Printer Friendly

Idiopathic circumscripta calcinosis cutis of the fingers/ El parmaklarina lokalize idyopatik kalsinozis kutis.

Summary

Calcinosis cutis is an uncommon disorder characterized by deposition of insoluble calcium salts in the skin. Based on the etiology of the deposition, calcinosis cutis may be divided into four major groups, namely, metastatic, dystrophic, idiopathic, and iatrogenic. The pathophysiology of calcinosis cutis remains unclear. The dystrophic form is the most common whereas the idiopathic one is the rarest. Idiopathic calcinosis cutis occurs in the absence of any identifiable causes and it has no association with drug use. Idiopathic calcinosis cutis has two major types called localized (circumscript) and generalized (universalis). Localized type generally involves the vulva, scrotum, penis and the breast. A definitive diagnosis requires the histologic demonstration of the accumulation of calcium in the skin and exclusion of other clinic types. There is not an effective treatment for the disease. A 47-year-old woman presented to our outpatient clinic with painless, yellowish-white nodules on her hand enduring for 30 years. A diagnosis of idiopathic calcinosis cutis was made by clinical and histological findings. We present this case because, to our knowledge, the localization of the lesions in our case has not been previously reported in the literature. (Turkderm 2013; 47: 117-9)

Key Words: Calcinosis cutis, idiopathic, circumscripta calcinosis cutis

Ozet

Kalsinozis kutis, cozunmeyen kalsiyum tuzlarinin deride birikimi ile karakterize nadir bir hastaliktir. Etyolojisine gore metastatik, distrofik, idyopatik ve iyatrojenik olmak uzere dort tipi vardir. Kalsinozis kutisin patofizyolojisi bilinmemektedir. Distrofik kalsinozis kutis en sik gorulen tip iken, idiyopatik tip cok nadir gorulur, idyopatik tip etyolojisinde herhangi bir neden bulunamayan ve ilac kullanimiyla iliskisi olmayan tiptir. Baslica lokalize (sirkumskript) ve jeneralize (universalis) tipleri bulunmaktadir. Lokalize tip genellikle vulva, skrotum, penis ve memede yerlesmektedir. Kesin tanisi histopatolojik olarak deride kalsiyum birikiminin gosterilmesiyle ve klinik olarak diger tiplerin dislanmasiyla konulmaktadir. Etkili bir tedavisi bulunmamaktadir. Poliklinigimize basvuran 47 yasindaki kadin olgunun ellerinde 30 yildir var olan agrisiz, sarimsi beyaz renkte nodulleri mevcuttu. Olguya klinik ve histopatolojik bulgularla idiyopatik sirkumskript kalsinozis kutis tanisi konuldu. Olgumuz nadir gorulen idyopatik sirkumskript kalsinozis kutisin farkli bir lokalizasyonda olmasi, lezyonlarinin literaturde daha once bildirilmeyen bir lokalizasyonda olmasi nedeniyle bildirilmektedir. (Turkderm 2013; 47: 117-9) Anahtar Kelimeler: Kalsinozis kutis, idyopatik, sirkumskript kalsinozis kutis

Giris

Kalsinozis kutis veya kutanoz kalsifikasyon amorf cozunmeyen kalsiyum tuzlarinin deride birikimi ile karakterize nadir bir hastaliktir (1). Etyolojiye gore distrofik, metastatik, iyatrojenik ve idyopatik olmak uzere dort tipi vardir. Distrofik tip kalsiyum ve fosfor degerleri normal sinirlarda iken vucutta hasarli bir dokuda kalsiyum fosfat kristallerinin birikmesi seklinde gozlenir. Hiperkalsemi ve hiperfosfatemi durumunda metastatik tip gozlenirken, kalsiyum iceren metaller ile temas sonucu iyatrojenik tip olusur, idiyopatik tip ise nedeni aciklanamayan tiptir. En sik distrofik tip gorulurken en az gorulen idyopatik tiptir, idyopatik tip kalsinozis kutis olgularinda doku hasari ile anormal mineral metabolizmasi gorulmez ve cogunlukla kalsifikasyon vucutta bir alanda lokalizedir (2). El parmaklarinda sarimsi beyaz noduller olan hastaya idyopatik kalsinozis kutis tanisi konuldu ve nadir gorulmesi nedeniyle sunuldu.

Olgu

Kirk yedi yasindaki kadin hasta, el parmaklarinda gelisen agrisiz, sarimsi beyaz renkli kabartilar nedeni ile poliklinigimize basvurdu. Hikayesinden sikayetlerinin 30 yil once sag el basparmaginda basladigi yillar icinde diger parmaklarinda da ortaya ciktigi ve hala yeni kabartilarin cikmaya devam ettigi ogrenildi. Soygecmisinde ozellik yoktu. Ozgecmisinde kas gucsuzlugu, artralji, fotosensivite, disfaji, Raynaud fenomeni, parmaklara yonelik travma veya infeksiyon hikayesi, herhangi bir ilac kullanimi ve bilinen bir ilac alerjisi hikayesi yoktu. Dermatolojik muayenesinde sag el birinci ve dorduncu parmak ile sol el orta parmaklar uzerinde cogunlugu interfalanjial ve metakarpofalanjial eklemler uzerinde yerlesmis, cok sayida 4-10 mm ebatli orta-sert kivamli, agrisiz, mobil, sari-beyaz renkli noduller vardi (Resim 1). El parmaklari disinda vucudun diger bolgelerinde nodul yoktu. Diger sistem muayeneleri normaldi. Laboratuvar tetkiklerinde serum kalsiyum (9,34 mg/dl, normal degeri: 8,8-10,2 mg/dl), fosfor (3,1 mg/dl, normal degeri: 2,7-4,5mg/dl), alkalen fosfataz (128U/L, normal degeri: 0-270U/L), ure (20mg/dl, normal degeri:0-50 mg/dl), kreatinin (0,7 mg/dl, normal degeri: 0,7-1,3 mg/dl), kreatin kinaz (88U/L, normal degeri: 26-140 U/L), parathormon (35,6 pg/ml, normal degeri 15-68,3 pg/ml), tiroid stimulan hormon (0,7 [micro]lU/ml, normal degeri 0,35-4,94 [micro]lU/ml) degerleri de dahil olmak uzere biyokimya, hemogram, sedimentasyon, tam idrar tetkiki, tumor belirtecleri normaldi ve otoantikor degerleri (antinukleer antikor, anti-dsDNA, anti-SM, antimitokondriyal antikor) negatif idi. Her iki elin direkt radyografik incelemesinde kemik tutulumu gostermeyen kalsifiye subkutan noduller vardi (Resim 2). Total olarak eksize edilen sol el 3. parmak metakarpofalanjial eklem uzerindeki nodulun histopatolojik incelemesinde kalsinozis kutis ile uyumlu olarak hiperkeratoz, hipergranuloz, epidermiste duzenli akantoz, dermiste fibrozis ve tum dermisin normal yapisini ortadan kaldiracak nitelikte kalsiyum birikimleri goruldu (Resim 3). Mevcut bulgular ile doku kalsifikasyonunu aciklayabilecek altta yatan bir neden tespit edilemeyen hastada idiyopatik kalsinozis kutis tanisi konuldu. Tedavi olarak nodullerin eksizyonu onerildi. Hasta kendisine onerilen tedaviyi birkac ay sonra yaptirmak uzere taburcu edildi.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Tartisma

Kalsinozis kutis deride kalsiyum fosfat kristallerinin birikimi (hidroksiapatit) ile karakterize bir hastaliktir, ilk defa 1855 yilinda Virchow tarafindan tanimlanan kalsinozis kutis siklikla lokal veya sistemik hastaliklarla iliskilidir3. Klinik olarak kucuk beyaz papuller, subkutan noduller veya plaklar seklinde gorulurler. Cogunlukla kalsiyum fosfat ve az miktarda kalsiyum karbonat birikimi gorulur (4). Kalsinozis kutisin patofizyolojisi bilinmemektedir, fakat pek cok teori gelistirilmistir. Bunlardan biri alkalen fosfataz aktivitesindeki lokal yukselmeler kalsiyum birikimini inhibe eden ekstraseluler pirofosfatazin hidrolizine yol aciyor olabilir. Diger bir teori ise lokal doku yaralanmalari hucre membran gecirgenliginde artmaya yol acarak sitozolik kalsiyum girisi ve sitozolik CaP04 cokmesine yol acabilir. Benzer mekanizmalar hiperkalsemi ve/veya hiperfosfatemi durumlarinda da gorulebilir (3).

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Etyolojiye gore dort tip kalsinozis kutis tanimlanmistir Distrofik tip kalsinozis kutis en yaygin gorulen tiptir ve hasarli, travmatize dokuda meydana gelir (5). Normal serum ve kalsiyum fosfor seviyeleri gozlenir. Daha cok inflame, dejenere, neoplastik dokuda olusur (6). Bu tip kalsinozis kutis dermal kollajende travma ve inflamasyon sonucu inflamasyonlu bolgeye kalsiyum tuzlarinin cokmesi seklinde gorulur (1,7). Distrofik kalsifikasyonlu hastalarda altta yatan en onemli sebepler CREST sendromu, skleroderma ve dermatomyozit gibi kollajen doku hastaliklaridir (5). Dermatomyozitte siklikla diz dirsek bolgesinde lokalize veya tamamen bir kasi infiltre edecek sekilde gorulurken, CREST sendromunda el ve ayaga sinirlidir (1). Hastamizda Raynaud fenomeni, ozefageal dismotilite, telenjektazi, sklerodaktili yoktu. Sklerodermaya yonelik bakilan antikorlar negatifti.

Metastatik tip kalsifikasyon, normal dokuda meydana gelir ve anormal serum kalsiyum ve/veya fosfor seviyeleri gozlenir (2,8). En sik nedeni bobrek yetmezligidir (1,8). Hiperparatroidizm, D vitaminin asiri alimi, kalsiyum tedavisi, sut-alkali sendromu, paraneoplastik hiperkalsemi, sarkoidoz, destruktif kemik hastaliklari diger metastatik kalsinozis kutis nedenleridir (2). Olgumuzda serum kalsiyum ve fosfor degerleri normaldi. Metastatik tip kalsifikasyona neden olacak herhangi bir hastalik hikayesi ve bulgusu yoktu.

Iyatrojenik tip genelde parenteral kalsiyum tedavisinde gozlenmektedir. Kalsiyum glukonat, kalsiyum klorid gibi solusyonlarin intravenoz uygulamalari sirasinda ekstravazasyon sonucu veya kalsiyum icerikli elektrotlarin kullanimi ile ve ayrica kalsiyum alginat icerikli yara ortuleri kullanimi sonrasi deride kalsifikasyonlar olabilmektedir (1). Olgumuzda kalsinozis kutis icin iyatrojenik bir neden tespit edilemedi.

Idyopatik tip kalsinozis kutis ise normal dokuda meydana gelmekte olup normal serum kalsiyum ve fosfor seviyeleri gozlenir (6). Idyopatik terimi doku kalsifikasyonuna sebep olacak altta yatan bir neden bulunmadiginda kullanilir (9). En nadir gorulen kalsinozis kutis cesididir (2-5). Hastamizda travma ve parenteral tedavi oykusunun olmamasi, normal serum kalsiyum ve fosfor seviyelerine sahip olmasi, inflamatuvar ve metabolik hastalik olmamasi nedeni ile idyopatik tip kalsinozis kutis tanisi konuldu.

Idyopatik tip kalsinozis kutisin patogenezi bilinmemektedir. Gama karboksiglutamik asit (Gla) kalsinozisli hastalarda kalsifiye doku ve idrarda gorulen tek aminoasittir. Normalde kemikte bulunur, kalsiyum ve fosfolipid baglayici ozelligi vardir. Ektopik dokulardaki de nova Gla sentezi bu alanlarda kalsifikasyonu tetikleyebilir (9). Kasik ve pubik bolgelerdeki kalsifikasyonlarda ise ter kanallarinda kalsiyum seviyelerinin artmasinin aktif rol oynadigi dusunulmektedir. Belki de bu bolgelerdeki ter bezlerinin artmis konsantrasyonu kalsiyum depositlerinin bu alanda artmasina sebep olmaktadir (7).

Idiyopatik kalsinozis kutisin alt tipleri vardir. Bunlar lokalize (sirkumskript), yaygin (universalis), subepidermal kalsifiye nodul, milyum benzeri ve tumoral kalsinozis kutistir (1,4,8). Idiyopatik sirkumskript tip kalsinozis kutiste vulva, skrotum ve penis gibi dis genital bolgelerdeki deri ve subkutan doku tutulur. Kalsinozis universalis de cok nadir gorulur, yaygin bir dagilim gosterir ve deri, kas, tendon ve yumusak dokuyu tutabilir (4). Subepidermal kalsifiye nodul siklikla cocuklarda gorulur. Bas boyun bolgesine ve kulak kepcesine yerlesen tek lezyon seklinde ortaya cikar. Milyum benzeri kalsinozis kutis multipl kucuk noduller seklinde, ellerin dis yuzunde ve yuzde ortaya cikar. Siklikla Down sendromlularda bildirilmistir (1,3,10,11) Tumoral idyopatik kalsinozis kutis yasamin ilk iki dekadinda ortaya cikar ve renal metabolizma bozukluklarina bagli hiperfosfatemi ile iliskilidir. Eklem cevresine yerlesen buyuk noduller seklinde gorulur. Otozomal resesif gecis gorulen hastalik siklikla eksizyon sonrasi tekrarlar (3). Olgumuz idyopatik kalsinozis kutisin lokalize (sirkumskript) tipi ile uyumlu idi. Fakat lokalize tip siklikla skrotum, vulva gibi genital bolge yerlesimi gosterirken olgumuzda sadece el parmaklarinda yerlesim gosteren lokalize (sirkumskript) tip idyopatik kalsinozis kutis vardi.

Idyopatik kalsinozis kutisin etkili bir tedavisi bulunmamaktadir. Tedavi olarak bifosfanat, etidronat disodyum, aluminyum hidroksit, kolsisin, warfarin, probenesid, intralezyonel steroid enjeksiyonu, steroid, minosiklin, salisilat ve diltiazem kullanilabilir, en son olarak cerrahi eksizyon ve laser terapisi secenekler arasinda vardir (4-12). Ilac kullanmak istemeyen olgumuz kendisine onerilen eksizyon tedavisini birkac ay sonra yaptirmak uzere taburcu edildi.

Hastamizda el parmaklarinda yaygin bir tutulum mevcuttu. Bu aslinda cok nadir gorulen bir durumdur. Literaturde rapor edilen bir cok idyopatik kalsinozis kutiste sonradan tespit edilen dermatomyozit, sistemik lupus eritematozus veya skleroderma saptanmistir (4). Yaklasik 30 yildir sikayetleri olan hastamizda su an itibariyle herhangi bir sistemik patoloji tespit edilmedi, idyopatik tip kalsinozis kutisli olgularin duzenli olarak klinik degerlendirme ve immunolojik testler ile kontrol altinda tutulmalari uygun olacaktir.

DOI: 10.4274/turkderm.90958

Kaynaklar

(1.) Borlu M: Kalsinozis kutis. Dermatoloji. Ed. Tuzun Y, Gurer MA, Serdaroglu S, Oguz O, Aksungur VL. 3'uncu baski. Istanbul, Nobel Tip Kitapevleri, 2008;1254-7.

(2.) Alabaz D, Mungan N, Turgut M, Dalay C: Unusual Idiopathic Calcinosis Cutis Universalis in a Child. Case Rep Dermatol 2009;28: 16-22.

(3.) Valdatta L, Buoro M, Thione A, et al: Idiopathic circumscripta calcinosis cutis of the knee. Dermatol Surg 2003;29: 1222-4.

(4.) Terranova M, Amato L, Palleschi GM, Massi D, Fabbri P: A case of idiopathic calcinosis universalis. Acta Derm Venereol 2005;85: 189-90.

(5.) Guermazi A, Grigoryan M, Cordoliani F, Kerob D: Unusually diffuse idiopathic calcinosis cutis. Clin Rheumatol 2007;26: 268-70.

(6.) Puvabanditsin S, Garrow E, Titapiwatanakun R, Getachew R, Patel JB: Severe calcinosis cutis in an infant. Pediatr Radiol 2005;35: 539-42.

(7.) Bernardo BD, Huettner PC, Merritt DF, Ratts VS: Idiopathic calcinosis cutis presenting as labial lesions in children: report of two cases with literature review. J Pediatr Adolesc Gynecol 1999;12: 157-60.

(8.) Kocayan N, Mansur AT, Goktay F, Pekcan S, Tosun S: Kronik Bobrek Yetmezligine Bagli Sekonder Hiperparatiroidi Sonucu Gelisen Benign Noduler Kalsifikasyon. T Klin J Med Sci 2004;24: 416-20.

(9.) Lanka P, Lanka LR, Ethirajan N, Krishnaswamy B, Manohar U: Idiopathic calcinosis cutisc. Indian J Dermatol 2009;54: 388-9.

(10.) Walsh JS, Fairley JA: Cutaneous mineralization and ossification. Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. Ed. Wolf K, Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ. 7'nci baski. NewYork, McGraw Hill, 2008; 1293-7.

(11.) Juzych LA, Nordby CA: Subepidermal calcified nodule. Pediatr Dermatol 2001;18: 238-40.

(12.) Donmez O, Durmaz O: Calcinosis cutis universalis with pediatric systemic lupus erythematosus. Pediatr Nephrol 2010;25: 1375-6.

Omer Calka, Serap Gunes Bilgili, Ayse Serap Karadag, Gulay Bulut, Sevda Gocer Onder.

Yuzuncu Yil Universitesi Tip Fakultesi, Deri ve Zuhrevi Hastaliklar Anabilim Dali, Van, Turkiye * Yuksek Ihtisas Egitim ve Arastirma Hastanesi, Patoloji Klinigi, Van, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Omer Calka, Yuzuncu Yil Universitesi Tip Fakultesi, Deri ve Zuhrevi Hastaliklar Anabilim Dali, Van, Turkiye GSM: +90 535 724 05 97 E-posta: omercal@hotmail.com Gelis Tarihi/Received: 12.05.2011 Kabul Tarihi/Accepted: 15.05.2011

Turkderm-Deri Hastaliklari ve Frengi Arsivi Dergisi, Galenos Yayinevi tarafindan basilmistir. Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology, published by Galenos Publishing.
COPYRIGHT 2013 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Calka, Omer; Bilgili, Serap Gunes; Karadag, Ayse Serap; Bulut, Gulay; Onder, Sevda Gocer
Publication:Archives of the Turkish Dermatology and Venerology
Article Type:Case study
Geographic Code:7TURK
Date:Jun 1, 2013
Words:1936
Previous Article:Pseodobullous anetodermic pilomatricoma/Psodobulloz anetodermik pilomatrikoma.
Next Article:Tufted hair folliculitis: a case report/Tufted folikulit: bir olgu sunumu.
Topics:

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters