 708-709

Gerasimov, A. V. "Drevneyshie dannye ob indiyskom zhrechestve (hotar i adhvayu v Rigvede)"/The Most Ancient Data about Indian Priesthood (hotar and adhaia in RigvedaV , KratMe soobshcheniya Instituta narodov Azii, Moskaw, (1963), 61,42-55

Osipov, A.M. "Vedy"/Vedas/, Sovetskaya istoricheskaya entsiclopediya, vol. 3, Moskaw, 1963, 23-24

Brodov, V.V. "K voprosu o tolkovanii vediyskogo gimna Nasadiya"/Regarding me Interpretation of Nasadia Vedian Hymn/, Kratkie soobshcheniya In-ta narodov AzaL (1964), 71,41-45

Hizamikova, T. Y. Toporov, VK *X> drevneindiyskoy Ushas (Usas) i ee baltiyskom sootvetstvii (Usins)"/On Ancient Indian Usas and its Baltic Counterpart, Usins/, Indiya v drevnosti, Moskaw, 1964,66-84

Nacenko, Yu. "Verovaniya, simvoly, zbiz'ri"/Beliefs, Symbols, Life/, Aaya i Africa segodnya, (1964), 1,46-47

Anikeev, N.P. "Induizm"/Hinduism/, Sovetskaya istoricheskaya entsiklopediya, vol 6, Moskaw, 1965, 13-16

Brodov, V. V. "Vedantizm Vivekanandy'/Vivekananda's Vedism/, Ideologicheskie techeniya sovremennoy Indii, Moskaw, 1965, 90-108

Zanibin, L. A "Obraz utrenney zari v Rigvede i v vostocrmoslavyanskom fo'lklore" fibs Image of Daybreak in Rigveda and in East Slavonic Folklore/, Kratkie soobshcheniya Instituta narodov Azii, (1965), SO, 33-39

Litman, A.D. "Religioznofilosofskoe uchenie Svami Shivanandy"/Svami Shivananda's Religious-Phuosopical Teachings/, Ideologicheskie techeniya sovremeimqy Indii, Moskaw, 1965, 109-137

Myall, L. "Nulevoy Pu't"/Zero Way/, Uchenye zapiski Tartaskpgo gos. un-ta, (1965), issue 181, Trudy po Znakovym sistemam, 2, 189-191

Pavlov, Yu M. "Religioznofflosofskaya sushennos't fflduizma"/Hindu's Religious-Philosophicla Essence/, Filosofskie nauki, (1965). 4, 96-103

Pomerants, G, S. "Krishnamurti i problema religioznogo nigilizma"/Krishnamurti and me ksue of Religion Nihilism/, Ideologicheskie techeniya sovremennoy Indii, Moskaw, 1965, 138-160

Samasundaram, P. "Svami Ramalinga--tami'lskiy rehgioznyy reformator" Svami Ramalinga; A Tamil Religious Reformer/, ibidem, 161-173

Syrkin, A.Y. "Atmabodkha", ibidem, 174-184

Syrkin, A.Y. "K tolkovaniyu Chandogya Upanisad 1.12"/An Interpretation of Chandogya Upanisad, 1.12/, Programma nauclmqy konferentsii po yazykam Indii, Pakistani Nepala i Tseylona. 18-20 January, 1965, Moskaw, 1965, 19-20

Syrkin, A.Y. "Sistema otozhdestvlenniya v Chkhando'gya upanishade"/Identity System in Chhandogya Upanisad/, Uchenye zapiski Tartuskogo gos. un-teta, (1965), issue 181, Trudy po znakovym sistemam 2, 276-283 HERBIE Syrkin, A. Y. "Chernoe solntse"/The Black Sun/, Kratkie soobshcheniya narodov Azii, (1965), 80,20-32/A summary in English/

Nasenko. Yu. P. "O religioznych znakakh induskikh sect"/On the Religious Signs of Hindu Sects/ Narody Azii i Afriki, (1965), 4, 200-203

Gerasimov, A.V. "CITTA i /and/ MANAS v /in/ Atkharvavede", Terminologia Indica, Tartu, 1967, 3-9

Syrkin, A.Y. "K razlicheniyu "otnosite'lnogo" i "absolyutnogo" v induskikh tekstakh"/Relative-Absolute Distinction in Hindu Texts/, Uchenye zapiski Tartuskogo gos. un-ta, (1967), issue 198, 39-44

Syrkin, A.Y. "K sistematizatsii nekotorykh ponyatii v sanskrite"/A Systematization of Some Sanscrit Concepts/, Semiotika i vostochnye yazyki, Moskaw, 1967, 146-164

BUDDHISM

Shmidt, I. Y. "O nekotorykh osnovnykh polozheniyakh buddizma" /On Some Basic Statements of Buddhism/, Chteniya v Imp. AN za 1829 i 1830 gody. Otd-nie nauk ist, filol., polit., (1831), vol. 1, 6, 40-46; 7, 47-51

Schmidt, I. J. "Uber einige Grundlehren des Buddhaismus", 1-2, Abhandl., Memoires de l'Acad, imp. des sciences de St-Pt, (1932), ser. 6, Sciences polit, histore et philologie. vol. 1, 89-120; 221-262

Schmidt, I. J. "Uber die sogenannte dritte Welt der Buddhaisten, als Fortsetzung der Abhandl. uber die Lehren des Buddhismus", ibidem, (1833), vol. 2,1-39

Schmidt, I. J. "Uber die tausend Buddhas einer Weltperiode der Einwohnung oder gleichmassigen Daue?', ibidem, 41-86

Kovalevskiy, O.M. "Buddiyskaya kosmogoniya"/Buddhist Cosmogony/, Uchenye zapiski Imp. Kazan, un-ta, (1835), 2,373-427; 4,217-289; (1837), 1, 98-135

Schmidt, I.J. "Uber das Mahajana und Pradschnaparamita der Buddhen", Bull, scientifique publ. par l'Acad. imp. des scieces de St-Pb., vol. 1, 19, 145-149

A review on E. BumouTs Introduction a l'histoire de buddhisme indien, 1844. in: Zhura. Min-va nar. prosveshcheniya, (1845), vol. 46, 4, 5-8

Schiefner, A. "Uber die Verschlechterungsperioden der Menschheit nach buddhistischer Anschauungsweise", Bull de la classe hist.-philol. de l'Acad, imp des sciences de St-Pb., (1852), vol. 9, 1-8

Vasi'liev, V. P. "O nekotorykh knigakh otnosyashchikhsya k istori buddisma, v biblioteke Kazanskogo Universiteta"/About Some Books Concerning the History of Buddhism, Kept in the Library of Kaznski University/, Uchenye zapiski Imp. AN po I i III otd-niyam, (1855), vol. 3, 1, 1-33

Schiefner, A. "Bericht uber Herm Professor Wassilijew's Werk uber Buddhismus, seine Dogmen, Geschichte und Litteratur", Bull, de la classe hist-philol. de l'Acad. imp. des sciences de St-Pb., (1856), vol. 13, 22, 348-352

Wassiljew, W. Der Buddhismus, seine Dogmen, Geschichte und Literatur. Tl. 1, Allgemeine Ubersicht, St-Pb., 1860

Schiefner, A. "Uber die hohen Zahlen der Buddhisten", Bull, de l'Acad, imp. des sciences de St-Pb, (1863), vol. 5, 5, 299-313

Vassilief, V. Le bouddhisme, ses dogmes, son histoire et litterarure. Pt. 1, Apercu general, Paris, 1865

Vasi'liev, V.P. "Religii Vostoka: konfutsianstvo, buddizm i daosizm"/Eastern Religions: Confucianism, Buddhism, and Taoism/, Zhum. Min-va nar. prosveshcheniya, (1873), vol. 166, 4, 239-310; vol. 167, 5, 29-107; 6, 260-293

Mirotvortsev, V. "Izlozhenie i criticheskiy razbor osnovnykh nachal buddisma" /An Exposition and Critical Analyses of the Basic Buddhist Principals/, Pravoslavnyy sobesednik, (1873), 9, 34-51; 11, 295-324; (1874), 3, 262-305; 10, 135-158

Guse v, A. Nravstvennyy ideal buddisma i ego otnoshenie k khristianstvu/Buddhist Moral Ideal and its Relation to the Christianity/, SPb., 1874

Schifner, A. "Zur buddhistischen Apokalyptik", Bull, de l'Acad. imp. des sciences de St-Pb., (1875), vol. 20, 3, 379-387

Kirpichnikov, A. Poves't o Varlaame i Ioasafe/A Narration about Varlaam and Joasaph/, Kha'rkov, 1876/Ch. 4, Joasaph and Buddha/

Minaev, I. P. "Obshchina buddiyskihk mcnakhov"/The Buddhist Monks Community/, Zhumal Min-va nar. prosveshcheniya, (1879), vol. 201, 1, 1-35

Stremoukhov, N. P. "Barkhutskaya mole'lnya i noveyshie svedeniya o zhizni i uchenii Buddy"/Barhut Prayer and the Newest Data about Buddha's Life and Teachings/ , Zhivopisnoe obrazovanie, (1881), 34, 151-153; 36, 192-194

Minaev, I. P. "Novye issledovaniya o buddizme"/Some New Studies on Buddhism/, Zhumal Min-va nar. prosveshcheniya, (1882), vol. 222, 7, 102-118; vol. 223, 10, 402-414; (1883), vol. 1, 138-164/A review on The Sacred books of the East, F. Max Muller, ed.; vols. 1, 10, 11, 12. Oxford, 1879-1881/

Minaev, LP. A review on Seydel's Das Evangelium von Jesu in seinen Vertholtnissen zu Bubbhasage und Buddhalehre, Leipzig, 1882. in: Khristianskoe chtenie, (1883), Nos. 5-6, 732-753

V. L. "Pervobytnyy buddizm"/Primitive Buddhism/, Literaturnyy sbornik, SPb: Vostochnoe obozrenie, 1885, 114-138

Lesevich, V. "Buddiyskiy nravstvennyy tip"/Buddhist Moral Type/, Sev. vestnik, (1886), 5, 41-77

A. P. A review on H.S. Olcott's Ein Buddistischer Katechismus nach dem Kanon der Kirche des sudlichen Indiens, Leipzig, 1885. in: Zapiski Vost. otd-niya Imp. rus. arheol. o-va, (1886), vol. 1, 331-334

Balanovskiy, A. "Buddiyskie legendy i evangeliya"/Buddhist Legends and Gospels/, Vera i razum, (1887) 4, 239-265

Vasi'liev, V.P. "Zametki po buddizmu"/Notes on Buddhism/, Zapiski Imp. AN, (1887), vol. 55, 2, 122-131; (1889), vol. 59, 2, 49-70; (1890), vol. 62, 25-36; Izvestiya Imp. AN, (1899), vol. 10, 4, 337-354; 5, 393-402

Lesevich, V. "Noveyshie dvizheniya v buddisme, podderzhivaemye i rasprostranyaemye evropeytsami"/The Newest Buddhist Movements Supported and Spread by the Europeans/, Rus. mys'l, (1887), 8, 1-17

Minaev, I.P. "Buddhism. Issledovaniya i materially"/Budhism, Studies and Materials/, Zapiski ist-filol fak-ta Imp. SPb. un-ta, (1887), vol. 16, 1, 1-280; 2, I-XII, 1-159

O'ldenburg, S.F. "Novye izdanya/The New Publications oil Pali Text Society", Zapiski Vost. otd-niya Imp. rus. arheol. o-va, (1887), vol. 2, 186-187

Oldenburg, S.F. "The Migration of Buddhist Stories. Correspondence.", Journal of the Royal Asiatic Society, (1888), vol. 20, 147

Leopardov, N. Kratkoe izlozhenie ucheniya Buddy, sostavlyushchego indiyskuyu religiyu/A Concise Exposition of Buddha's Teachings Being the Indian Religion/, Kiev, 1889, p. 26

Lesevich, V. V. "Religioznaya svoboda po edictam tsarya Asoki Velikogo"/Religious Freedom according to the Monarch Asoka the Great's Edicts/, Voprosy Filosofii i Psikhologii, (1889), 1, 163-188

Podgorbunskiy, I. A. "Lektsiya o buddisme, chitannaya 19 dekabrya 1888g."/ A Lecture on Buddhism Presented on 19 December, 1888/, Pribavleniya k Irkutskim eparkhia'lnym vedomostyam, 1889, 1-3

Schroeder, L. Buddhismus und Christenthum, was sie gemein haben was sie unterscheidet, Rave'l, 1893

Vasi'lev, V. "Buddhism v polnom razvitii po vinayam"/Buddhism in its Completed Development according to Vinaias/, Vostochnye zametki. Cb. statey i issledovaniy professorov i prepodavatley fak-ta vost. yazykov Imp. SPb. un-ta, SPb. 1895, 1-7

O'idenburg, S. F. "Buddiyskie legendy i buddism"/Buddhist Legends and Buddhism/, Zapiski Vost. otd-niya Imp. rus. arkheol. o-va, 1896, vol. 9, 1-4, 157-165

O'idenburg, S.F. A review on G. Huth's The Chando-Ratnakara of Ratnakaracanti. Sanskrit Text with a Tibetian Translation, Berlin, 1890. in: Zapiski Vost. otd-niya Imp. rus arkheol. o-va, (1896), vol. 9, 329-330

Amfilokhiy (Lutovinov). Buddism ot ego poyavleniya do kontsa I veka nashey ery/Budism since its Appearence till the End of 1st Century A. D./ Moskaw, 1898

O'idenburg, S.F. "Zhenshchiny buudistki" /Women Buddhists/, Rus. bogatstvo, (1899), 1, 101-115

O'idenburg, S. F. A review on A. Grunwedel's Buddhistische Studien. Mit 97 Abbildungen, Berlin, 1897. in: Zapiski Vost. otd-niya Imp. rus. arkheol. o-va, (1899), vol. 11, 407-412

Podgorbunskiy, I. A. "Buddhism, ego istoriya i osnovnye polozheniya ego ucheniya"/Buddhism, its History and the Basics of its Teachings/, Trudy Vost-sib. otdela Imp. rus. gecgr. o-va, Nos. 3-4

Vvedenskiy, A. "Buddhiyskaya nirvana"/Buddhist Nirvana/, Rus. Vestnik, (1901) vol. 274, July, 133-147; August, 421-434

Vvedenskiy, A. "Buddiyskiy pu't k spaseniyu"/The Buddhist Way to Salvation/ Rus. Vestnik, (1901), vol. 276, November, 123-135; December, 543-560

Lsevich, V.V. Buddiyskie legendy i ikh sootnoshenie s buddryskimi dogmami/ The Buddhist Legends and their Interrelation with the Buddhist Doctrine/, Odessa, 1902

Vasiliy (Arkhimandrit). Khristos i /and/ Budda, SPb, 1903

Shcherbatskoy, RI. Teoriya poznaniiiya i logika po ucheniyu pozdneyeshikh buddistov /Theory of Knowledge and Logic according to the Teachings of the Latest Buddhists/, St. Petersburg: Izd. fak-ta vost. yazykov Imp. SPb. un-ta, 1903-1909/A German translation: Stcherbatsky, Th. Erkenntnis theorie und Logik nach der Lehre der spateren Buddhisten, Munchen-Neubiberg, 1924; a French translation: Stcherbatsky, Th. La Theorie de la connaissance et la logique chez des bouddhistes tardifs, Paris, 1926; a review in French: Journal of the Royal Asiatic Society, (1927), Oct, 882-883

Karyagin, K. M. Sakia-Muni (Budda). Ego zhiz'n i filosofskaya deyate'lnos't/ Sakia-Muni (Buddha). His Life and Philosophical Activity/, CPb, 1904

O'idenburg, S. F. "Legenda o Budde v buddiyskom iskusstve"/The Legend about Buddha in Buddhist Art/, Zapiski Vost otd-niya Imp. rus. arheol. o-va, (1904), Vol. 15, XX-XXI

Tolstoy, L.N. "Iz pi'smao Karme"/A Fragment from the Letter on Carina/, Dukh i materiya, Moskow, 1904, 206-208

Shcherbatskoy, F.I. "Buddiyskiy filosof o edinobozbii"/The Buddhist Philosopher on Monotheism/, Zapiski Vost otd-niya Imp. rus. arheol. o-va, (1904), vol. 16, 1, 058-074

Stcherbatskoi, Th. "Rapports entre la Theorie Bouddhique de la Connaissance et l'Enseignement des Autres Ecoles Philosophiques de l'Inde", Museon, (1904), yol. 5, 1, 129-171

Rostomashvili, I. "Buddha and His Teachings concerning Life. Natural Law", 1905/In Georgian Language, the name of the periodical is in Georgian/

Stcherbatskoi, Th. "Notes de Litterature Bouddhique. La Litterature Yogacara d'apres Bouston", Musoeon, (1905), vol. 6, 144-155

Ivanov, I. I. Rasskazy o starine. Budda i buddizm. Ku'lturno-ist ocherki, /Tales about the Ancient Age. Buddha and Buddhism. Cultural-Historical Essays/, Moskaw, 1907

Bulanzhe, P.A. Zhiz'n i uchenie Siddarty Gotamy, prozvannogo Buddoy, t.e. sovershenneyshim. S prilozheniem izvlecheniy iz buddiyskikh pisaniy/Siddharta Gotama's Life and Teachings, who Was Called Buddha, i.e. the Most Perfect. With an Appendix Containing Some Extracts from the Buddhist Writings/, Moskaw, 1911

Kakhaberi. "The Indian Sage Buddha", 1911/In Georgian Language/

Lebedev, P. Buddha i /and/ buddhizm, Moskaw, 1911

Taube, M.F. Uchenie o pustote kak osnova buddizma/Teachings on Vcume as Bases of Buddhism/, Kha'rkov, 1911

Knizhnik, I. "O sovremennom buddhisme"/On Contemporary Buddhism/, Byul. lit-ry i zhizni, Moskaw, 1912, 12, 474-477

Kamenskaya, M. "Istoricheskiy ocherk buddizma'VA Historical Essay on Buddhism/, Vestnik teosofii, (1913), Nos. 7-8, 25-33; No. 9, 33-40; No. 10, 27-32; No. 11, 30-35

O'idenburg, S.F. "K sta'te barona Rozena, V.R. "Dva slova o znachenii slova "zindik""/Concerning the Paper by Baron Rozen, V.R. "Two Words about the Meaning of the Word "Zindik"/, Zapiski Vost. otd-niya Imp. rus. arkheol. o-va, (1913), vol. 21, 4, 0115-0116

Ben-Yud. "Gunayadi. Buddiyskaya legenda"/Gunaiadi. A Buddhist Legend/, Vestnik teosofii, (1914), Nos. 7-8, 64-65

Kozhevnikov, V.A. Buddism v sravnenii s khristianstvom, 2 volums, Petrograd, 1916

Tolstoy, L.N. Krug Chteniya /Some Famous Thoughts by Various Writers to be Used as an Every Day Reading/, Moskaw: Edinenie, 1917

O'idenburg, S.F. Zhiz'n Buddy, indiyskogo uchitelya zhizni/Life of Buddha, an Indian Life Teacher/, Petrograd, 1919

Stcherbatsky, Th. "The Soul Theory of the Buddhists", Izvestiya Ros. AN, (1919), series 6, vol. 13, 15, 823-854; 18, 937-958

Shcherbatskoy, F.I. Filosofskoe uchenie buddizma/Buddhism Philosophical Teachings/, Petrograd, 1919

O'ldenburg, S.F. A review on A. Getty's The Gods of Northern Buddhism, Oxford, 1914. in: Zapiski Vost otd-hiya Imp. rus. arkheol. o-va, (1921), vol. 25, 442-447

O'ldenburg, S.F. A review on Simon Hewavitarne Bequest's Bhadantacariya Dhammapala Thera's Paramattha Colombo, 1917. in: Zapiski Vost otd-niya Imp. rus. arkheol. o-va, (1921), vol. 25, 441-442

O'ldenburg, S.F. "Novyy buddiysbiy khram v Ka'lkute/A New Buddhist Tample in Calcuta/, Vostok, (1922), 1, 125

Stcherbatsky, Th. The Central Conception of Buddhism and the Meaning of the Word "Dharma", London: Royal Asiatic Society, 1923/A second edition: Calcuta, 1956/

Tatishvili, I. "Sakia-Muni" (1924)/In Georgian Language/

Barannikov, A.P. Russkiy Muzey. Etnogr. otd. Buddism/Buddhism in the Ethnographical Section of the Russkiy Museum/, Leningrad, 1926

Stcherbatsky, Th. A review on L. Vallee Poussin's, de la. Nirvana, Paris, 1925. in: Bull, of the School of Oriental Studies, (1926), vol. 4, 2, 357-360

Tubianskij, M "On the Authorship of Nyayapraveca", Izvestiya AN SSSR, (1926), series 6, vol. 20, 9, 975-982/Published as a monograph in London, 1926/

Mironov, N.D. "Buddhist Miscellanea. 1. Avalokitesvara, kuanyin; 2. Central Asian Recensians of the Sad-dharma-Pundarika, Journal of the Royal Asiatic Society, (1927), April, 241-279

Stcherbatski, Th. The Conception of Buddhist Nirvana, Leningrad: AN SSSR, 1927/A review in Journal of Royal Asiatic Society, (1927), October, 881-882/

Stcherbatsky, Th. "Uber den Begriff vijnana im Buddhismus", Zeitschrift fur Indologie und Iranistic, (1929), vol. 7, 1, 136-139

Stcherbatsky, Th. Budddhist Logic, vol. 1-2, Leningrad: AN SSSR, 1930-1932/ Photomechanical reprint in Den Haag, Moution and Co., 1958. Reviews in: Melanges Chinois et Bouddhiques, (1932), vol. 1, 413-415; Journal of the Royal Asiatic Society, (1934), April, 361-363; Orientalistische Literaturzeitung, (1961), 56, 7-8, 411-415

Obenniller, E. "The doctrine of Prajnaparamita's exposed in the Abhisamayalamkara of Maitreya", Acta Orientalia, (1932), vol. 11, p.: 1-131, 334, 354/ A review in: Melanges Chinois et Bouddhiques, (1935), vol. 3, 383-389/

Stcherbatsky, Th. "The Doctrine of the Buddha", Bulletin of the School of Oriental Studies, (1932), vol. 6, 4, 867-896

Barannikov, A.P. Krug Sansary/Sansara's Circule/, Leningrad, 1934

Stcherbatsky, Th. "Die drei Richtungen in der Philosophie des Buddhismus", Rocznik orientalistyczny, (1934), vol. 10, 1-37/A review in: Melanges chinois et bouddhiques, (1935), vol. 3, 378-379

Stcherbatsky, Th. "Selbstanzeige"/A summary of Buddhist Logic/, Rocznik Orientalistyczny, (1934), vol. 10, 179-185

Obenniller, E A. "A Sanskrit Ms. from Tibet-Kamalasila's Bhavanak-rama", Journal of the Greater India Society, (1935), vol. 2, 1, 1-11

Vostrikov, A. I. The Nyayavarttika of Uddyotakara and the Vadanyaya of Dharmakirti, Calcuta: Oriental Press, 1935

Beskrovnyy, V. A review of The Main Books of Tripitaka, A Mhabodhi Sabha Buddhist Society Publication, in: Bibliografrya Vostoka, (1936), 8-9, 125-127

Tolstoy, L. N. "O verakh"/On Beliefs/, Polnoe sobranie sochineniy v 90 tomakh, vol. 26, Moskaw, 1936, 572-577

Yakimov, A.T. I'lin G. F. "Budd/h/iz/s/m", Bo'lshaya sovetskaya entsiklopediya, vol. 6, Moskaw, 1951, 228-230

Kochetov, A.N. Proizhozhdenie buddizma /The Origins of Buddhism/, Ezhegodnik muzeya istorii religii i ateizma, (1957), 232-262

Papeckys, K. "The Oldest Printed Book, Vajaracchedika Prajna Paramita", Biblioteku darbas, (1957), 4, 41-42/In Estonian Language/

Tolstoy, L.N. "Budd/h/a", Poln. sobr. soch. v 90 tomakh, vol. 41, Moskaw, 1957, 96-112

Semeka, E. "Problemy istorii buddisma v indiyskoy yubileynoy literature"/Some Topics in History of Buddhism in Indian Jubilee Literature/, Vestnik istorii mirovoy ku'ltury, (1958), 6, 122-134

Kozlov, V. I. "Buddizm i rasovoy vopros"/Buddhism and the Race Issue/, Vestnik istorii mirovoy cu'ltury, (1960), 3, 136-140/A review on K.N. Jayatiileke's Le Buddhisme et la Question Raciale, Paris: UNESCO, 1958/

Kochetov, A. N. "Sovremennyy buddizm"/Contemporary Buddhism/, Nauka i religiya, (1960), 6, 16-24

Semichov, B.V. "O chisle elementov po razlichnym paliyskim i tibetskim buddiyskim tekstam"/The Number of Elements according to Different Pali and Tibet Buddhist Texts/, Trudy ByryaL kompleksnogo nauchh.-issled. in-ta, (1960), 3, Seriya vostokovednaya, 58-68/A summary in English/

Bongard-Levih, G. M. Voro'bev-Desyatskiy, V.S. Temkin, E.N. "Ob issledovanii pamyarnikov indiyskoy pi'smennosti iz Tsentra'lnoy Azii"/On the Studies of the Indian Scripture. Monuments in Central Asia/, Trudy Buryatskogo instituta obshchestvennykh nauk, (1968), 1. Matyerialy po istorii i filologit Tsentr. Azii, 3, 105-117

Bongard-Levin, G.M. Temkin, E.N. "Fragment neizvestnoy rukopisi Saddhannapundarika iz collectsii N.F. Petrovskogo/An Unknown Manuskript, Saddharmapundarika Fragment from N.F. Petrovski's Collection/, Yazyki Indii, Pakistana, Nepala i Tseylona, Moskaw, 1968, 438-451

Semichov, B.V. "Element soznaniya (po paliyskim pervoistocnikam)"/Element of Consciousness according to Pali Original Sourses/, Buryat inst obshchestv. nauk, (1968), 1, Materialy po istorii i filologii Centr. Azii, 3, 22-33

Kuznetsov, B.I. "Problemy gnoseoiogii v traktate Dharmakirti Obosnovanie chuzhoy odushevlennosti"/Gnoseology Issues in Dharmakirti's Treatise, Grounding Another's Animity/, Strany i narody vostoka, (1969), 8, 186-187

Stratonov, G., ed. Religiya i mifologiya narodov Vostochnoy i Yuzhnou Azii/ Religion and Mythology of Eastern and South Asia Peoples/, 1970

Bongard-Levin, G.M. "Dvanovykhfragmenta Saddharmapundariki"/Two New Fragments from Saddharmapundarika/, Indiyskaya ku'ltura i buddizm, Moskaw, 1972, 187-191

Kudryavtsev, M.K. "Buddiyskiyskiy yniversitet v Nalaride (V-VII v.v.)"/The Buddhist University in Naland, 5th-7th century/, Strany i narody Vostoka, 14, Indiya strana i narod, 3, (1972), 184-189

Litvinskiy, B.A. "Buddizm i sredneaziatskaya tsivilizatsiya"/Buddhism and the Central Asia Civilisation/, Indiyskaya cu'ltura i buddhism, Moskaw, 1972, 148-169

Voro'beva-Desyatovskaya, M.I. A review on Taranatha. History of Buddhism in India. Simla. 1970. in: Narody Azii i Afriki, (1974), 4, 182-186

JAINISM

Minaev, LP. "Svedeniya o zhaynakh i buddistakh"/Some Data about Jainists and Buddhists/ Zhurn. Min-va nar. prosveshcheniya, (1878), 195, 2, 241-276

Mironov, N.D. "Dzhinistskie zametki"/Notes on Jainism/, Izvestiya Imp. AN, (1911), series 6, 5, 349-354; 7, 501-508

O'ldenburg, S.F. A review on G. Buhler's Uber die indische Secte der Jaina, Wien, 1887. in: Zapiski Vost otd-niya Imp. rus. arkheol. o-va, (1888), vol. 3, 145-146

SINKHISM

"Sekta kukasov v Ost-Indii"/Kukas Sect in Western India/, Vsemirnyy puteshestvennik, (1873), August 293-298

ADDENDA

GENERAL WORKS IN PHILOSOPHY

Androsov, VP. "K istorii priemstvennosti filosofskikh idey Indii v Drevnem Kitae" /Regarding the History of Continuity of Indian Philosophical Ideas in Ancient China/, VDI, (1981), 4

Androsov, VP. Nagaradzhuna i ego uchenie/Nagarajuna and His Teachings/, Moskaw: Nauka, 1990/A summary in English, 266-268/

Anikeev, N.P. Nekotorye methodologicheskiye voprosy issledovaniya indiyskoy filosofii,/Some Methodological Problems of the Studies of Indian Philosophy/.--"Voprosy filosofii". 1963, No. 1

Anikieva, E.N. "Debiprasad Chatopadhyaya. Nauka i obshchestvo v drevney Indii" /Debiprasad Chatopadhiaia. Science and Society in Ancient India/, Voprosy Filosofii, (1982), 1, 155-157

Anikieva, E.N. "Indiyskiy filosofskiy kongress v svete filosofskoy aktivnosti v sovremennoy Indii"/Indian Philosophical Congress in the Light of the Philosophical Activity in Contemporary India/, Voprosy Filosofii, (1983), 7, 159-165

Atonomova, N.S.; Andreev, A.; Kasavin, I.T. "Filosofiya v Indii: zametki i vpechatleniya"/Philosophy in India: Notes and Impressions/, Voprosy Filosofii, (1987), 5,122-133

Bongard-Levin, G.M. Gerasimov, A.V. Mudretsy i filosofy drevney Indii.

Nekotorye problemy cu' ltumogo nasiediya /Sages and Philosophers of Ancient India. Some Issues of Cultural Heritage/, Moskaw: Nauka, 1975

Bongard-Levin, G.M. Drevneindiyskayatsivilizatstsiya, filosofiya, nauka, religiya /Ancient Indian Civilization, Philosophy, Science, Religion/, Moskaw: Nauka, 1980

Bongard-Levin, G.M.; I'lin, G.F. India v drevnosti/India in Ancient Time/, Moskaw: Nauka, 1985

Brodov, V.V. U istokov indiyskoy filosofii/Origins of Indian Philosophy/. Drevneindiyskaya filosofiya (nacha'lnyi period). M., 1972

Brodov, V.V. Indian Philosophy in Modern Times. Moscow, "Progress" Publ. 1984

Chaloyan, V.K. Vostok-Zapad (preemstvennos't v filosofii antichnogo i srednevekovogo obshchestva), /East-West: Continuity in Philosophy of Antique and Medieval Society/, Moscow, "Nauka", 1975

Doyal, E.N. "Pu't razvitiya esteticheskoy mysli v Indii"/Directions of Aesthetisc Thought Development in India/, Voprosy filosofii, (1985). 4, 142-149

Drevnyaya Indiya. Yazyk, cu'ltura, text, Moskaw, 1985. Following articles discuss philosophy and religion:

Androsov, VP. "Vklad Nagaradzhuny v kontseptsiyu nirvany"/Nagarajuna's Contribution to the Concept of Nirvana/

Dubyanskiy, L.M. "O nekotorykh predstavleniyakh drevnikh tamilov v svyazi s cu'ltom Murguna"/On Some Ideas of the Ancient Tamils in Conection with Murgun's Cult/

Dubyanskiy, A.M. Ritua'lno-mifologicheskie istoki drevnetami'lskoy liriki /RiteMythological Origins of Ancient Tamil Lirics/, Moskaw: Nauka, 1983

Eremyan, L.V. Iz istorii progressivnoy esteticheskoy myslii Indii/Concernihg the History of the Indian Progressive Thought/. Tashkent, 1977

Filosofiya siran Azii i Afriki: problemy noveyshey istoriografii/Philosophy in Asia and Africa: Problems of the Recenl Historiography/. Moskow, "Nauka", 1988, 1

Ivanov, V.G.Istoriya e tiki drevnego mira. G1.1. Eticheskiye ucheniya drevney Indii/Histary of Ethics in the Ancient World. Ch. 1. Ethical Teachings in Ancient India/. Leningrad, Leningr. gos. un-t, 1980

Isaeva, N.V.; Lysenko, V.G. Istoriya drevney i srednevekovoy indiyskoy filosofii v trudakh sovyetskikh aylorov (1986-1988). Obzor. /History of Ancient and Medieval Indian Philosophy in Works by Soviet Aulhors (1986-1988)/.--"Narody Asii i Afriki", 1989, No. 4, 174-188

Istoriya esteticheskoy mysli (Istoriya esteticheskoy mysli Indii--I.I. Sheptunova)./ History of Aesthetical Thought (History of Indian Aeslhetical Thought--I.I. Sheplunova)/. Moscow, "Iskusstvo", 1990, Vol. 5, 456-479

Kanaeva, N.A. Otnosheniye logicheskogo sledovaniya v srednovekovoy indiyskoy logike,/Logical Causality in

Kessidi, F.Kh.; Kondzelka, V.V. "Geraklit i drevniy Vostok"/Heraclirus and Ancienl East/, Filosofskie nauki, (1981), 5, 94-100

Litman, A.D. Servenalli Radkhakrishnan: Zhiz'n i deyate'lnos't/Servanalli Radkhakrishnan: Life and Activity/, Moskaw: Nauka, 1983

Litman, A.D. Sovremennaya indiyskaya filosofiya/Contemporary Indian Philosophy/, Moskaw: Mys'l, 1985

Litman, A.D. Filosofiya v nezavisimoy Indii: Problemy, protivorechiya, diskusii /Philosophy in Independani India: Problems, Contradictions, Discussions/, Moskaw: Nauka, 1988

Medieval Indian Logic/.--"Tezisy vsesoyuznoy buddologicheskoy konferentsii". Moscow, 1987

Lysenko, V.G. Atomizm vaisheshikov i atomizm Demokrila (Opit sravnite'lnogo analiza) y Vaiseshikas' Atomism and Democritus' Atomism (An Attempt of Comparative Analysis)/.--Drevnyaya Indiya. Istoriko-ku'itumye svyazi. Moscow, "Nauka", 1982, 187-202

Lysenko, V.G. Darshana, anvikshiki i dharma: Filosofiya i religiya v Indii/ Darshana, Anvikshika and Dharma: Philosophy and Religion in India/. Metodologicheskiye problemy izucheniya istorii filosofii zarubezhnogo vostoka Moscow, "Nauka", 1987

Lysenko, V.G. Filosofiya prostranstva i vremeni v Indii: shkola vaisheshika,/Philosophy of Space and Tune in India: Vaiseshika School/.--Ratsionalisticheskaya traditsiya i sovremennos't, Indiya. Moscow, "Nauka", 1988

Metodologicheskiye problemy izucheniya istorii filosofii zarubezhnogo Vostoka/ Methdological Problems of the Study of History of Philosophy of the Foreign East/. Moscow, "Nauka", 1987

Metodologicheskiye i mirovozzrencheskiye problemy istorii filosofii stran Vostoka/Methodological and Ideological Problems of the History of Philosophy of the East/. Moscow, "Nauka", 1986

Molodtsova, E.N. Sposoby videniya mira drevnimi indiytsami,/Spectrum of Worldviews of the Ancient Indians/. Moscow, "Nauka", 1972

Molodtsova, E.N. Analiz fenomena znaniya v traditsionnoy indiyskoy mysli/ Phenomena of Knowledge in Ancient Indian Thought: Analysis/.--Metodologicheskiye i mirovozzrencheskiye problemy istorii filosofii stran Vostoka. Moscow, 1986

Mya'l, L. I, II O kak generatory texiov i kak sostoyaniya soznaniya/I,.i..and G as Generators of Texts and as Existence of Consciousness/. "Tezisy vsesouyznoy buddologicheskoy konferentsii", Op.cit.

Neveleva, S.L. Mifologiya drevneindiyskogo eposa Mythology of Ancient Indian Epics/, Moskaw: Nauka, 1975

Neveieva, S.L. Makhabkharaia: Izueheiiie ureviieinuiyskogo eposa/ Makhabkharata: A Study on Ancient Indian Epics/', Moskaw: Nauka, 1991

Ovsyanniko-Kulikovski, D.N. Zachatki filosofskogo soznaniya v drevney Indii,/ Rudiments ot the Philosophical Consciousness in Ancient Indiya/.--"Russkoye bogatstvo". 1884, No. 17

Posova, G.K. "Mifologiya Devimakhatm'ya"/Mythology of Devimakhatma/

Pyatigorskiy, A.M. Materialy po istorii indiyskoy filosofii/Some Materials on the History of Indian Philosophy/. Moscow, "Nauka", 1962

Ratsionalisticheskaya traditsiya i sovremennos't. Indiya./Rationalistic Tradition and Contemporarity. India./; Moscow, "Nauka", 1988

Sagadeev, A.V. Stereotipy i avtostereotipy v sravnite'lnom issledovanii vostochnoy i zapadnoy filosofiyakh/Stereoiypes and Auto-Stereotypes in the Comparative Studies of Eastern and Western Philosophy/.--Filosofskoye naslediye narodov Vostoka i sovremennosx Moscow, "Nauka", 1983

Semen tsov, V.S. Metodologicheskiyeproblemy izucheniya drevneiyshego perioda indiyskoy mysli (na materialakh Upanishad)/Methodological Problems of the Study of the Most Ancient Period of Indian Thought (according to Upanishads)/.--Metodologicheskiye i mirovozzrencheskiye problemy istorii filosofii stran Vostok, Op. cit. a

Shaiuiukiiambeiova, G.M. G sosioyaiui, probiemakii i perspeciivakh izucheniya filosofskoy mysii zarubezhnogo Vostoka/Siaie of Studies of Philosophical Thought in the Foreign East: Problems and Perspectives/.--"Voprosy filosofii", 1985, No. 11, 3-20

Shaimukhambetova G.M. Filosofiya i religiya v istoriko-ku'ltumom razvitii Vostoka/Philosophy and Religion in the Historical and Cultural Development of the East/ .--Filosofiya i religiya na Zarubezhnom Vostoke.XX vek.; Moscow, "Nauka", 1985, 5-43

Shauisuurin, V.I. CheioveR i isioricueskoye poznaiiiye: buduiiizin, yogaciiary, vedanta i sovremennaya angio-amerikanskaya "krincheskaya" fiiosonya istorii/Man and Historical Knowledge: Buddhism, Yogacara, Vedanta and Contemporary Anglo-American "Critical" Philosophy of. History/.--"Tezisy vsesouyznoy buddologicheskoy konrerentsii", Op.cit

Shokin, V.K. K voprosu ob istoricheskom sootnoshenii i genezise antichnoy i drevnevostochnoy filosofii/To the Problem of Historical Interaction and Genesis of Antique and Ancieni Eastern Pbiiosophy/.--Meiodoiugicheskiye i mirovozzrencheskiye probiemy istorii filosofii stran 'Vostoka. Op.cit.

Shokin, V.K. Drevenindiyskiy ratsionalizm kak predmet istoriko-filosofskoy nauki/Ancient Indian Rationalizm as an Subject of the Historical and Philosophical Study/ .--Ratsionalisticheskaya traditsiya i sovremennos't. Indiya. Op. cit.

Shokin, V.S. "Santayana i indiyskaya filosofiya"/Santaiana and Indian Philosophy/, Voprosy Filosofii, (1992), 4, 118-124

Stepanyants, M.T. Sovietskiye uchenye i filosofiya Vostoka/Soviet Scholars and Eastern Philosophy/.--Obshchestvennye nauki i sovremennos't, (1989), No.l

Stepanyants, Ml Otechestvennoye filosofskoye vostokovedeniye: problemy i perspektivy/The Domestic Philosophical Orientalistic: Problems and Perspectives/. "Narody Azii i Afriki", 1990, No. 5, 151-159

Summaries of Papers Presented by Soviet Scholars to the 5th Sanskrit Conference, Moskaw: AN SSSR, 1981/Summaries in English, 200-228/

Tyomkin E. N. Mirovozzreniye Bkhamakhi i datirovka ego traktata "Kavyalankara",/Bhamahi's Worldview and the Problem of Dating his Treatise Kavylankara/. Moscow, "Nauka", 1975

Temkin, E.N.; Erman, V.G. Mify drevney Indii/Myths of Ancient India/, Moskaw: Nauka, 1982

Tokarev, S A. Rannie formy religiy/The Early Forms of Religions/, Moskaw: Politizdat, 1990

Vorobyov-Desyatovskiy, V.S. On Introduction to the Indian Philosophy.--VOKS Bulletin, Moscow, 1955, No. 5 (94)

Zelinskiy, A.N. "Koleso vremeni" v ziklicheskoy khronologii Azii,/The "Wheel of Time" in the Cyclic Chronology of Asia/.--"Narody Azii i Afriki", 1975, No. 2, 104-118

Zho'l K.K. Sravnite'lnyi analiz indiyskogo iogiko-filosofskogo naslediya/Comparative Study of Indian Logical and Philosophical Legacy/. Kiev, "Naukova Dumka", 1981

GENERAL WORKS ON HISTORY OF RELIGION

Anisimov, A.F. Istoricheskiye osobennosti pervobytaogo myshleniya/Historical Features of the Primitive Thinking/. Moscow, "Nauka", M., 1971

Ezhegodnik Muzeya istorii religii i ateizma/Yearbook of the Museum of History of Religion and Atheism/, Vol. 1, Moscow-Leningrad, 1957

Ivanov, V.V. Dua'lnaya organizatsiya pervobytnykh narodov i proiskhozhdeniye dualisticheskoy kosmogonii ,/Dual Organization of the Primitive Societies and the Origins of the Dualistic Kosmogonies/.--"Soviyetskaya arkheologiya", 1968, No. 4

Ivanov, V.V. Zametki o tipologicheskom i sravnite'lno-istoricheskom issledovanii rimskoy i indoevropeyskoy mifologii/Some Notes on the Typological and ComparativeHistorical Study of the Roman and Indo-European Mythology/.--"Trudy po znakovym sistemam", IV, Tartu, 1969

Ivanov, V.V. Dreveneindiyskiy mif o proiskhozhdenii yazyka i ego parallel v grecheskoy traditsii/Ancient Indian Myth about the Origin of the Language and its Parallel in Ancient Greek Tradition/.--Indiya v drevnosti. Moscow, "Nauka", 1964

Lesevich, V.V. Religioznaya svoboda po ediktam tsarya Asoki Velikogo/ /The Religious Freedom according to the Edicts of Asoka the Great/.--"Voprosy filosofii i psikhologii", Book 1, 1889

Miller, V.F. Ocherki ariyskoy mifologii v svyazi s dreveishey ku'ltury/Essays on Aryan Mythology in regard to the Most Ancient Culture/.--Izbrannye trady russkich indologov-filologov. Moscow, "Nauka", 1962

Mify drevney Indii/The Myths of Ancient India/. Moscow, 1975

Mify narodov mira/The Myths of the World/, Moscow, in 2 Vols., 1980

Religii mira: istoriya i sovremennos't,/World Religions:History and Contemporarity/. Yearbook. 19--

Roslyakova E.A. K voprosu o religiozno-fxlosofskikh vzglyadakh Dary-Shukokha (1615-1659)/Regarding the Religius and Philosophical Views of Dara-Shikuh/.--Strany Yuzhnoy Azii. Istoriya i sovremennos't. Moscow, "Nauka", 1976

Shokin, V.K.Iz istorii russkogo indologicheskogo religiovedeniya II poloviny kak veka/From the History of the Study of Religions by Russian Indologists in the Second Half of 19th Century/.--Religii mira:istoriya i sovremennos't, 1989, 215-234

Tokarev, S.A. Religii v istorii narodov mira/The Religions in the World History/, Moscow, 1965

Toporov, V.N. K rekonstruktsii mifa o "mirovom yaitse"/Regarding the Reconstruction of the Myth of the "World Egg"/.--'Trudy po znakovym sistemam", III, Tartu, 1967

Toporov, V.N. O structure nekotorykh arkhaichesldkh textov, sootnosimykh s kontseptsii "mirovogo dereva"/Concerning me Structure of Some Archaic Texts in their Relation to the Myth of the "World Tree"/.--"Trudy po znakovym sistemam", V, Tartu, 1971

Toporov, V.N. K rekonstruktsii nekotorykh mitologicheskikh predstavleniy (na materialakh buddiyskogo izobrazite'lnogo iskusstva)/To the Reconstruction of Some Mythological images (on Materials of the Buddhist Fine Arts)/.--"Narody Azii i Afriki", 1964, No. 3

Vasi'lev, L.S. Istoriya religii Vostoka (Religiozno-ku' Iturnye traditsii i obshchestvo),/History of Religion of the East (Religious and Cultural traditions and Society)/. Moscow, "Nauka", 1983

Vasi'lkov Y.V. Mify drevney Indii,/Myths of Ancient India/.--Indiya. 1980. Yearbook. Moscow, "Nauka", 1982

MATERIALISM AND DIALECTICS IN INDIAN PHILOSOPHICAL SYSTEMS

Androsov, V.P. "Dialektika rassudochnogo poznaniya v tvorchestve Nagaradzhuny"/Dialectics of Knowledge through Understanding in Nagarajuna's Works/, Ratsionalisticheskie traditsii i sovremennaya Indiya, Moskaw, 1988

Anikeev, N.P. O materialisti cheskikh traditsiyakh v indiyskoy filosofiVOn Materialistic Traditions in Indian Philosophy/. Moscow, "Nauka", 1965

Anikeev, N.P. More on Ancient Indian Materialism--"Marxism today", London, Dec. 1962

Bongard-Levin, CM. Drevneindiyskaya ku'ltura i materializm. Aryabhata i Lokayatiki/Ancient Indian Culture and Materialism/.--"Vestnik drevney istorii", 1978, No. 2

Bongard-Levin, G.M. Drevneindiyskaya ku'ltura i materializm. Kautilya i Lokayata,--"Vestnik Drevney istorii", 1977, No. 1

Isaeva, N.V. Lokayata i eye ideiniye protivniki: (K izucheniyu drevneindiyskogo materializma),/Lokayata and its Opponents (Regarding the Study of Materialism in Ancient India)/.--"Narody Azii i Afriki", 1980, No.2, 83-90

Koslyuchenko, V.S. "Dialecticheskie idei v filosofii Dznaynizma"/Some Dialectical Ideas in Jainist Philosophy/, Filosoiskie nauki, (1976), 4, 97-105

Kostyuchenko, V.S. "O nekotorykh osobenostyakh drevnego atomizma"/On Some Features of Ancient Atomism/, Filosofskie nauki, (1980), 1, 91-98

Litman, A.D. Traditsiya filosofskogo naturalizma v Indii i mirovozrenie Dev Atmy/Indian Traditian of Philosophical Naturalism and Dev Anna's World Outlook/, Moskaw: Nauka, 1982

Lysenko, V.G. "Filosofiya prirody" v Indii: atomizm shkoly vaysheshika/"Philosophy of Nature" in India: Atomism of Vaisheshika School/, Moskaw, 1986

Lysenko, V.G. "Uchenie vaysheshikov i dvizhenii"/Vaisheshika's Teachinds on Movement/

Zamoshkin, Yu.A. Etika drevneindiyskikh i drevnekitayskikh materialistov/Ethics of Materialists in Ancient India and Ancient China/.--AF.Shishkin. Iz istorii ethicheskikh ucheniy. Moscow, "Nauka", 1959

BRAHMANISM, HINDUIZM AND SOME PHILOSOPHICAL SCHOOLS

Bogi, brakhmany i lyudi: Chetyre tysyachi let induizma/Gods, Brahmans and People: Four Thousand Years of Hinduism/. Moscow, "Nauka", 1969

Filosofskiye texty Makhabkharaty. Kn. 1. Bkhagavadgita; Kn. 2. Anugita./Philosophical Texts of Mahabharata. Book 1. Bhagavad Gita. Book 2. Anu Gita/. Ashkhabad, 1977

Gosteeva, E.I. Filosofiya Vaisheshikov/Vaiseshikas' Philosophy/. Tashkent, 1963

Guseva, N.R. Induizm. Istoriya formirovaniya. Ku'ltumaya praktika /Hinduism. History of the Formation. Cultural Practice/, Moskaw. Nauka, 1977

Induizm: traditsii i sovremennos't/Hinduism: Traditions and Contemporarity/. Moscow, "Nauka", 1985

Isaeva, N.V. "Kontseptsiya individua'lnoy dushi v komentarii Shankari na Brakhma-sutru"/Concept of the Individual Soul in Shankari's Comments to Brakhmasutra

Lebedev, G. Bespristrastnoye sozertsaniye sistem Vostochnoy Indii bragmenov, svyashchennykh obryadov ikh i narodnykh obychaev/Unbiased Observation of the East em Indian Systems--Brahmins, their Sacred Rituals and Popular Customs/. SPb., 1905

Lobanov, N.V. Mifologicheskiye obrazy hinduizma v shi'lpashastrakh, /The Mythological Characters of Hinduism in Shilpa-sastras/.--"Uchenye zapiski Leningradskogo gos. un-ta", 1960, No. 279, 9

Lysenko, V.G. Atomizm Vaisheshikov i Shankary (na materiale kommentariev Sankary na Brahma-surm),/Vaisesbikas' Atomism and Sankara (according to the Sankara's Commentaries on Brahma-Sutras/.--"Vestnik drevney istorii", 1980, No. 2, 144-155

Malyshev, M.M. K voprosu o meste "Bhagavadgity" v literatumo-filosofskoy rradhsii Angiiey i SSHA,/regarding to me Probiem of me Piace of Bhagavad Gita in Literature and Philosophical Tradition of England and USA/.--Literatura i kultura drevney i srednevekovoy Indii. Moscow,"Nauka", 1979

Ovsyannoko-Kulikovski, D.N. K istorii ku'lta ognya u indussov v epokhu Ved,/ Regarding the History of the Hindu Fire Cult during the Vedic Age/.--"Zapiski imp. Novorossiyskogo u-ta", Odessa, 1887, Vol. 45, 427-545; Vol. 39, 1884, 1-24; Vol. 43, 1885, 561-688

Ovsyanniko-Kuiikovski, D.N. Reiigiya indussov v epokhu Ved/Hindu Religion in Vedic Age/,--Izbrannye trady rasskikh indologov-filologov. Moscow, 1962

Ovsyanmko-Kulikovski, D.N. Ku'It bozhestva "soma" v drevney Indii v epokhu Ved/The Cult of the Deity "Soma" in Ancient India during the Vedic Age/. "Zapiski Novorossiyskogo un-ta", Odessa, 1884

Ogibenin B.L. Strukturu mitologicheskikh textov "Rigvedy" (Vedicheskaya Kosmogoniya,/The Strucrure of the Mythoiogicai Texts of Rig Veda (Vedic Cosmogony)/. Moscow, "Nauka", 1968

Ostrovskaya, H.P., Rudoy V.I. O specitike istoriko-lilosolskogo podkhoda k izucheniuy indiyskikh klassicheskikh religiozno-filosofskikh sistem/On the Specificity of the Historical and Philosophical Approach to the Study of the Classical Religious and Philosophical Systems/.--Metodologicheskiye problemy izucheniya istorii filosofii zarubezimogo vostoka. Moscow, 1987

Ostrovskaya, E.P. O meste i roli ratsiona'lnogo poznaniya v sisteme pozdney sinkreticheskoy nyay-vaisheshiki,/To the Place and Role of the Rational Knowledge in the Late Sincrehc Nyaya-Vaiseshika/.--Rationalisticheskaya traditsiya i sovremennos't. Indiya; Moscow, 1988

Ostrovskaya, E.P. Ob istolkovanii terminov "samanya" i "visesa" v Tarkasangrakhe" Annabhakti,/An Interpretation of the Terms "Samanya" and "Visesa" in Annabhatta's Tarkasamgraha/.--Literatura i ku'ltura drevney i srednevekovoy Indii. Moscow, 1987, 163-174

Pimenov, A. V. Filosofiya mimansy i drevnyaya indiyskaya ku'ltura/Philosophy of Mimansa and Ancient Indian Culture/.--"Narody Azii i Afriki", 1987, No. 4, 65-73

Pimenov, A.V. Formuiirovaniye filosofskogo ucheniya mimansy v polemike s buddizmom/The Formulating of the Philosophical Doctrine of Mimansa in the Course of its Disputes with Buddhism/.--"Tezisy ...".Op.cit.

Pimenov A.V. K probleme formulirovaniya ucheniya o pramanakh v ranney mimanse/On the Problem of Formulating the Teaching of Pramanas in Mimansa Doctrine/. --Ratsionalisticheskaya traditsiya i sovremennos't. Indiya; Moscow, 1988

Rigveda. Izbrannye gimny. Per., comment, i vstup, statiya T. Y. Elzarenkova,/Rig Veda. Selected Hymns. Transl., Notes and Introduc. by T. Y. Elizarenkova/. Moscow, "Nauka", 1972/

Romanov, V.N. Nekotorye osobennosti esteticheskikh predstavleniy drevnikh indiytsev (po materialam Dkharmashastr)/Some Special Features of the Ethical Notions of Ancient Indians (according to Dharma-Sastras/.--"Vestnik drevney istom", 1980, No. 3, 141-153

Serebryannyi, S.D. Rets. nakn."Vedic Experience Mantramanjari."An Anthology of the Vedas for Modern Man ami Coniemporary Abbraiiun. (Ed. a. trausi. wiiii an Introd. a. Notes by P.Fanikkar with the coll. of N.Schanra, rvi. A. R. Rogers, B.Baumer, M. Bidoli; Los Angelos etc., 1977).--"Narody Azii i Afriki", 1980, No. 3, 226-234

Shokhin, V.K. Rationalizm klassicheskoy sank'kkyi: istoriya i tipologiya,/ Rationalizm of the Classical Sankhya: History and Typology/.--Ratsionalisticheskaya traditsiya i sovremermos't Indiya. Moscow, 1988

Syrkin A.Y. Nekoiorye Frobiemy izucheniya Upaiusiiau,/Some Frobiems of tiie Study of Upanishads/. Moscow, "Nauka", 1971

Toporov, V.N. O Brakhmane. K istokam kontseptsii/About Brahman: Concerning the Origins of the Concept/.--Problemy istoni yazykov i ku'ltury narodov Indii. Moscow, "Nauka", 1974

Tyulyaev, S.I. Razvitiye obraza Shivy ot drevney k srednevekovoy spoke/The Development of the Character of Siva from Antiquity to the Middle Ages/. Moscow. "Nauka", 1969

Upanishadi.Per. s sanskr., predisl. i kommentarii A. Y. Syrkin,/Upanishads. TransL from Sanskr., Preface and Notes by A. Y. Syrkffi/. Moscow, "Nauka", 1967

Visagm, A.A. Arthastra, [TEXT UNREADABLE IN ORIGINAL SOURCE.] in Dhaima Sastra/.--"Alt Orientalische Forschungen", 1973, Bd. 4

BUDDHISM

Abaev, H.V. Kontseptsiya "prosvetleniya" v Makhayaiia-sraldhepada-shastre/ The Conception of "Enlightement" in Mahayana-saraddhopada-sastra/.--Psikhologicheskiye aspekty buddizma. Novosibirsk, Sev. otd-iye, 1986, 23-47

Abaev, N.V.; Vyaznikovtsev, A.I.; Dumova, LI.; Tulokhonov, A.K. Problemy ekologii i traditsii buddizma Makhayany/The Problems of Ecology and the Traditions of Mahayana/ .--"Izvestiya Sibirskogo otd-iya Rossiyskoy AN".Istoriya, filologiya i filosofiya. Okt-Yanv., 1993, 3, 35-40

Agadzhan, AS. Buddiyskiy pu't v XX veke. Reiigioznye tsennosti i sovremennaya istoria stran tkhervady/Buddhist Trend in 20th Century. Religious Values and Contemporary History of Thervada Countries/, Moskaw: Nauka--Vostochnaya Literatura, 1993

Androsov, V.P. Oproverzheniye idei boga-tvortsa drevne-buddiyskimi myslitelyami,/Ancient Buddhist Thinkers' Refutation of the Idea of the God as the Cteator of the Universe/.--Religii mira: istoriya i sovremennos'L Indiya; Moscow, "Nauka", 1986

Androsov, VP. "Shantarakshita i proniknovenie indiyskogo buddhisma v Tibet" /Shantarakshita and the Penetration of Indian Buddhism in Tibet/, IAA, (1981), 6 Arkhiepiskop Nil. Buddhism. SPb., 1858

Androsov, V.P. "Metody izucheniya drevnego buddizma i filosofiya svatantry"/ Methods in Studing Ancient Buddism and Svatantra's Philosophy/, VDI, (1983), 4

Androsov, VP. "Buddizm: religiya i filosofiya"/Buddhism: Religion and Philosophy/, Filosofiya i religiya na zarubezhnom vostoke. XX vek, Moskaw, 1985

Androsov, V.P. "Monograficheskie trudy buddologov Azii 70-80 godov"/ Monographical Works of Asian Buddhist Scholars in 70s-80s/, Religii mira. Ezhegodnik. (1986), 278-284

Androsov, V.P. "Vklad Nagaradzhuny v kontseptsiyu nirvany"/Nagarajuna's Contribution to the Concept of Nirvana/

Baradiyn, B.B, Besedi buddiyskikh monakhov/Dialogs of the Buddhist Monks/ ,--"Muzey antropologii i etnografii", Vol. 5, Leningrad, 1917-1925

Bezhin, B.B. O Buddiyskom vliyanii v kitayskoy ku'lture/On Buddhist Influence in Chinese Culture/.--"Narody Azii i Afriki", 1978, No. 3

Bongard-Levin, G.M.; Karpyuk, S.G. Svedeniya o buddizme v antichnoy i rannekhristianskoy literature/Some Data on Buddhism in the Antique and Early Christian Literature/.--Drevnyaya Indiya. Istorico-ku'lturnye svyazi. Moscow, "Nauka", 1982, 42-53

Bongard-Levin, G.M.; Tyomkin, E.N. Fragment on the Saka Version of the Dharma-sarika-sutra from the N.E.Petrovski Collection.--IIJ, 1969, Vol.Xi, No. 4, 269-280

Bryanskiy, MG. Ucheniye o karme v srednevekovom buddizme/The Doctrine of Karma in Medieval Buddhism/.--"Tezisy ...", Op. cit., 5-7

Buddizm: istoriya i ku'ltura/Buddhism: history and Culture/. Moscow, "Nauka", 1989

Buddizm i ku'ltumo-psikhologicheskiye traditsii narodov Vostoka/Buddhism and Cultural and Psychological Traditions of the East/. Novosibirsk, "Nauka", 1990

Grigoryeva, T.P. Makhayana i kitayskiye ucheniya (popytki sopostavleniya),/ Mahayana and Chinese Teachings (in Comparative Aspect)/.--Izucheniye kitayskoy literatury. Moscow, "Nauka", 1973

Dhammapada. Per. VN.Toporova,/Transirby V.N. Toporov/. Moscow, 1960

Dolotov, A.C. Proiskhozhdeniye Buddizma,/The Origin of Buddhism/. Verkhneudinsk, 1932

Dylykov, V.S. Meditatsiya v buddizme vajrayany,/Meditation in the Vajrayana Buddhism/.--Devyataya nauchnaya konferentsiya "Obshchestvo i gosudarstvo v Kitaye". Tezisy i doklady. Moscow, 1978

Dyrykov, V.S. K voprosu o skhodstve i raslichii buddizma vajrayany i dzen (cha'n),/ Concerning the Problem of the Resemblance and Distinction between Vajrayana and Zen (Ch'an)/.--P. I. Kafarov i ego vklad v otechestvennoye vostokovedeniye (k 1OO-letiyu so dnya smerti). Pt. 3., Moscow, 1979

Dylykov, V.S. Nazidate'lnye recheniya Sakya Panditi,/The Didactic Preaching of Sakya Pandita/.--Izucheniye kitayskoy Uteratury v SSSR. Moscow, "Nauka", 1973

Ermakova, T.V. Vklad O.Q.Rozenberga v izuchenii buddizma,/O. O. Rozenberg's Contribution in the Study of Buddhism/.--'Tezisy ...", Op.cit., 119-125

Filosofskie voprosy buddizma/Philosophical Issues of Buddhism/, Novosibirsk, 1984

Filosofskiye i sotsia'lnye aspekty buddizma: Materialy pervogo Sovietsko-Mongo'lskogo "kruglogo stola" po problemam izucheniya buddizma/Philosophical and Social Aspects of Buddhism: Materials of the First Soviet-Mongolian "Raund-Table" Conference on the Problems of the Study of Buddhism Moscow, Institute Filosofii Akademii Nauk Soviyetskogo Soyuza, 1989

Isaeva, N.V. Prichinnos't v advaite i sarvastivade,/Causality according Advaita and Sarvastivadin/.--"Tezisy ...", 188-190

Isaeva, N.V. Polemika Shankary s sarvastivadinov,/Dispute of Shankara with Sarvastivadin/.--Ratsionalisticheskaya traditsiya i sovremennos't. Indiya; Moscow 1988

Isaeva, N.V. Polemika Shankary s neortodoksa'lnymi ucheniyami v kommentarii na "Brakhma-sutru",./Dispute of Shankara with non-Orthodox Teachings in Commentaries on Brahma-sutra/.--"Vestnik drevney istorii", 1979, No. 4

Istochnikovedeniye i istoriografiya istorii buddizma: Strany Tsentra'lnoy Azii,/ The Study of Sources and Historiography of Buddhism: Central Asian Countries/. Novosibirsk, "Nauka", 1986

Kochetov, V.I. Budd/h/iz/s/m, Moskaw, 1983

Kornev, V.I. K izucheniyu Buddizma, fln Regard to the Study of Buddhism/. "Voprosy Istorii", 1981, No. 6

Komev, V.I. Buddizm i obshchestvo v stranackh Yuzhnoy i Yugo-vostochnoy Azii/Buddhism and Society in the Souht and South-East Asian Countries/. Moscow, "Nauka", 1987

Kochetov A.N. Kritika mirovozzrencheskikh osnov buddizma,/A Critical Survey on the Buddhist Woridview/. Moscow, "Znaniye"' 1980

Koshelenko, G.A. Issiedovanye buddiyskikh pamyatnikov v Merve/Investigation of Buddhist Monuments in Merve/.--Drevniye ku'ltury Sredney Azii i Indii. Moscow, 1984, 137-141

Kutasova, I.M. Kommentariy k pervoy glave traktata Nagarjuny "Mulamadkhyamika-karika",/Notes on the First Chapter of Nagarjuna's Mulamadhayamika-karika/. --"Kratkiye soobshcheniya In-ta narodov Azii AN SSSR", LVII, 1961, 60-70h.

Korneev, VI. Tayskiy buddism/Taia Buddhism/, Moskaw, 1973

Korneev, V.I. Buddhizm i ego ro'l v obshchestvennoy zhizni stran Azii /Buddhism and its Role in the Social Life of the Asia Countries/, Moskaw, 1985

Korneev, V.I. Buddhizm i obshchestvo v stranakh Yuzhnoy i Yugovostochnoy Azii/Buddhism and Society in the Countries of South and South-Eastem Asia/, Moskaw, 1987

Kutasova, I.M. Buddiyskaya filosofiya i logika v trudakh akademika F.I.Shcherbatskogo,/Buddhist Philosophy and Logic in. the Works of Academician Fl.Shcherbatskoi/.--"Soviyetskoye vostokovedeniye", Moscow, 1958

Kutasova, I.M Filosofiya Nagarjuny/Nagarjuna's Philosophy/.--Obshchestvenno-politicheskaya i filosofskaya mys'l Indii. Moscow, 1962

Kuznetsov, B.L Ob odnom iz rannykh opisaniy buddizma/About one of the Early Delineation of Buddhism/.--Buddhizm i literaturno-khudozhestvennoye tvorchestvo narodov Tsenta'lnoy Azn.Novosibirsk, Sibirskoye otrd-iye, 1985, 42-48

Kuznetsov B.L Osnovnye idei rannego buddizma/The Basic Ideas of the Early Buddhism/.--"Vostokovedeniye", 1981, No. 8

Kuznetsov, B.I. Problemy gnoseologu v "Samtanantarasiddhi" Dhannakirti/Problems of Gnoseology in Dharmakirti's Samtanantarasiddhi/.--Strany i narody Vostoka, Vol.Vni. Geografiya, emografiya, istoriya, 1969, 188-203

Lepekhov, S.Yu. Psikhologicheskiye Problemi v "Khridaya-sutre", /Psikhological Problems in Hrdaya-Sutra/.--Psikhologicheskiye aspekty buddizma. Novosibirsk, Sib. otd-iye, 1986, 90-104

Lepekhov, S.Yu. Psikhologicheskiye osnovy ucheniya Prajnyaparamity,/Psycbological Aspects of Prajnaparamita's Teaching/.--'Tezisy ...", 15-17

Litvinskiy, B.A. Mahadeva i Dutkhagamani/Mahadeva and Duthagamani/. "Vestnik drevney istorii", 1967, No. 3

Litvinski, B.A. Outline history of Buddhism in Central Asia. Dushanbe, 1968

Luchina, V.N. Nekotorye aspekty ucheniya rannego buddizma (na materialakh "Suttanipaty")/Some Aspects of Early Buddhist Doctrine (according to materials from Suttanipata/. Moscow, 1973

Mantatov, B.; Bryanskiy, MG. Ob idealistitcheskoy sushchnosti buddiyskoy kontseptsii nravstvennykh deyaniy (na primere traktata Vasubandhu),/On the Idealistic nature of the Buddhist Concept of the Moral Deeds (according to Vasubandhu's Treatise/ .--"Tezisy ...", Op.cit

Materialy vsesouysnoy buddologicheskoy konferentsii/Materials of the All-Union Buddhist Conference/. Moscow, Nov. 1987

Mefodiy. Buddiyskoye duckhovenstvo i lamaism,/The Buddhist Clergy and Lamaism/. SPb., 1902

Minaev, LP. Buddizm. Issledovaniya i materialy/Buddhism. Studies and Materials/. SPb., Vol. 1, 1-2, 1887

O'ldenburg S.F. Pamyati V.P.Vasi'leva i ego trudakh po buddizmu/In Memoriam of VJP.Vasi'lev and of his Works on Buddhism/.--"Izvestiya Rossiyskoy AN", Pg., 1918, VI, No. 7

O'ldenburg S.F. Zapiska ob uchenykh trudakh prof.F.I.Shcherbatskogo, /A Notice of the Works of F.I.Shchernatskoi/.--"Izvestiya Ros. AN", 1918, VI, No. 16 O'ldenburg S. F. Zhiz'n Buddy, /Life of Buddha/. Pg., 1872

Ostrovskaya, D.D. Stadia'lno razlichnye istoricheskiye tipy myshleniya v "Entsiklopedii Abhidharmy" Vasubandhu, /Stadially Different Historical Types of Thought in Vasubandhu's "Encyclopaedia Abhidharma"/.--"Tezisy ...", Op.cit.

Ochirov, D.D. Sotsia'lno-klassovaya sushchnos't nravstevennogo ucheniya buddizma/Socio-Class Essence of the Buddhist Moral Teacing/.--Sovremennye problemy buddizma, shamanisma i pravoslaviya. Ulan-Ude, 1980

Paribok, A.V. O ponyatii "skandkha" v buddiyskoy psikhologii/On the Notion "Skandha" in Buddhist Psychology/.--"Tezisy ...", Op.cit.

Paribok, A.V. O buddiyskom ponyatii "pervoy ariyskoy lichnosti" v svyazi s simvolikoy vody v buddizme/The Buddhist Notion of the "First Aryan Personality" in Relation to Buddhist Warer Symbolism/.--Literatura i ku'ltura drevney i srednevekovoy Indii. Moscow, "Nauka", 150-163

Podgorbunskiy, LA. Buddizm, ego istoriya i osnovnye polozheniya ego ucheniya/ Buddhism, its History and the Basic Principles of its Teaching/.--"Trudy Vostochnosibirskbgo otd-la Russkogo geograf ob-va", Irkutsk, 1901, 2, No. 4

Pozdneev, M.A. Ohyana und Samadhi im mongolischen Lamaismus. Untersuchungen zur Geschichte des Buddhismus. Hannover, 1927

Pratimoksha sutra. Buddiyskiy sluzhebnik, Izd. i per. I. Minayeva, /Pratimokshasutra. Statute-Book. Publ. and Transl. by I. Minaev/.--"Zapiski Imp. AN", Sib. otd-iye, 1870, Vol. 16, No. 1

Psikhologicheskie aspekty buddizma/Psychological Aspects of Buddhism/, Novosibirsk, 1986

Raveladze, E. V. Novyi buddiyskiy pamyatnik v starom Merve/A New Buddhist Monument in Ancient Merve/.--TYUTAKE, 1973, Vol. 15

Reysner, M. .Buddhizm--Bo'lshaya soviyetskaya Entsiklopediya, Pg., 1927 Rozenberg, O.O. Problemy buddiyskoy fflisofii,/Problems of Buddhist Philosophy/. Pg., 1918

Rozenberg, O.O. An Introduction to the Study of Buddhism from Chinese and Japanese Sources. Tokyo, 1917

Rozenberg, O.O. Vvedeniye v izuchenie buddizma po yaponskim i kitayskim istochnikam. Ch. 2.Problemy buddiyskoy fflosofii/An Introduction to the Study of Bud dhism from Chinese and Japanese Sources. Pt 2. Problems of Buddhist Philosophy/. Pg., 1918

Rozenberg, O.O. Trudy po Budizmu/Works on Buddhism/, Moskaw, 1991

Rudoy, V.I. Transregiona'lnoye issledovaniye buddizma. Podkhod i osnovnye ponyatiya/Transregional Study of Buddhism. Approach and Main Concepts/.--"Tezisy ...", Op. cit

Samozvantseva, I. V. "Formirovanie predstavleniy v buddiyskoy traditsii Indii"/ Formation of Ideas in Indian Buddhist Tradition/, Buddizm: Istoriya i ku'ltura, Moskaw, 1989

Semichov, B.V. Materiya v paliyskom filosofskoy literature/Matter in the Philosophical Literature in Pali/.--"Izvestiya AN SSSR", Otd-iye gumanit nauk, 1930, VB, No. 5 (in English)

Semichov, B.V. Element soznaniya (po paliyskim istochnikam)/An Element of Consciousness (acccording to Sources in Paii)/.--Materialy po istorii i filisofii Tsenta noy Azii, 3, Uian-Ude, 1969

Semichov, B.V.; Zelinskiy, A.N. Akademik F.I.Shcherbatskoi.--F. I. Shcherbatskoi. Izbrannye trudy. Moscow, "Nauka", 1988

Starostina, Yu.P. Sovremennyy buddizm i problemy sotsia'lno-economicheskogo razvitiya v Yuzhnoy i Yugovostochnoy Azii/Contemporary Buddhism and the Problems of Social-Economic Development in South and South-Eastern Asia/, Moskaw: INION, 1985

Syrkin, A.Y. Trudy F.I.Shcherbatskogo i nekotorye aspecty sootnosheniya induizma i buddizma,/The Works of F.I.Shcherbatskoi and Some Aspects of the Correlation between Hinduizm and Buddhism/.--Indiyskaya ku'ltura i buddizm. Moscow, "Nauka", 1972

Toporov, V.N. Zametki o buddiyskom izobrazite'lnom iskusstve v svyazi s voprosom o semiotlke kosmologicheskikh protivoposiavlenll./Some Notes about the Buddhist Fine Arts in Reiation to the Problem of the Semiotics of the Cosmoiogicai Oppositions/. --"Trudy po znakovym sistemam", II, Tartu, 1965

Toporov. V.N. Dkhammapada i buddiyskaya literatura, Predisloviye k perevodu "Dhammapady,/Dhammapada and Indian Literature. Preface to the Translation of Dhammapada/. Moscow, 1960

Toporov, V.N. Ucheniye Nagarjuny o dvizhenii v svyazi s aksiomatikoy rannego buddizma./Nagarjuna's Teaching of Motion in Connection with the Early Buddhist Axiomatic/. --Literatura i ku'ltura drevney i srednevekovoy Indii. Moscow, 1979

Toporov. V.N. "Uchenie Nagardzhuny ? dvizhenii v svyazi s aksiomatikoy rannego buddizma" /Nagarajuna's Teaching on Movement in connection with the Early Buddhism Axiomatic/, Literatura i ku'ltura drevney i srednevekovoy Indii, Moskaw, 1979

Torchinov, V.I. O psikhologicheskikh aspektakh ucheniya prajnyaparamity (na primere "Vajrachchedika-prajnyaparanrity-sutry")/On the Psychological Aspects of Prajnaparamita Teaching (according to Vajracchedika-prajnaparamita-sutra)/. Psikhoiogicheskiye aspekry buddizma. Novosibirsk, Sib. otd-iye, 1986, 47-69

Ursunovich, S. Buddizm i lamaizm. Moscow, 1935 Vasi'lev, V.P. Buddhism, ego dogmaty, istoriya i literatura/Buddhism. its Dogmas, History and Literature/. Spb., Vol. 13, 1857-1869

Vasi'lev, V.P. Ju-schih-Iun--Logical Treatise Ascribed to Vasubandhu. - BSOAS, Vo. 3, Pt. IV, 1937, 1013-1037

Vasi'lkov, Y.B. Iz istorii buddologii: F.I.Shcherbatskoy i Rahula Sanskriyana/A Fragment from the History of the Study of Buddhism: F.I.Shcherbatskoy and Rahula Sansksriyana/.--"Tezisy ...", Op.cit.

Vasubhandu. Abnidharmakosha. (Bliz. k textu per. s tib. na rus. yaz., wed., podgotovka tibet. texta, primech. i tabl. Semichova B.V.)/Vasubandhu. Abhidharma-kosa. (Transl. from Tibeian into Russian, ciose to iue Texi, iuirou., Prepar. of the Tibetan Texi, Notes and Tabies by Semichov, B.V.)/.--Bryanskogo M.G. AN SSSR, Sib. otd-iye, Buryat fii. Institut obshchestvennykh nauk. Book 1-2, Ulan-Ude, 1980

Voprosy Milindy: Milindapa'nkhi. (per. s pali, predisl., issled. i komment. A. V. Paroboka),/Milinda's Questions (transl. from Pali, Preface, Investig. and Notes by A. V. Paribok)/. Moscow, "Nauka", 1989

Vorobyova-DeSyaiovskaya, M. I. Fervoye pechainoye izuaniye sanskriiskogo kanona in Tsenta'inoy Azii/The First Printed Pubiication of the Sanskrit Canon from Central Asia/.--Rerikhovskiye chteniya, 1979. K 100-letiyu Instituta "Urusvati"; Novosibirsk, 1980, 217-222

Vorobyova-Desyatovskaya, ML; Bongard-Levin, G.M., Tyomkin, E.N, A Fragment of the Sanskrit Sumukhadharani.--IIJ, 1867, Vol. X, No. 2/3, 150-159

Zagumenov, B.I. Sistema Patanjali i Buddizm/ Patanjali's System and Buddhism/ .--"Tezisy...", Op.cit.

Zaitsev, V.V., Mikhalev, A.A. Buddhizm: Problemy filosofii, religii, ku'ltury/ Buddhism: Problems of Philosophy, Religion and Culture/.--"II Mongolo-soviyetskiy "krugly stol", sent. 1988, Ulan-Bator

Zelinkiy, A.N. Ideya Kosmosa v buddiyskoy mysli/The Concept of Cosmos in Buddhist Thought/.--Strany i narody Vostoka. XV, Moscow, 1973, 322-339

Zelinskiy, A.N. Academician Th.I.Shcherbatskoi and Some Problems of the Cultural History of the Kushans.--Strany i narody Vostoka, V, Moscow, 236-257

Zelinskiy, A.N. O vosmozhnosti konstmirovaniya modeli buddizma/On the Possibility of Constructing the Model of Buddhism/.--Strany i narody Vostoka, VUI, 1970

Zelinskiy, A.N. Kushany i Makhayana/Kushans and Mahayana/.--Tsentra'lnaya Aziya v kushanskuyu epokhu, Vol. 2, Moscow, 1975

Zelinskiy, A.N. The Buddhist Cosmos and the Tibetan Tradition.--Studies in Pali and Buddhism. A Memorial Volume in Honour of Bhikshu Jadgish Kashyap. Delli, 1979, 383-387

JAINISM

Maslov, Yu. Ucheniye Jainov/The Teaching of Jainas/.--"Aziya i Afrika segodnya", 1980,No.lO

Terentyev, A.A. Nekotorye osnovy jainskoy mifologii/Some Prinsiples of Jain Mythology/. Leningrad, 1979, 34-54

Volkova, O.F. Jainskaya Mifologiya/Jain Mythology/.--Mify Narodov Mira, Vol. 1, M., 1980, 369-372

SIKHISM

Kozlovskiy, V.D. Religiozno-filosofskoye ucheniye sikkhizma,/Religious and Philosophical Teaching of Sikhism/.--Religiya i aieism v Indii. Moscow, 1973, 56-86

Kochnev, V.I. Guru Govind Singh--reformator sikkhizrna/Guru Govind Singh the Reformer of Sikhism/.--Mifologiya i verovaniya narodov Vostochnoy i Yuzhnoy Azii. Moscow, 1973, 70-88

Shohkin, V.K. "Nekotorye aspekty forrnirovaniya klassicheskoy sa'nkhi. Teksty i doktriny (k voprosu ob istoricheskoy svyazi sa'nkhi s buddizmom)"/Some Aspects of the Classical Sankhya Formation. Texts and Doctrines (Concerning the Topic about Historical Connection between Sankhya and Buddhism)

MODERN INDIAN PHILOSOPHY AND RELIGION

Anikeev, N. P. Swami Vivekananda.--"Voprosy filosofii", 1963, No. 9

Be'lskiy, A.G. K voprosu o religiozno-filosofskikh osnovakh kontseptsii "Istirmogo natsionalisma" indusskikh kommunalistov/The Problem of the Religious and Philosophical Framework of the Indian Communalists' Conception of the "True Nationalism"/. Religiya i obshchestvennaya mys'l narodov Vostoka. Moscow, "Nauka", 1971

Brodov, V.V. Indiyskaya filosofiya Novogo vrememVModern Indian Philosophy/. Moscow, "Nauka", 1967

Gordon-Polonskaya, L.R.; Litman, A.DI Vliyaniye religii na obshchestvennuyu mys'l narodov Vostoka/The Influence of Religion on the Social Thought in the East/. "Narody Azii i Afriki", 1966, No. 4

Indiya: religiya v politike i obshchestvennom soznanii/mdia: Religion in Politics and Social Consciousness/. Moscow, "Nauka", 1991

Komev, V.I. O roli religioznoy traditsii v stranakh zarubezhnogo Vostoka (primeneniye metoda sistemnogo analiza k opredeleniyu kharakteristik rekigioznoy traditsii/The Role of Religion Tradition in the Foreign East (applying the Method of the System Analysis to the Definition of ReUgjous Tradition/. Zarubezhniy Vostok. Religioznye traditsii i sovremennos't. Moscow, "Nauka", 1983, 36-43

Korneev, M.Y.; Markov, V.V. Filosofsko-antropologicheskiye ucheniya v rasvivayushchikhsya stranakh/Philosophical and Anthropological Theories in Developing Countries/.--Aktua'lnye problemy kritiki sovremennoy burzhuaznoy filosofii i sotsiologii, Leningrad, 1980, 3, 113-122

Kostyuchenko, V.S. Swami Vivekananda i indiyskiy filosofskiy renessans/Swami Vivekananda and the indian Philosophical Renaissance/.--"Filosofskiye nauki", 1976, No. 6

Kostyuchenko, V.S. Klassicheskaya Vedanta i Neovedantism/Classtc Vedanta and Neo-Vedantism/. Moscow, "Nauka", 1983

Kostyuchenko, V.S. Vivekananda. Moscow, "Nauka" 1977

Litman. A.D. Ideynaya bo'rba v sovremennoy Indii po voprosu o meste i roli Vedanty v natsiona'lnom nasleddiVldeological Struggle Around the Place and Role of Vedanta in India's Cultural Legacy/.--Ku'ltumoye nasiedstvo narodov Vostoka i sovremennaya ideoiogicheskaya bo'rba. Moscow, "Nauka". 1987, 126-157

Litman. A.D. Ideynye traditsii i ikh ro'l v razvitii indiyskoy filosofiu/The Role of the ideoiogicai Traditions in the Development of the Indian Philosophy/.--Zarubezhnyi Vostok. Religiosnye traditsii i sovremennos't. Moscow, 1983, 146-186

Litman, A.D. Filosofskiye vzglyady Rabindranata Tagora/Philosophical Views of PabindranathTagore/.--Rabindranat Tagor. K 100-letiyu rozhdeniya. Moscow, "Nauka", 1961

Lituiaii, A.D. Nekuiorye osubeiuiusii razviiiya sovrcmennuy indiyskoy uiusoui/ Some Specai Features of the Development of the Modern Indian Philosophy/. Politicheskoye razvitiye i obshchestvennaya mys'l Indii. Moscow, "Nauka", 1976, 342-367

Litman, A.D. Filosofskiy naturalism v obshchestvennoy mysli Indii,/Philosophical Naturalism in the Social Thought in India/.--"Narody Asii i Afriki", 1978, No. 4

Meiikov, V.V. Neoildulzin: pruiyazherantya dvolsvemos't religiozno-filosokskikh i sotsia'lno-politicheskikh interpretatsii Vlvekanandy i Gandi/Neo-Hinduism: Extending Duality (Religious, Philosophical and Socio-Political Interpretations of Vivekananda and Gandhi)/.--Filosofiya i religiya na Zarubezhnom Vostoke. XX vek. Moscow, "Nauka", 1985, 222-238

Mezentseva, O.V. Problema cheloveka v sovremennoy indiyskoy filosofiL/Man in Modern Indian Philosophy/.--Ibid., 85-96

Mesto Reiigii v ideyno-politicheskoy bo'rbe razvivayushchikhsya stran/Reiigion in the Ideological and Political Fight of Developing Countries/. Moscow, "Nauka", 1978

Mikaelyan, N.R. Obshchestvenno-politicheskiye dvizheniya i religioznaya traditsiya v Indii i Pakistane: 50-e--nachalo 80-kh godovySocio-political Movements and Religious Tradition in India and Pakistan: 50s-80s/. Moscow, "Nauka", 1989

Polonskaya. L.R.; Litman, A.D. Religiya i obshchestvennaya mys'l narodov Indostana./Religion and Social Thought of the Peoples of Hindusthan/.--Sovremennaye ideologicheskiye problemy stran Azii i Afriki. Moscow, 1970

Potabenko, S.I. Religiosno-filosofskiye motivy v iskusstve sovremennoy Indii./ Religious and Philosophical Themes in Contemporary Indian Art/. Moscow, 1973

Serebryannyi, S.D. Rammokhan Roy: religiya i razum. /Ram Mohan Roy: Religion and Rationality/.--Ratsionalisticheskaya traditsiya i sovremennos't Moscow, 1988

Stepanyants, MT. Musu'lmanskiye kontseptsii v filosofii i politike XIX-XX vv./ iviusiim Concepts in Phiiosophy and Poiirics of i 9th and 20th Century/. Moscow, "Nauka", 1982

Stepanyants, M.T. Religii Vostoka i sovremennos't, /Oriental Religions and Contemporarity/.--Filosofiya i religiya naZarubezhnom Vostoke. XX vek. Moscow, 1985, 43-72

Tubyanskiy, M.I. Induizm, religiya i ubshchesivo v sovremennmoy Indii,/Hinduism. Reunion and Society in Modern India/--izbrannye trudy russkikh indologov-filologov. Moscow, 1962

Vasi'leva, A.V. Evolyutsiya panteizma i ego ro'l v sovremennykh religiozno-filosofskikh kontseptsiyakh/The Evolution of Pantheism and its Role in the Modern Religious-Philosophical Conceptions/. Kiev, 1978

ACKNOWLEDGEMENTS

Alexander Gungov would like to express his great thanks to Dr. Frank Hoffman, Department of Philosophy, West Chester University for introducing him to Indian Philosophy and Religion and inspiring him to complete this bibliography. Dr. Hoffman was so kind as to revise the whole text and insert many valuable corrections into Indian terminology. Alexander Gungov would like also to extend his thanks to Ms. Kanta Bhatia, Bibliographer, South Asia Reference, University of Pennsylvania and Mr. Michael Rossi, South Asia Reference for the favourable chance they provided him with to study ai the Van Peit Library, to get acquainted with the academic atmosphere at the University of Pennsylvania, and for the bibliographic sources they pointed out to him. He is am really grateful to Dr. Gary Hatfield, Department of Philosophy, University of Pennsylvania, who supported him to get borrowing privileges for the Penn libraries and in this way facilitated my work on the bibliography. Last but not list, he would like to thank The Center for the Study of Democracy in Sofia, Bulgaria for their generosity to supply him with a computer to process this bibliography.

Alexander L. Gungov

Sofia University

Violina Atanasova

Bulgarian Academy of Sciences
COPYRIGHT 2000 Vishvanatha Kaviraja Institute of Comparative Literature and Aesthetics
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2000 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Gungov, Alexander L.; Atanasova, Violina
Publication:Journal of Comparative Literature and Aesthetics
Geographic Code:9INDI
Date:Jan 1, 2000
Words:12376
Previous Article:Michael H. Mitias, What makes an Experience Aesthetic?
Next Article:Raising the serpent power: some parallels between Egyptian religion and Indian Tantra.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |