Printer Friendly

Idiyopatik skrotal kalsinozisin klinik ve patolojik ozellikleri; uc olgu sunumu / Clinical and pathological features of idiopathatic scrotal calcinosis; a report of three cases.

Ozet

Skrotal kalsinozis, skrotum derisinde kalsifiye nodullerle karakterize selim bir hastaliktcr. Hastalik daha sik olarak ucuncu dekattasert, fikse, kasintili ve agrisiz noduler lezyonlarla ortaya cikmakta ve noduller yillar icerisinde yavasca buyumektedir. Hastaligin etiyopatogenez ile ilgili cesitli hipotezler mevcut olsa bile, etiyolojisi hala tartismalidir. Epidermal kistlerinin sekonder kalsifikasyonu, dartos kasinin distrofik kalsifikasyonu, ekrin ter bezi kanali kalsifikasyonunun skrotal kalsinozisinin nedenleri olabilecegi goz onunde tutulsa bile, hastalik hala idiyopatik olarak degerlendirilmektedir. Burada 61, 42 ve 27 yasinda uc adet skrotal kalsinozis vakasi sunulmaktadir. Hastalardaki nodullerin tamami lokal anestezi altinda eksize edildi, cilt defekti primer olarak kapatildi ve orneklerin histopatolojik incelemesi yapildi. Cerrahi giriimlerin sonucu tatminkar olup sac hastada da kabul edilir kozmetik iyilesme elde edildi. (Turk J Dermatol 2010; 4: 107-10)

Anahtar kelimeler: Skrotum, kalsinozis, deri hastaligi

Gelis Tarihi: 08.06.2010

Kabul Tarihi: 27.10.2010

Abstract

Scrotal calcinosis is a benign disorder of scrotal skin which is characterised by calcified nodules. The disease most usually occurs in the third decad within fixed, rough, itching and painless nodules and they grow slowly over the years. Although there are a few hypotheses related to the etiopathogenesis of the disease, its etiology is still controversial. Although secondary calcification of epidermal cysts, dystrophic calcification of the dartos muscle and calcification of eccrine cysts seem to be considered as the causes of scrotal calcinosis, it is still assesed as an idiopatic disorder. In this report, three cases of scrotal calcinosis are presented at the ages of 61, 42 and 27 years. All of the nodules were excised under local anesthesia, skin defects were repaired primarily and histopathological examinations of samples were carried out. Surgical outcomes were satisfactory and acceptable cosmetic healing was acheived in all three patients. (Turk J Dermatol 2010; 4: 107-10)

Key words: Scrotum, calcinosis, skin disease

Received: 08.06.2010

Accepted: 27.10.2010

Giris

Skrotal kalsinozis 1883 yilinda Lewinsky tarafindan tanimlanmistir (1). Hastalik en sik olarak ucuncu dekatta baslar ve skrotum dermisinde kalsiyum ve fosfat tuzlarinin cokmesine bagli olarak meydana gelen sert, agrisiz ve kasintili beyaz lezyonlarla karakterizedir (2). Cerrahi mudahalenin geciktigi durumlarda nodullerin capi 7 cm'ye kadar ulasabilmektedir (3). Kasinti en onemli semptom olup hastalar en sik olarak kozmetik kaygilara bag1i ameliyat olmaktadir (2), (3). Bu raporda, skrotal kalsinozisli uc hastanin sunumu yapilmakta ve histopatojik incelemeler esliginde hastalik tartisilmaktadir.

Olgu Sunumu

Olgu 1

Altmis bir yasindaki hasta 25 yildir skrotum derisinde mevcut olan ve zaman icerisinde yavasca buyuyen kasintili, sert ve beyaz renkli noduller icin poliklinige basvurdu. On plandaki yakinma kasinti olup, zaman zaman sut kivaminda akinti oldugunu ifade eden hasta kozmetik nedenlerle ameliyat olmak istedigini soyledi. Medikal oykude, 10 yil once Hashimato tiroiditine bagli total tiroidektomi disinda herhangi bir ozellik yoktu ve hormon replasman tedavisi ile hastalik kontrol altindaydi. Fizik muayenede cok sayida cilt altina yerlesmis, hareketli ve caplan 0.3 ile 0.7 cm arasinda degisen noduller gozlendi. Diger sistemlerin muayenesi dogaldi. Hastanin kalsiyum, fosfor ye parathormon degerlerini de iceren biyokimya sonuclari normal sinirlardaydi. Lokal anestezi altinda noduller cikartilarak cilt primer olarak onarildi.

Olgu 2

Kirk iki yasinda, uc yildir Tip-2 diyabetes mellitus (DM) tanisi mevcut ve kontrolsuz glukoz duzeyleri olan hasta skrotum derisinin her iki tarafinda, yer yer beyaz ve tebesir tozu kivaminda akintili lezyonlar nedeniyle poliklinigimize basvurdu. Lezyonlar ikinci dekatta ortaya cikmis ve uzun yillar kasinti disinda herhangi bir sikayete yol acrnamisti. Anamnezde ailede benzer lezyon oykusu ve travma hikayesi yoktu. Fizik muayenede, en buyugu 2.5x1.8 cm boyutunda olan uc adet sarimtirak-beyaz renkli, cilt alti yerlesimli sert nodul saptandi (Sekil 1). Genital bolge haricinde diger sistemlerin muayene bulgulari normaldi. Hastanin Hb [A.sub.1] C'si % 7.5, aclik kan sekeri 243 mg/dI olup diger biyokimya ve hormon tetkikleri normal sinirlar icindeydi. Son iki yildir mevcut akintilar ve kozmetik kaygilar nedeniyle hasta cerrahi mudahale isteginde bulundu.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Olgu 3

Yirmi yedi yasindaki hasta 6 yildir skrotal bolgede var olan noduller nedeniyle poliklinige basvurdu. Hastanin anamnezinde, lezyonlarin fark edilmesinden bir sure once skrotal alana alinmis bir darbe oykusu mevcut olup hasta nodulleri bu darbeyle iliskilendirmekteydi. Tek yakinma inatci kasinti olup, noduller her iki skrotal alana yayilmis, 0.5-1.3 cm boyutlarinda ve cilt altina yerlesmisti (Sekil 2). Skrotal nodullerin varligi disinda ek patolojik muayene bulgusu gozlenmedi. Lezyonlardan herhangi bir drenaj olmamisti ve hastanin laboratuar tetkikleri normaldi.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Tum hastalar lokal anestezi altinda ameliyat edildi. Birinci olgudan dart, ikinci olgudan uc ve ucuncu olgudan bes adet lezyon cikartilarak histopatolojik inceleme yapildi, olusan cilt defektleri ise primer cilt dikisiyle onanldi. Diyabetes mellitus tanili hastada yara aynsmasi oldu ve yeniden cilt onarimi yapildi. Patolojik inceleme sonucunda tum lezyonlann skrotal kalsinozise bagli noduller oldugu ve klinik taniyla uyustugu dogrulandi. Histopatolojik olarak kalsifikasyonlar, amorf karakterli olup, cilt alti dokuda, cevresinde belirgin sinirlayici bir yaps gorulmeksizin izlenmekteydi (Sekil 3). Nadiren kalsifikasyon alani cevresinde seyrek yabanci cisim tipinde dev hucreler gozlendi. Epidermoid kist kalsifikasyonuna iliskin bulgu gozlenmedi. Birinci olguda birikimlerden yuzeye yakin olanlarinin bazilarinda yuzey ile iliskilendirilen skuamoz epitel gozlendi ancak yuzey epidermisi ozelliklerine sahip bu epitel, drenaj ile iliskili sinus epiteli niteliginde olup, epidermoid kist epiteli ozelliklerine sahip degildi (Sekil 4). Her uc hastada da cerrahi sonuc tatmin edici olup basarili kozmetik iyilesme saglandi. Ameliyat sonrasi ortalama takip suresi bir yil idi ve nuks lezyon gorulmedi.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Tartisma

Skrotal kalsinozis 1883 yilinda Lewinski tarafindan tanimlanmis olup gunumuze kadar ki surecte olusum mekanizmasi hala tam olarak aydinlatilannamistir (1). Patogenezinde degisik varsayimlar ortaya atilmis olsa bile, hala yaygin olan dusunce hastairgin idiyopatik oldugu yonundedir (1), (3).

Bazi yazarlar, hastalardan eksize edilen lezyonlarin incelenmesi sonrasinda kalsiyum ve fosfat birikimlerinin ceyresinde yassi epitel hucre siralari gordugunu bildirmis ve epidermoid kist rupturu sonrasi meydana gelen inflamasyona bagli skrotal kalsinozisin olustugu sonucunu cikartmls-lardir (2), (4), (5). Song (6), ayni hastadan cikarttrgi 51 nodulun hastalik olusumunun farkli asamalanni gosterdigini belirterek, ilk asamada epidermoid kist olusumu ile surecin basladigini ve bunu sirasiyla; kist iceriginin kalsifikasyonu, kalsiyum ve fosfat birikimine bagli kist gapinda artis, kist duvari rupturu, yabanci cisim tipinde dev hucre infiltrasyonu ve olusan inflamasyona bagli kist duvari epitelyal hucre takip ettigini belirtmistin Bunun aksine, Yahya ve Rafindadi (7) ise yayimladiklari makalelerinde, o ana kadar literaturde mevcut 100 vakanin sadece 19'unda epitelyal hucre dizilerinin gorulclugunu ve bundan dolayi epidermal kist kalsifikasyonunun hastallgin patogenezini aciklayamayacagini belirtmislerdir. Aynca kendi sunduklan dort vakaya ait nodu11erin incelemesinde epitelyal hucre siralanmasi gormediklerinden hastallgi idiyopatik olarak nitelendirmis-lerdir Bizim hastalanmizdan elde ettigimiz toplam 13 adet nodu1 incelenmesinde epidermoid kist kalsifikasyonuna iliskin somut bulgu saptanmadi. Olgu-1'den cikartilan nodullerin incelenmesinde, birikimlerin yuzeye yakin olanlannin drenaja bagli skuamoz epitel ile iliskili oldugu saptanmis ve dikkatlice incelendiginde bu epitelin kist epiteli ozelliginde olmadigi, drenajla iliskili yuzey epidermisi oldugu fark edilmistir. Bu bulgular, hastallgin idiyopatik oldusgu gorusunu destekler niteliktedir.

Dare (8), hastaligin etiyolojisinden ekrin ter bezi milialannin kalsifikasyonunu sorumlu tutmus ve bunu kalsifiye nodullerin duvarinda ekrin kanallari gordugunu belirterek aciklamistir. Bircok yazarsa patolojik incelemelerde bu gorusu kanitlayacak veriye ulasamamis ve bu gorusun dogru olmadigini bildirmislerdir (2), (4-7). Calismarnizdaki olgulara ait histopatolojik incelemelerde ter bezi milialarinin kalsifikasyonuna rastlanmamasi, bizieri bu mekanizmanin hastaliktan sorumlu olabilecegi dusuncesinden uzaklastirmaktadir.

Minor travmalann etiyolojide rol alabilecegini Feinstein ve arkadaslari (9) ifade etmis ve travmaya sekonder dartos kasinin distrofik kalsifikasyonun hastaliga yol actigini bildirmislerdir. Pabuccuoglu ve arkadaslan (10) ise herhangi bir sebepten oturu dartos kasinda meydana gelen dejenerasyonun zamanla nekroze alanlara donustugunu, nekrotik kisimlarin gerilemesiyle de dermis ve nekrotik kisimlar arasinda bosluk olusarak skrotal kalsifikasyonu tetikledigini one surmuslerdir. Tum bu goruslerin aksine bircok callsmada kalsifikasyonun sadece dermiste oldugu saptanmis ve dartos kasinda kalsifikasyon ya da nekroz bulgulari gozlenmemistir. Bu raporda sunulan vakalardan olgu-3'te major travma oykusu olmasi ve hastanin skrotal nodulleri traymayla iliskilendirmesi bilimsel olarak kanitlamasa bile, hastaligin etiyolojisinde travmanin da olabilecegi kuskusunu uyandirmaktadir. Tum olgulara ait nodullerin histopatolojik incelenmesinde kalsifikasyonun dermiste sinirli kalip dartos kasinda dejenarasyon olmamasindan dolayi hastallgin ortaya cikmasinda bu mekanizmanin da etken oldugunu dusunmemekteyiz.

Sonuc olarak; opere edilen her uc hastada da kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz seviyeleri ile parathormon duzeylerini de iceren biyokimyasal tahlil sonuclari normaldi ve bundan dolayi metastatik kalsifikasyon dusunulmedi. Distrofik kalsifikasyonu aciklayacak dermatomiyozit, skleroderma, ya da kanser gibi ek hastalik olmayan hastalardan sadece birinde travma oykusu distrofik kalsifikasyonla uyumlu idi. Dikkate deger husus ise, literaturde tekrarlayan minor travmalarin hastalikla iliskilendirilmesine karsin bu vakada tekmeye bagli major travma oykusunun olmasidir. Bilinmeyen bir mekanizma ile major travmanin hastaligt yol acma ihtimali de akilda tutulmalidir. Her ne kadar son zamanlarda tartismalar epidermal kist kalsifikasyonu uzerinde yogunlacmis olsa da literaturdeki vakalarin buyuk kismi hala idiyopatik olarak tanimlanmaktadir. Olgu-1'de kaisifikasyonun etrafinda epitelyal hucrelerin varligi gozlense bile bunlar drenaj ile iliskili sinus epiteli ozelliginde oldugundan epidermal kistlerin kalsifikasyonu tezini kanitlamadigi dusunulmektedir. Her uc hastadan alitilan nodullerin histopatolojik incelemesinde daha once anlatilan mekanizmalarla iliskilen-dirilebilecek patolojinin olmamasi, bizce de hastaligin idiyopatik oldugu gorusunu kuvvetlendirmektedir.

Cikar catismasi

Yazarlar, herhangi bir cikar catismasinin soz konusu olmadligini bildirmislerdir.

Kaynaklar

(1.) Lewinski HM. Lymphangiome der Haut Mit Verkalklem Inhalt. Arch Pathol Anat 1883;91:371-4.

(2.) Saad AG, Zaatari GS. Scrotal calcinosis: is it idiopathic? Urology. 2001;57:365.

(3.) Kocak T, Cizmeci 0, Mete 0, et al. Idiopathic scrotal calcinosis presenting as three nodules, one being 7 cm in diameter. Turk J Urology 2009:35:157-8.

(4.) Swinehart J, Golitz L. Scrotal calcinosis, dystrophic calcification of epidermoid cysts. Arch Dermatol 1982;118:985-8.

(5.) Parlakgumus A, Canpolat ET, Caliskan K, et al. Scrotal calcinosis due to resorption of cyst walls: a case report. J Med Case Reports. 2008;8:375.

(6.) Song DH, Lee KH, Kang WH. Idiopathic calcinosis of the scrotum: histopathologic observations of fifty-one nodules. J Am Acad Dermatol 1988;19:1095-101.

(7.) Yahya H, Rafindadi AH. Idiopathic scrotal calcinosis: a report of four cases and review of the literature. Int J Dermatol 2005:44:206-9.

(8.) Dare AJ. Axelsen RA. Scrotal calcinosis: Origin from dystrophic calcification of ecrine duct milia. J Cutan Pathol 1988;15:142-9.

(9.) Feinstein A, Kahana M, Schewach-Millet M, Levy A. Idiopathic calcinosis and vitiligo of the scrotum. J Am Acad Dermatol 1984;11:519-20.

(10.) Pabuccuoglu U, Canda MS, Guray M et al. The possible role of dartoic muscle degeneration in the pathogenesis of idiopathic scrotal calcinosis. Br J Dermatol 2003;148: 827-9.

Burhan Ozaipl, Nesimi Buyukbabani, Erdem Guven, Emre Hocaoglu

(1.) Istanbul Universitesi Istanbul Tip Fakultesi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Anabilim Dalt, Istanbul, Turkiye (2.) lstanbul Universitesi Istanbul Tip Fakiiltesi, Patoloji Anabilim Dalt, Istanbul, Turkiye

Yazisma Adresi/Corresponding Author: Dr. Burhan Ozalp, istanbul Universitesi, istanbul Tip Fakultesi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Anabilim Dali, istanbul, Turkiye Tel: +90 212 414 20 00 e-posta: burhanozalp@hotmail.com

doi:10.5152/tdd.2010.19
COPYRIGHT 2010 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Olgu Sunumu / Case Report
Author:Ozalp, Burhan; Buyukbabani, Nesimi; Guven, Erdem; Hocaoglu, Emre
Publication:Turkish Journal of Dermatology
Date:Dec 1, 2010
Words:1723
Previous Article:Inatci bacak ulseri olan bir hastada gecikmis tani: werner sendromu / A delayed diagnosis in a patient with intractable leg ulcer: werner's syndrome.
Next Article:Izole palmar kollajenomali bir olgu sunumu / A case report of isolated palmar collagenoma.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters