Printer Friendly

Ilginc bir idrar kacirma ve uzun sure vucutta kalmis cift J ureteral stent olgusu / An interesting case of urinary incontinence and long-standing? Ureteric JJ stent.

Ozet

Uroloji pratiginde her gecen gun endikasyonlari artan cift J stent kullaniminin, istenmeyen yan etkileri ve komplikas-yonlariyla da karsilasilmaktadir. Uzun sure vucutta kalan cift J stentler, enkrustasyon, infeksiyon, asagi veya yukari goc etme, hidronefroz, parcalara ayrilma ve idrar kacirma gibi komplikasyonlara neden olabilirler. Bu yuzden, stent takilan hastalarin ozenle izienmesi gerekmektedir. Bu yazida, ilginc bir idrar kacirma sekli yaninda, sozu edilen komplikasyonlarin cogunun goziendigi, unutulmus cift J stentli bir olguyu sunuyorum.

Anahtar sozcukler: cift J stent; idrar inkontinansi; komplikasyon.

Abstract

Although, number of new indications for the use of ureteric JJ stent are increasing in urology practice, adverse events and complications are also encountered. Encrustation, infection, upward and downward migration, hydronephrosis, fragmantation, and urinary incontinence are the main complications of long-stay JJ stent. Therefore, careful follow-up is needed for patients with stent. I here present an interesting case of urinary incontinence associated with many above-mentioned complications of long-standing? JJ stent.

Key words: Complication; JJ stent; urinary incontinence.

Ureteral tikaniklik olusturan veya olusmasi beklenen durumlarda, uretere cift J stent yerlestirilmesi yaklasik 30 yildir uroloji pratiginde kullamlmaktadir. (l) Ureteral stentler, ureter ici veya uretere disardan baski sonucu olusan tikanikliklari gidererek, bobrekten mesaneye idrar akisirn saglarlar.

Uriner sistemin bircok hastaliginin tedavisinde, ureteral stentlerin kullanimi her gecen yil artmakta, bu artisa paralel olarak da istenmeyen yan etkiler daha sik gozlenmektedir. Stentin, hasta tarafindan unutulmasi veya hastanin duyarsizligi nedeniyle ureterde uzun sure kalmasina bagli olarak, asagi veya yukari goc etme, kirilip parcalara ayrilma, enkrustasyon sonucu taslasma, ureterde tikanikliga yol acma, uriner sistem infeksiyonu ve idrar kacirma gibi komplikasyonlarla karsilasilmaktadir. "Uzun sure stentli kalma" Kehinde ve ark. (2) tarafindan stentin, ureterde 12 aydan daha uzun sure kalmasi seklinde tammlanmistir.

Bu olgu sunumunda, sag bobrek tasina 4 yil once uygulanan, vucut disi sok dalgalari ile tas kirma ( extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL) sonrasi takilip unutulan, cift J ureteral stentin olusturdugu komplikasyonlar ve yapilan endoskopik girisim anlatilmaktadir.

Olgu sunumu

Kirk bes yasindaki erkek hasta dizuri, pollakuri, nikturi, agrisiz terminal hematuri ve damla seklinde idrar kacirma sikayetleri ile klinige basvurdu. Oykusunden 4 yil once sag bobrek tasinin Dogu Anadolu illerinden birinde ESWL ile kirildigi ve kirma isleminden sonra bobregine ince bir tel takildigi ogrenildi. Hasta tarafindan, daha sonra kucuk tas kirintilari dusurdugu, telin ise bugune dek vucudunda durdugu ifade edildi. Hastaneye basvurmadan 20 gun once ince bir tel parcasi uzerinde tesbih tanesi gibi dizilmis 3 adet tas dusurme (Sekil 1) ve 2 gundur damla seklinde hissetmeden idrar kacirma yakinmasi oldugunu bildirdi. Fizik muayenesinde urogenital organlara ait patolojik muayene bulgusu saptanmadi. Idrar mikroskopisinde, 17-18 eritrosit Ve 3-4 lokosit goruldu. Idrar kulturunde ureme olmadi. Diger laboratuvar inceleme sonuclan normal sinirlarda bulundu. Radyolojik incelemede ust ucu sag bobrekte olan cift J stentin son 5-6 cm'lik bolumunun uretrada oldugu saptandi. Ayrica yaklasik 20 mm'lik yarim daire seklindeki bir stent parcasi, uzeri enkruste olmus haliyle mesane de duruyordu (Sekil 1). Ultrasonografide sag bobregin hafif derece de kuculdugu (78x39 mm), orta polde 6 mm'lik tas oldugu, kalislerde genislenie olmadig' goruldu. Mesane icinde ise 12 mm'lik tas vardi.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Cerrahi girisim

Hasta spinal anestezi altinda litotomi pozisyonunda yatirildi. Uretrosistoskop (19.5 F) ile uretraya girildi. Eksternal sfinkter distalinde yerlesmis ve distal ucu enkruste olmus, cift J ureteral stent yabanci cisim forsepsi ile tutularak tek parca halinde kolaylikla cikarinldi. Mesane icindeki stent parcast etrafinda olusan tas, pnomotik litotriptor yardimi ile kirilarak tas parcalan bosaltildi. Stent parcasi ise yabanci cisim forsepsi ile alindi (Sekil 2).

[ILLUSTRATION OMITTED]

Tartisma

Ureteral stentler ilk kez Zimskind ve ark. (3) tarafindan 1967 yllinda tantmlanmistir. Stentlerin ilk tanimlandiklari yillardaki kulanim amaci fistul veya ureteral tikaniklilarin tedavisi idi. ESWL'nin gelisimine ve cesitli uriner sistem hastaliklarinin endoskopik inceleme ve tedavilerindeki teknik ilerlemelere paralel olarak, stent kullanim endikasyonlari artmistir. (4), (5) Son yillarda, ureteral stent yerlestirilmesi cok sik uygulanan bir girisim halini almistir.

Gecici ureteral cift J stentler bobrek drenaji saglayabilmek amaci ile genellikle birkac haftadan birkac aya kadar birakildiklari icin, vucut tarafindan iyi tolere edilmeli (biyouyumluluk) ve uzun omurlu (biyodayaniklilik) olmalidir. Stentler ayrica, yerlesimlerinin uygun oldugundan emin olunmasi icin radyoopak olmalidirlar. Mardis ve ark. (6) tarafindan 1993 yilinda yapilan calismada varilan sonuca gore stent icin en uygun biyomateryelde olmasi gereken ozellikler; yuksek gerilme gucu, yuksek koil kalicilik gucu, mukemmel biyouyumluluk ve biyodayarnklilik, mukemmel radyoopasite, cesitli durametriler (materyel yumusakliginin derecesi) ve dusuk yuzey surtunmesidir.

Ureteral cift J stentler genellikle gecici sureler icin kullanilir. Uygulama nedenine ve hekimin deneyimine bagli olarak stentin kalis suresi belirlenir. Uretral cift J stentlerin daha uzun sure vucutta birakilmasi, gec donem istenmeyen yan etkilere yol acar. (7) Yan etkiler derken, infeksiyon, stentin asagi veya yukari goc etmesi, kirihp parcalara ayrilmasi, inkrustasyon veya enkrustasyon olusmasi, taslasmasi, ureterde tikarnkliga neden olmasi, inkontinans ve hidronefroz sayilabilir. Bu istenmeyen yan etkiler %10 hastada stentin parcalara ayrilmasi, %9.1'inde uriner infeksiyon, %8.2'sinde stentin goc etmesi ve %5.4'unde hidronefroz seklinde bulunmustur. (7) Uzun sure stentli kalan hastalardaki stent parcalanmasmm enkrustasyona bagli esneklik kaybindan kaynaklandigi ileri surulmustur. (2)

Olgumuzda stent, 48 ay hastanin vucudunda kalmistir. Hastanin vucudunda uzun sure kalmasina bagli olarak stent, parcalanmis, taslasmis ve alt ucu eksternal sfinkter distaline goc etmesi nedeniyle eksternal sfinkterin tam kapanmasini engelleyerek ilginc bir idrar kacirma sekline neden olmustur. Cift J 'ureteral stentlerin uzun sure vucutta kalmalarindan dolayi olusan komplikasyonlarin hemen tumune yakini olgumuzda mevcut idi. Hasta klinige basvurdugunda, en cok iseme disinda idrarini damla seklinde kacirmaktan yakiniyordu.

Ureticileri, stentlerin genellikle her 3-6 ayda bir degistirilmelerini onermektedirler. Calismalar, ureteral cift J stentlerin gec donem komplikasyon oranlarimin stentin kalis suresinin artmasiyla birlikte yukseldigini gostermektedir. (8)

Cift J ureteral stent takilan hastalarda en cok uzerinde durulmasi gereken konu, hasta ile sorumlu yakinlarinin bu konuda bilgilendirilmesi ve stentin uzun sure kalmasi halinde gelisebilecek komplikasyonlarin ciddiyetinin vurgulanmasidir.

Gunumuzde, hicbir stent ideal ozelliklere sahip degildir. Istenilen sure icinde biyodegrasyona ugrayarak, kendi kendini yok edecek yeni stentlerin zamana dek, stentlerin yerlestirilme amaclarina uygun sureler asilmamali, urteral cift J stent yerlestirilen hastalar ozenle izlenmelidir. (9)

Cikar catismasi

Yazar, herhangi bir cikar catismasinin soz konusu olmadigini bildirmistir.

Kaynaklar

(1.) Soylu A, Altunoluk B, Soylemez H, Yologlu S, Baydinc YC. Evaluation of symptoms due to ureteral stents. [Article in Turkish] Turk Uroloji Dergisi; 2007;33:75-82.

(2.) Kehinde EO, Al-Awadi KA, Tawheed A, Al-Hunayan A, Ali Y, Mahmoud AH. Factors affectingthe fate of prolonged forgotten 'J' stents. Scand J Urol Nephrol 2001;35:222-7.

(3.) Zimskind PD, Fetter TR, Wilkerson JL. Clinical use of long-term indwelling silicone rubber ureteral splints inserted cystoscopically. J Urol 1967;97:840-4.

(4.) Seymour H, Patel U. Antegrade ureteric stents: current status. Semin Intervent Radiol 2000;17:351-65.

(5.) Chen ASC, Saltzman B. Stent use with extracorporeal shock wave lithotripsy. J Endourol 1993;7:155-62.

(6.) Mardis HK, Kroeger RM, Morton JJ, Donovan JM. Comparative evaluation of materials used of internal ureteral stents. J Endurol 1993;7:105-15.

(7.) Ringel A, Richter S, Shalev M, Nissenkorn 1. Late complications of ureteral stents. Eur Urol 2000;38:41-4.

(8.) el-Faqih SR, Shamsuddin AB, Chakrabarti A, Atassi R, Kardar AH, Osman MK, et al. Polyurethan internal ureteral stents in treatment of stone patients: morbidity related to indwelling times. J Urol 1991;146:1487-91.

(9.) Faydaci G, Kuyumcuoglu U, Tarhan F, Eryildirim B, Erbay E, Yucetas U. Our experiences about forgotten ureteral double J stents and prolonged duration in body: case reports. [Article in Turkish] Turk Uroloji Dergisi 2007;33:131-4

Rizkullah Yazirlioglu

Antakya Devlet Hastanesi, Uroloji Servisi, Hatay

Yazisma (Correspondence): Uzm. Dr. Rizkullah Yazirlioglu Kislasaray Mah. Harbiye Cad. Babacan Apt. No:2/11, 31070 Antakya, Hatay, Turkiye.

Tel: 0326 219 40 00 e-posta: ryazirli@yahoo.com

doi:10.5152/tud.2011.013
COPYRIGHT 2011 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Olgu Sunumu / Case Report
Author:Yazirlioglu, Rizkullah
Publication:Turkish Journal of Urology
Date:Mar 1, 2011
Words:1237
Previous Article:Bir uroloji klinigindeki adli vakalarin epidemiyolojisi / Epidemiology of forensic cases in a urology clinic.
Next Article:Iki tarafli surrenal metastazli renal hucreli karsinom olgusu / A renal cell carcinoma case presenting with bilateral adrenal metastasis.
Topics:

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters