Printer Friendly

IPL (intense pulse light) in facial telangiectasia: the treatment results of Ege University School of Medicine, Department of/Fasiyal telenjiektazide IPL (yogun atimli ifik-intense pulse light): Ege Universitesi Tip Fakultesi Dermatoloji Anabilim Dali Tedavi Sonuclari.

Giris

Intense pulse light (IPL-yogun isik kaynaklan) xenon flash lambalarindan olusan, lazere benzer sekilde etki gosteren ve invaziv olmayan tedavi yontemi olarak kullanima girmistir. Terapotik olarak kullanimlari, benin vaskuler ve pigmente lezyonlar, epilasyon ve nonablatif deri yenilenmesidir (1).

IPL nonkoherant, polikromatik isik kaynagi olup dalga boyu filtreler araciligiyla degisebilir. Degisik filtrelerle ayni cihazda birkac degisik dalga boyunda isik veren farkli amacli problar imal edilmistir. Bu filtrelerden yararlanilarak optimal dalga boyu spektrumu kil follikulleri, pigmentasyon ve farkli derinlik ve genislikteki damarlar gibi hedef yapiyi etkileyecek sekilde filtre edilebilir (2).

Bu arastirmada amac, fasiyal telenjiektazilerde IPL'nin etkinligini belirlemek ve tedavi sonuclarini literaturdeki diger yontemlerle karsilastirmaktir.

Yontemler

Eylul 2006- Kasim 2007 tarihleri arasinda Ege Universitesi Tip Fakultesi Dermatoloji Anabilim Dali Poliklinigi'ne yuzde kizanklik ve damarlanma sikayetiyle basvuran ve vaskuler lezyon (telenjiektazi, spider anjiom) tanisi alan 33 hasta arastirmaya alindi. Sistemik hastaligi (hematolojik hastalik, malinite, diyabetes mellitus) olanlar, gebelik suphesi olanlar, lezyon alaninda supheli deri lezyonu veya enfekte deri lezyonu olanlara, Fitzpatrick deri tipi IV, V olanlara tedavi uygulanmadi. IPL (A&M Technology, L900-France) tedavisinde doz, deri tipi (Fitzpatrick I, II, III), telenjiektazinin capi ve rengine gore ayarlandi (Fluence:9-14mj/[cm.sup.2] ve 400-1000nm). Uygulama seanslan arasindaki sure uc hafta idi. Hastalardan tedavi oncesi biyokimyasal tetkik ve hemogramlari istendi. Tedavi oncesi ve sonrasi fotograflari cekildi. Tedavi sonrasi sonuclar klinik (%75 ve uzeri, %50-75, %50 altinda ve yanit yok) ve hasta memnuniyeti (cok memnun, memnun, az memnun, memnun degil) ile degerlendirildi. Tedavi sonrasi gelisen eritem icin soguk uygulama ve gunesten koruyucu uygulandi. Tum hastalara tedavi ile ilgili bilgilendirme yapilarak imzali onaylan alindi.

Verilerin istatistiksel degerlendirilmesinde SPSS 15.0 programinda Ki-kare, Kruskal- Wallis testi kullanildi.

Bulgular

Arastirmaya alinan 33 hastanin 5'i (%15.1) erkek, 28'i (%84.9) kadindi. Yaslari 15-57 (37.90 [+ or -] 11.70) yil arasinda degismekteydi.

Hastalarin 13 (%39.4)'unde lineer, 11 (%33.3)'inde dallanma gosteren (arborising), 5 (%15.2)'inde spider, 4 (%12.1)'unde punktat tipte telenjiektazi mevcuttu.

Lezyonlara 1-7 seans (ortalama 4 seans) arasinda IPL uygulandi. Hastalarin %80'inde (n=26) lezyonlarda %75 ve uzeri iyilesme elde edildi (Sekil1-2) ve %80'i (n=26) tedaviyi "cok memnun" olarak degerlendirdi. Hastalarin %10'unda (n=3) %50-75, %5'inde (n=2) %50 altinda iyilesme elde edilirken, % 5 (n=2) hastada yanit elde edilemedi. Hasta memnuniyetlerine gore degerlendirildiginde IPL tedavisinden, hastalarin %80'i (n=26) "cok memnun", %15'i (n=5) memnun, %5'i (n=2) az memnun olduklarini ifade ettiler.

[FIGURE 1 OMITTED]

[FIGURE 2 OMITTED]

Hastalarda tedavi sonrasi gelijen gecici hafif siddette eritem dijinda yan etki gozlenmedi.

Telenjiektazi tipi ve seans sayisi arasinda istatistiksel olarak anlamli bir iliski saptanmadi (p=0.327) (Tablo 1).

Deri tipi ile telenjiektazi tipi (p=0.800), deri tipi ile klinik iyilesme (p=0.954), deri tipi ile memnuniyet (p=0.811), seans sayisi ile klinik iyilesme (p=0.639), seans sayisi ile memnuniyet (p=0.858) arasinda anlamli bir iliski saptanmadi.

Tartisma

IPL'nin etki mekanizmasi secici fototermoliz esasina dayanmaktadir. Buna gore hedef dokunun termal gevseme zamanina esit veya daha az sureli olmak uzere, doku tarafindan absorbe olabilecek uygun dalga boyundaki isik verilirse, cevre doku korunarak hedef doku hasarlanacaktir. Uygulama yapilan klinik tabloya gore hedef degismektedir. Epilasyonda hedef follikuler melanin iken, vaskuler lezyonlarda hemoglobindir. Vaskuler lezyonlarda hemoglobin tarafindan absorbe edilen isik enerjisi ise enerjisine (~70[degrees]C) donusur ve damar duvari isinarak koagulasyon olusmasina neden olur (1,3).

Telenjiektaziler arteriol, venul ve kapillerlerde olusan dilatasyonlardir. Klinik olarak lineer, dallanan, spider ve punktiform, papuler tarzda olabilmektedirler. Etiyolojide, gunes isinlari, topikal ya da sistemik steroid tedavisi, hormonal tedavi rol oynayabilirse de cogu olguda neden saptanamamaktadir (4). Telenjiektazinin IPL ile tedavisinde, damarin capi, rengi, derinligi, deri tipi, uygulanan pulse tipi ve suresi tedavi basarisini etkileyen faktorlerdir. Hastalarimizin 13 (%39.3)'unde lineer, 11 (%33.3)'inde dallanma gosteren klinik tipte telenjiektazi mevcut olup, klinik tip ile seans sayisi arasinda bir iliski saptanmadi.

IPL ile port-wine stain'lerde (5), bacak telenjiektazilerinde (6), esansiyel telanjiektazilerde (7), Civatte poikilodermasinda (8,9) basarili sonuc alindigi bildirilmektedir. Telenjiek tazilerde argon, baker buhar lazeri, kripton lazeri, Nd-YAG lazerin (532 ya da 1064nm) IPL ile esit etkinlikte oldugu ileri surulmektedir. Yaygin telenjiektazilerde (rubeozis fasiei, kuperoz, eritrosis interfollikularis), ekstrafasiyal telenjiektazilerde IPL sistemlerinin belirgin ustunlugu oldugu bildirilmektedir (2,10). Ince kirmizi spider venlerde flash-lamped pulsed dye lazer, argon lazer, baker buhari ve KTP (potasyum titanil fosfat) lazerler yani sira IPL de etkilidir. Genis capli damarlarda ise long-pulsed alexandrite ya da NdYAG lazer sistemleri tercih edilmektedir (10).

Pediyatrik yas grubunda kucuk capli baslangic hemanjiomlarda pulsed-dye lazer ilk secenek olmakla birlikte IPL de kullanilabilir. IPL yan etki profilinin dusuk olmasi ve diger yontemlere gore agrisiz olmasi nedeniyle tercih edilebilir ancak birkac seans gerekebilir. Spider anjiom ve senil anjiomda tek bir seansta gerileme olmaktadir (10). Bizim arastirmamizda ise, dort seans uygulama yapilmasina ragmen, spider anjiomlu bir hastadan yanit alinamamistir.

IPL tedavisi son yillarda rozasenin eritem ve telenjiektazi fazinda da kullanilmaya baslanmistir. IPL'in eritem ve telenjiektazideki etkinligi bircok calismada gosterilmistir. (4,9,11).

Yuzeyel telenjiektazilerde sari isik lazer (575-585nm) etkili olmasina karsin derin telenjiektazilerde etkisi sinirlidir. IPL tedavisi derin telenjiektazilere de etkili olabilmektedir. Bir arastirmada, 60 telenjiektazik evredeki rozase hastasina ortalama 4 seans IPL (PhotoDerm VL) uygulanmis ve %77.8 klinik duzelme elde edilmistir. Alen lezyonlarinin en iyi yanit verdigi, burun lezyonlarinin ise, en kotu yanit alinan bolge oldugu bildirilmistir (11).

Clementoni ve ark. (4), 518 fasiyal telenjiektazisi olan hastada 1-9 seans IPL tedavisi ile hastalarin %87.64'unde %75-100 oraninda iyilesme elde etmislerdir. Bizim arastirmamizda da literaturle benzer olarak hastalarin %80'inde %75 ve uzeri klinik iyilesme elde edilmistir.

IPL tedavisinde, deri tipine ve uygulama yapilacak klinik tabloya gore doz ayarlanmadiginda yan etkilere rastlanabilmektedir. Yan etkilerin azaltilmasi icin etkin bir sogutma sistemi olmalidir. Hastalarda birkac saat suren eritem, bir gune kadar suren odem gelisebilir. Tedavi alaninda birkac gun sonra koyu pigmentasyon geliserek deskuamasyonla kaybolur. Nadiren, hipo veya hiperpigmentasyon, vezikuller, krut, purpura gelisimi gozlenebilir (1). Hastalarimizda ise, hafif siddette gelisen eritem disinda yan etki gozlenmemistir.

IPL tedavisi genel olarak guvenli bir tedavi yontemi olmasina karsin, son zamanlarda yayinlasmis iki arastirma dikkat cekicidir: Birinci arastirmada, 9 hastadan IPL ve UVA uygulamasi sonrasi biyopsi alinarak oksidatif stres markiri lipid peroksidaz ve DNA hasarini gdsteren timin dimerleri incelenmistir. IPL uygulanan alanda lipid peroksidasyonunun daha fazla oldugu bildirilmistir (1). Ikinci arastirmada ise, hayvan deneylerinde IPL tedavisinin karsinojenik potansiyeli olmadigi ancak IPL tedavisi yapilan alana ultraviyole isiginin uygulanmasinin karsinoma gelisimini arttirdigi bildirilmektedir (12).

Sonuc olarak arastirmamizda, fasiyal telenjiektazide IPL tedavisi etkili ve yan etki orani dusuk bulunmustur. Ancak, lipid peroksidasyonuna yol acabileceginin ve ultraviyole ile birlikte karsinojenik potansiyelinin olabileceginin bildirilmesi nedeniyle, uzun sureli uygulamalardan kacinilmasi ve uygulama alanlarinin gunesten korunmasi gerekmektedir.

Kaynaklar

(1.) Sorg O, Victor J, Antille C, Carraux P, Leemans E et al. Effect of Intense pulsed-light exposure on lipid peroxides and thymine dimers in human skin in vivo. Arch Dermatol 2007;143:363-6.

(2.) Bahmer F, Drosner F, Hohenleutner U et al. Recommendation for laser and intense pulsed light (IPL) therapy in dermatology. J Dtsch Dermatol Ges 2007;11:1036-42.

(3.) Lipper GM, Anderson RR. Lasers in Dermatology. In: Freedberg IM, Eisen AZ, Wolff KK et al. editors. Fitzpatrick's Dermatology of General Medicine. 6th ed. New York; McGraw-Hill; 2003. p. 2493-515.

(4.) Clementoni MT, Gilardino P, Muti GF, Signorini M et al. Facial telangectasias: Our experience in treatment with IPL. Lasers Surg Med 2005;37:9-13.

(5.) Goldman L, Kerr JH, Larkin M, Binder S. 600 nm flash pumped dye laser for fragile telangiectasia. Lasers Surg Med 1993;13:227-33.

(6.) Major A, Brazzini B, Campolmi Petal. Nd:YAG 1064 nm laser in the treatment of facial and leg telangiectasias. J Eur Acad Dermatol Venereol 2001;15:559-65.

(7.) Patel BC The krypton yellow-green laser for the treatment of facial vascular and pigmented lesions. Semin Ophthalmol 1998;13:158-70.

(8.) Weiss RA, Goldman MP, Weiss MA. Treatment of poikiloderma of Civatte with an intense pulsed light source. Dermatol Surg 2000;26:823-7.

(9.) Rusciani A, Motta A, Fino P, Menichini G. Treatment of poikiloderma of Civatte using intense pulse light source: 7 years of experience. Dermatol Surg 2008;34:314-9.

(10.) Adamic M, Troilius A, Adatto M, Drosner M, Dahmane R. Vascular lasers and IPLS: Guidelines for care from the European Society for Laser Dermatology (ESLD). J Cosm Laser Ther 2007;9:113-24.

(11.) Schroeter CA, Haaf-von Below S, Neumann HAM. Effective treatment of rosacea using intense pulsed light systems. Dermatol Surg 2005;31:1285-9.

(12.) Hedelund L, Lerche C, Wulf HC, Haedersdal M. Carcinogenesis related to intense pulsed light and UV exposure: an experimental animal study. Lasers Med Sci 2006;21:198-201.

Ilgen Ertam, Nezih Karaca, Idil Unal, Sibel Alper

Ege Universitesi Tip Fakultesi, Dermatoloji Anabilim Dali, Izmir, Turkiye

Yazisma Adresi / Corresponding Author: Uz. Dr. Ilgen Ertam, Ege Universitesi Tip Fakultesi, Dermatoloji Anabilim Dali, Izmir, Turkiye

Tel: 0232 390 38 31 E-posta: ilgen.ertam@ege.edu.tr

Not: IV.Ege Dermatoloji Gunleri'nde sozel bildiri olarak sunulmustur.
Tablo 1. Telenjiektazi tipi ve seans sayilari arasindaki iliski

Telenjiektazi tipi n % Seans sayisi
 (median, min-max)

Spider 5 15.2 2, 1-4
Lineer punktat 13 39.4 2, 1-5
Punktat 4 12.1 2.5-2-4
Dallanma gosteren 11 33.3 3, 1-7
Toplam 33 100

p=0.327
COPYRIGHT 2008 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article / Orijinal Arastirma
Author:Ertam, Ilgen; Karaca, Nezih; Unal, Idil; Alper, Sibel
Publication:Turkish Journal of Dermatology
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2008
Words:1503
Previous Article:Pediatric cutaneous mastocytosis: demographic, clinical and histopathological findings/Cocuklarda kutanoz mastositoz: demografik, klinik ve...
Next Article:Vitamin D and skin/Vitamin D ve deri.
Topics:


Related Articles
Pediatric nosocomial infections; incidence, risk factors/Hastane enfeksiyonlari; sikligi ve risk faktorleri.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters